Administrativo, Automoción, Bioloxía e Xeoloxía, Castelán, Economía, Educación Física, Electricidade, Filosofía, Física e química, FOL, Francés, Galego, Inglés, Linguas clásicas, Mantemento, Matemáticas, Música, Orientación, Plástica e Visual, Relixión, Tecnoloxía, Xeografía e Historia

Plan Programa Alerta Escolar

1442856164310_860_1000_U_74d4fbce1979ff83995a5dd5d558732b.jpg

¿Qué é?

É un programa posto en marcha dende o 2007-08 pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e a Fundación 061, que ten como obxectivo a atención inmediata e eficiente do alumnado que presente unha patoloxía crónica e pode desenvolver en calquera momento unha crise.

 

Este programa posibilitará a súa asistencia e que o profesorado teña cobertura de persoal médico queconte con coñecementos do alumnado con esta problemática.

 

 

¿A quen afecta?

A alumnado que presente:

-alerxias         -epilepsia -diabetes

Dado que no centro  existen estas patoloxías, informamos ao conxunto da comunidade educativa e especialmente ás familias, para que coñezan o programa e o soliciten, se o desexan.

 

¿Cómo inscribirse?

1.-Aportar informe médico co diagnóstico e recomendacións asistenciais.

2.-Cubrir o formulario de Alerta Escolar coa declaración de conformidade de rexistro dos datos  do menor.

3.-O centro tramitará o expediente con Urxencias Sanitarias 061.

¿Cómo procede o 061?

1.-Contacta co centro para confirmar o rexistro do menor.

2.-No caso de que o menor precise algunha especialidade farmaceútica (adrenalina, prednisona….), deberá ser aportada pola familia co nome do alumno/a rotulado e renovala cada curso.

3.-No caso de emerxencia, crise… o centro contactará co 061, facilitará o estado do menor e o persoal médico fará indicacións de cómo atender a emerxencia ademáis de movilizar o recurso preciso (ambulancia…) e indicar canto tardará en chegar ao centro.

 

alerta escolar.jpg

 

Este documento é informativo polo que as familias ou membros da comunidade educativa interesados, deben comunicarse con orientación (886 15 19 45).

Dado que se trata de información sensible (datos médicos de menores), manterase o debido sixilio e confidencialidade dos datos (protocolo de protección de datos en educación).Este documento está incluído no PAT dentro do apartado de ámbitos de actuación: familias e consúltase en http://www.edu.xunta.gal/centros/ieslaxeiro/ no apartado pais/nais

Profesorado de Xeografía e Historia

Nome e Apelidos

Cargo/Titoría
María Soledad Milmanda Cajaraville

Xefa de Departamento

Manuela García Dafonte  
Sheila Fernández Conde  Titora de 3º ESO B
María Jesús Pato Díaz Titora de  2º Bacharelato Adultos

Profesorado Tecnoloxía

Nome e Apelidos

Cargo/Titoría
Mª Lourdes Sánchez Rodríguez

Titora 2º ESO C

Juan José Rodríguez Siaba Xefe do Departamento
Jorge Fuentes Montoto Coordinador Abalar/TIC 
   

Profesorado Plástica e Visual


Nome e Apelidos Cargo / Título
   
María Elsa Martínez Vázquez  Titora 1ºESO-B
Mar García Rodríguez Xefa do Departamento

Profesorado Relixión


Nome e Apelidos Cargo / Título 
   
Pilar Valladares García

Xefa de Departamento

Titora 3º ESO C


Profesorado Música


Nome e Apelidos Cargo / Título
   
Álvaro Varela Ferradáns Titor 3º PMAR/Xefe de Departamento
Ana Dios González Titora 3º ESO B

Profesorado Mantemento


Nome e Apelidos Título / Cargo
 Xosé Antón Fernández Casal Xefe do Departamento
 Nieves Otero Salgado Titor 2º C.S.Mant. Ind.
 Xesús Betanzos Rego Titor 1º C.S.Mant. Ind.
 Antonio Blanco Ramos Coordinador FCT

Profesorado Linguas Clásicas


Nome e Apelidos Cargo / Titoría 
   
María José Canal Bouzas Xefa de Departamento 

Profesorado Galego


Nome e Apelidos Cargo / Titoría
Xavier Gallego Fernández Xefe de Estudos
Manuel Busto Galego

Titor 2º B

Susana Rodríguez Rodríguez Titora 4º ESO C
Ana Otero Gómez Profesora
Mª Gracia Santorum López Encargada da Biblioteca/Xefa de Departamento
Xavier Quiroga Díaz Titor 1º Bacharelato B
Ester González Martínez Profesora


Distribuir contido