Oferta Educativa

Oferta Educativa do IES Laxeiro

 • Educación Secundaria Obrigatoria:
  • Primeiro ciclo da ESO
   • 1º ESO
   • 2º ESO
  • Segundo ciclo da ESO
   • 3º ESO
   • 4º ESO
  • Programa de Diversificación Curricular
 • Educación Básica para Adultos
  • Formación Básica
   • Nivel I
   • Nivel II
  • Educación Secundaria para Adultos (ESA).- Equivalente a 1º e 2º ciclo da ESO
   • Nivel I.- Módulos I e II
   • Nivel II.- Módulos III e IV
 • Bacharelatos en réxime ordinario
  • Modalidade Ciencia e Tecnoloxía.- Vías de acceso á universidade Científico-tecnolóxica e Ciencias da saúde.
  • Modalidade Humanidades e Ciencias Sociais
   • Itinerario de Humanidades.- Vía de acceso á universidade Humanidades.
   • Itinerario de Ciencias Sociais.- Vía de acceso á universidade Ciencias Sociais.
 • Bacharelatos en réxime de adultos
  • Modalidade Ciencia e Tecnoloxía.- Vías de acceso á universidade Científico-tecnolóxica e Ciencias da saúde.
  • Modalidade Humanidades e Ciencias Sociais
   • Itinerario de Ciencias Sociais.- Vía de acceso á universidade Ciencias Sociais.
 • Ciclos formativos de Grao Medio
 • Ciclos formativos de Grao Superior
 • Programas de cualificación profesional inicial

Admisión a Ciclos Medios e Superiores para o curso 2019-2020

Desde o luns, día 24 de xuño, ata o martes , día 2 de xullo, ás 13:00 horas, estará aberto o prazo para realizar a inscrición de admisión a ciclos medios e superiores para o curso 2019-2020. A Orde que regula este proceso de admisión é a do 15 de xuño de 2016 (DOG do 27 de xuño).

Os prazos para todo o proceso abranguen desde o día 24 de xuño ata o 4 de outubro.

¡¡¡¡¡Atención!!!!!! .- NOVIDADE: Este ano non haberá periodo extraordinario de presentación de solicitudes para Ciclos Superiores, en calquera réxime, debido ao adianto da convocatoria de avaliación extraordinaria de Bacharelato. Todo o alumnado estará en disposición de participar no período ordinario de admisión a ciclos FP.

               RECORDADE: A admisión a Ciclos Superiores só é ordinaria: 24 de xuño a 2 de xullo

Para calquer información podedes dirixirvos a páxina da xunta www.edu.xunta.es/fp ou nesta propia pweb www.ieslaxeiro.com, onde  tendes os seguintes arquivos:

Oferta de ciclos e prazas asignadas no IES Laxeiro curso 2019-2020

Anexo I Impreso solicitude admisión(só para 2º curso)

Anexo II Impreso solicitude para FCT/Proxecto para adultos  ou módulos liberados

Impreso matrícula ou renuncia

Información réxime ordinario

Instrucións xerais de admisión

Instrucións solicitude Web

Admisión FP Básica 2018-2019 no IES Laxeiro

Desde o 1 de setembro ata as 13:00 horas do día 11 está aberto o prazo de admisión para cursar FP Básica . Nos arquivos adxuntos aparece toda a ionformación relativa a este proceso .

- Orde que regula o proceso

- Instrucións para o proceso de admisión

- Oferta de prazas para o curso 2018-2019

- Calendario do proceso de admisión

- Solicitude de admisión

- Conformidade familiar

- Consello orientador

- Comunicación de incorporación

- Relación de admitidos

 

Admisión a Ciclos Medios e Superiores para o curso 2018-2019

Desde o luns, día 25 de xuño, ata o martes , día 3 de xullo, ás 13:00 horas, estará aberto o prazo para realizar a inscrición de admisión a ciclos medios e superiores para o curso 2018-2019. A Orde que regula este proceso de admisión é a do 15 de xuño de 2016 (DOG do 27 de xuño). Os prazos para todo o proceso abranguen desde o día 27 de xuño ata o 7 de outubro.

