Portal educativo

Distribuir contido
Actualizado: hace 13 horas 58 min

Román Rodríguez define o encontro entre Galicia, Asturias e Castela-León como exemplo para acadar un pacto educativo

Xov, 18/01/2018 - 20:53
Idioma Gallego Resumo:  Román Rodríguez asiste a unha xornada de traballo a tres bandas cos seus homólogos castelán leonés, Fernando Rey, e asturiano, Genaro Alonso, para intercambiar experiencias e reforzar a colaboración Nos diferentes grupos de traballo tratáronse temas relacionados coa FP Dual, a xestión e formación do profesorado, a incidencia das TIC, a atención á diversidade e a educación no rural

O conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, destacou que o encontro a tres bandas entre Galicia, Asturias e Castela e León para abordar os sistemas educativos de cada comunidade é un bo exemplo de entendemento e suma de esforzos no camiño para acadar un Pacto de Estado social e político pola educación. Tal e como salientou hoxe antes da inauguración da xornada de traballo, “temos unha oportunidade para que este evento sexa un pequeno paso para que o Pacto pola educación sexa unha realidade”.

O conselleiro mantivo unha longa sesión de traballo cos seus homólogos castelán leonés, Fernando Rey, e asturiano, Genaro Alonso; acompañados polo secretario de Estado de Educación, FP e Universidades do Ministerio, Marcial Marín. Precisamente, este último felicitou ás tres comunidades polos bos resultados logrados nos últimos anos en informes como PISA ou nos índices de abandono educativo temperán. “O Ministerio ven ata aquí tamén para tomar nota”, salientou.

Román Rodríguez insistiu nas similitudes e características comúns de Galicia, Asturias e Castela e León, o que, nas súas propias palabras, “nos dá unidade, pero tamén nos diferencia”. De feito, instou a aprender uns dos outros, a intercambiar e sumar liñas de traballo e diferentes experiencias de éxito co fin de seguir mellorando os respectivos sistemas educativos. Por outra banda, lembrou que ese acto se enmarca no I Encontro de gobernos autonómicos que os presidentes de estas comunidades mantiveron en Oviedo o pasado 4 de decembro.

Achegas de Galicia ao debate

Neste sentido, tanto o conselleiro como os diferentes representantes da Consellería que participaron nos grupos de traballo ao longo da xornada de hoxe achegaron a experiencia de Galicia en eidos nos que, nos últimos anos, se ten realizado un importante esforzo para mellorar a calidade do sistema educativo galego. Algúns destes ámbitos son, precisamente, a FP, a formación do profesorado, a extensión das TIC ou a inclusión educativa.

De feito, os temas que se abordan neste encontro son a educación no medio rural –facendo fincapé nos servizos complementarios, nas modalidades organizativas ou nas relacións coa administración local–; a Formación Profesional, e nomeadamente a FP  Dual; a xestión e formación do profesorado; a implantación das TIC e da conectividade; os avances na calidade, na inclusión e na atención á diversidade; e algúns dos retos da universidade, como é a formación dual.

Na xornada de mañá venres terá lugar unha segunda sesión de traballo plenaria para a posta en común das conclusións extraídas das reunións por grupos.   

Información xeral Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Categorías: Administración

Axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa coa finalidade de mellorar a competencia lingüística do alumnado en linguas estranxeiras (2017)

Xov, 18/01/2018 - 08:58
Idioma Gallego

Xúntase a Orde do 18 de decembro de 2017 pola que se regula o réxime de axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa coa finalidade de mellorar a competencia lingüística do alumnado en linguas estranxeiras.

  • O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, contado a partir do día da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.
  Ficheiro:  Orde do 18 de decembro de 2017 (DOG) Extracto da Orde do 18 de decembro de 2017 (DOG) Tema:  Bolsas Programas e plans Auxiliares de conversa Centros concertados Ensinanza:  Ensinanzas de réxime xeral Departamento:  Servizo de Ordenación, Innovación e Orientación Educativa Colectivo:  Centros Sección:  Linguas estranxeiras
Categorías: Administración

Galicia, Asturias e Castela e León poñen en común as súas políticas educativas para ampliar a cooperación

Mér, 17/01/2018 - 16:04
Idioma Gallego Resumo:  Román Rodríguez participará nun encontro de traballo a tres bandas en León co seu homólogo castelán leonés, Fernando Rey, e asturiano, Genaro Alonso Nas diferentes reunións abordaranse temas de interese como a Formación Profesional, a xestión e formación do profesorado, a incidencia das TIC, a atención á diversidade ou a educación no rural

Os conselleiros de Educación de Galicia, Asturias e Castela e León analizarán as súas políticas educativas desde mañá e ata o venres en León, co obxectivo de poñelas en común e poder explorar novas vías de colaboración conxunta. O conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, participará na inauguración do encontro este xoves xunto cos seus homólogos castelán leonés, Fernando Rey, e asturiano, Genaro Alonso. Así mesmo, tamén asistirá o secretario de Estado de Educación, FP e Universidades do Ministerio, Marcial Marín.

Cómpre destacar que ambas as tres comunidades presentan unha realidade socioeconómica similar, así como uns resultados educativos positivos nunha serie de indicadores comúns como son os servizos complementarios de transporte e comedor escolar, o impulso ao plurilingüismo e á Formación Profesional ou o traballo para mellorar a inclusión do alumnado con necesidades educativas especiais.

Neste sentido, tanto o conselleiro como os diferentes representantes da Consellería que participarán nos grupos de traballo ao longo da xornada de mañá achegarán a experiencia de Galicia en eidos nos que, nos últimos anos, se ten realizado un importante esforzo para mellorar a calidade do sistema educativo galego. Algúns destes ámbitos son, precisamente, a FP, a formación do profesorado, a extensión das TIC ou a inclusión educativa.

