Skip to Content

Portal educativo

Distribuir contido
Actualizado: hace 3 horas 41 min

Educación convoca o VI Concurso de Traballos por Proxectos, para incentivar a investigación no eido das bibliotecas escolares

Xov, 18/04/2019 - 13:00
Summary: Os centros teñen de prazo ata o 10 de xullo para presentar as súas propostas Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional acaba de convocar a VI edición do Concurso de Traballo por Proxectos, unha iniciativa enmarcada no Plan LÍA (Lectura, Información e Aprendizaxe) de Bibliotecas Escolares 2016-20 que busca incentivar a investigación e as boas prácticas no ámbito das bibliotecas escolares dos centros de ensino públicos de Galicia, así como fomentar o traballo en equipo.

Tal como establecen as bases, que poden consultarse no Portal de Educación, todos os traballos deberán realizarse co apoio e colaboración da biblioteca escolar e contando cos seus recursos e posibilidades. Os centros dispoñen de prazo ata o día 10 de xullo para presentar as súas propostas a algunha das tres modalidades de participación ás que desexen optar.

A modalidade 1 refírese a proxectos de carácter interdisciplinario ou proxectos documentais integrados (traballos de investigación sobre un tema no que os alumnos se familiarizan cos mecanismos de busca de información) coordinados desde a biblioteca escolar e que conten coa participación dun mínimo do 40% das aulas do centro, ou dun 40% dos departamentos no caso dos centros de ensino secundario. A modalidade 2 céntrase en proxectos de investigación dirixidos por profesorado dun grupo, nivel, ciclo ou departamento, cunha temática de calquera ámbito do coñecemento, cun apartado especial para os de ámbito científico. Por último, a modalidade 3 refírese a proxectos de investigación intercentros, promovidos desde as bibliotecas de ata un máximo de tres centros de ensino, co fin de desenvolver un proxecto común de temática xeral ou científica.

Criterios de avaliación

Para a avaliación dos traballos terase en conta a orixinalidade, interdisciplinariedade e calidade técnica do traballo (máximo 15 puntos); a contribución ao desenvolvemento do currículo e adquisición de competencias clave (máximo 20 puntos), a contribución específica a competencia informacional e mediática do alumnado (máximo 18 puntos), a participación de alumnado, profesorado e comunidade educativa no seu conxunto (máximo 17 puntos), o aproveitamento das posibilidades e os recursos da biblioteca escolar (máximo 20 puntos; e a integración da biblioteca e outros equipos e programas do centro para o desenvolvemento do proxecto (máximo 10 puntos).

Premios

Unha vez avaliados, a Consellería galardoará os traballos con maior puntuación en cada unha das modalidades sempre que acaden unha puntuación superior a 60 puntos. Na modalidade 1 danse 7 premios dotados con 2.000 euros, na modalidade 2 danse 11 premios de 1.500 euros e na modalidade 3 un único premio dotado con 3.000 euros, todos eles destinados a atender as necesidades da biblioteca escolar.

Plan LÍABibliotecas escolaresEnsinanzas de réxime xeralConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalSubdirección Xeral de Recursos HumanosProfesoradoAlumnadoCentros
Categorías: Administración

Publicadas as listaxes das axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2019, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos

Mar, 16/04/2019 - 14:35
Idioma Gallego

Publicación das listaxes correspondentes ao establecido no artigo 17.1 da Orde do 4 de febreiro de 2019 pola que se convocan axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2019, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva. (DOG do 20/02/2019).

Servizo relacionado: AxudasleTema: BolsasProgramas e plansAxudasleEnsinanza: Educación secundaria obrigatoriaColectivo: ProfesoradoAlumnadoFamiliasCentrosSección: Linguas estranxeiras
Categorías: Administración

VI Concurso de Traballo por Proxectos. Convocatoria 2018/2019

Mar, 16/04/2019 - 13:00
Idioma GallegoXúntase a convocatoria da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, de 15 de abril de 2019, no contexto do PLAN LÍA de Bibliotecas Escolares (Lectura, Información e Aprendizaxe), do VI CONCURSO DE TRABALLOS POR PROXECTOS baixo a coordinación (ou coa participación) da biblioteca escolar, en centros públicos non universitarios de titularidade da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, para o curso 2018/2019.