Para calquer información podedes dirixirvos a páxina da xunta www.edu.xunta.es/fp ou nesta propia pweb www.ieslaxeiro.com, onde  tendes os seguintes arquivos:

Oferta de ciclos e prazas asignadas no IES Laxeiro curso 2018-2019

Anexo I Impreso solicitude admisión(só para 2º curso)

Anexo II Impreso solicitude para FCT/Proxecto para adultos  ou módulos liberados

Impreso matrícula ou renuncia

Información réxime ordinario

Instrucións xerais de admisión

Instrucións solicitude Web

Admisión FP Básica 2017-2018 no IES Laxeiro

Desde o 1 de setembro ata as 13:00 horas dop día 12 está aberto o prazo de admisión para cursar FP Básica . Nos arquivos adxuntos aparece toda a ionformación relativa a este proceso .

- Orde que regula o proceso

- Instrucións para o proceso de admisión

- Oferta de prazas para o curso 2017-2018

- Calendario do proceso de admisión

- Solicitude de admisión

- Conformidade familiar

- Consello orientador

- Comunicación de incorporación

- Relación de admitidos

Aberto o prazo para cursar estudos de adultos tanto na ESA como Bacharelato no IES Laxeiro

Ata o 15 de setembro está aberto o prazo para inscribirse e matricularse en estudos de ESA e Bacharelato nas modalidades de Ciencias e Ciencias Sociais no IES Laxeiro de Lalín.

Os/as intersados/as poden acudir tanto a Xefatura de Estudos coma Secretaría e Dirección para informarse das diferentes ofertas que poden solicitar para o curso escolar 2016-2017.

Tanto a circular 4/2016 que regula o Bacharelato de adultos como a Circular 5/2016 que desenvolve a ESA explican o funcionamento destes estudos.

- Impreso de inscrición e matrícula na ESA

- Impreso de inscricción en Bacharelato

 

Proceso de admisión e matrícula de ESO e Bacharelato para o curso 2012/2013

A partires do vindeiro 1 de febreiro comeza o proceso de admisión e matrícula na ESO e Bacharelato para o curso escolar 2012/2013. Podedes consultar o calendario e a orde que regula o proceso.Nos seguintes ligazóns podedes atopar os impresos que debedes rellenar para solicitar praza no centro.

- Documento para reserva de praza interna

- Documento para solicitar a admisión de alumnado non adscrito

* Anexo II de admisión 2

* Anexo III de admisión

    

Reservas de admisión 2011-2012 para Ciclos Medios e Ciclos Superiores

Tal como refrexa a Resolución do 7 de xuño, desde o día 17 de xuño ata o 4 de xullo estará aberto o prazo para solicitar reserva de admisión para ciclos formativos tanto medios coma superiores. O calendario de admisión e matrícula pecharase o día 7 de outubro, tras os diferentes prazos de matrícula que se irán ofertando. A oferta educativa do IES.laxeiro non sufre variación con respecto ao pasado curso. Nos arquivos adxuntos podedes cubrir os impresos de solicitudes de 1º e 2º ano de cada ciclo formativo.

A Escola Cooperativa Móbil no IES Laxeiro de Lalín

A semana do 16 ao 20 de maio, os alumnos do IES Laxeiro de Lalín asistirán ás sesións da Escola Cooperativa Móbil, dentro da programación da campaña de divulgación das cooperativas promovida pola Consellería de Traballo e Benestar. Os monitores especializados na materia exporán a alternativa do cooperativismo como vía de acceso ao mercado laboral e guiarán aos estudantes no desenvolvemento de proxectos cooperativos, a través de charlas e obradoiros

Distribuir contido