Secretaría, Certificados alumnos, Matrícula

SECRETARÍA MGB

 

ATENCIÓN AO PÚBLICO

Período lectivo: De 9:00 horas a 14:00 horas.

Período non lectivo: De 10:00 horas a 12:00 horas.

Contacto: oficina@iesgarciabarros.org

 


secretaría do MGB

Solicitude de certificados dende a web

Actualmente pódense efectuar solicitudes en liña para os seguintes certificados:

Alumnos

  • Certificado de galego (C.E.L.G.A.)
  • Certificado de estudos
  • Certificado para cursar Ciclo Grao Medio
  • Certificado para cursar Ciclo Grao Superior

Admisión Alumnado para o curso 2019-2020

Todo o alumnado que fixo a solicitude de admisión dentro do prazo establecido (1 ao 20 de marzo) está admitido no centro.

O alumnado que fixo a solicitude fóra de prazo terá que esperar a que a Inspección Educativa lle asigne a praza, previsiblemente, os primeiros días de xullo.

Tamén teñen praza tódolos alumnos procedentes do noso centro adscrito (CEIP "Pérez Viondi) que fixeron a reserva de praza no seu momento.

Presentación de solicitudes de admisión para o curso 2019-2020

O alumnado  doutros centros que queira cursar estudos no noso para o vindeiro curso 2019-20 (agás os que veñen do CEIP Pérez Viondi que xa teñen a praza reservada por ser o noso centro de adscrición) terán que facer a solicitude de admisión do 1 ao 20 de marzo de 2019 (ambos inclusive).

A solicitude de admisión de alumnado realizarase mediante o modelo anexo II da Orde de 25 de xaneiro de 2017, pódese cumprimentar na aplicación admisionalumnado  ou  recoller copia no centro educativo.

Fondo de libros e Axudas material escolar

LIBROS DE TEXTO - CURSO 2019/2020


Fondo Libros e Axudas Material Escolar - Curso 2019/2020

O pasado 3 de maio a Consellería convocou a Orde pola que se regulan as solicitudes para o Fondo de Libros e as Axudas de Material Escolar para o alumnado da ESO no curso 2019-2020.

Para máis información consultar:

SOLICITUDE CERTIFICADOS ALUMNOS

A secretaría do MGB recolle solicitudes enviadas dende a web para as seguintes certificacións:

  • CELGA (Certificación Oficial Acreditativa do nivel de coñecemento da Lingua Galega) DOG 146, luns 30 de xuño de 2007.
  • Certificación oficial dos estudos realizados no MGB.
  • Certificado para cursar Ciclo Grao Medio
  • Certificado para cursar Ciclo Grao Superior

Cubra os campos seguintes cos datos requiridos.

Unha vez cubertos prema no botón enviar.

Durante o curso escolar poderá recoller o seu certificado na secretaría do centro ao día seguinte de facer a súa petición. 

Distribuir contido