Portal educativo

Distribuir contido
Actualizado: hace 22 horas 37 min

A consellería de Educación destinará 440.000 euros aos Premios de excelencia académica do alumnado universitario de grao

Lun, 10/12/2018 - 15:30
Summary: Carmen Pomar presidiu hoxe o seu primeiro Consello Galego de Universidades, no que explicou que estes galardóns recoñecerán o rendemento do estudantadoA conselleira destacou que o vindeiro ano o Sistema Universitario de Galicia (SUG) marcará un fito no seu financiamento, con 432 millóns de euros Idioma Gallego

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, presidiu hoxe o seu primeiro Consello Galego de Universidades (CGU), no que anunciou que o seu departamento ten preparada unha partida de 440.000 euros para os Premios de Excelencia Académica ao alumnado universitario de grao. O galardón enmárcase no Plan para a excelencia do Sistema Universitario de Galicia (SUG) 2018/20 e ten como obxectivo recoñecer o traballo dos estudantes máis destacados de cada curso –agás os de último curso no que poden optar aos premios extraordinarios fin de carreira– de cada unha das titulacións de grao que se imparten nas universidades galegas.

Nesta primeira edición premiaranse os mellores expedientes en cada un dos graos no curso 2017/2018. Serán as universidades quen seleccionen os expedientes académicos das persoas que, superando a totalidade dos créditos correspondentes a un curso académico completo segundo o plan de estudos na primeira convocatoria, obtivesen a maior nota media, sempre superior aos 8 puntos. Cada persoa que resulte premiada recibirá unha dotación económica de 1.000 euros.

A conselleira quixo salientar ademais que o vindeiro ano o SUG marcará un récord no que a financiamento se refire. Non en balde, a Xunta de Galicia destinará un total de 432 millóns de euros dos seus orzamentos para dar cumprimento ás disposicións do Plan Galego de Financiamento Universitario 2016-2020, unha cifra que marca un fito nas transferencias ás universidades na nosa comunidade.

Acceso á universidade

Por outra banda, Carmen Pomar informou aos membros do CGU de que, en cumprimento do mandato do Parlamento de Galicia, a Consellería elevou ao Ministerio de Ciencia Innovación e Universidades a proposición non de lei aprobada na Cámara galega para que, dentro do marco do Pacto Social e Político pola Educación, se articule un procedemento de acceso á universidade no que as probas de acceso garantan o mesmo nivel de esixencia e a igualdade de oportunidades para todos os alumnos independentemente de en que comunidade autónoma residan.

O obxectivo é poñerlles fin ás desigualdades nas notas medias acadadas polo alumnado, dependendo de onde se presenten aos exames, o cal repercute de xeito especial no acceso a determinadas titulacións cunha maior demanda no Sistema Universitario Español.

No marco do CGU comunicouse, así mesmo, a solicitude de recoñecemento da Universidad Internacional de la Empresa (UIE), promovida pola Fundación Galicia Obra Social-Afundación. Nestes momentos a Secretaría Xeral de Universidades está a analizar a documentación presentada, co obxecto de emitir o preceptivo informe previsto no procedemento administrativo de recoñecemento de universidades privadas regulado na normativa vixente.

Modificación e verificación

Na xuntanza informouse tamén sobre as solicitudes de verificación ou modificación dos plans de estudos que teñen neste momento en marcha as universidades galegas, un total de 43 expedientes.

A Universidade da Coruña presentou un total de 13 solicitudes, dos que 8 son para a modificación de graos, 3 son para a oferta de novas titulacións (Grao en Ciencia e Enxeñaría de Datos, Grao en Creación Dixital, Animación e Videoxogos e Grao en Xestión Dixital de Información e Documentación) e outras 2 para modificar máster.

Pola súa parte, a Universidade de Santiago de Compostela presentou un total de 22  solicitudes, 2 delas para graos novos (Grao en Robótica e Grao en Xestión Cultural) e 4 novos máster (Enxeñaría de Procesado de Alimentos, Química na Fronteira coa Bioloxía e a Ciencia de Materiais, Psicoloxía e Visión por Computador). Os restantes expedientes son para  a modificación de 4 graos, a reverificación de 3 máster e a modificación de 6 máster e 3 programas de doutoramento.

Finalmente, a Universidade de Vigo presentou un total de 8 solicitudes, 2 delas para máster novos (Industria 4.0 e Xestión e Dirección de Sistemas e Tecnoloxías da Información e as Comunicacións e Seguridade da Información), un para o novo programa de doutoramento en Turismo (conxunto da USC, UVIGO e 12 universidades españolas) e os restantes para a modificación de 3 graos, un programa de doutoramento e un máster.