Búscase estimular, mediante o recoñecemento de boas experiencias de traballos por proxectos, o deseño e desenvolvemento de proxectos de carácter interdisciplinario ou de proxectos de investigación, baixo a coordinación do equipo de biblioteca escolar ou co apoio desta, na liña da metodoloxía de aprendizaxe baseada en proxectos (ou ABP), realizados en centros non universitarios durante o presente curso 2018/2019.

Os centros participantes deberán optar por unha destas modalidades:
 

 1.  Proxectos de carácter interdisciplinario, ou Proxectos Documentais Integrados, coordinados desde a biblioteca escolar, e que conten coa participación dun mínimo do 40% dos grupos-aula existentes no centro (ou un 40% dos departamentos, no caso d dos centros de ensino secundario).
 2.  Proxectos de investigación dirixidos por profesorado dun grupo, nivel, ciclo ou departamento, nas seguintes sub-modalidades:
 • Traballos de grupo/nivel
 • Traballos de ciclo/departamento
 • Proxectos realizados na materia de libre configuración de 1º/2º de ESO “Investigación e Tratamento da Información”, ou noutras materias equivalentes en ESO ou primaria.

3. Proxectos de investigación intercentros, promovidos desde as bibliotecas (máximo 3 centros).

Todos estes traballos teñen que realizarse co apoio e colaboración da biblioteca escolar e contando cos seus recursos e posibilidades.

A temática do proxecto escollida pode ser de calquera ámbito do coñecemento, pero contemplarase un apartado especial de traballos do ámbito científico

 •     O prazo para a presentación dos traballos remata o 10 de xullo de 2019.
File:  ConvocatoriaTema: Plan LÍABibliotecas escolaresEnsinanza: Ensinanzas de réxime xeralDepartamento: Dirección Xeral de Centros e Recursos HumanosSubdirección Xeral de CentrosServizo de Xestión de Programas EducativosColectivo: ProfesoradoCentrosSección: BoletínPortada de boletín
Categorías: Administración

Ampliación da convocatoria do programa Bibliotecas Escolares Solidarias para o curso 2018/2019

Mar, 16/04/2019 - 13:00
Idioma GallegoAnuncio principal: Convocatoria do programa Bibliotecas Escolares Solidarias para o curso 2018/2019

Xúntase arquivo da Resolución do 15 de abril de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos pola que se amplía  a resolución do 30 de novembro de 2018 de convocatoria do programa denominado BIBLIOTECAS ESCOLARES SOLIDARIAS, no relativo ás accións "Voluntariado de Lectura-A" e "Selo Biblioteca Escolar Solidaria" para o curso 2018/2019.

 

Tema: Plan LÍABibliotecas escolaresEnsinanza: Ensinanzas de réxime xeralDepartamento: Dirección Xeral de Centros e Recursos HumanosSubdirección Xeral de CentrosServizo de Xestión de Programas EducativosColectivo: ProfesoradoAlumnadoCentros
Categorías: Administración

Educación abre o prazo para que os centros educativos soliciten sumarse ao proxecto de libro dixital E-Dixgal

Mar, 16/04/2019 - 10:31
Summary: Poderán incorporarse os centros sostidos con fondos públicos que impartan 5 e 6º de primaria ou 1º e 2º da ESO Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional publica hoxe no Diario Oficial de Galicia a convocatoria para a selección de centros para sumarse ao proxecto de libro dixital (E-Dixgal) no curso 2019/20. Poderán solicitalo os centros educativos galegos sostidos con fondos públicos que impartan o próximo curso ensinanzas de 5º e 6º de primaria e de 1º e 2º da ESO e que conten con aulas dixitalizadas (con EDI, proxector, equipo no posto do docente e conexión á rede de datos do centro).

