Horario do profesorado e do profesorado titor para a atención ás familias ao longo do curso 23/24

HORAS DE ATENCIÓN ÁS FAMILIAS

TITORÍAS

(profesorado titor)

Horario de Titorías curso 2023/2024

ATENCIÓN A FAMILIAS

(todo o profesorado)

Horario de atención a familias curso 2023/2024
GARDAS DE DIRECCIÓN Horario de gardas de Dirección curso 2022/2023