De feito, os temas que se abordarán neste encontro serán a educación no medio rural –facendo fincapé nos servizos complementarios, nas modalidades organizativas ou nas relacións coa administración local–; a Formación Profesional, e nomeadamente a FP  Dual; a xestión e formación do profesorado; os modelos organizativos para as redes de escolas conectadas; os avances na calidade, na inclusión e na atención á diversidade; e algúns dos retos da universidade, como é a formación dual.

Na xornada do venres terá lugar unha segunda sesión de traballo plenaria para a posta en común das conclusións extraídas das reunións por grupos.   

Información xeral Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Categorías: Administración

Aberto o prazo para solicitar as axudas á continuación de estudos universitarios en Galicia

Mér, 17/01/2018 - 11:20
Resumo:  A Consellería de Educación estableceu unhas bolsas para que podan ter a matrícula de balde aqueles estudantes que non se axustan aos requisitos académicos da convocatoria do Ministerio e cumpran cos da axuda autonómica Idioma Gallego

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria acaba de convocar as axudas dirixidas aos estudantes que continúan estudos en 2º e posteriores cursos de titulacións de grao no Sistema Universitario de Galicia (SUG) para que no curso académico 2017/18 poidan ter matrícula de balde. As solicitudes deberán presentarse por vía electrónica (https://sede.xunta.es) no prazo dun mes a partires de mañá. A convocatoria pode consultarse no Diario Oficial de Galicia, no enlace web https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180117/AnuncioG0164-211217-0010_gl.html

Estas bolsas van dirixidas ao alumnado de segundo e posteriores cursos pertencente á rama de coñecemento de Ensinanzas Técnicas (enxeñaría ou arquitectura), que ten superado un número de créditos igual ou superior ao 60% e menos do 65% e o pertencente ás ramas de Artes e Humanidades ou de Ciencias Sociais e Xurídicas, que ten superado un número de créditos igual ou superior ao 80% e menos do 90%, que quedou fora das bolsas de carácter xeral do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte ao cambiaren os requisitos académicos no curso 2012/13. Deste xeito o departamento educativo da Xunta reforza o seu apoio aos universitarios galegos e garante a igualdade de oportunidades no acceso aos estudos superiores.

Para tal fin a Consellería habilita un orzamento global de 200.000 euros, e a dotación máxima asinada a cada beneficiario oscila entre un máximo de 853,8 euros para as titulacións encadradas dentro da rama de Enxeñaría e arquitectura e grao en Belas Artes, e un máximo de 591 euros para as titulacións encadradas dentro da rama de Artes e Humanidades e Ciencias Sociais e Xurídicas.

Desde que se puxeron en marcha, no curso 2012/13, a Consellería concedeu 837 destas bolsas nos últimos cinco cursos académicos. Cómpre salientar que desde o departamento de Educación atendeuse o cen por cen das solicitudes que cumprían cos requisitos establecidos nestas ordes anuais.

Bolsas Universidade Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria Secretaría Xeral de Universidades Alumnado
Categorías: Administración

Axudas ao alumnado de segundo e posteriores cursos matriculado nas universidades do SUG no curso 2017/2018, nas ramas de coñecemento afectadas polos cambios de requisitos académicos introducidos polo Real decreto 1000/2012, do 29 de xuño

Mér, 17/01/2018 - 08:55
Idioma Gallego

Xúntase a Orde do 15 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria de axudas ao alumnado de segundo e posteriores cursos matriculado nas universidades do Sistema universitario de Galicia no curso 2017/18, nas ramas de coñecemento afectadas polos cambios de requisitos académicos introducidos polo Real decreto 1000/2012, do 29 de xuño (Boletín Oficial del Estado número 160, do 5 de xullo).

  • O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, contado desde o día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia.
Ficheiro:  Orde do 15 de decembro de 2017 (DOG) Extracto da Orde do 15 de decembro de 2017 (DOG) Tema:  Bolsas Ensinanza:  Universidade Departamento:  Secretaría Xeral de Universidades Subdirección Xeral de Universidades Servizo de Apoio e Orientación aos Estudantes Universitarios Colectivo:  Alumnado
Categorías: Administración

Aberto o prazo para actualizar o expediente por parte do persoal docente funcionario de carreira que non participe nos vixentes concursos de traslados, o persoal funcionario en prácticas,o persoal interino e substituto e o profesorado de relixión

Mar, 16/01/2018 - 15:10
Idioma Gallego

Está aberto o prazo para que o persoal docente funcionario de carreira que non participe nos vixentes concursos de traslados, o persoal funcionario en prácticas, o persoal interino e substituto e o profesorado de relixión poida actualizar o seu expediente persoal, alegando os méritos que non consten no mesmo, no enderezo www.edu.xunta.es/datospersoais.

Polo que respecta ao persoal interino e substituto, só poderá acceder á aplicación quen prestara servizos entre o 01/09/2017 e o 31/12/2017.

A través do enderezo indicado poderá xerar unha instancia coas alegacións introducidas, que deberá presentar en rexistro xunto coa copia compulsada da documentación xustificativa dos méritos alegados. A documentación xustificativa deberá remitirse numerada e ordenada segundo o que figura na instancia.

  • O prazo permanecerá aberto ata o 31 de xaneiro do presente ano.
Servizo relacionado:  Datos persoais Tema:  Programas e plans Xestión de profesorado Departamento:  Subdirección Xeral de Recursos Humanos Colectivo:  Profesorado Sección:  Boletín Portada de boletín
Categorías: Administración

Convocatoria de auxiliares de conversa estranxeiros en España para o curso 2018/2019. Solicitude de novos/as candidatos/as

Mar, 16/01/2018 - 11:04
Idioma Gallego O Ministerio de Educación, Cultura e Deporte abre a convocatoria de auxiliares de conversa estranxeiros en España para o curso escolar 2018/2019. Convócanse prazas de Auxiliares de Conversa de lingua alemá, chinesa, francesa, inglesa, italiana, portuguesa e rusa.
  Dirixidas a graduados/as e estudantes universitarios/as no seu último ano académico dos seguintes países: Alemaña, Australia, Austria, Bélxica (francés ou inglés), Bulgaria (inglés), Canadá (francés ou inglés), China, Estados Unidos, Federación de Rusia, Filipinas (inglés), Finlandia (inglés), Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo (inglés), Malta, Marrocos (francés), Noruega (inglés), Nova Zelandia, Países Baixos (inglés), Portugal, Reino Unido e Suecia (inglés).
  • Prazo aberto ata o 6 de abril de 2018.