Os centros de primaria que se incorporen comprométense a impartir a totalidade das materias en modalidade dixital; mentres que os de secundaria farano en polo menos 6 materias. Ademais, deberán asumir o compromiso de implantar esta modalidade no curso 2019/20 en 5º de educación primaria ou 1º da ESO e de estendela a 6º de primaria ou 2º da ESO no 2020/21, mantendo nos cursos seguintes o proxecto educativo dixital neste niveis.

Os centros adscritos a este proxecto contarán coa conexión á rede axeitada, os medios tecnolóxicos necesarios na aula así como para o profesorado e alumnado; e terán acceso a unha contorna virtual de aprendizaxe cos contidos gratuítos proporcionados pola Consellería. Así mesmo, terán acceso aos máis de 3.300 recursos do repositorio de contidos do espazoAbalar. Se o centro conta con libros e outros materiais didácticos poderán empregarse como complemento ou apoio.

As solicitudes poderán presentarse en calquera dos lugares e rexistros establecidos na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas. Ademais, remitirase copia da solicitude e da documentación ao correo electrónico edixgal@edu.xunta.es segundo os prazos establecidos. Toda a información está dispoñible no portal educativo da Xunta de Galicia.

O prazo de presentación de solicitudes para esta convocatoria estará aberto durante un mes a partir do día seguinte ao da súa publicación. O proxecto E-Dixgal enmárcase na Estratexia galega para a educación dixital (Edudixital 2020).
 

AbalarEducación primariaEducación secundaria obrigatoriaConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalProfesoradoAlumnadoFamiliasCentros
Categorías: Administración

Convocado o Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade desta consellería para o curso 2019/2020

Mar, 16/04/2019 - 08:03
Idioma Gallego

Orde do 2 de abril de 2019 pola que se convoca o Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade desta consellería para o curso 2019/20.

 • O prazo límite de presentación de instancias será dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación da presente convocatoria no Diario Oficial de Galicia.
   
File:  Orde do 2 de abril de 2019 (DOG)Tema: Plan LÍABibliotecas escolaresEnsinanza: Educación primariaEducación secundaria obrigatoriaBacharelatoDepartamento: Subdirección Xeral de CentrosServizo de Xestión de Programas EducativosColectivo: CentrosSección: BoletínPortada de boletín
Categorías: Administración

Convocada a selección de centros para participar no proxecto Educación dixital (E-Dixgal) durante o curso 2019/2020

Mar, 16/04/2019 - 08:00
Idioma Gallego

Resolución do 14 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se convoca a selección de centros para participar no proxecto Educación Dixital (E-Dixgal) durante o curso 2019/20.

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, contado desde o día seguinte ao da publicación do anuncio desta convocatoria no

Pódense ver as mostras dos contidos dixitais (libros, recursos didácticos, materiais complementarios...) na seguinte ligazón:

File:  Resolución do 14 de marzo de 2019 (DOG) Resolución do 14 de marzo de 2019 Anexo ITema: Programas e plansAbalarEnsinanza: Educación primariaEducación secundaria obrigatoriaDepartamento: Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación EducativaSubdirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa e Formación do ProfesoradoColectivo: ProfesoradoCentrosSección: BoletínPortada de boletínInnovación
Categorías: Administración

A Consellería de Educación e UNICEF colaborarán para promover o coñecemento dos dereitos da infancia e cidadanía global nos centros educativos galegos

Lun, 15/04/2019 - 14:04
Summary: A conselleira e a presidenta da organización en Galicia asinaron un convenio a través do que se desenvolverán accións conxuntas Idioma Gallego

A  conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, e a presidenta de UNICEF Comité Autonómico de Galicia, Myriam Garabito Cociña, asinaron hoxe un convenio de colaboración para o desenvolvemento de accións conxuntas no eido educativo, para a promoción e a difusión  dos dereitos de infancia e cidadanía global. Neste sentido, desde ambas partes facilitarase o acceso dos centros de ensino aos recursos educativos e metodoloxía de autoavaliación en Educación en Dereitos de Infancia dispoñible na web de UNICEF Comité Español. Os colexios poderán acceder a este programa rexistrándose na devandita web.

