Documentación Profesorado

DOCUMENTACIÓN PROFESORADO


MODELOS PARA SOLICITAR/XUSTIFICAR PERMISOS E LICENZAS:

MODELO PARA DAR PARTE
DUN ACCIDENTE NO CENTRO
* Nesta páxina están a disposición do profesorado algúns documentos que poden ser do seu interese (para poder visualizalos teñen que estar rexistrados coa súa conta de correo do MGB)