Ligazón á convocatoria: https://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/998188/ficha.html

Información:
Consultas xerais: 91 506 57 16.
Auxiliares da Unión Europea (excepto os indicados abaixo): 91 506 55 96 / 91 506 55 75.
Auxiliares de Australia, Bélxica (inglés), Bulgaria, Canadá, China, Estados Unidos, Filipinas, Finlandia, Luxemburgo, Noruega, Nova Zelandia, Países Baixos e Suecia: 91 506 56 40.
Horario de atención telefónica: de luns a venres de 9:30 a 13:30 horas.

Enderezos electrónicos:
Auxiliares de Alemaña, Austria, Bélxica (francés), Francia, Irlanda, Italia, Malta e Reino Unido:auxiliares.conv@mecd.es
Auxiliares de Australia, Bélxica (inglés), Bulgaria, Canadá, China, Estados Unidos, Filipinas, Finlandia, Luxemburgo, Noruega, Nova Zelandia, Países Baixos e Suecia: auxiliares.extra@mecd.es
Apoio ás consultas de tipo informático da aplicación Profex: profex.soporte@mecd.es

Tema:  Programas e plans Auxiliares de conversa Ensinanza:  Ensinanzas de réxime xeral Departamento:  Servizo de Ordenación, Innovación e Orientación Educativa Colectivo:  Profesorado Sección:  Boletín Portada de boletín Linguas estranxeiras
Categorías: Administración

VIII Edición do Plan Navega con Rumbo

Mar, 16/01/2018 - 09:44
Idioma Gallego

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, en colaboración co Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG) organiza a oitava edición do plan “Navega con Rumbo”, enmarcado dentro do proxecto Abalar.

O obxectivo deste programa é concienciar ao alumnado, profesorado e familias no uso responsable de Internet e as redes sociais, dando recomendacións para unha navegación responsable e segura.

Especialistas do CPEIG achegaranse aos centros educativos para impartir sesións divulgativas cunha duración aproximada dunha hora, apoiadas nas Guías de Boas Prácticas, que se poden descargar en formato electrónico na web do programa www.edu.xunta.es/navegaconrumbo. Ademais, nesta web están a disposición da comunidade educativa xogos e ligazóns de interese sobre a temática do programa. As sesións están dirixidas preferentemente ao alumnado dos cursos 5º e 6º de educación primaria e 1º e 2º de ESO.

Tema:  Ligazóns de interese Ensinanza:  Ensinanzas de réxime xeral Colectivo:  Profesorado Alumnado Familias Centros Sección:  Boletín Portada de boletín
Categorías: Administración

Educación e o Colexio de Informática colaboran para afianzar as competencias matemática e científica entre o alumnado

Lun, 15/01/2018 - 14:57
Resumo:  Renovan un ano máis as iniciativas “Navega con Rumbo” e “Programación nas Escolas”, que chegarán a aproximadamente a 250 centros escolares Esta actividade responde a unha das liñas estratéxicas da Consellería, que é reforzar as vocacións STEM entre os rapaces, materializada na Estratexia de Educación Dixital 2020 Idioma Gallego

O conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, e mailo presidente do Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia, Fernando Suárez, asinaron hoxe a renovación do acordo para continuar cos programas “Navega con Rumbo” e “Programación nas Escolas”, co fin de axudar a mellorar as competencias dixitais dos estudantes así como a desenvolverse dun xeito máis seguro no ámbito tecnolóxico.

Un total de 250 centros escolares colexios e institutos de toda Galicia se beneficiarán este ano de accións específicas no eido da programación informática e no uso seguro dos recursos tecnolóxicos postas en marcha pola Consellería en colaboración co órgano colexiado de Informática.

Este acordo enmárcase dentro dunha das liñas da Estratexia de Educación Dixital 2020 da Consellería de Educación como é a de promover as vocacións STEM (Ciencias, Tecnoloxías, Enxeñerías e Matemáticas) entre o estudantado galego, ao tempo de dotalos dos recursos e ferramentas necesarias para o uso seguro da tecnoloxía.

Navega con Rumbo”

O programa “Navega con Rumbo”, que xa vai pola súa sétima edición, abrangue tanto ao alumnado como aos docentes e ás familias. É dicir, por unha banda está encamiñado directamente aos escolares para guialos cara unha navegación segura, responsable e útil en internet e, deste xeito, previr que sexan vítimas de condutas como o ciberacoso; e doutra banda, tamén fai partícipes aos pais, nais e profesores das recomendacións precisas e que, á súa vez, actúen como correa de transmisión.

Para tal fin, o Colexio de Enxeñaría en Informática encargarase de realizar xornadas divulgativas nos centros escolares Abalar de toda Galicia que chegará a uns 200 de toda Galicia. Desde que se iniciou o programa no curso 2010/11, xa se impartiu en 461 colexios e institutos, e nas actividades realizadas ao seu abeiro participaron arredor de 65.000 persoas, na súa maior parte alumnado. Ademais, o programa está apoiado polas Guías de Boas Prácticas elaboradas polo CPEIG e dirixidas a alumnos, familias e profesores, que poden descargarse a través do web www.navegaconrumbo.es.

Programación nas Escolas”

A outra das iniciativas, “Programación nas escolas”, renóvase por cuarto ano consecutivo tras poñerse en marcha no curso 2014/15 como unha acción pioneira para iniciar aos escolares no pensamento computacional e na programación informática. Uns 10 centros escolares de Primaria (que se suman aos outros 30 da primeira, segunda e terceira edición) beneficiaranse neste curso desta iniciativa na que as rapazas e os rapaces aprenden a programar dun xeito lúdico e proactivo. Para elo, ofrécenselle as ferramentas axeitadas para que comprendan qué é un ordenador, cómo funciona, e cómo eles mesmos poden crear sinxelas aplicacións interactivas como videoxogos ou animacións, entre outros.