Revogación de titulacións

No transcurso da xuntanza informouse favorablemente a revogación da autorización de impartición de 159 programas de doutoramento (39 da UDC, 75 da USC e 45 da UVigo) que iniciaron o proceso de extinción no curso 2013/14. Así mesmo, foi aprobada a proposta de revogación das seguintes titulacións:

TITULACIÓN

UNIVERSIDADE

Master universitario en Arquitectura da Paisaxe "Juana de Vega"

UDC/USC

Master universitario en Dereito. Estudos da Unión Europea

UDC

Master universitario en Enxeñaría Industrial

UDC

Master universitario en Enxeñaría Naval e Oceánica

UDC

Master universitario en Didácticas Específicas (autorízase outro para o curso 18/19)

UDC

Master universitario en Fotónica e Tecnoloxías do Láser

UDC/UVIGO

Master universitario en Xeoinformática

UDC/UVIGO

Progama de Doutoramento en Análise Económico e Empresarial,

UDC

Progama de Doutoramento en Ciencias Mariñas, Tenoloxía e Xestión/Programa de Doctorado en Marine Sciences, Technology and Management

UDC/USC/UVIGO

Progama de Doutoramento en Sociedade do Coñecemento: Novas Perspectivas en Documentación, Comunicación e Humanidades

UDC

Grao en Xeomática e Topografía

USC

Master universitario en Erasmus Mundus en Literatura Alemá na Idade Media Europea (Erasmus Mundus German Literature in the European Middle Ages).

USC

Master universitario en Prevención de Riscos Laborais e Saúde Medioambiental

USC

Master universitario en Psicoloxía Educativa: Desenvolvemento e Aprendizaxe

USC

Master universitario en Dereito de Empresa

UVIGO

Master universitario en Enxeñaría da Organización

UVIGO

Master universitario Xestión Ambiental na Industria

UVIGO

Programa de Doutoramento en Economía e Empresa

UVIGO

 

 

Premios autonómicosUniversidadeConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalSecretaría Xeral de UniversidadesAlumnado
Categorías: Administración

Educación impulsa a formación do alumnado en actitudes solidarias a través das Bibliotecas escolares

Sáb, 08/12/2018 - 12:00
Summary: A iniciativa desenvólvese en colaboración coa Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional acaba de convocar o programa Bibliotecas Escolares Solidarias, co que busca formar o alumnado nestas actitudes e no compromiso co seu entorno máis próximo e coa sociedade na que vive. A iniciativa, que se desenvolve en colaboración coa Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado da Consellería de Política Social, comprende tres accións diferenciadas: a concesión do selo Biblioteca Escolar Solidaria, o Voluntariado na biblioteca escolar para alumnado de Secundaria e o Voluntariado de lectura-A para o de Primaria.

A través da convocatoria deste programa búscase tamén recoñecer os esforzos das comunidades educativas por conformar bibliotecas escolares inclusivas. Estes espazos son, de feito, lugares de convivencia, intercambio de información e construción de coñecemento, polo que unha das funcións máis importantes da biblioteca escolar é a de axudar a paliar as desigualdades no acceso aos recursos culturais e de acceso ao coñecemento. As  accións previstas no programa Bibliotecas Escolares Solidarias contribúen á realización plena desa función e coinciden, ademais, cos obxectivos do Plan LÍA de Bibliotecas Escolares, no referido a avanzar na consecución dunha biblioteca escolar inclusiva.

Selo

O selo Biblioteca Escolar Solidaria é un recoñecemento ao traballo das comunidades educativas a prol dunha biblioteca escolar atenta ás necesidades de todos os seus integrantes en materia de lectura e de acceso ao coñecemento, un distintivo de calidade de traballo solidario. Poden presentar candidatura os centros de infantil, primaria, secundaria, bacharelato, ciclos formativos ou ensinanzas de réxime especial. O prazo de presentación correspondente ao curso 2018/2019 rematará o 10 de maio de 2019. Os centros aos que lles foi concedido o selo en 2016 e 2017 deberán renovar a súa solicitude, co fin de ratificarse como merecedores deste distintivo.

Para a concesión do selo valorarase que as bibliotecas propicien especificamente valores de xustiza e solidariedade, procuren de forma destacada a compensación de desigualdades e favorezan o uso dos seus recursos e oportunidades con formación e con fórmulas de aproveitamento axeitadas, mediante un programa específico de medidas estruturais e sistemáticas. O obxectivo é valorar aquelas iniciativas que poñen especial atención en atender as necesidades en materia de lectura e de acceso á información do alumnado e das familias que máis o precisan, por carecer de biblioteca familiar ou estar afastados doutros centros culturais.

Así mesmo, terán que contar cun equipo de colaboradores formado por alumnado do centro, así como coa axuda de familias voluntarias que colaboren na xestión e dinamización da biblioteca escolar.

