Profesorado de Xeografía e Historia

Nome e Apelidos

Cargo/Titoría
María Soledad Milmanda Cajaraville

Xefa de Departamento

Manuela García Dafonte  Titora 1º ESO A
Laura Mato Vázquez  Titora de 4º ESO A
María Jesús Pato Díaz Titora de  2º Bacharelato Adultos