Materias de libre configuración autonómica

Na liña de fomentar as vocacións STEM entre o alumnado, cómpre lembrar que desde o curso 2015/16, á proposta da Consellería, xa están en marcha as materias de libre configuración autonómica de Programación en 1º e 2º de ESO (Uns 118 centros ofertárona este curso, con máis de 4.600 matriculados) e de Robótica en Bacharelato (ofertada por 44 centros e uns 550 alumnos matriculados). A estas materias sumouse este ano a materia “Identidade Dixital” dirixida a 1º e 2º de ESO.

No marco da Estratexia para a Convivencia Escolar en Galicia 2015-2020 (Educonvives.gal) presentáronse recentemente unhas orientacións en materia de identidade dixital para toda a comunidade educativa (alumnado, profesorado e familias). Trátase de 55 pílulas de vídeo (co apoio dun libro) que abordan dúbidas frecuentes sobre a nosa pegada e interacción dixital e na que tamén colaborou o Colexio de Enxeñeiros Informáticos de Galicia respostando a algunha das preguntas. Este material está dispoñible en identidadedixital.gal.

Así mesmo, a Consellería tamén dispón dun plan de formación específico en Robótica dirixido ao profesorado vinculado ás ensinanzas tecnolóxicas para, deste xeito, reforzar os seus coñecementos nesta materia.

Información xeral Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria Entidades autonómicas Profesorado Alumnado Centros
Categorías: Administración

Política Lingüística e Xuventude convocan unha nova edición de 'Lingua de namorar'

Lun, 15/01/2018 - 13:11
Idioma Gallego Resumo:  Valentín García e Cecilia Vázquez presentaron hoxe en rolda de prensa a sexta edición deste concurso co que se premia a creatividade en lingua galega da xente nova O prazo de participación está aberto ata o 29 de xaneiro en www.xuventude.xunta.es A Xunta aprobará este ano o primeiro plan de dinamización da lingua galega entre a mocidade

A Secretaría Xeral de Política Lingüística e a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado da Xunta convocan unha nova edición do certame de declaracións de amor na rede Lingua de namorar, unha iniciativa que premiará por sexto ano a creatividade en lingua galega da xente nova. Nesta ocasión, e coincidindo coa estadía do Pergamiño Vindel en Galicia, os premios entregaranse no Museo do Mar de Galicia, en Vigo, o 14 de febreiro, día dos namorados. Así o deron a coñecer esta mañá en rolda de prensa os titulares dos dous departamentos promotores desta iniciativa, na que participan cada ano máis de medio milleiro de mozos e mozas, Valentín García e Cecilia Vázquez, respectivamente.

“O galego é, de sempre, lingua de namorar e queremos animar a mocidade para que así o siga sendo, para que sexa ferramenta útil dos seus afectos e das súas relacións interpersoais; para que siga tendo presenza na internet e nas tecnoloxías da comunicación”, destacou o secretario xeral.

Pola súa banda, a directora xeral valorou o feito de que Lingua de namorar sexa hoxe en día un certame plenamente consolidado e en cada edición que se celebra con maior aceptación por parte dos mozos e mozas. Neste sentido, apuntou que “o evento está a cumprir un dos seus obxectivos fundamentais, que non é outro que fomentar o uso do galego entre a xente nova e en calquera ámbito: o académico, o laboral, o social, o persoal e o familiar”.

Así mesmo, Cecilia Vázquez fixo fincapé “na oportunidade que supón este certame para impulsar e poñer en valor a creatividade e o talento da mocidade, que a través dos seus textos expresan libremente os seus pensamentos, inquedanzas e sentimentos”.

Participación aberta ata o 29 de xaneiro

A participación na nova edición de Lingua de namorar está aberta desde hoxe ata o vindeiro 29 de xaneiro a todos os mozos e mozas de 14 a 35 anos, que poderán concorrer coas súas mensaxes orixinais en dúas categorías de idade: dos 14 aos 19 e dos 20 aos 35.

Os textos participantes deberán estar escritos en lingua galega e poderán redactarse en prosa ou en verso. A súa extensión máxima será de 350 caracteres, incluídos os espazos en brancos. Cada participante poderá enviar un máximo de dúas mensaxes ao concurso.

Para poder enviar as mensaxes, cómpre rexistrarse no web do concurso http://xuventude.xunta.es/linguadenamorar e cubrir o formulario de inscrición. Todas serán publicadas nesta páxina e estarán identificadas polo título e máis polo número que se lles asigne. A data límite para enviar as mensaxes de amor é o 29 de xaneiro. Unha vez rematado este prazo, abrirase outro para realizar as votacións, que abranguerá do 30 de xaneiro ao 2 de febreiro.

Resolución do xurado e premios

O xurado do concurso elixirá as mensaxes gañadoras de entre as 50 declaracións máis votadas en cada categoría. As mensaxes e mais a listaxe cos nomes das persoas gañadoras publicaranse na páxina web do concurso e tamén no Portal da Lingua Galega www.lingua.gal o día 7 de febreiro. Ademais dos premios que se sinalan a continuación, nos seis casos incluirase cadansúa reprodución facsímile do Pergamiño Vindel conmemorativa do seu regreso a Vigo.

Así, establécense tres premios por cada unha das categorías. Na categoría A (de 14 a 19 anos) a persoa gañadora do primeiro premio será galardoada cun Hoveboard Nilox (rodas 6,5, batería 20 km., velocidade máxima 10 km/h); a do segundo unha cámara Fuji instantánea mini 9 (fotos 62 x 46 mm.) e a do terceiro un auricular Panasonic Diadema (bluetooth, 20 horas de autonomía).

