Composición dos tribunais que avaliarán e supervisarán as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos, ano 2024

Ven, 09/02/2024 - 14:11

Resolución do 8 de febreiro de 2024 da Dirección Xeral de Formación Profesional pola que se designan os membros e se fai pública a composición dos tribunais que avaliarán e supervisarán as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos correspondentes ao ano 2024.