Oferta educativa, Oferta ESO, Grupos, Oferta BAC

Oferta educativa

No IES Manuel García Barros impártese as ensinanzas de ESO e Bacharelato (modalidades: Ciencas, Humanidades e Ciencias Sociais e Artes), co a seguinte distribución por grupos:

Educación Secundaria Obrigatoria
1º ESO 3 grupos
2º ESO 3 grupos
3º ESO 3 grupos
4º ESO 3 grupos

Nesta etapa tamén se oferta:

  • Programa de reforzo educativo na materia de lingua galega en 1º e 2º da ESO.
  • programa de apoio con profesor terapéutico.
  • Programas de Mellora do Aprendizaxe e Rendemento (PMAR)
  • Seccións Bilingües Inglés en 3º de ESO nas materias de:
    • Física e Química
    • Matemáticas
    • Tecnoloxía
Bacharelato
1º Bacharelato 3 grupos
2º Bacharelato 3 grupos
Distribuir contido