Documentación

DOCUMENTACIÓN DE INTERESE
ASUNTO DOCUMENTOS
Faltas de asistencia
Saídas do alumnado do centro

* Imprescindible presentalo cando a recollida do alumnado a vai a realizar unha persoa distinta aos pais/nais ou titores/as.

* Autorización para a saída do centro ao alumnado maior de idade exclusivamente durante os recreos e solicitude do carné acreditativo.

Cambio modalidade
Información xeral para as familias con fillas e/ou fillos maiores de idade
SEGURO ESCOLAR

Folleto Seguro Escolar  • Todo o alumnado de 3º de ESO, 4º de ESO e Bacharelato, ten que facer o pago do Seguro Escolar para formalizar a matrícula.
  • Máis información na web da Seguridade Social