Pola súa banda, na categoría B (de 20 a 35 anos) o primeiro premio recibirá un Smart TV Panasonic 32” (Full HD, TDT2, navegador web, 2 x HDMI); o segundo un Smartphone Wiko 5” (16 GB, 4G, IPS HD, Android 7, 5/13 Mpx); e o terceiro unha cámara deportiva Mini Wifi 2”. 

Lingua galega Secretaría Xeral de Política Lingüística
Categorías: Administración

'Nadal en Rede’ pecha a sexta edición co mellor lecer na nosa lingua en máis de corenta concellos

Sáb, 13/01/2018 - 10:20
Idioma Gallego Resumo:  Os Bolechas, Fantoches Baj, Senén Vaamonde e A Roda, Uxía e Sérgio Tannus e Maria do Ceo protagonizaron as actividades, dirixidas ao público familiar

O programa de dinamización lingüística 'Nadal en Rede' pechou esta semana a que foi a súa sexta edición logo de levar o mellor lecer na nosa lingua a máis de 40 concellos da Rede de Dinamización Lingüística (RDL) da Xunta. Os Bolechas, Inácio Vilariño de Fantoches Baj, Uxía e Sérgio Tannus, María do Ceo e mais Senén Vaamonde acompañado de de Alfredo e Manuel da Roda foron os encargados de percorrer a xeografía galega con paradas en 41 localidades.

O programa ‘Nadal en Rede’ naceu hai seis anos cun obxectivo claro: proporcionar espazos para o lecer en familia e en galego. A música, os monicreques ou o teatro foron parte fundamental dunhas actividades avaladas polo destacado perfil dos profesionais que participan nelas. Desde a secretaría xeral trabállase para que, a través da RDL, os espectáculos saian dos lugares máis habituais (cidades e vilas grandes) e cheguen tamén ás diferentes comarcas do país.

Os Bolechas. Un conto de Nadal

Os Bolechas son de seguro os personaxes máis célebres entre a rapazada galega. Un ano máis tomaron parte no ‘Nadal en Rede’, desta vez coa proposta Un conto de Nadal, unha peza teatral con actores e cos muppets da Televisión de Galicia. A historia xiraba en torno a unha brincadeira que lle fan Kofi e Sarela aos Bolechas sobre a desaparición dun camelo cargado de xoguetes que porá en perigo a noite de Reis, a máis máxica do ano para a cativada. Coa actividade percorreron os concellos de Vilalba, Xinzo, Poio, Ames, Muros, Viveiro, O Carballiño e Sarria.

Desde Bolanda Edicións, empresa que xestiona as actividades dos Bolechas, subliñan que propostas como as do ‘Nadal en Rede’ son de grande importancia xa que “ permite ofrecer espectáculos de gran calidade de xeito gratuíto ás nenas e nenos de toda Galicia”. A respecto da proposta Un conto de Nadal lembran, tamén, que en practicamente todos os espectáculos se esgotaron as entradas.

O castiñeiro do Apalpador

Na programación de Nadal non podía faltar o carboeiro máis célebre do Nadal galego. Así Fantoches Baj foron os encargados de poñer en escena a peza de monicreques O castiñeiro do Apalpador, unha obra dirixida a público de máis de 3 anos na que o propio Apalpador lle contou ao público asistente por que reparte castañas entre os nenos e nenas durante o Nadal. Despois de pasar polos concellos do Val do Dubra, Pontedeume, Guitiriz, Ferrol, O Rosal, San Cristovo de Cea, Toén, Cambados e O Bolo, Inácio Vilariño (alma máter de Fantoches Baj) sinalou a importancia de achegar a tradición do Apalpador ás familias e como ano a ano esta se vai consolidando.

Nadal Novoneyra

A irrepetible voz de Uxía e a poesía de Uxío Novoneyra xuntáronse nunha actividade que levou por nome ‘Nadal Novoneyra’, un concerto no que a coñecida cantante interpretou os textos do poeta do Courel acompañada polo músico Sérgio Tannus. A cantora lembraba a importancia dun espectáculo que “nos permitiu a proximidade co público e unha intimidade co poeta do Courel, Uxío. Como se el presidise cada encontro. Invocamos a chuvia coas mans, tocamos todas e todos percusións e sentimos perto os soutos, a casa do poeta, o Courel todo en Cospeito, Neda, Burela, Brión e Coristanco. Unha experiencia ben fermosa no Nadal.”

Picariño

Polas localidades de Fene, Muxía, Rois, Barreiros, Carballedo, Cuntis, Gondomar, A Lama, Vilaboa, Maside e A Bola pasou a actividade Picariño: un concerto didáctico que chegou da man de Senén Vaamonde e de Alfredo e Manuel, músicos da formación A Roda. Eles levaron panxoliñas e outros poemas de Pura e Dora Vázquez.

O propio Senén Vaamonde explicaba que a experiencia foi moi positiva “é incrible que pronto se rompe o xeo e como a xente miúda e a que non é tanto participa da actividade”. A este respecto lembra a actividade de Muxía onde, a pesar dun forte temporal, acudiron máis de sesenta persoas ao concerto.

Cancións para nenas e nenos

Outra cantante mítica, a galega e portuguesa Maria do Ceo, participou tamén no ‘Nadal en Rede’ co concerto Cancións para nenas e nenos, no que interpretou os temas do seu primeiro traballo, homónimo, de música infantil. Este incluíu un tema dedicado á Galiña azul de Carlos Casares, co que estivo en Ribeira, Cerceda, Castro de Rei e Tui.

“Era a miña primeira vez neste programa e a experiencia foi marabillosa. Foron momentos moi emocionantes nos que demostramos que a música non entende de idades e que pode conectar perfectamente a pais, avós e netos”, afirma Maria do Ceo ao respecto do seu paso polo ‘Nadal en Rede’.

