P.A.S.

Realización enquisa "Convivencia Xestión 2021"

De acordo coa Lei 4/2011 e o establecido no Decreto 8/2015 da convivencia e participación e dentro da Estratexia Galega de Convivencia Escolar 2021-2025, faise necesario a realización dunha nova enquisa de diagnose de convivencia cunha periodicidade bianual.

LER MÁIS......

Por este motivo todo o persoal  dos diferentes sectores da Comunidade Educativa do IES Laxeiro, Nais/Pais, Profesorado, Alumnado e Persoal non Docente, recibiredes un comunicado no que se entregará unha clave aleatoria para poder acceder á ferramenta tecnolóxica e así realizar a correspondente enquisa.

Desde a Dirección do centro animamos a todos á súa realización e poranse todos os medios informáticos que sexan precisos , así como a información que sirva para aclarar dubidas que xurdan, recordando que esta enquisa é totalmente anónima e dentro da seguridade que presta o certificado da Fábrica Nacional de Moeda e Timbre.

Persoal de Admon. e Servizos

 


Administrativas:
  María Fé Figueiras Boán
  Sara Silva Ferradás
Persoal Subalterno:
  Xerardo López Freire
  Ana Paredes Mirás
  María Fernández Martínez
Persoal de Limpeza:  
  María Jesús García Couso
  María Mercedes Borrajo Calvo
  María Pilar Eyo Terzado
  María Luz Romeu Chorén

Distribuir contido