Así mesmo, UNICEF porá a disposición dos centros educativos os materiais de autoavaliación institucional sobre dereitos de infancia e cidadanía globaa e lanzará cada curso unha convocatoria para recoñecer centros de ensino como referentes en Educación en Dereitos de Infancia. No referido á formación do profesorado, porase en coñecemento dos docentes galegos as accións da organización neste eido, e por outra banda promoverase unha formación en dereitos da infancia e cidadanía global por parte da Consellería.

O convenio inclúe a promoción dentro do calendario escolar da celebración nos centros educativos, do 20 de novembro como “Día Universal da Infancia”, así como a colaboración na sensibilización e difusión de campañas, programas e accións formativas encamiñadas a poñer en valor a importancia da educación como base para a inclusión social, os Dereitos da Infancia e o intercambio de boas prácticas en materia educativa nestes eidos.

Así mesmo a Consellería comprométese a asesorar aos centros para o desenvolvemento de programas de aprendizaxe a través de iniciativas solidarias e de voluntariado en aspectos como a saúde, o medio ambiente, o patrimonio cultural, a cooperación internacional, a axuda ás persoas máis necesitadas e especialmente, nos casos de nenos e nenas en desvantaxe pola súa situación social, económica, familiar ou condición de discapacidade.

Convenios de colaboraciónConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalOutras entidadesProfesoradoAlumnadoCentros
Categorías: Administración

Comisións de servizos por motivos de saúde (2019)

Lun, 15/04/2019 - 12:34
Idioma Gallego

Prazo de solicitude de comisión de servizo en atención a situacións especiais por motivos de saúde para o curso académico 2019/2020

O primeiro prazo de solicitude de comisión de servizos por razóns de saúde é do 15 de abril de 2019 ao 30 de abril de 2019, ambos inclusive.

Poderán solicitar unha comisión de servizo por motivos de saúde neste prazo todo o persoal docente dos corpos de catedráticos, de profesores de ensino secundario, de profesores técnicos de formación profesional, de profesores de música e artes escénicas, de profesores de escolas oficiais de idiomas, de profesores de artes plásticas e deseño ou mestres de taller de artes plásticas e deseño e mestres, que non participaran no concurso de traslados, e o profesorado interino, profesorado de relixión e profesorado procedente doutra Comunidade Autónoma.

Para solicitar unha comisións de servizos deberá acceder ao enderezo www.edu.xunta.es/cadp e deberá facer a súa solicitude a través desta aplicación informática.

Enderezos de correo electrónico:

- Profesorado de secundaria: persoal.secundaria@edu.xunta.es
- Mestres: persoal.primaria@edu.xunta.es

Teléfonos de información:

- Profesorado de secundaria: 981 54 54 06, 981 54 52 55.
- Mestres: 981 54 44 82

 

File:  Orde do 30 de abril de 2007: Convocatoria de comisión de servizo por motivos de saúde (DOG) Corrección de erros da convocatoria (DOG)Servizo relacionado: CADPTema: Programas e plansComisións de servizoEnsinanza: Ensinanzas de réxime xeralEnsinanzas de réxime especialEducación das persoas adultasDepartamento: Servizo de Profesorado de Educación Infantil e PrimariaServizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime EspecialColectivo: ProfesoradoSección: BoletínPortada de boletín
Categorías: Administración

Carmen Pomar sinala o Congreso da Asociación Internacional de Etnoloxía como unha oportunidade para tender pontes entre investigadores e sociedade

Dom, 14/04/2019 - 19:00
Summary: A conselleira de Educación participou na inauguración deste encontroO evento reúne na capital de Galicia a preto de 900 expertos de 50 países diferentes Idioma Gallego

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, participou hoxe na inauguración do 14º Congreso da Asociación Internacional de Etnoloxía, que se celebra ata o día 17 na Cidade da Cultura. Organizado polo Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC) xunto ás tres universidades galegas, á Universidade Nacional de Educación a Distancia e á Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (Portugal), o encontro conta tamén co apoio da Xunta de Galicia, entre outras entidades.