Lingua galega Secretaría Xeral de Política Lingüística
Categorías: Administración

A exposición ‘Converxencias arte e ciencia’ chega á Coruña co apoio de Política Lingüística

Ven, 12/01/2018 - 21:52
Idioma Gallego Resumo:  O secretario xeral de Política Lingüística participou hoxe ao serán no acto inaugural A mostra creada por Igaciencia, que no seu día visitou Santiago e Ourense, fai parada no Centro Ágora entre o 15 e o 19 de xaneiro, onde poderá ser visitada por centros educativos en horario de mañá e por público xeral en horario de tarde

O secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, inaugurou hoxe ao serán no Centro Ágora da Coruña a mostra ‘Converxencias arte e ciencia’, que fará parada na Cidade Herculina entre os vindeiros 15 e 19 de xaneiro.

Valentín García sinalou que o apoio do seu departamento a este proxecto expositivo de Igaciencia se debe “ao noso interese e á nosa aposta por mostrar o valor do idioma galego para a divulgación científica na sociedade”. O secretario xeral tamén animou o alumnado presente “a sacar tanto a ciencia coma o galego fóra das aulas e levalos, xuntos, á vosa cotidianeidade”.

A canda Valentín García interviñeron na presentación a concelleira de Xustiza Social e Coidados da Coruña, Silvia Cameán, e a secretaria de Igaciencia, Inés Ben.

Arte e ciencia

O obxectivo fundamental da exposición é ilustrar e profundar no diálogo entre ciencia, matemáticas, tecnoloxía, arte e vida. Para explorar esa interacción dinámica selecciónanse obras e autores representativos de distintos movementos artísticos ao longo do tempo, iniciando a viaxe na arte castrexa e rematándoa con obras de arte dixital recentemente expostas en congresos internacionais. Os paneis explicativos que conforman a mostra compleméntanse con obras de arte dixital impresas en 3D e con 6 obradoiros para estudantado de ESO, FP e bacharelato.

A exposición Arte e Ciencia poderá visitarse entre o 15 e o 19 de xaneiro no Centro Ágora da Coruña, por libre en horario de tarde e en visitas guiadas para alumnado de centros educativos en horario de mañá.

Colaboración con Igaciencia

A Consellería de Cultura e Educación, a través da Secretaría Xeral de Política Lingüística, apoia o labor de divulgación social da ciencia en galego que realiza a Institución Galega de Ciencia, Igaciencia. Ademais de colaborar na exposición “Arte e Ciencia”, que xa levou ás cidades de Santiago e Ourense, apoia o Rallie Matemático e o concurso Inventa en Galego.

 

Lingua galega Secretaría Xeral de Política Lingüística
Categorías: Administración

Consellos de seguridade sobre o correo @edu.xunta.es

Ven, 12/01/2018 - 21:43
Idioma Gallego

No uso dos sistemas de información corporativos de Educación, é importante coñecer que o usuario/contrasinal empregado no acceso ao correo @edu, xade, datospersoais.... é o mesmo en todos os sistemas, polo que hai que ser especialmente coidadoso para evitar un posible problema de seguridade coa conta de usuario de Educación.

Por iso é moi importante que se garden todas as medidas posibles de prevención no uso ordinario dos sistemas de Educación.

Pode consultar os consellos na sección de "Consellos de seguridade"

 

Tema:  Información xeral Ligazóns de interese Colectivo:  Profesorado Sección:  Boletín Portada de boletín
Categorías: Administración

Convocatoria para a solicitude de renovación das persoas auxiliares de conversa para o curso 2018/2019. Centros públicos

Ven, 12/01/2018 - 17:40
Idioma Gallego

Información en galego, castelán e inglés relativa ao proceso de renovación no Programa de Auxiliares de Conversa en Galicia. Contén ligazóns á información e aos documentos a descargar. Estas instrucións van dirixidas aos participantes no programa de auxiliares de conversa en activo durante o curso 2017/2018 que desexen renovar no programa durante o curso 2018/2019.

Ficheiro:  Información Informe do centro (galego) Informe del centro (castellano) Tema:  Programas e plans Auxiliares de conversa Ensinanza:  Ensinanzas de réxime xeral Colectivo:  Profesorado Centros Sección:  Boletín Portada de boletín Linguas estranxeiras
Categorías: Administración

Axudas ao profesorado de centros educativos, así como axudas ao persoal e alumnado das organizacións asociadas ao proxecto dos países de Tailandia e Cambodja. Mobilidades do Consorcio Interprax no marco do Programa Erasmus+, para realizar durante o 2018

Ven, 12/01/2018 - 12:04
Idioma Gallego

Apróbanse as bases reguladoras e convócanse 34 axudas de mobilidade para o profesorado de centros educativos que forman parte do Consorcio Erasmus, así como ao persoal e alumnado das organizacións asociadas ao proxecto dos países de Tailandia e Cambodja para realizar mobilidades durante o ano 2018.

Poderá concorrer a esta convocatoria o persoal docente destinado en centros educativos públicos que forman parte do Consorcio así como o persoal e alumnado das organizacións asociadas o proxecto, que se indican a continuación.

Centros educativos:

CIFP Politécnico de Santiago de Compostela
IES Ramón Menéndez Pidal – A Coruña
IES Antón Losada Diéguez. A Estrada
IES de Teis - Vigo
IES de Valga - Valga
IES Luís Seoane - Pontevedra
IES Pintor Colmeiro - Silleda
IES Ribeira do Louro – O Porriño
IES Leixa - Ferrol

Organizacións asociadas:

Chiang Mai University – Tailandia
Payap University – Tailandia
University of Limkokwing - Cambodja
Royal University of Fine Arts - Cambodja

  • O prazo para solicitar as axudas remata o día 26 de xaneiro de 2018.
Ficheiro:  Resolución Anexo Tema:  Bolsas Ensinanza:  Formación Profesional inicial Departamento:  Servizo de Xestión Económica e Educación de Adultos Colectivo:  Alumnado Centros Sección:  Boletín Portada de boletín
Categorías: Administración

Román Rodríguez avoga pola valorización da paisaxe e o patrimonio como oportunidade de desenvolvemento territorial e económico

Xov, 11/01/2018 - 20:32
Idioma Gallego Resumo:  Presentado o Catálogo da exposición “Paisaxe e Patrimonio: un percorrido polo territorio a través do Arquivo de Galicia”

O conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, puxo hoxe de manifesto a importancia da valorización da paisaxe e o patrimonio cultural como elementos dinamizadores do desenvolvemento territorial, económico e social de Galicia. Así o salientou esta tarde durante a presentación do Catálogo da exposición “Paisaxe e Patrimonio: un percorrido polo territorio a través do Arquivo de Galicia”, un manual que ten como punto de partida a exposición que baixo este mesmo título se celebrou na Cidade da Cultura de Galicia.

