P.A.S.

Persoal de Admon. e Servizos

 


Administrativas:
  María Fé Figueiras Boán
  Hermita Pedrouzo Lima
Persoal Subalterno:
  María del Carmen González Faílde
  José Manuel Nóvoa Blanco
  Gerardo López Freire
Persoal de Limpeza:  
  Mª Jesús García Couso
  Mª Ermitas López Docampo
  Guadalupe Pedreira Vilariño
  María Luz Romeu Chorén

Distribuir contido