Información xeral

Integrantes do grupo de Dinamización das TIC


Nome e Apelidos Función
D. Eugenio Grande Sierra Dinamizador
D. Samuel Antonio Malvar Mouco Dinamizador
D. Juan José Rodríguez Siaba Dinamizador
D. Xosé Manuel García García Dinamizador
D. Jorge Fuentes Montoto Coordinador TIC/ABALAR/E-DixGal
D. Javier López Fernández Asesor
D. Xosé Manuel López Fernández Dinamizador - responsable Google APPs

Sorteo da cesta do Nadal IES Laxeiro

Efectuado o sorteo das rifas da cesta de nadal 2018, comunicamos que o número agraciado co premio foi o seguinte

 

                                                                         2778

Novo sorteo da cesta de nadal

O número agraciado no 2º sorteo da cesta de nadal é : 4736

De novo hai un mes para presentar o xustificante de gañador

Reservas de admisión 2011-2012 para Ciclos Medios e Ciclos Superiores

Tal como refrexa a Resolución do 7 de xuño, desde o día 17 de xuño ata o 4 de xullo estará aberto o prazo para solicitar reserva de admisión para ciclos formativos tanto medios coma superiores. O calendario de admisión e matrícula pecharase o día 7 de outubro, tras os diferentes prazos de matrícula que se irán ofertando. A oferta educativa do IES.laxeiro non sufre variación con respecto ao pasado curso. Nos arquivos adxuntos podedes cubrir os impresos de solicitudes de 1º e 2º ano de cada ciclo formativo.

A Escola Cooperativa Móbil no IES Laxeiro de Lalín

A semana do 16 ao 20 de maio, os alumnos do IES Laxeiro de Lalín asistirán ás sesións da Escola Cooperativa Móbil, dentro da programación da campaña de divulgación das cooperativas promovida pola Consellería de Traballo e Benestar. Os monitores especializados na materia exporán a alternativa do cooperativismo como vía de acceso ao mercado laboral e guiarán aos estudantes no desenvolvemento de proxectos cooperativos, a través de charlas e obradoiros

Cualificacións provisionais das Probas de acceso a Ciclos Superiores

Xa están publicadas desde o día 18 as cualificacións provisionais das Probas de acceso 2011 de Ciclos Superiores. Os días hábiles para efectuar reclamacións serán os días 19 , 20 e 25 de abril na secretaría do Instituto onde se fixo a inscripción. Por motivo de reformas eléctricas, no IES.Laxeiro o día hábil será o luns , día 25 de abril.

Admisión e matrícula de adultos para o curso 2010-2011 no IES.Laxeiro

 No arquivo adxunto podedes informarvos do calendario de admisión e matrícula tanto de Educación Secundaria coma de Bacharelato de adultos para o curso 2010-2011 no IES-Laxeiro

Liñas de traballo no plan TIC

Ao longo deste curso académico vaise redactar o plan de dinamización das tecnoloxías da información e da comunicación. Dende o grupo TIC xa levamos un ano traballando para elaborar o dito plan e algunhas das liñas de actuación que se van a recoller xa se comezaron a desenvolver.

As liñas principais de traballo que se van a contemplar no plan TIC son as seguintes:

  • Incorporación ao proxecto de webs dinámicas da Consellería de Educación. Isto xa foi realizado no curso anterior e neste momento, como podedes comprobar, xa está a páxina web en pleno funcionamento.
  • Mantemento da páxina web do centro e incorporación de novas funcionalidades. Algunhas partes do sitio web (actividades, información académica, etc.) están actualizadas pero aínda queda moito traballo que facer noutros dos bloques da páxina.
  • Potenciar o uso da Aula Virtual. O curso pasado parte do profesorado do grupo TIC  estivo probando a Aula Virtual. Neste curso, xa coa Aula Virtual en funcionamento, intentaremos que se extenda o seu uso a máis profesorado. 
  • Incorporación de ferramentas de control nas aulas de ordenadores. Comezamos na biblioteca instalando o programa Italc e, unha vez pasada a fase de probas,  intentarase extender a iniciativa a outras aulas.
  • Medidas de promoción de software libre. O profesorado de Informática e de Tecnoloxías da Información e da Comunicación xa imparte as súas clases principalmente con ferramentas de software libre. Intentaremos potenciar o seu uso entre o alumnado e o resto de profesorado.
  • Instalación dalgunha rede de terminais lixeiros. Xa temos neste momento creada e funcionando unha pequena rede na aula de Tecnoloxía Industrial.
  • Creación dunha intranet educativa de centro, con recopilación de materiais e espazos de interacción entre o profesorado. Este é o punto menos desenvolvido, de momento estamos a recopilar ligazóns de interese para o profesorado e a utilizar marcadores sociais para organizar a información.
Distribuir contido