Probas para a obtención de títulos

 

 

Probas de anos anteriores.

 

 

 

Probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos

 • Convocatoria anual 2023

  • Prazo de presentación de solicitudes: do 6 a 16 marzo (convocatoria de maio) e do 3 ao 10 de xullo do 2023 (convocatoria de setembro)  ► PECHADO

  • Anuncio da convocatoria de 2023.

  • Máis información. Nova data de celebración das probas na convocatoria de maio: 26 de maio

  • Tramitación

 

 

 

Iranse publicando aquí todos os documentos relacionados coa presente convocatoria (listaxes de admitidos e excluídos, cualificacións provisionais e definitivas, etc.)

 

 

 • Convocatorias de anos anteriores:

2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015

 • Normativa

  • Resolución do 27 de xaneiro de 2023, da Dirección Xeral de Formación Profesional, pola que se convocan as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos nas convocatorias de maio e setembro, e se ditan instrucións para a súa realización (código de procedemento ED540A).

  • Corrección de erros. Resolución do 27 de xaneiro de 2023, da Dirección Xeral de Formación Profesional, pola que se convocan as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos nas convocatorias de maio e setembro, e se ditan instrucións para a súa realización (código de procedemento ED540A).

  • Orde do 10 de febreiro de 2012 pola que se modifica a do 19 de febreiro de 2009 pola que se regulan as probas libres para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para persoas maiores de dezaoito anos.

  • Orde do 19 de febreiro de 2009 pola que se regulan as probas libres para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para persoas maiores de dezaoito anos (PDF). 

 

Probas para a obtención do título de bacharelato para persoas maiores de vinte anos

 

 

 

Iranse publicando aquí todos os documentos relacionados coa presente convocatoria (listaxes de admitidos e excluídos, cualificacións provisionais e definitivas, etc.)

 

 
 • Convocatorias de anos anteriores:

2022, 2021, 2020, 2019

 • Normativa

  • Resolución do 27 de xaneiro de 2023,da Dirección Xeral de Formación Profesional, pola que se convoca a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos e se ditan instrucións para a súa realización (código de procedemento ED534A).

  • Orde do 10 de febreiro de 2012 pola que se regula a proba para a obtención do título de bacharel para persoas maiores de vinte anos na Comunidade Autó­noma de Galicia.

  • Orde do 22 de decembro de 2016 pola que se modifica a Orde do 10 de febreiro de 2012 pola que se regula a proba para a obtención do título de bacharel para persoas maiores de vinte anos na Comunidade Autónoma de Galicia.