Información académica

Programación da área de Educación Física 2018-19

Nos arquivos adxuntos podedes consultar a programación do departamento de Educación Física e os contidos mínimos e criterios de avaliación e cualificación.

Para a consulta da normas de funcionamento das clases de Educación Física, así como outros documentos relativos á materia, dirixidevos á aula virtual do IES Laxeiro.

Programación e contidos mínimos curso 2018/19

Nas ligazóns que seguen pódese descargar a programación do departamento cos criterios de cualificación para o curso académico 2018-19

Programacións cos criterios de cualificación e os contidos mínimos de ESO e Bacharelato para o curso 2018-2019

Nos seguintes arquivos adxuntos tedes as programacións cos criterios de cualificación das distintas materias impartidas polos membros do Departamento de Bioloxía e Xeoloxía do IES Laxeiro no curso 2018-2019.

Programación do curso 2018/19

Nas ligazóns que seguen pódese descargar a programación do departamento que rixe para o curso 2018/19.

Programación e contidos mínimos 2018-2019

Nas ligazóns que seguen pódese descargara a programación do departamento cos criterios de avaliación e cualificación para o curso 2018/19.

Programación e contidos mínimos 2018-2019

Nas ligazóns que seguen pódense descargar a programación do departamento  para o curso 2018/19.

Programación e contidos mínimos do departamento de Música. Curso 2018-2019

Na ligazón que segue pódese descargar a programación do departamento e os contidos mínimos que rixen para o curso 2018/19.

Programación e contidos mínimos 2018-2019

Nas ligazóns que seguen pódese descargar a programación do departamento cos criterios de avaliación para o curso 2018/19.

Programación 2018-2019

Nas ligazóns que seguen pódese descargar a programación do departamento para o curso 2018/19.

Programación e contidos mínimos 2018-2019

Na ligazón que segue pódese descargar a programación do departamento para o curso 2018/19.

Distribuir contido