Adxudicación definitiva - Fondo Solidario de Libros

A adxudicación definitiva do Fondo Solidario de Libros está publicada no taboleiro de anuncios situado no interior do centro (tal e como se recolle no artigo 13 bis da Orde).

Recordamos que as persoas solicitantes poderán consultar por vía electrónica o seu expediente, a través da aplicación Fondolibros, empregando a Chave 365 ou o certificado dixital da Fábrica Nacional da Moeda e Timbre.

O reparto de libros se realizará a finais da próxima semana. A información detallada de cómo se realizará será publicada nesta web o venres, 17 de setembro, xunto con toda a información relativa ao inicio do curso.

Devolución de libros do Fondo de Libros Solidario da ESO

Recordamos que o alumnado con materias suspensas para setembro deben devolver todos os libros antes do 7 de setembro.

Durante a próxima semana publicaremos na web información sobre a adxudicación definitiva e o reparto de libros.

Volta ao centro en setembro

A partir de mañá, 1 de setembro, volve a actividade ao noso centro. Á espera das indicacións da consellería para o inicio das clases o 16 de setembro, lembrade:

1. Se tes síntomas compatibles coa COVID 19, non acudas ao centro e busca asistencia sanitaria.

2. Catro indicacións básicas para os primeiros días de exames e notas:

 • O uso de mascarilla é obrigatorio en todo momento.
 • Mantén a distancia de seguridade e non compartas material.
 • Hixieniza as mans ao entrar e ao saír.
 • Segue en todo momento as indicacións do profesorado.

Atención ao público entre o 3 e o 28 de agosto

Horario, de luns a venres, entre 10 e 12 horas, no 986 590104.

Éxito de Abel Carbajal en Hollywood

"El gran Corelli", de Abel Carbajal, ex-alumno do centro, clasificado para a semifinal dos 47th annual Student Academy Awards da Academia de Cine de Hollywood na categoría de animación.

Máis información da nova nesta ligazón.

A nosa noraboa para Abel.

Calendario de setembro

No calendario adxunto podedes consultar as datas dos exames de setembro, e todo o relativo a recollida de notas, revisións e reclamacións.

Calendario.

Devolución dos libros de 2º de Bacharelato do Fondo da ANPA

O alumnado de 2º de Bacharelato deberá devolver os libros que ten en préstamos do Fondo da ANPA os días 21 e 22 de xullo, de 10 a 12h.

As alumnas e alumnos con materias suspensas para setembro ou que non superaron a ABAU poderán agardar a setembro para a devolución dos libros.

Despedida do alumnado de 2º de Bacharelato - Curso 2019-2020

O venres 10 de xuño tivo lugar, no patio do centro, a despedida ao alumnado de 2º de Bacharelato.

Na seguinte ligazón podedes acceder á galería de imaxes:

Despedida 2º Bac

Vídeo do alumnando, traballo coordinado polo profesor Xoán Xosé Pérez:

Parabéns a todas e todos!

Adxudicación provisional do Fondo Libros

A adxudicación provisional do Fondo Solidario de Libros publicarase o vindeiro luns, 13 de xullo, única e exclusivamente no taboleiro de anuncios situado no interior do centro (tal e como se recolle no artigo 13 bis da Orde).

Recordamos que as persoas solicitantes poderán consultar por vía electrónica o seu expediente, a través da aplicación Fondolibros, empregando a Chave 365 ou o certificado dixital da Fábrica Nacional da Moeda e Timbre.

Monstros a nós

Vídeo realizado pola profesora Marisa Otero sobre o breve que foi o curso e da resolución do confinamento.

Matricula Extraordinaria de setembro para o curso 2020-2021

A matricula extraordinaria  para o curso 2020-2021 realizárase o venres día 4 de setembro segundo o seguinte calendario:

Curso  hora de matricula Impreso de matricula
2º Bacharelato de 9 a 10 h.

Impreso 2º Bac-Artes / Impreso 2º Bac-Ciencias ou Humanidades

1º Bacharelato de 10 a 11h.