A titular do departamento educativo da Xunta de Galicia sinalou este congreso como unha oportunidade “para aprender, dar visibilidade e influencia e tender pontes entre investigadores e sociedade”. “Confiamos en que a presenza masiva de estudosos da antropoloxía na nosa comunidade poña de manifesto a importancia desta disciplina, porque analizar o comportamento dos distintos grupos humanos permítenos ver os acontecementos e tendencias cunha perspectiva máis ampla”, dixo.

A conselleira salientou, ademais, o interese dos temas que se tratarán neste encontro, “que concitan o interese do Goberno galego e o seu apoio, así como o das tres institucións que conforman o Sistema Universitario de Galicia (SUG), conscientes da necesidade de incrementar a investigación nestas materias”.

O 14º Congreso da Asociación Internacional de Etnoloxía reúne preto de 900 especialistas nesta disciplina e afíns, procedentes de 50 países. Ao longo das 90 sesións que contempla o seu programa, abordaranse temas como os movementos migratorios, a crise dos refuxiados, cuestións de xénero, procesos de patrimonialización e consumo turístico na sociedade contemporánea, transformacións do mundo rural ou temas medioambientais relacionados co cambio climático. Así mesmo, desenvolverase unha sesión plenaria especial dedicada integramente á antropoloxía galega.

CongresosUniversidadeConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalSecretaría Xeral de Universidades
Categorías: Administración

O 97,48% do alumnado de cuarto de infantil obtivo praza no centro educativo escollido en primeira opción

Sáb, 13/04/2019 - 10:00
Summary: Este ano rexistráronse 417 solicitudes menos que para o curso 2018/19 Idioma Gallego

O 97,48% do alumnado que solicitou praza en 4º de educación infantil – 3 anos- nos centros educativos sostidos con fondos públicos nas 4 provincias galegas para o vindeiro ano académico 2019/20 obtívoa no colexio escollido como primeira opción, segundo os datos compilados. Este ano recibíronse en toda Galicia un total de 18.077 solicitudes para ese curso, 471 menos ca no anterior; polo que resulta suficiente a oferta de prazas deste curso de infantil, 27.332 postos escolares.

Dentro do mencionado colectivo de alumnado de 3 anos, tan só un 2,52 % non acadou unha praza no centro de primeira escolla. Para esta pequena porcentaxe, as prazas serán asignadas pola comisión de escolarización de cada zona, atendendo aos seguintes centros da preferencia marcada na solicitude de admisión.

Os datos polas 7 principais cidades son os seguintes:

 

Provincia

 Solicitudes recibidas

Escolarizados en 1ª opción

A Coruña

1825

93,64 %

Ferrol

428

100 %

Santiago de Compostela

876

95,21 %

Lugo

764

94,63 %

Ourense

820

99,27 %

Pontevedra

698

98,85 %

Vigo

2127

98,50%

Galicia

18077

97,48 %

 

EscolarizaciónEducación infantilConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalAlumnadoCentros
Categorías: Administración

Apertura dunha lista de interinidades e substitucións para impartir docencia, como profesor especialista, para impartir o ciclo superior en audioloxía prótesica (591250)

Xov, 11/04/2019 - 15:38
Idioma Gallego

Resolución do 11 de abril de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca un procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia, como profesor especialista, no corpo de profesores técnicos de formación profesional, para impartir o ciclo superior en audioloxía prótesica -código 591250- (módulo profesional de elaboración de moldes e protectores auditivos, módulo de elección e adaptación de próteses auditivas).

