Secretaría, Certificados alumnos, Matrícula

SECRETARÍA MGB

 

ATENCIÓN AO PÚBLICO

Período lectivo: De 9:00 horas a 14:00 horas.

Período non lectivo: De 10:00 horas a 12:00 horas.

Contacto: oficina@iesgarciabarros.org

 


secretaría do MGB

Solicitude de certificados dende a web

Actualmente pódense efectuar solicitudes en liña para os seguintes certificados:

Alumnos

  • Certificado de galego (C.E.L.G.A.)
  • Certificado de estudos
  • Certificado para cursar Ciclo Grao Medio
  • Certificado para cursar Ciclo Grao Superior

Libros de texto para o curso 2017-2018

Nesta ligazón pódese consultar a listado dos libros de texto que se empregarán no centro para o próximo curso 2017-2018.

Lembramos que toda a información sobre os libros de texto e o Fondo Solidario de Libros está dispoñible no apartado Familias-Libros de texto.

Fondo libros e Axudas material escolar para o alumnado da ESO

O pasado 9 de maio a Consellería convocou a Orde pola que se regulan as solicitudes para o Fondo de Libros e as Axudas de Material Escolar para o alumnado da ESO.

Para máis información consultar a carta informativa enviada ás familias e o resumo coas datas importantes.

Nas seguintes ligazóns están dispoñibles as listaxes:

Listaxe definitivo de admitidos en 1º de Bacharelato para o curso 2017/18

Unha vez transcurridos os prazos legais para a interposicion de reclamacións á listaxe provisional de admitidos, procedemos a publicación da listaxe definitiva de admitidos en 1º de bacharelato para o vindeiro curso e que non sufre variacións con respecto á anterior.

LISTAXE DEFINITIVO

Aquel alumnado que resultou excluído quedará en lista de espera e poderá optar por matricularse no seguinte centro que ten solicitado ou esperar a setembro cando xa se sepa o numero total de prazas dispoñibles no noso centro unha vez feitas as avaliacións. A matrícula noutro centro educativo supón a exclusión inmediata da lista de espera no noso centro.

LISTA DE ESPERA

Listaxe provisional de admitidos en 1º de Bacharelato para o curso 2017/18

Á vista das solicitudes de admisión presentadas, e unha vez determinada a puntuación resultante de aplicar os criterios de baremo procédese á publicación dos listados  provisionais de admitidos e non admitidos en 1º de bacharelato para o curso 2017/2018.

Contra esta resolución provisional pódese formular reclamación no prazo de 5 días hábiles ante o Consello Escolar do centro.

Listado provisional  de ADMITIDOS.

Listado  provisional de NON ADMITIDOS.

Aquel alumnado que resulte excluído quedará en lista de espera e poderá optar por matricularse no seguinte centro que ten solicitado ou esperar a setembro cando xa se sepa o numero total de prazas dispoñibles no noso centro unha vez feitas as avaliacións.

Presentación de solicitudes de admisión para o curso 2019-2020

O alumnado  doutros centros que queira cursar estudos no noso para o vindeiro curso 2019-20 (agás os que veñen do CEIP Pérez Viondi que xa teñen a praza reservada por ser o noso centro de adscrición) terán que facer a solicitude de admisión do 1 ao 20 de marzo de 2019 (ambos inclusive).

A solicitude de admisión de alumnado realizarase mediante o modelo anexo II da Orde de 25 de xaneiro de 2017, pódese cumprimentar na aplicación admisionalumnado  ou  recoller copia no centro educativo.

Datas de matrícula de setembro para o curso 2016-17

Premendo aquí  accédese ao calendario de matrícula de setembro para o curso 2016/2017.

Nova convocatoria de axudas para a adquisición de material escolar.

No DOG de hoxe, 10 de novembro publícase, (enlace) unha nova convocaria de axudas para a adquisición de material escolar destinada ao alumnado de ESO que non as solicitou na convocatoria anterior e a aqueles que as solicitaron pero resultaron excluídos por causas emendables. Premendo aquí, obtense información sobre prazos e requisitos da convocatoria.

Datas da matrícula extraordinaria de Setembro para o curso 2015-2016

Premendo aquí accédese ao calendario de matrícula proposto para a convocatoria extraordinaria de setembro para o curso 2015-2016.

Teñan en conta que o tempo entre a entrega de notas e a matrícula e moi limitado polo que,  o alumnado que xa sabe que vai pasar de curso independentemente do resultado dos exames,  debería ter recollido e cuberto o sobre de matrícula con antelación o que lle facilitará enormemente o cumprimento dos trámites requeridos, especialmente o pago do seguro escolar.

Datas de matrícula Ordinaria para o curso 2016-17

Pulsando aquí accédese ao calendario de matrícula ordinaria proposto para o curso 2016-2017 para o alumnado que aprobe todas as materias en xuño. O alumnado con algunha materia suspensa terá que matricularse nas datas que se propoñerán en setembro.

Admisión de alumnado 2014-2015

  Todo o alumnado que fixo a solicitude de admisión dentro do prazo establecido está admitido no centro para o curso 2014-2015.

  Recórdase que o alumnado deberá facer igualmente a matrícula dentro do prazo estipulado e no calendario que se publicará a finais deste curso.  Na última semana de xuño, recolleráse previamente o sobre de matrícula na conserxería no que estará a documentación explicativa de cando e como realizar o trámite.

Orde que regula a Admisión do alumnado en centros públicos.

No Diario Oficial de Galicia do venres 15 de marzo publicouse a Orde pola que se regula o procedemento para a admisión do alumnado en centros públicos.

Libros de texto

LIBROS DE TEXTO

Na seguinte ligazón pódese consultar a lista de libros de texto para o  curso 2018-2019,


FONDO LIBROS E AXUDAS MATERIAL ESCOLAR 2018-2019

O pasado 9 de maio a Consellería convocou a Orde pola que se regulan as solicitudes para o Fondo de Libros e as Axudas de Material Escolar para o alumnado da ESO no curso 2018-2019.

Para máis información consultar:

SOLICITUDE CERTIFICADOS ALUMNOS

A secretaría do MGB recolle solicitudes enviadas dende a web para as seguintes certificacións:

  • CELGA (Certificación Oficial Acreditativa do nivel de coñecemento da Lingua Galega) DOG 146, luns 30 de xuño de 2007.
  • Certificación oficial dos estudos realizados no MGB.
  • Certificado para cursar Ciclo Grao Medio
  • Certificado para cursar Ciclo Grao Superior

Cubra os campos seguintes cos datos requiridos.

Unha vez cubertos prema no botón enviar.

Durante o curso escolar poderá recoller o seu certificado na secretaría do centro ao día seguinte de facer a súa petición. 

Distribuir contido