PROGRAMACIÓNS BACHARELATO 2023_24

25/10/2023 11:42
01/09/2024 11:42
Europe/Madrid

1º BACHARELATO

Filosofía
Debuxo Artístico I
Debuxo Técnico I
Educación Física (adultos)
Física e Química
Lingua Castelá e Literatura I (adultos)
Lingua Estranxeira I: Inglés
Lingua Galega e Literatura I (adultos)
Matemáticas I
Relixión Católica
Tecnoloxías da Información e da Comunicación I
2ª Lingua estranxeira I: Francés
Bioloxía, Xeoloxía e Ciencias Ambientais
Tecnoloxía e Enxeñaría I
Economía (adultos)
Grego I
Historia do mundo contemporáneo (adultos)
Latín I
Matemáticas aplicadas ás CC.SS. I

2º BACHARELATO

Historia de España
Historia da Filosofía - Psicoloxía
Lingua Castelá e Literatura II (adultos)
Lingua Galega e Literatura II
Matemáticas II
Matemáticas Aplicadas ás CCSS II
Bioloxía
Química (adultos)
Física
Debuxo Técnico II
Tecnoloxía e Enxeñería II
Métodos Estatísticos e Numéricos
Latín II - Grego II
Relixión Católica
Empresa e Deseño de Modelos de Negocio (adultos)
Xeografía - Historia da Arte
Lingua Estranxeira II: Inglés (adultos)
2ª Lingua Estranxeira II: Francés
TIC II

 

 

AdxuntoTamaño
BAC1_BX_CCAmbientais.pdf258.32 KB
BAC1_DEBUXO_ARTÍSTICO_I.pdf225.84 KB
BAC1_DEBUXO_TÉCNICO_I.pdf231 KB
BAC1_EFÍSICA.pdf397.49 KB
BAC1_EFÍSICA_ADULTOS.pdf412.64 KB
BAC1_FQ.pdf263.42 KB
BAC1_FR.pdf427.51 KB
BAC1_HICO.pdf249.13 KB
BAC1_HICO_ADULTOS.pdf246.95 KB
BAC1_INGLÉS.pdf292.69 KB
BAC1_LGL.pdf296.89 KB
BAC1_LGL_ADULTOS.pdf298.59 KB
BAC1_MATAP_I.pdf218.85 KB
BAC1_MATES_I.pdf229.83 KB
BAC1_TECENXE_I.pdf203.2 KB
BAC1_TIC_I.pdf209.59 KB
BAC1_LCL.pdf339.16 KB
BAC1_LCL_ADULTOS.pdf268.34 KB
BAC1_GR_I.pdf274.39 KB
BAC1_LT_I.pdf339.38 KB
BAC1_RELI.pdf189.52 KB
BAC1_ECO.pdf243.58 KB
BAC1_ECO_ADULTOS.pdf243.35 KB
BAC1_FILOSOFÍA.pdf227.32 KB
BAC2_TECENXE_II.pdf190.44 KB
BAC2_TIC_II.pdf191.48 KB
BAC2_LCL.pdf266.91 KB
BAC2_RELI.pdf233.3 KB
BAC2_FR_II.pdf427.54 KB
BAC2_ING_ADULTOS.pdf266.48 KB
BAC2_HARTE.pdf248.57 KB
BAC2_HESP.pdf270.97 KB
BAC2_XEO.pdf259.48 KB
BAC2_PSICOLOXÍA.pdf211.02 KB
BAC2_HFILO.pdf225.08 KB
BAC2_MATES_II.pdf224.72 KB
BAC2_MATAP_II.pdf227.42 KB
BAC2_LT_II.pdf228.48 KB
BAC2_GR_II.pdf241.12 KB
BAC2_LGL.pdf279.95 KB
BAC2_LCL_ADULTOS.pdf265.96 KB
BAC2_DEBUXO_TÉCNICO_II.pdf226.39 KB
BAC2_FIS.pdf244.46 KB
BAC2_MEN.pdf211.37 KB
BAC2_QUIMICA_ADULTOS.pdf258.03 KB
BAC2_QUIMIICA.pdf258.45 KB
BAC2_ING_II.pdf267.51 KB
BAC2_BIOLOXÍA.pdf241.77 KB
BAC2_ECO.pdf213.4 KB
BAC2_ECO_ADULTOS.pdf213.23 KB