SOLICITUDE CERTIFICADOS ALUMNOS

A secretaría do MGB recolle solicitudes enviadas dende a web para as seguintes certificacións:

  • CELGA (Certificación Oficial Acreditativa do nivel de coñecemento da Lingua Galega) DOG 146, luns 30 de xuño de 2007.
  • Certificación oficial dos estudos realizados no MGB.
  • Certificado para cursar Ciclo Grao Medio
  • Certificado para cursar Ciclo Grao Superior

Cubra os campos seguintes cos datos requiridos.

Unha vez cubertos prema no botón enviar.

Durante o curso escolar poderá recoller o seu certificado na secretaría do centro ao día seguinte de facer a súa petición. 

Teclee o nome do alumno

Teclee os apelidos do alumno

Teclee o NIF do alumno

Elixa o certificado que desexe