Organización interna, Titorías, Matrícula, Regulamento de Réxime Interno, Avaliacións e Exames

Plan Programa Alerta Escolar

1442856164310_860_1000_U_74d4fbce1979ff83995a5dd5d558732b.jpg

¿Qué é?

É un programa posto en marcha dende o 2007-08 pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e a Fundación 061, que ten como obxectivo a atención inmediata e eficiente do alumnado que presente unha patoloxía crónica e pode desenvolver en calquera momento unha crise.

 

Este programa posibilitará a súa asistencia e que o profesorado teña cobertura de persoal médico queconte con coñecementos do alumnado con esta problemática.

 

 

¿A quen afecta?

A alumnado que presente:

-alerxias         -epilepsia -diabetes

Dado que no centro  existen estas patoloxías, informamos ao conxunto da comunidade educativa e especialmente ás familias, para que coñezan o programa e o soliciten, se o desexan.

 

¿Cómo inscribirse?

1.-Aportar informe médico co diagnóstico e recomendacións asistenciais.

2.-Cubrir o formulario de Alerta Escolar coa declaración de conformidade de rexistro dos datos  do menor.

3.-O centro tramitará o expediente con Urxencias Sanitarias 061.

¿Cómo procede o 061?

1.-Contacta co centro para confirmar o rexistro do menor.

2.-No caso de que o menor precise algunha especialidade farmaceútica (adrenalina, prednisona….), deberá ser aportada pola familia co nome do alumno/a rotulado e renovala cada curso.

3.-No caso de emerxencia, crise… o centro contactará co 061, facilitará o estado do menor e o persoal médico fará indicacións de cómo atender a emerxencia ademáis de movilizar o recurso preciso (ambulancia…) e indicar canto tardará en chegar ao centro.

 

alerta escolar.jpg

 

Este documento é informativo polo que as familias ou membros da comunidade educativa interesados, deben comunicarse con orientación (886 15 19 45).

Dado que se trata de información sensible (datos médicos de menores), manterase o debido sixilio e confidencialidade dos datos (protocolo de protección de datos en educación).Este documento está incluído no PAT dentro do apartado de ámbitos de actuación: familias e consúltase en http://www.edu.xunta.gal/centros/ieslaxeiro/ no apartado pais/nais

Admisión FP Básica 2018-2019 no IES Laxeiro

Desde o 1 de setembro ata as 13:00 horas do día 11 está aberto o prazo de admisión para cursar FP Básica . Nos arquivos adxuntos aparece toda a ionformación relativa a este proceso .

- Orde que regula o proceso

- Instrucións para o proceso de admisión

- Oferta de prazas para o curso 2018-2019

- Calendario do proceso de admisión

- Solicitude de admisión

- Conformidade familiar

- Consello orientador

- Comunicación de incorporación

- Relación de admitidos

 

Calendario de matrícula para ESO e Bacharelato 2018-2019 no IES Laxeiro

O período de matricula comezará oficialmente o día 25 de xuño, unha vez entregadas as notas finais, e rematará o día 10 de xullo. No arquivo adxunto podedes consultar o calendario estabrecido para os diferentes cursos da ESO e Bacharelato:

 

Calendario da ESO e Bacharelato

Admisión FP Básica 2017-2018 no IES Laxeiro

Desde o 1 de setembro ata as 13:00 horas dop día 12 está aberto o prazo de admisión para cursar FP Básica . Nos arquivos adxuntos aparece toda a ionformación relativa a este proceso .

- Orde que regula o proceso

- Instrucións para o proceso de admisión

- Oferta de prazas para o curso 2017-2018

- Calendario do proceso de admisión

- Solicitude de admisión

- Conformidade familiar

- Consello orientador

- Comunicación de incorporación

- Relación de admitidos

Calendario de matrícula para ESO e Bacharelato 2017-2018 no IES Laxeiro

O período de matricula comezará oficialmente o día 27 de xuño, unha vez entregadas as notas finais, e rematará o día 10 de xullo. Nos arquivos adxuntos podedes consultar o calendario estabrecido para os diferentes cursos da ESO e Bacharelato:

Calendario da ESO

Calendario de Bacharelato

TITORES E HORARIO DE ATENCIÓN A PAIS - CURSO 2014/15

Curso
 
 
Titor
 
Horario
     
1º ESO A Sara Castro Quintás Luns 16:50 - 17:40
1º ESO B Manuel Busto Galego Martes 10:55 - 11:45
1º ESO C Mª José Rey López