Voluntariado en secundaria

O Voluntariado na biblioteca escolar vai dirixido aos centros de ensino secundario, bacharelato, formación profesional ou ensinanzas de réxime especial (conservatorios, escolas oficiais de idiomas, centros de ensinanzas de persoas adultas), de titularidade da Consellería, que conten con grupos formalizados de alumnado colaborador. O obxectivo destes grupos é favorecer a formación de actitudes de colaboración e de solidariedade entre as mozas e mozos, especialmente no ámbito cultural, tanto a través da colaboración na biblioteca do centro como de actividades de lectura compartida dentro ou fóra del.

A través desta convocatoria o alumnado participante poderá ver recoñecido o seu labor mediante un diploma (no caso dos menores) ou dun certificado de horas de voluntariado na biblioteca escolar (no caso dos maiores de idade). Para obter este recoñecemento os centros deberán estar adheridos ao programa, o que poden solicitar ata o 21 de decembro de 2018.

Voluntariado de lectura-A

Voluntariado de lectura-A ten como destinatario o alumnado de 5º e 6º cursos de ensino primario e comparte obxectivos coa acción anterior, nomeadamente o estímulo do voluntariado cultural entre os máis novos. Os centros que desexen unirse á iniciativa poderán solicitalo ata o 21 de decembro de 2018. O alumnado directamente implicado nas actividades programadas polos centros poderán recibir un diploma da súa colaboración como acción de voluntariado cultural.

A acción divídese en tres modalidades. A primeira delas consiste na colaboración coa biblioteca escolar, na que o alumnado forma parte do equipo de colaboradores que xunto co profesorado, e baixo a súa supervisión, contribúen ao bo funcionamento deste espazo no seu centro.

Na segunda modalidade, Ler con... D (Lecturas compartidas dentro do centro), o alumnado participa no deseño e organización de actividades de acompañamento na lectura a outros compañeiros, a través de fórmulas como os apadriñamentos lectores, a titorización lectora, ou as lecturas compartidas, entre ou outras.

Por último na terceira modalidade, Ler con... F (Lecturas compartidas fóra do centro), o alumnado participa no deseño e organización de actividades de acompañamento na lectura a outros nenos e nenas, doutros centros educativos, incluídas as escolas infantís; lectura a anciáns nas residencias de maiores; lectura a enfermos nos hospitais, etc. Así mesmo, poden incluírse neste apartado actividades nas que o alumnado teña unha participación activa na organización e desenvolvemento de actividades de lectura pública na parroquia, a vila ou o barrio; así como con alumnado doutros centros, coa biblioteca pública ou outras institucións do seu concello.

Plan LÍABibliotecas escolaresEnsinanzas de réxime xeralConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalSubdirección Xeral de CentrosServizo de Xestión de Programas EducativosProfesoradoAlumnadoCentros
Categorías: Administración

91 centros incorporan o programa “Club de ciencia” este curso para promover o espírito científico entre o seu alumnado

Ven, 07/12/2018 - 10:46
Summary: Trátase dunha iniciativa da Consellería de Educación ao abeiro da Estratexia galega para a educación dixital 2020 co obxectivo de fomentar as vocacións STEM (Ciencias, Tecnoloxía, Enxeñaría e Matemáticas) entre os estudantes Os Clubs desenvolveranse en 44 centros da provincia da Coruña, 28 de Pontevedra, 10 de Lugo e 9 de Ourense, que recibirán unha achega de 1.500 euros para o desenvolvemento do proxecto Idioma Gallego

Un total de 91 centros educativos públicos (62 máis que o curso pasado) desenvolverán durante o presente curso 2018/19 o ‘Club de ciencia’, unha iniciativa da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional que ten como finalidade estimular o espírito científico entre o alumnado galego ao tempo que impulsar as vocacións STEM (Ciencias, Tecnoloxía, Enxeñaría e Matemáticas) cara a estudos posteriores nos campos de coñecemento do ámbito científico tecnolóxico.

Esta acción -que forma parte da Estratexia galega para a educación dixital, Edudixital 2020-  desenvolverase en 44 centros da provincia da Coruña, 10 de Lugo, 9 de Ourense e 28 de Pontevedra, tal como queda recollido na resolución definitiva que pode consultarse no enderezo electrónico http://www.edu.xunta.gal/portal/node/26514 .

Os clubs, para os cales a Consellería destina 1.500 euros para cada centro, nacen como un espazo de aprendizaxe non formal baseado nunha metodoloxía de indagación onde os docentes suxiren diferentes accións enfocadas ao alumnado co obxecto de que poidan dar resposta ás súas curiosidades e aos seus intereses e resolver problemas.

Este é o terceiro ano consecutivo que se pon en marcha esta iniciativa, que arrancou como experiencia piloto no curso 2016/17 con 9 centros e que se ampliou a 29 o pasado curso 2017/18. Agora, ao abeiro da convocatoria deste ano, incorpóranse outros 62 novos centros ao ‘Club de ciencia’, o que fai un total de 91 centros de ensino público.