Impreso 1º Bac-Artes / Impreso 1º Bac-Ciencias ou Humanidades

4º ESO de 11 a 12 h. Impreso 4º ESO
3º ESO 12 a 13 h. Impreso 3º ESO / Impreso 3º PMAR
2º ESO 13 a 14 h. Impreso 2º ESO
1º ESO 13 a 14 h. Impreso 1º ESO

As solicitudes deben presentarse na secretaría do centro seguindo as normas de hixiene que a situación actual obriga. Para poder cumplir co distanciamento social e garantir a seguridade das familias e do persoal do centro, será preciso solicitar cita previa no teléfono 986590104.

O alumnado que veña doutro centro, agás os procedentes do CEIP "Pérez Viondi" ademais da documentación que figura relacionada abaixo deberán meter no sobre branco unha certificación académica oficial dos estudos realizados anteriormente.

O alumnado no momento da matricula presentará:

 • Dúas copias cubertas e asinadas do impreso de matrícula do curso correspondente que se presentarán na ventaniña de secretaría para o seu selado (ver táboa superior).
 • Un sobre branco DINA4, co nome completo do alumno/a e o curso no que se matricula na parte exterior e no seu interior estarán, debidamente cubertos e asinados, os seguintes impresos:

Os impresos deberán descargarse das ligazóns sinaladas en azul. O sobre blanco deberá mercarse.

As dúbidas sobre a materias ou itinerarios serán atendidas nos seguintes enderezos:

 • pilmeijome@iesgarciabarros.org (orientadora)
 • direccion@iesgarciabarros.org (directora)

Aberto o servizo de préstamo para o verán da MeGaBiblio!

Se queredes levar un libro este verán podedes acceder ao servizo de préstamo da MeGaBiblio neste horario:

Luns 22: de 10:30 a 12:00 horas.

Martes 23: de 10:30 a 14:00 horas.

Xoves 25: de 11:00 a 12:00 horas.

Luns 29: de 11:00 a 12:00 horas.

Martes 30: de 10:00 a 11:45 horas.

Para devolver libros podedes entregalos en conserxería, no horario de atención ao público.

Fin de curso: entrega de notas, revisións e consello orientador

No enlace podedes consultar toda a información referida ao fin de curso para a ESO e 1º de bacharelato.

Enlace ao calendario detallado.

Datas clave:

 • Día 23 ás 17 horas. Publicación das notas na plataforma Abalar Móbil.
 • Día 25 entre 10 e 14 horas. Revisións co profesorado da materia.
 • Días 25 e 29 entre 10 e 14 horas. Solicitudes de revisión ante os departamentos.
 • Día 30. Envío dos consellos orientadores.

Devolución de libros do Fondo de Libros Solidario da ESO

A partir do lunes 29 de xuño, e ata o martes 7 de xullo, o alumnado deberá proceder á devolución dos libros de texto do Fondo Solidario de todas aquelas materias que superaron en xuño. Lembramos que o próximo martes, 23 de xuño, as familias recibirán as cualificación finais de curso a través de plataforma Abalar.

Para poder cumplir coas normas de distanciamento social e garantir a seguridade das familias e do persoal do centro, será preciso solicitar cita previa no teléfono 986590104.

A devolución dos libros das materias que non superaron, e das que se poderán examinar en setembro, se realizará os días 3 e 4 de setembro.

Recordamos que a non devolución dos exemplares do curso 2019-2020 conleva a exclusión do Fondo Solidario para o curso 2020-2021.

Devolución dos libros de Bacharelato do Fondo da ANPA

O alumnado de 1º de Bacharelato deberá devolver os libros que ten en préstamo do Fondo da ANPA os días 1 e 2 de xullo, en horario de maña. Os libros das materias suspensas poderán esperar a setembro.

Para alumnado de 2º de Bacharelato anunciaremos nesta web os días de recollida dos libros, que será despois da celebración das EBAU.

Distribuir contido