Profesorado Galego


Nome e Apelidos Cargo / Titoría
   
Manuel Busto Galego

Titor 2º C

María Pilar López Martínez Titora 1º FP bÁSICA
Xavier Gallego Fernández Xefe de Departamento
Mª Gracia Santorum López Encargada da Biblioteca
Xavier Quiroga Díaz Titor 1º Bacharelato B
Ester González Martínez