Documentación

Plan de Convivencia IES Laxeiro

Plan de convivencia do IES Laxeiro actualizado en abril de 2017

Documentación Xefatura de Estudos

Aquí podedes atopar unha recopilación de documentos internos importantes.

Documentación Profesorado:

Documento Microsoft Word Libre/Openoffice Writer
 Xustificación Faltas Profesorado Descargar Descargar
 Informe Final 1º E.S.O. Descargar Descargar
 Informe Final 2º E.S.O. Descargar Descargar 
 Informe Final 3º E.S.O. Descargar Descargar 
Informe Final 4º E.S.O Descargar  Descargar 
 Solicitude Licencias ao Delegado Descargar Descargar
Solicitude material Descargar Descargar

Documentación Alumnado:

Documento Microsoft Word Libre/Openoffice Writer
Reclamacións E.S.O. e 1º Bach  Descargar Descargar
Reclamacións notas Ciclos Descargar Descargar
Reclamacións ante a Delegación Descargar Descargar
Solicitude validación FCT Descargar Descargar
Solicitude validación módulos ciclos Descargar Descargar
Inscrición probas Graduado en ESO Descargar Descargar
Reclamacións 2ª Bach Descargar Descargar
 Reserva de praza interna  Descargar
 Solicitude de admisión  Descargar

Documentación Nais/Pais:

Documento Microsoft Word Libre/Openoffice Writer
Autorización para saír no recreo Descargar Descargar
Autorización para faltar a clase Descargar Descargar
Solicitude exención língua galega Descargar Descargar
Solicitude exención música Descargar Descargar
Solicitude exención Educación Física Descargar Descargar
Solicitude renuncia ao comedor Descargar Descargar
Distribuir contido