O obxectivo da mesma pasa por fomentar o espírito científico e a curiosidade do alumnado, o que favorece, en consecuencia, o traballo das áreas denominadas STEM (Ciencias, Tecnoloxía, Enxeñaría e Matemáticas), unha das prioridades da Consellería de cara aos próximos anos.

Aprendizaxe mediante indagación e resolución de problemas

O ‘Club de ciencia’ defínese como un espazo de aprendizaxe non formal baseado nunha metodoloxía de indagación, onde os docentes suxiren diferentes accións enfocadas aos alumnos e alumnas co obxecto de que estes podan dar resposta ás súas curiosidades e aos seus intereses, así como resolver problemas.

Neste sentido, a creación deste espazo no centro pode converterse nun escenario propicio para desenvolver estratexias metodolóxicas que promovan capacidades, coñecementos e técnicas que aumenten o interese dos participantes por saber, cada vez máis, sobre diversos campos da ciencia e as súas posibilidades de aplicación na tecnoloxía.

O proxecto ten que desenvolverse fóra do horario lectivo e nos espazos que se consideren ou habiliten do centro docente. Este horario deberá cumprir, como mínimo, unha media de catro horas ao mes, comezando a partir da concesión definitiva do proxecto, ata final do período lectivo do alumnado durante o curso 2018/19.

Esta acción enmárcase na Estratexia galega para a educación dixital 2020, Edudixital, con dous obxectivos principais que son lograr que todo o alumnado de ensino obrigatorio teña formación en robótica e programación no curso 2020/21 co fin de que, ao finalizar os estudos, acade un nivel adecuado de competencia dixital e científico-tecnolóxica. Por outro lado, tamén se pretende romper coa fenda de xénero nos estudos STEM.

Listaxe de centros con `Club de Ciencia´

Provincia da Coruña:

Centro

Concello

Curso 2016-17

Curso 2017-18

Curso 2018-19

CEIP Pl San Marcos

Abegondo

0

0

x

CEIP Ponte dos Brozos

Arteixo

0

0

x

IES Francisco Aguiar

Betanzos

0

0

x

CPI As Revoltas

Cabana de Bergantiños

0

x

x

IES Agra de Raíces

Cee

0

0

x

CPI Pl O Cruce

Cerceda

0

0

x

IES Agra do Orzán

A Coruña

0

x

x

IES Ramón Menéndez Pidal

A Coruña

0

0

x

IES Urbano Lugrís

A Coruña

0

0

x

CEE Nosa Señora do Rosario

A Coruña

0

0

x

IES Sofía Casanova

Ferrol

0

x

x

CPI Pl Cabo de Area

Laxe

0

0

x

IES Urbano Lugrís

Malpica de Bergantiños

x

x

x

IES de Melide

Melide

0

x

x

CPI Pl Virxe da Cela

Monfero

0

x

x

CEIP Ramón Artaza y Malvárez

Muros

0

0

x

CEIP de Sigüeiro

Oroso

0

0

x

CEIP Eduardo Pondal

Ponteceso

0

0

x

CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

Rianxo

0

0

x

CEIP Pl. de Artes

Ribeira

0

0

x

CPI Pl. dos Dices

Rois

0

0

x

IES Arcebispo Xelmírez I

Santiago de Compostela

0

0

x

IES Pl Rosalía de Castro

Santiago de Compostela

0

x

x

CPI de Atios

Valdoviño

x

x

x

IES Cabo Ortegal

Cariño

0

0

x

CEIP Pío XII

Santiago de Compostela

0

0

x

IES Arcebispo Xelmírez II

Santiago de Compostela

x

x

x

IES Ferrol Vello

Ferrol

0

x

x

IES Ricardo Carballo Calero

Ferrol

0

0

x

IES de Mugardos

Mugardos

0

0

x

IES Antonio Fraguas Fraguas

Santiago de Compostela

0

0

x

IES Eduardo Pondal

Ponteceso

x

x

x

IES Rafael Dieste

A Coruña

0

0

x

IES David Buján

Cambre

x

x

x

IES María Casares

Oleiros

0

x

x

CRA de Rianxo

Rianxo

0

x

x

CEIP Pl. Ría do Burgo

Culleredo

0

0

x

IES Pl A Cachada

Boiro

0

x

x

IES Afonso X O Sabio

Cambre

0

0

x

IES Eduardo Blanco Amor

Culleredo

0

0

x

IES Fin do Camiño

Fisterra

0

0

x

IES de Fene

Fene

0

0

x

IES de Pastoriza

Arteixo

0

0

x

CEIP Vicente Otero Valcárcel

Carral

0

0

x

 

Provincia de Lugo:

CPI de Castroverde

Castroverde

0

x

x

CPI Poeta Uxío Novoneyra

Folgoso do Courel

x

x

x

CPI Ramón Piñeiro

Láncara

0

0

x

IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes

Lugo

0

x

x

IES Pl San Rosendo

Mondoñedo

0

0

x

CPI Dr. López Suárez

O Saviñao

0

0

x

IES Monte Castelo

Burela

0

0

x

CPI Tino Grandío

Guntín

0

0

x

IES A Pinguela

Monforte de Lemos

0

0

x

CEIP Pl Santa Rita

Viveiro

0

0

x

 

Provincia de Ourense:

CEIP Carlos Casares

Xinzo de Limia

0

0

x

CEIP do Xurés

Lobios

0

0

x

IES Ramón Otero Pedrayo

Ourense

0

0

x

CEIP Pl. Ben-Cho-Shey

Vilar de Barrio

0

0

x

CEIP Santa María A Real

Entrimo

0

0

x

CPI de Padrenda-Crespos

Padrenda

0

0

x

IES O Couto

Ourense

0

x

x

IES Carlos Casares

Viana do Bolo

x

x

x

CRA de Monterrei

Monterrei

0

0

x

 

Provincia de Pontevedra:

CEIP Pl. de Carballedo

Cotobade

0

0

x

IES Ramón Mª Aller Ulloa

Lalín

0

0

x

CPI de Mosteiro-Meis

Meis

x

x

x

IES Sánchez Cantón

Pontevedra

0

0

x

CEIP San Martiño

Pontevedra

0

0

x

CEIP Nosa Señora dos Remedios

Ponteareas

0

0

x

CEIP Pl. Outeiro das Penas

Redondela

0

0

x

CEIP de Reboreda

Redondela

0

0

x

CEIP Pl. A Florida

Sanxenxo

0

0

x

CEIP Pl. Nº 1 de Tui

Tui

0

0

x

IES Politécnico de Vigo

Vigo

0

x

x

IES Laxeiro

Lalín

0

0

x

CEP Pl Santa Tegra-Teis

Vigo

0

0

x

CEIP San Tomé

Cambados

0

0

x

CPI Aurelio Marcelino Rey García

Cuntis

x

x

x

CEIP García Barbón

Vigo

0

0

x

CEIP de Espedregada

Poio

0

0

x

CEIP de Laredo

Redondela

0

x

x

CEP Carlos Casares

Salvaterra de Miño

0

x

x

IES A Xunqueira II

Pontevedra

0

x

x

IES Monte Carrasco

Cangas

0

0

x

CEIP de Barrantes

Tomiño

0

0

x

IES de Beade

Vigo

0

0

x

IES Primeiro de Marzo

Baiona

0

x

x

IES Illa de San Simón

Redondela

0

0

x

IES Salvaterra do Miño

Salvaterra de Miño

0

x

x

IES Valadares

Vigo

0

0

x

CEE de Panxón

Nigrán

0

x

x

 

Plans e actuacións en innovación educativa Ensinanzas de réxime xeralConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalProfesoradoAlumnadoCentros
Categorías: Administración

Dez centros de Galicia incorporarán Espazos Maker onde o alumnado poderá desenvolver proxectos STEM propios

Xov, 06/12/2018 - 12:00
Summary: A creación destes espazos é unha das accións pioneiras da Consellería de Educación para o fomento das competencias STEM entre o alumnadoForma parte do paquete de actuacións do Edudixital 2020, dotado cun millón de euros Idioma Gallego

Un total de dez centros escolares de toda Galicia incorporan por primeira vez neste curso Espazos Maker, unha acción da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, para fomentar as competencias STEM (Ciencia, Tecnoloxía, Enxeñaría e Matemáticas) entre o alumnado.

Trátase do IES Sofía Casanova (Ferrol), CPI Plurilingüe Cernadas de Castro (Lousame), IES Arcebispo Xelmírez II (Santiago de Compostela), IES Monte das Moas (A Coruña), IES Isaac Díaz Pardo (Sada), IES A Pontepedriña (Santiago de Compostela), IES de Porto do Son (Porto do Son); IES A Xunqueira II (Pontevedra), IES República Oriental do Uruguai (Vigo) e IES Primeiro de Marzo (Baiona), tal como se pode ver no portal da Consellería no enderezo electrónico http://www.edu.xunta.gal/portal/node/26512 .

Os Espazos Maker foron concibidos como zonas específicas dentro dos centros escolares, dotadas cos medios tecnolóxicos necesarios para que o alumnado poida materializar a súa creatividade a través de proxectos propios de experimentación, isto é, “aprender facendo”.

