Programacións didácticas de todos os departamentos do IES M. García Barros

           

 Departamentos  didácticos

                                         

Bioloxía e Xeoloxía     Lingua Castelá e Literatura
                                            
Economía Educación Física
 
Francés Filosofía
 
Física e Química Lingua e Literatura Galega
 
Xeografía e Historia Inglés
 
Latín e Grego Matemáticas
 
Música Orientación
 
Educación Plástica e Visual                                 Relixión
 

Proxecto competencial e Educación en valores

Tecnoloxía

Ámbitos de PDC