Probas para a obtención de títulos.

PROBAS DE ANOS ANTERIORES. ESO e Bacharelato

 

Convocatoria

  ESO   Bacharelato
2023   maio setembro    
2022      maio    setembro    abril 
2021   maio setembro   abril
2020     setembro   setembro
2019   maio setembro   abril
2018   maio setembro   abril
2017   maio setembro   abril
2016   maio setembro   abril
2015   maio setembro   abril
2014   maio setembro   abril
2013   maio setembro   abril
2012   abril  setembro   outubro
2011   xuño setembro