Cada un destes centros recibe unha achega de 2.000 euros por parte da Consellería para poñer en marcha o seu Espazo Maker, así como unha dotación de material específico que inclúe un equipo de procesado audiovisual (con estación de procesado, pantalla grande e dúas tabletas), equipamento audiovisual (cámara dixital de foto e vídeo con obxectivos intercambiables e trípode, trípode de alta estabilidade, gravador de audio, cascos auriculares, sistema de gravación completo, equipo multifunción color tamaño A3 e escáner 3D), e mobiliario metálico (composto por carro para desprazar pequena equipación  e banco de traballo ou superficie fixa de traballo para maquinaria).

A dotación complétase con pequena maquinaria e ferramenta como trade eléctrico de gran potencia, trade de batería, mini trade de bricolaxe, lixadora delta e set completo de lixas de diferente grao e para materiais distintos, caladora con set completo de follas de corte, sistemas de aspiración de seco e húmido semiprofesional, cortadora-fresadora CNC, conxunto de ferramenta manual, soldador de estaño, conxunto de coitelos de precisión pistolas de pegamento termofusible e de aire e máquina de coser.

Enmarcada na Estratexia galega para a educación dixital, Edudixital 2020, esta acción é unha das medidas novidosas no ámbito STEM deseñadas pola Consellería e que inclúe tamén a posta en marcha, por primeira vez neste curso, do Bacharelato de excelencia en Ciencias e Tecnoloxías, o STEMbach (con 200 alumnos de 15 centros); e o primeiro campamento científico-tecnolóxico en inglés, a STEMweek (que se desenvolveu entre agosto e setembro).

Estas tres novas medidas –o STEMbach, os Espazos Maker e a STEMweek– súmanse ás xa desenvoltas no curso pasado como a Semana STEM e a ampliación de Robótica en Primaria (con kits que chegan xa a 159 centros públicos) , ou os Clubs de Ciencia.

En total, todas estas iniciativas implican un investimento por parte da Consellería de preto dun millón de euros.

Plans e actuacións en innovación educativa Ensinanzas de réxime xeralConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalDirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación EducativaProfesoradoAlumnadoCentros
Categorías: Administración

Convocados os premios a curtas de animación en galego elaboradas no marco do programa Nós tamén creamos! para o curso académico 2018/2019

Mér, 05/12/2018 - 14:00
Idioma Gallego

​A Secretaría Xeral de Política Lingüística da Consellería de Cultura e Turismo e da Dirección Xeral deEducación, Formación Profesional e Innovación Educativa da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional convocan as bases e os premios ás curtas de animación en galego elaboradas no marco do programa Nós tamén creamos!  para o curso académico 2018/2019.

Premios:

Establécense tres categorías para as que se convoca cadanseu premio:

  • Categoría 1: destinada a curtas realizadas con alumnado do segundo ciclo de educación infantil.

  • Categoría 2: destinada a curtas realizadas con alumnado de primeiro e segundo de educación primaria.

  • Categoría 3: destinada a curtas realizadas con alumnado de terceiro e cuarto de educación primaria.

O profesorado participante nas curtas premiadas recibirá unha certificación de Primeiro Premio de Innovación Educativa para cada unha das categorías, cunha equivalencia de 30 horas de formación permanente do profesorado para a persoa coordinadora e de 20 horas para o profesorado participante.

  • O prazo de presentación das solicitudes rematará o día 12 de xaneiro de 2019.
File:  Convocatoria AnexosTema: Premios autonómicosLingua galegaEnsinanza: Educación infantilEducación primariaDepartamento: Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación EducativaColectivo: ProfesoradoAlumnadoCentrosSección: BoletínPortada de boletín
Categorías: Administración

Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas nas listas de interinidades para impartir docencia no corpo de profesores de relixión de primaria de relixión evanxélica, e no corpo de profesores de relixión de secundaria de relixión evanxélica

Mér, 05/12/2018 - 12:36
Idioma Gallego

Xúntase a Resolución do 5 de decembro de 2018 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos pola que se aproba a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de relixión de primaria, especialidade relixión evanxélica (701402), e no corpo de profesores de relixión de secundaria,especialidade relixión evanxélica (702403).

 

Anuncio principal: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de relixión de primaria, especialidade relixión evanxélica, e no corpo de profesores de relixión de secundaria, especialidade relixión evanxélicaTema: Programas e plansInterinidades e substituciónsEnsinanza: Educación primariaEducación secundaria obrigatoriaDepartamento: Servizo de Profesorado de Educación Infantil e PrimariaServizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime EspecialColectivo: ProfesoradoSección: BoletínPortada de boletín
Categorías: Administración

Resolución provisional da convocatoria a participación no programa de innovación educativa «OBSERVA_ACCIÓN» durante o curso 2018/2019

Mér, 05/12/2018 - 11:39
Idioma GallegoAnuncio principal: Convocatoria para a participación no programa de innovación educativa «OBSERVA_ACCIÓN» durante 2018/2019, que se levará a cabo en Galicia, en colaboración con outras Comunidades Autónomas do Estado Español e con outras institucións a nivel internacional

Resolución provisional da convocatoria para a participación no programa de innovación educativa «OBSERVA_ACCIÓN» durante 2018/2019, que se levará a cabo en Galicia, en colaboración con outras Comunidades Autónomas do Estado Español e con outras institucións a nivel internacional.