 • O prazo para formular solicitudes será de cinco días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no portal educativo.
   

 

File:  Resolución do 11 de abril de 2019 Modelo de solicitude Modelo de alegación de méritosServizo relacionado: Listas de substituciónsTema: Programas e plansInterinidades e substituciónsEnsinanza: Formación Profesional inicialDepartamento: Servizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime EspecialColectivo: ProfesoradoSección: BoletínPortada de boletín
Categorías: Administración

Apertura de listas de interinidades e substitucións para impartir docencia na especialidade de organización e procesos de mantemento de vehículos

Xov, 11/04/2019 - 14:28
Idioma Gallego

Resolución do 11 de abril de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convo ca un procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de organización e procesos de mantemento de vehículos (590111).

 • O prazo para formular solicitudes será de cinco días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no portal educativo
File:  Resolución do 11 de abril de 2019 Modelo de solicitude Modelo de alegación de méritosServizo relacionado: Listas de substituciónsTema: Programas e plansInterinidades e substituciónsEnsinanza: Formación Profesional inicialDepartamento: Servizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime EspecialColectivo: ProfesoradoSección: BoletínPortada de boletín
Categorías: Administración

Listaxes provisionais de solicitudes admitidas e excluídas das axudas ao alumnado do SUG para estadías nalgún Estado membro da UE durante o verán de 2019, co obxecto de coñecer a lingua dese país

Xov, 11/04/2019 - 14:24
Idioma Gallego

De conformidade co establecido no artigo 10 da orde do 15 de novembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria de axudas ao alumnado do Sistema universitario de Galicia para estadías nalgún Estado membro da Unión Europea durante o verán de 2019, co obxecto de coñecer a lingua dese país, procédese á exposición das Listaxes provisionais de solicitudes admitidas e excluídas, e os motivos de exclusión.

As persoas interesadas disporán dun prazo de reclamación de dez días e, durante ese prazo, poderán emendar erros e a falta de documentación ante a Secretaría Xeral de Universidades, achegando electronicamente, a documentación necesaria accedendo á Carpeta do cidadán da persoa interesada (subsanacion ou requirimento) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal/portada

 • Prazo de presentacion da documentacion do 12 abril ao 29 de abril.

 

Anuncio principal: Convocatoria de axudas ao alumnado do SUG para estadías nalgún Estado membro da UE durante o verán de 2019, co obxecto de coñecer a lingua dese paísTema: BolsasEnsinanza: UniversidadeDepartamento: Secretaría Xeral de UniversidadesSubdirección Xeral de Universidades Colectivo: Alumnado
Categorías: Administración

Educación licita a segunda fase da ampliación do CEIP Otero Pedrayo (A Laracha) por 508.500€ e seis meses de execución

Xov, 11/04/2019 - 14:19
Summary:  Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional vén de licitar a segunda fase da ampliación do CEIP Ramón Otero Pedrayo (A Laracha) por un importe de 508.498,12 euros e un prazo de execución de seis meses a contar desde o inicio das obras, tal como publica hoxe o portal Contratos de Galicia.

O novo edificio contará con 3 aulas de infantil con aseos incorporados e cunha superficie total construída de 300 m². O módulo terá acceso desde o edificio construído na ampliación de 2015 a través dunha galería de paso con paramentos acristalados e máis cun espazo exterior de xogos cuberto. Ademais, contará con calefacción por chan radiante e con sistema de luminarias led de alta eficiencia enerxética. Ao tratarse dun volume independente, poderá executarse durante o curso escolar sen trastorno para a comunidade educativa.

Coa construción deste novo edificio a totalidade do alumnado de Infantil do centro contará cuns espazos máis confortables, accesibles e adaptados a este nivel de ensinanzas. No edificio antigo, dos anos 70, non dispoñían de aulas con aseo incorporado, entre outras comodidades.

