Validacións e equivalencias

Xúntanse as equivalencias de estudos:

  • Equivalencias a efectos académicos de títulos da lei de 1970 cos títulos actualmente vixentes.
  • Equivalencias a efectos académicos de estudos parciais regulados pola lei de 1970.
  • Equivalencias a efectos laborais de títulos da lei de 1970.
  • Equivalencias entre probas de acceso, estudos anteriores a 1970 e títulos académicos antigos cos títulos da lei de educación 2006, LOE, a efectos exclusivamente laborais: Orde EDU/1603/2009, de 10 de xuño, do Ministerio de Educación, BOE 17 de xuño de 2009

 

Poden consultarse na seguinte ligazón.