  • Prazo de tres días hábiles a partir do día seguinte ao desta publicación para formular reclamacións ou alegacións
Tema: OBSERVA_ACCIÓNEnsinanza: Educación infantilEducación primariaEducación secundaria obrigatoriaDepartamento: Servizo de Formación do ProfesoradoColectivo: ProfesoradoCentrosSección: BoletínPortada de boletínInnovación
Categorías: Administración

Resolución definitiva das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en diversas especialidades do corpo de catedráticos de música e artes escénicas

Mar, 04/12/2018 - 15:18
Idioma Gallego

Resolución do 4 de decembro de 2018, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en diversas especialidades do corpo de catedráticos de música e artes escénicas.

 

Anuncio principal: Anuncio da convocatoria dun procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en diversas especialidades do corpo de catedráticos de música e artes escénicasTema: Programas e plansInterinidades e substituciónsEnsinanza: Ensinanzas superiores de músicaDepartamento: Servizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime EspecialColectivo: ProfesoradoSección: BoletínPortada de boletín
Categorías: Administración

Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia no corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidade de expresión corporal (594449)

Mar, 04/12/2018 - 13:37
Idioma Gallego

Resolución do 4 de decembro de 2018, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca un procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia no corpo de profesores de música e artes escénicas,especialidade de expresión corporal (594449).

  • O prazo para formular solicitudes remata o día 13 de decembro (incluído)

 

File:  Resolución do 4 de decembro de 2018 Corrección de erros da Resolución do 4 de decembro de 2018 Modelo de solicitude Modelo de alegación de méritosTema: Programas e plansInterinidades e substituciónsEnsinanza: Ensinanzas superiores de arte dramáticaDepartamento: Servizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime EspecialColectivo: ProfesoradoSección: BoletínPortada de boletín
Categorías: Administración

Resolución da convocatoria do proxecto Radio na biblio, para centros públicos integrados no Plan de mellora de bibliotecas escolares no curso 2018/2019

Mar, 04/12/2018 - 13:05
Idioma GallegoAnuncio principal: Convocatoria do proxecto Radio na Biblio, para centros públicos integrados no Plan de mellora de bibliotecas escolares no curso 2018/2019

Publícase a Resolución da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, de 4 de decembro, pola que se dá a coñecer a relación dos 30 centros que se incorporan ao programa RADIO NA BIBLIO para o curso 2018/2019, así como os 20 centros integrados anteriormente, que continúan no programa, xunto coas asignacións concedidas a cada grupo, segundo o contemplado na convocatoria.

 

Tema: Plan LÍABibliotecas escolaresEnsinanza: Ensinanzas de réxime xeralDepartamento: Dirección Xeral de Centros e Recursos HumanosSubdirección Xeral de CentrosServizo de Xestión de Programas EducativosColectivo: ProfesoradoCentrosSección: BoletínPortada de boletín
Categorías: Administración

Concesión das axudas destinadas a persoas tituladas universitarias en situación de desemprego para a matrícula nun máster universitario oficial ofertado polas universidades do SUG no curso 2018/2019

Lun, 03/12/2018 - 15:36
Idioma Gallego

De acordo co establecido nas bases da convocatoria, a Comisión Avaliadora acordou, con data 29 de novembro de 2018, elevar á conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional a seguinte proposta de concesión de axudas destinadas a persoas tituladas universitarias en situación de desemprego para a matrícula nun máster universitario oficial ofertado polas universidades do SUG no curso académico 2018/19.

Esta listaxe faise pública exclusivamente a efectos informativos. Proximamente publicarase no Diario Oficial de Galicia a correspondente orde de resolución

Anuncio principal: Convocatoria de axudas destinadas a persoas tituladas universitarias en situación de desemprego para a matrícula nun máster universitario oficial ofertado polas universidades do Sistema universitario de Galicia no curso académico 2018/2019Tema: BolsasMásterEnsinanza: UniversidadeDepartamento: Secretaría Xeral de UniversidadesSubdirección Xeral de Universidades Colectivo: Alumnado
Categorías: Administración

Educación e o Consello de Contas colaborarán para fomentar a cultura da integridade e o comportamento ético no alumnado

Lun, 03/12/2018 - 12:06
Summary: A conselleira e o conselleiro Maior asinaron hoxe un convenio para o fomento destes valores nas aulasPara desenvolvelo, elaborarase unha unidade didáctica de diferentes materias dirixida a estudantes de ESO e Bacharelato Idioma Gallego

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, e mais o conselleiro Maior do Consello de Contas, José Antonio Redondo, asinaron hoxe un convenio de colaboración para concienciar e sensibilizar o alumnado na cultura da integridade. O obxectivo é formar os estudantes na necesidade de adoptar un comportamento e valores éticos, dado que é na idade escolar onde se poden aplicar estratexias máis efectivas neste sentido. Ao tempo, favorécese o desenvolvemento das competencias clave relacionadas coa cidadanía activa e responsable, así como o fortalecemento dos valores democráticos europeos.