En palabras do conselleiro, esta publicación configúrase coma un “vademécum da paisaxe e do patrimonio galegos” e, por tanto, coma un instrumento fundamental para identificar as súas áreas, protexelas e preservar os seus valores.

Ademais da reprodución dos materiais gráficos e das pezas que formaron parte da mencionada exposición, o catálogo está enriquecido con artigos de expertos relacionados coa paisaxe desde distintos ámbitos (o normativo, a aplicación practica desa normativa, a análise da cartografía, a incidencia dos cambios urbanísticos, ou a visión dos xeógrafos, entre outros). Trátase por tanto, dunha obra que aborda a interrelación entre a paisaxe e o patrimonio desde unha perspectiva multidisciplinar.

Román Rodríguez subliñou que a riqueza paisaxística representa un valor universal que hai que protexer. Neste senso, desde o Goberno galego estanse desenvolvendo iniciativas entre as que cómpre destacar a vixente Lei do Patrimonio Cultural, que incorpora novos modelos e perspectivas para a valorización da paisaxe e do patrimonio, entre elas a categoría de “paisaxe cultural”. Así mesmo, Galicia é a primeira CCAA en promover ensinanzas educativas medioambientais e patrimoniais a través da materia de libre elección “Paisaxe e Sustentabilidade”, diversos programas educativas ao abeiro do Plan Proxecta (Meteoescolas, proxecto Terra, Proxecto ríos, Naturézate,...), ou o primeiro grao Interurniversitario de Paisaxe, que se porá en marcha no curso 2018/19.

Información xeral Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Categorías: Administración

Resolución definitiva centros seleccionados nos plans de formación permanente do profesorado que se van a impartir en centros educativos públicos dependentes desta consellería no curso 2017/2018

Xov, 11/01/2018 - 15:22
Idioma Gallego Anuncio principal:  Plans de formación permanente do profesorado que se van impartir en centros educativos públicos dependentes desta consellería no curso 2017/2018 Resolución definitiva centros seleccionados nos plans de formación permanente do profesorado que se van a impartir en centros educativos públicos dependentes desta consellería no curso 2017/2018 Servizo relacionado:  FPROFE Tema:  Proxectos de Formación Permanente do Profesorado Ensinanza:  Ensinanzas de réxime xeral Colectivo:  Profesorado Centros
Categorías: Administración

Educación reforza a formación docente en igualdade, convivencia e inclusión cun módulo específico en liña

Xov, 11/01/2018 - 15:11
Idioma Gallego Resumo:  A Consellería acaba de reabrir esta canle formativa a 6000 profesores, que se suman aos outros 7000 que xa remataron o módulo, polo que se acadarán uns 13.000 profesionais con formación específica neste campo Este módulo enmárcase no Plan anual de formación do profesorado 2017/18, que responde ás competencias profesionais que debe adquirir un docente e busca acompañar os novos programas educativos ata 2020 Ao abeiro do dito Plan, o curso pasado realizáronse máis de 2.800 actividades formativas que beneficiaron a 20.400 profesores, o 60% do total

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria reforza a formación do profesorado no ámbito da igualdade, a convivencia e a inclusión cun módulo específico en liña que agora se volve abrir a 6000 docentes, que se engaden aos outros 7000 que xa se formaron neste eido no que vai de curso. Por tanto, acadaranse uns 13.000 docentes que reciben formación específica neste campo.

Este módulo enmárcase dentro do Plan anual de formación do profesorado 2017/18, que se estrutura en base ao Marco de competencias profesionais docentes  e introduce unha serie de novidades vinculadas aos novos programas educativos ata 2020 co fin de dar resposta aos novos retos e oportunidades que se plantexan no sistema educativo galego.

Precisamente entre estas novidades está a posta en marcha en todas as liñas de formación dun módulo obrigatorio de acompañamento sobre igualdade, convivencia e inclusión coa intención de que todo o profesorado teña a oportunidade dunha formación básica e actualización nestas materias.

Este módulo sobre Igualdade, Convivencia e Inclusión está orientado a actividades de formación en centros e busca a reflexión sobre aspectos clave da normativa e orientacións nesta materia nos últimos anos. Ten un recoñecemento de 20 horas de formación do profesorado e está aberto ao longo de todo o curso en períodos sucesivos de tres semanas. Ata o de agora realizáronse tres convocatorias: unha primeira piloto, unha segunda cun grupo experimental de 1500 docentes que podían realizar o módulo de xeito voluntario; e unha terceira quenda -agora en marcha- para todo o profesorado.

Cómpre destacar que no pasado curso leváronse a cabo unhas 2800 actividades de carácter, e máis de 20.400 docentes (o 60% do total) participaron nunha o máis actividades deste tipo ao longo do curso.

Igualdade Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria Profesorado
Categorías: Administración

Román Rodríguez sinala o viveiro de empresa do CIFP Valentín Paz Andrade como unha oportunidade de crecemento para a cidade de Vigo e a súa economía

Mér, 10/01/2018 - 13:19
Resumo:  O conselleiro de Cultura e Educación visitou hoxe o centro educativo, onde destacou que 6 das empresas formadas nestes viveiros de centros educativos vigueses xa funcionan fóra deles Idioma Gallego

O conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria visitou hoxe o recén estrenado viveiro de empresa do Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Valentín Paz Andrade, un dos sete espazos deste tipo que o seu departamento puxo en marcha no ano 2017. Román Rodríguez sinalou este viveiro como unha oportunidade de crecemento para toda a cidade de Vigo e para a súa economía. De feito, o conselleiro salientou que seis dos proxectos formados e asesorados nos últimos anos en viveiros de empresa de centros educativos vigueses xa funcionan fóra deles como compañías mercantís.

