Sitio para Reservar Aulas

     Neste sitio pode reservar Aulas ata tres semanas vista. Os espazos reservables son:

       Biblioteca       Info I       Info II        Info III       Usos Múltiples       Desdobre I

   Para facelo somente ten que abrir este  FORMULARIO  e cubrilo, seguindo as sinxelas instruccións que nel se indican.