Xoves 12:55 - 13:45

     
2º ESO A Manuela García Dafonte Xoves 10:55 - 11:45
2º ESO B Noelia Míguez Martínes Mércores 9:45 - 10:35
2º ESO C Esteban Alcaide Corral Martes 10:55 - 11:45
     
3º ESO A Xusto Calvo Peña Luns 11:45 - 12:35
3º ESO B Xosé Manuel García García Venres 11:45 - 12:35
3º ESO C Manuel Mella Pallares Venres 9:45 - 10:35
3º DIVER Mª Dolores Rúa Barca Venres 12:55 - 13:45
     
4º ESO A Diego Flores Ríos Luns 13:45 - 14:35
4º ESO B Manuel Pena Framiñán Xoves 9:45 - 10:35
4º ESO C José Noche Agras Martes 11:45 - 12:35
4º DIVER Domingo Facal Méndez Venres 10:55 - 11:45
     
ESA Xabier Quiroda Díaz  Martes 19:15 - 20:00
     
1º FP BÁSICA Jorge Fuentes Montoto Luns 12:55 - 13:45 
2º PCPI Consuelo Osorio Fernández Venres 19:15 - 20:00
     
1º BAC A Luís G. Rodríguez Taboada  Venres 10:55 - 11:45
1º BAC B Mª Ascensión Rodríguez Casanova Martes 10:55 - 11:45
2º BAC A Lidia M. López-Ron Martínez Mércores 10:55 - 11:45 
2º BAC B Soraya Fernández Méndez Luns 11:45 - 12:35
     
1º BAC ADULT. Mª Jesús Pato Díaz Mércores 20:15-21:00
2º BAC ADULT. Mª José Varela Pérez Venres 21:00-21:45
     
1º C.M. ADM. Luísa Rodríguez Rodríguez Luns 17:40 - 18:30
2º C.M. ADM. Mercedes Guzmán García Mércores 10:55 - 11:45
1º C.S. ADM. Xesús Mª Jubón Salgado Xoves 11:45 - 12:35
2º C.S. ADM. Pedro Regueira Castro Venres 11:45 - 12:35
1º C.M. ELECT. José Luís Sánchez Sarandeses Luns 18:30 - 19:15
2º C.M. ELECT. José Ramón Silva Torres Venres 9:45 -10:35
1º C.M. AUTO. José Luís González Pereiras Xoves 9:45 - 10:35
2º C.M. AUTO. Manuel Eduardo Varela Iglesias Venres 9:45 - 10:35
1º C.S. MANT. IND. José Manuel Fernández González Martes 11:45 - 12:35
2º C.S. MANTEMENTO
Nieves Otero Salgado  Luns  18:30 - 19:15

Proceso de admisión e matrícula de ESO e Bacharelato para o curso 2013/2014

A partires do vindeiro 18 de marzo comeza o procedemento de admisión e matrícula na ESO e Bacharelato para o curso escolar 2013/2014. Podedes consultar o novo Decreto e a orde que o desenvolve ,así como o calendario de todo o proceso. Nas seguintes ligazóns podedes atopar os impresos que debedes rellenar para solicitar praza no centro.

-Reserva de praza para centros adscritos

-Anexos admisión alumnado

Información académica importante para alumnos/as de Ciclos Grao Medio e Superior. Aspectos lexislativos

Ao comezo dun novo curso é importante recordar aspectos lexislativos relacionados tanto coa matrícula coma o proceso do curso en xeral.Por ese motivo no seguinte esquema-resumo podes consultar algunhas consideracións de interese para o alumnado de Formación Profesional. Todos elas son situacións contempladas na lexislación relacionadas coa matricula e coa marcha do curso académico.Nos taboleiros das aulas tendes á vosa diposición esta información e para calquer dúbida acudide aos vosos titores/as ou á Secretaría do Centro.

Calendarios de admisión e matrículas setembro Curso 2012-2013

Nos enlaces seguintes podes consultar os calendarios de admisión e matrículas no IES:Laxeiro para o curso escolar 2012-2013

ESO e BACHARELATO

CICLOS

PCPI

ADULTOS

Distribuir contido