Neste sentido o titular do departamento educativo da Xunta de Galicia explicou que nestes espazos os estudantes e titulados poden poñer en marcha as súas ideas de negocio co asesoramento gratuíto de profesionais na materia en cada fase de creación da empresa e ofrécenselle contactos con emprendedores para o intercambio de experiencias. Ademais de estar arroupados pola comunidade educativa, os viveiristas acceden a este espazo de balde. Deste xeito, favorécese a empregabilidade da mocidade, o emprendemento e o crecemento do tecido produtivo da cidade da oliveira.

Cómpre sinalar, ademais, que con este do CIFP Valentín Paz Andrade a cidade de Vigo conta con tres viveiros de empresa en centros educativos, dado que o CIFP Manuel Antonio teno desde o 2009 e o IES Ricardo Mella desde 2014. O viveiro pode ser utilizado tanto polo alumnado do propio centro como por estudantes e titulados doutros centros educativos que remataran as ensinanzas postobrigatorias non universitarias nos últimos 4 anos.

O conselleiro quixo agradecer o esforzo do CIFP Valentín Paz Andrade para poñer en marcha este espazo así como a implicación do Consorcio Zona Franca de Vigo, representado hoxe na visita ao centro pola súa presidenta, Teresa Pedrosa. Non en balde, esta institución colaborou na posta en marcha deste viveiro, que supuxo un investimento total -asumido pola Consellería e Zona Franca- de 30.000 euros, ao abeiro dun protocolo de colaboración no marco do que Zona Franca tamén contribuíu á posta en marcha dos viveiros do IES Montecelo (Pontevedra), IES Armando Cotarelo Valledor (Vilagarcía de Arousa) e IES García Barbón (Verín) e á ampliación dos viveiros dos CIFP CIFP A Carballeira - Marcos Valcárcel e A Farixa, ambos na cidade de Ourense.

Ademais de pola presidenta de Zona Franca, o conselleiro estivo acompañado nesta visita polo delegado da Xunta en Vigo, Ignacio López-Chaves; polo director do CIFP, Alfonso Silva Solla; polo director xeral de Educación, FP e Innovación educativa, Manuel Corredoira; pola subdirectora xeral de FP, Mª Eugenia Pérez Fernández; e polo xefe territorial da Consellería na provincia de Pontevedra, César Pérez Ares.

Proxectos no viveiro

O viveiro de empresa do CIFP Valentín Paz Andrade conta con catro postos para o desenvolvemento de ideas de negocio. Desde a súa posta en funcionamento neste viveiro téñense asesorado catro plans de empresa e xa se puxo en marcha un proxecto de empresa.

En concreto, a iniciativa máis consolidada é Inercia 2.0, centrada no deseño, investigación e desenvolvemento de produtos deportivos baseándose en fabricación mecánica e uso das novas tecnoloxías.

O CIFP Valentín Paz Andrade oferta un total de 21 ciclos -un de FP Básica, 10 de grao medio e 10 de grao superior–, tanto en réxime ordinario como en modular para adultos. As familias profesionais que imparte o centro son as de Enerxía e auga, Fabricación mecánica, Instalación e mantemento, Transporte e mantemento de vehículos e Madeira, moble e cortiza.

Éxito dos viveiros vigueses

A implantación dos viveiros de empresas en centros educativos da cidade de Vigo está a ser un éxito. Neste sentido, o máis veterano, o do CIFP Manuel Antonio, ten asesorado ao longo destes anos un total de 33 plans de empresa, dos que 26 se transformaron en proxectos. A día de hoxe, xa funcionan fóra do viveiro cinco empresas, e outra está en funcionamento dentro do propio viveiro.

No referido ás empresas que iniciaron xa a súa andaina no mercado fóra do centro educativo, trátase de negocios de creación e deseño de páxinas web (Portales Verticales), marketing online (Esmera marketing online), deseño industrial (Ipaktek), unha rede social para xeolocalizar audios en diferentes idiomas (Panoraudio) e mesmo unha marca de roupa xuvenil (Delirious Clothing).

No caso do IES Ricardo Mella, foron 8 os plans de empresa asesorados e seis os proxectos de empresa. Ademais, unha das empresas formadas neste viveiro xa funciona fóra del, concretamente destinada á produción de vídeos para o Real Club Celta de Vigo

26 viveiros en funcionamento

Con este novo espazo, a Consellería amplía a cobertura territorial da Rede de Viveiros en Centros Educativos que, contando co vigués, agrupa un total de 26.

En concreto, a Rede de Viveiros de Empresa en Centros Educativos compóñena, ademais do Valentín Paz Andrade, os CIFP A Carballeira - Marcos Valcárcel (Ourense), A Farixa (Ourense), A Granxa (Ponteareas), A Xunqueira (Pontevedra), Ánxel Casal - Monte Alto (A Coruña), As Mercedes (Lugo), Compostela (Santiago), Coroso (Ribeira), Ferrolterra (Ferrol), Manuel Antonio (Vigo), Paseo das Pontes (A Coruña),  Politécnico de Lugo, Politécnico de Santiago, Porta da Auga (Ribadeo), Portovello (Ourense), Rodolfo Ucha Piñeiro (Ferrol), Someso (A Coruña); e os IES Armando Cotarelo Valledor (Vilagarcía de Arousa), Laxeiro (Lalín), de Fene, García Barbón (Verín), Luís Seoane (Pontevedra), Montecelo (Pontevedra), Ricardo Mella (Vigo), e Universidade Laboral (Culleredo).

Información xeral Formación Profesional inicial Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria Profesorado Alumnado Centros
Categorías: Administración

Powered by Drupal - Design by artinet