CONTACTA

Contacto Correo-e
Directora: Ana Fernández Pérez direccion@iesgarciabarros.org
Secretaria: Obdulia García Nimo secretaria@iesgarciabarros.org
Vicedirectora: Patricia Pérez Gippini vicedireccion@iesgarciabarros.org
Xefe de estudos: Augusto Otero Bugidos xefatura@iesgarciabarros.org
Oficina:
José Manuel Brey Balseiros oficina@iesgarciabarros.org
Orientación:
Pilar Méijome Blanco pilmeijome@iesgarciabarros.org
Coordinación Covid coordinacion-covid@iesgarciabarros.org
Normalización e Dinamización Lingüística (E.N.D.L.) normalizacion@iesgarciabarros.org
A.N.P.A. (asociación de nais e pais do MGB) anpadoiesmgb@gmail.com