Available courses

USO DAS MATERIAL DISPOÑIBLE NA AULA VIRTUAL

Todo o material dispoñible na aula virtual elaborado pola profesora da materia é para uso estrictamente persoal das alumnas e alumnos, non se podendo difundirse, compartir,... con ningunha outra persoa nin en medio público, tal como dispón a lei de propiedade intelectual.

USO DAS MATERIAL DISPOÑIBLE NA AULA VIRTUAL

Todo o material dispoñible na aula virtual elaborado pola profesora da materia é para uso estrictamente persoal das alumnas e alumnos, non se podendo difundirse, compartir,... con ningunha outra persoa nin en medio público, tal como dispón a lei de propiedade intelectual.

USO DAS MATERIAL DISPOÑIBLE NA AULA VIRTUAL

Todo o material dispoñible na aula virtual elaborado pola profesora da materia é para uso estrictamente persoal das alumnas e alumnos, non se podendo difundirse, compartir,... con ningunha outra persoa nin en medio público, tal como dispón a lei de propiedade intelectual.

USO DAS MATERIAL DISPOÑIBLE NA AULA VIRTUAL

Todo o material dispoñible na aula virtual elaborado pola profesora da materia é para uso estrictamente persoal das alumnas e alumnos, non se podendo difundirse, compartir,... con ningunha outra persoa nin en medio público, tal como dispón a lei de propiedade intelectual.

 

CURSO 2020/21

 
CURSO 2020/2021

Impartido pola profesora Norma Pillado no curso 2021/2022.

Impartido pola profesora Alejandra Pérez no curso 2021-2022.

Impartido pola profesora Norma Pillado no curso 2021/2022

Impartido pola profesora Norma Pillado no curso 2021/2022

Impartido pola profesora Alejandra Pérez durante o curso 2021/22

Curso de Cultura Audiovisual para alumnos de 1º de Bacharelato

Curso de Antropoloxía Social e Cultural para o alumnado de 2º de Bacharelato

Curso de Histeria da filosofía para o alumnado de 2º de Bacharelato

Curso de Filosofía para o alumnado de 1º de Bacharelato

Curso de Física y química de 4º ESO

Física y Química de 1º de Bachillerato

Física y Química de 3º de ESO
Química  2º de Bacharelato
CURSO de FÍSICA, 2º BACHILLERATO, 21-22

Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.

Ressources multimédia pour Français 1º ESO

leçons virtuelles 2eme année ESO

Leçons virtuelles 3eme année ESO

Leçons virtuelles 4eme année ESO

Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.

Materiais para o curso de Lingua Galega e Literatura de 2º de Bacharelato.

Curso de lingua galega para primeiro ciclo de ESO.

Complementos para Lingua e Literatura  e outros materiais interesantes.

Mateiral para completar aula virtual de 2º Bach. 


Curso de galego
  • para alumnos que acaban de chegar ó país galego procedentes de comunidades que se relacionan en español.
  • para alumos do Proxecto de Diversificación curricular.
  • para alumnos de grupos de reforzo de Lingua Galega e Literatura.
  • para alumnos con dificultades que precisan reforzo.
Material de inmersión ao galego para alumnos romaneses e árabes
Curso de Cultura Clásica para os alumnos dos grupos de 3 de ESO

Curso de Latín para alumnos de 4º de ESO

Curso de grego para alumnos de 1º de Bacharelato

Curso de I de Bacharelato de Latín para o curso académico 2017/2018

Curso de latín de 2º de bacharelato para o curso 2020/2021

Curso de Lengua Castellana y Literatura para alumnos de cuarto de ESO.

Espazo virtual do Departamento de Lingua Castelá e Literatura

Recursos multimedia para Lingua Castelá e Literatura de 2º ESO.

Aula virtual para 2 Bacharelato. Anxos.

Curso 2021-2022

Curso de Literatura Universal optativa para 1º de Bachillerato

Aula Virtual de Lengua castellana y Literatura I para los grupo B y C de 1º de Bachillerato.

Curso 2021-22.

Aula Virtual para la asignatura de Lengua castellana y Literatura de 3º de ESO.

Curso 2021-22

Escriba aquí una concisa e interesante descripción del curso

Aula virtual de Tecnoloxías de 2º ESO cos recursos materiais para  o curso 2021/2022: apuntamentos, vídeos, simuladores, así como a entrega das diferentes tarefas.

Curso de Tecnoloxías para 3º de ESO, 2021-22

Curso de Tecnoloxía para 4º de ESO, 2021-22

Curso de Tecnoloxía Industrial I de 1º Bacharelato, 2021-22

Curso de Tecnología de la Información y Comunicación de 1º de Bachillerato, para o alumnado que cursa a materia como pendente.

Curso con información, recursos, ... para o alumnado con Tecnoloxías pendente.

Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.

Curso de Valores Éticos de 4º de Eso, impartido pola profesora María Varela 

Curso para a materia de Historia de España da profesora Ana Fernández.

Curso de Historia para alumnos de 2º de Bacharelato

Curso de Xeografía para 2º de Bacharelato, curso 2021-22

HISTORIA, 4º ESO A. Curso 2016/2017.

Curso virtual para o alumnado de Historia do Mundo Contemporáneo de Ana Fernández

Curso de actividades da MeGaBibloteca.

Aula virtual correspondente ao seminario de formación do profesorado sobre manexo do Moodle, a realizar durante o curso 2019-20

Aula virtual do "Obradoiro Abalar" e do Grupo de Traballo "Formación en novas tecnoloxías aplicadas á educación e Abalar"

Ete é o curso para optimizar as aulas virtuais

Curso de proba de Norma 2020-21

Curso de proba Moodle-seminario 20-21

Curso de proba para desenvolver as actividades de formación do profesorado do curso 2020/21. Primeiro, o curso Aproveitamento didáctico de ferramentas institucionais para o ensino mixto, no primeiro trimestre. E ao longo do 2º e 3º trimestre e o Plan Permanente do Profesorado do IES.

Curso de proba de Ciencias Sociais


Noticias do sitio

(There are no discussion topics yet in this forum)