Coa segunda fase queda completada a ampliación que na súa primeira fase supuxo a construción dun volume de 800 m² con 6 aulas de Infantil, unha sala de usos múltiples, dúas aulas de apoio e servizos comúns, así como cun espazo exterior de xogos con pavimento de caucho brando, cun custe de 1 millón de euros.

Construcións e mellorasEducación infantilEducación primariaConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalCentros
Categorías: Administración

Probas libres para a obtención de títulos FP (LOE). Curso 2018/2019

Xov, 11/04/2019 - 12:46
Idioma Gallego

As probas libres teñen por finalidade permitir ás persoas participantes obteren directamente algún dos títulos de técnico ou de técnico superior de formación profesional, sempre que demostren ter alcanzados os obxectivos establecidos na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, para a formación profesional, así como os fixados no currículo respectivo.

Prazo de solicitude de admisión

O prazo de presentación de solicitudes de admisión é o seguinte (período ordinario): do 15 ao 30 de abril de 2019 ata as 13:00 h.

Tema: EscolarizaciónNormativaEnsinanza: Formación Profesional inicialDepartamento: Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación EducativaSubdirección Xeral de Formación ProfesionalServizo de Xestión da Formación ProfesionalColectivo: ProfesoradoAlumnadoFamiliasCentros
Categorías: Administración

Resolución provisional do Concurso ComunicaTedu para centros públicos de ensino non universitario para o curso 2018/2019

Xov, 11/04/2019 - 11:45
Idioma GallegoAnuncio principal: Concurso ComunicaTedu para centros públicos de ensino non universitario para o curso 2018/2019

Publícase a resolución provisional de solicitudes admitidas no concurso ComunicaTedu conforme establece o artigo 15 da Resolución do 28 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regula para o curso 2018/19, o Concurso ComunicaTedu para centros públicos de ensino non universitario de Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.

 • Prazo de 5 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación no Portal educativo para realizar reclamacións ou renuncias

 

Tema: IgualdadePremios autonómicosEnsinanza: Ensinanzas de réxime xeralColectivo: ProfesoradoAlumnadoCentrosSección: BoletínPortada de boletín
Categorías: Administración

Un total de 20 estudantes poderán acadar os premios extraordinarios de bacharelato

Xov, 11/04/2019 - 10:20
Summary: A Consellería de Educación publica hoxe no DOG a convocatoria dos recoñecementos correspondentes ao curso 2018/19 Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional publica hoxe no Diario Oficial de Galicia a orde pola se convocan os premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2018/19, que poderán acadar un total de 20 alumnas e alumnos. Cada un deles obterá un diploma acreditativo e un premio económico de 1.000 €.

Poderá optar ao premio extraordinario de bacharelato o alumnado que teña rematado os estudos de bacharelato no curso 2018/19 nun centro docente da Comunidade Autónoma de Galicia, ben na modalidade presencial ou na modalidade a distancia, e ser proposto para título na convocatoria ordinaria do dito curso; e que obtivese unha nota media do bacharelato igual ou superior a 8,75 puntos.

Ademais, as persoas candidatas deberán realizar unha proba estruturada en dúas partes. A primeira delas consistirá nunha análise e comentario crítico dun texto sobre un tema de carácter xeral, histórico, filosófico ou literario, e en responder cuestións de carácter cultural ou lingüístico sobre un texto na Primeira Lingua Estranxeira II cursada polo alumnado como materia xeral do bloque de materias troncais do bacharelato.

A segunda parte consistirá no desenvolvemento de temas, respostas a cuestións ou exercicios prácticos dunha materia xeral do bloque de materias troncais cursada polo alumnado a elixir entre  Matemáticas II, Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II, Latín II e Fundamentos da Arte II.

Premios autonómicosBacharelatoConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalSubdirección Xeral de Inspección, Avaliación e Calidade do Sistema EducativoAlumnadoCentros
Categorías: Administración


by Dr. Radut