Recursos

Resultados das enquisas realizadas polo observatorio estatal da convivencia

O Observatorio Estatal da Convivencia realizou en abril de 2008 enquisas a alumnos, profesores, equipo directivo e Departamento de Orientación do IES Laxeiro. O noso Centro fora escollido aleatoriamente xunto a outros trinta de Galicia para participar nun estudo de ámbito estatal sobre a Convivencia nos Centros Escolares.

En abril de 2009 pasoulles as enquisas ás familias para completar todos os sectores da comunidade educativa. E acabamos de recibir os resultados de tales enquisas. Deixámolos aquí expostos para consulta de quen estea interesado.Os gráficos que se expoñen, recollen unha comparativa dos resultados do noso Centro cos resultados da media.

Documentos relativos ás formas de atallar a disrupción na aula

Recollemos da Rede algúns documentos relacionados coa disrupción na aula e os enfoques que se seguen para evitala.

Na avaliación diagnóstica sobre a convivencia, realizada no pasado curso aos profesores, a disrupción aparecía como principal problema que afecta á dinámica académica. Agardamos que estes documentos vos poidan aportar algunha solución de interese.

Convivencia e disciplina. Programas de mellora.

Coa finalidade de seguir ofrecendo ao profesorado materiais  para abundar na formación sobre aspectos relacionados coa disciplina, a convivencia, a mediación e a resolución de conflitos; traemos un novo PPT de Isabel Fernández García de Baracaldo, adaptado e traducido ao galego pola Comisión da Convivencia do IES Laxeiro.

Cómo previr a disrupción na aula

Desde a Comisión da Convivencia queremos ofrecer ao profesorado materiais que fomos recopilando (PDFs, documentos Word, PPTs) que poidan servir para atender as demandas de formación (como se deduce das enquisas que se presentaron ao profesorado para valorar o estado da convivencia no centro) en aspectos como a resolución de conflitos, a mellora da convivencia no centro e como evitar a disrupción.

O Power Point que adxuntamos foi elaborado por Isabel Fernández García, profesora de Baracaldo e traducido ao galego na Comisión da Convivencia.

Distribuir contido