PROGRAMACIÓNS ESO 2023_24

24/10/2023 19:15
01/09/2024 19:15
Europe/Madrid

1º ESO

Bioloxía e Xeoloxía
Xeografía e Historia
Educación Física
Lingua Castelá e Literatura
Lingua Estranxeira: Inglés
Lingua Galega e Literatura
Matemáticas
Relixión Católica
2ª Lingua Estranxeira: Francés
Proxecto Competencial
Tecnoloxía e Dixitalización
Educación Plástica, Visual e Audiovisual

2º ESO

Xeografía e Historia
Física e Química
Lingua Castelá e Literatura
Lingua Estranxeira: Inglés
Lingua Galega e Literatura
Matemáticas
Educación Física
Música
2ª Lingua Estranxeira: Francés
Proxecto Competencial
Relixión Católica
Tecnoloxía e Dixitalización

3º ESO

Xeografía e Historia
Bioloxía e Xeoloxía
Física e Química
Lingua Castelá e Literatura
Lingua Estranxeira - Inglés
Lingua Galega e Literatura
Matemáticas
Ámbito Científico - Tecnolóxico
Ámbito Lingüístico - Social
Educación Física
Educación Plástica, Visual e Audiovisual
Música
2ª Lingua Estranxeira - Francés
Proxecto Competencial
Relixión Católica
Educación Dixital
Educación en Valores Cívicos e Éticos
Oratoria

4º ESO

Ámbito Lingüístico-Social

Ámbito Científico-Tecnolóxico
Xeografía e Historia
Matemáticas A - Matemáticas B
Relixión Católica - Proxecto Competencial
Lingua Castelá e Literatura
Lingua Galega e Literatura
Lingua Estranxeira: Inglés
Física e Química
Bioloxía e Xeoloxía
Latín
Economía e Emprendemento
Filosofía
Oratoria
Educación Física
Música
Tecnoloxía
2ª Lingua Estranxeira: Francés
Intelixencia Artificial
Dixitalización
Expresión Artística
Formación e Orientación Persoal e Profesional

 

AdxuntoTamaño
ESO1_XH.pdf250.57 KB
ESO1_BX.pdf261.9 KB
ESO1_LGL.pdf271.03 KB
ESO1_MATES.pdf238.07 KB
ESO1_PLÁSTICA.pdf232.02 KB
ESO1_TECNOLOXIA_DIXITALIZACIÓN.pdf207.94 KB
ESO1_INGLÉS.pdf428.85 KB
ESO3_AMBITO_CIENTÍFICO_TECNOLÓXICO.pdf239.13 KB
ESO3_BX.pdf206.09 KB
ESO3_EDUCACIÓN_DIXITAL.pdf191.84 KB
ESO3_FQ.pdf227.88 KB
ESO3_INGLÉS.pdf293.19 KB
ESO3_LGL.pdf286.4 KB
ESO3_MATES.pdf241.04 KB
ESO3_PLÁSTICA.pdf234.75 KB
ESO3_XH.pdf271.25 KB
ESO1_EFÍSICA.pdf386.65 KB
ESO3_EFÍSICA.pdf367.2 KB
ESO3_FR.pdf298.68 KB
ESO1_FR.pdf222.8 KB
ESO1_PROXECTO.pdf179.85 KB
ESO3_PROXECTO.pdf179.41 KB
ESO3_MÚSICA.pdf285.89 KB
ESO1_LCL.pdf276.04 KB
ESO3_AMBITO_LINGÜÍSTICO_SOCIAL.pdf338.4 KB
ESO3_LCL.pdf268.58 KB
ESO3_ORATORIA.pdf208.49 KB
ESO1_RELI.pdf228.77 KB
ESO3_RELI.pdf234.32 KB
ESO3_VALORES.pdf199.05 KB
ESO2_MUS.pdf257.33 KB
ESO2_PROX_COMPETENCIAL.pdf175.01 KB
ESO4_EFÍSICA.pdf365.95 KB
ESO4_MUS.pdf256.87 KB
ESO4_PROX_COMPETENCIAL.pdf173.17 KB
ESO2_INGLÉS.pdf270.3 KB
ESO4_INGLÉS.pdf265.71 KB
ESO2_TECNO&DIXITALIZACIÓN.pdf201.4 KB
ESO2_EFÍSICA.pdf209.41 KB
ESO4_TECNOLOXÍA.pdf210.48 KB
ESO4_DIXITALIZACIÓN.pdf204.92 KB
ESO4_LGL.pdf280.41 KB
ESO4_XH.pdf288.24 KB
ESO4_ÁMBITO_LINGÜÍSTICO_SOCIAL.pdf255.77 KB
ESO2_LCL.pdf269.3 KB
ESO4_LCL.pdf265.21 KB
ESO2_MATES.pdf236.64 KB
ESO4_MATES_B.pdf467.52 KB
ESO2_RELI.pdf257.27 KB
ESO4_ÁMBITO_CIENTÍFICO_TECNOLÓXICO.pdf247.75 KB
ESO4_MATES_A.pdf225.44 KB
ESO4_RELI.pdf252.61 KB
ESO4_FOPP.pdf196.5 KB
ESO4_FILO.pdf208.84 KB
ESO2_FRANCÉS.pdf229.77 KB
ESO4_FRANCÉS.pdf321.2 KB
ESO4_INTELIXENCIA_ARTIFICIAL.pdf188.71 KB
ESO4_LATÍN.pdf217.18 KB
ESO4_ORATORIA.pdf191.2 KB
ESO4_EARTISTICA.pdf270.92 KB
ESO4_BX.pdf213.89 KB
ESO2_LGL.pdf280.2 KB
ESO2_FQ.pdf231.7 KB
ESO4_FQ.pdf219.21 KB
ESO2_XH.pdf253.57 KB
ESO4_ECO.pdf220.71 KB