O convenio desenvolverase a través da elaboración dunha unidade didáctica sobre a cultura da integridade e o comportamento ético da sociedade civil nas súas relacións cos poderes públicos, que se incluirá nas materias de Valores Democráticos Europeos (1º e 2º de ESO),  Economía (4º de ESO), Economía (1º de Bacharelato) e Economía da Empresa (2º de Bacharelato). Os centros educativos comezarán a traballar con esta unidade no curso 2019/20.

A unidade didáctica será elaborada polo Consello de Contas baixo a tutela didáctica de profesionais da Consellería. Incluirá unha guía completa con mención expresa á súa integración curricular así como material para a formación do profesorado, tanto na implantación das unidades didácticas como naqueles outros aspectos de carácter transversal relativos ao comportamento ético, a integridade e a prevención educativa. Será a Rede de Formación do Profesorado a que asuma a organización das correspondentes accións formativas no relativo á inscrición e certificación dos docentes ou a difusión das boas prácticas, entre outros aspectos.

De forma complementaria, o Consello de Contas ten previsto impulsar un certame literario sobre algunha materia contida no acordo. As bases da súa convocatoria serán aprobadas polo Consello de Contas.

Convenio entidadeEducación secundaria obrigatoriaBacharelatoConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalEntidades autonómicasProfesoradoAlumnadoFamiliasCentros
Categorías: Administración

Resolución provisional da convocatoria de Clubs de Lectura para o curso 2018/2019

Lun, 03/12/2018 - 11:36
Idioma Gallego

A Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos publica con data 3 de decembro a Resolución provisional da convocatoria de Clubs de lectura, de 4 de setembro, destinada a centros públicos de ensino secundario para o curso 2018/2019. Xúntase arquivo con relación provisional de solicitudes admitidas e excluídas.

  • Ábrese un prazo de cinco días naturais para a presentación de alegacións, no seu caso.

 

Anuncio principal: Convocatoria de Clubs de Lectura para o curso 2018/2019Tema: Plan LÍABibliotecas escolaresEnsinanza: Ensinanzas de réxime xeralEnsinanzas de réxime especialEducación das persoas adultasDepartamento: Dirección Xeral de Centros e Recursos HumanosSubdirección Xeral de CentrosServizo de Xestión de Programas EducativosColectivo: ProfesoradoCentrosSección: BoletínPortada de boletín
Categorías: Administración

Preto de 138.000 alumnos participan este curso nas actividades do Plan Proxecta

Sáb, 01/12/2018 - 12:00
Summary: Educación vén de resolver a convocatoria, que este ano implica 542 centros de ensino, un 5,24 % máis que o curso pasadoO obxectivo é avanzar no desenvolvemento da innovación educativa a través do traballo por proxectos vinculado a áreas como a saúde, a alimentación, a actividade física, a ciencia e a tecnoloxía ou a convivencia, entre outros moitos Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional vén de resolver a convocatoria do Plan Proxecta para o presente curso 2018/19, no que preto de 138.000 alumnos (case un 12% máis ca no curso anterior) se implicarán nalgún dos 43 programas diferentes que compoñen esta iniciativa. En total participan no Proxecta 542 centros de ensino (un 5,24% máis), que desenvolverán 1039 proxectos distintos coa colaboración de arredor de 8000 docentes.

Por provincias, 177 centros de ensino coruñeses desenvolverán 337 proxectos, e 73 centros lucenses realizarán 162. En Ourense o número de centros participantes é de 80, que desenvolverán 167 proxectos; mentres que en Pontevedra están implicados 212 centros, cun total de 373 iniciativas. A relación de colexios que desenvolven cada programa pode consultarse no portal web da Consellería, no enderezo electrónico http://www.edu.xunta.gal/portal/node/26562 .

Por número de centros participantes, os programas máis exitosos son ‘PDC (proxecto deportivo de centro. Centros activos e saudables)’, con 247 centros participantes; ‘Aliméntate ben’, con 164;  “Donas de si”, “Proxecto Terra”, “Meteoescolas” e “Proxecto Ríos” con 48, 45, 43 e 41 centros respectivamente implicados cada un deles;  seguido de “Por 365 días de respecto e igualdade” con 32 centros acollidos. Pode obterse información sobre os 43 programas no portal educativo, no enlace http://www.edu.xunta.gal/portal/planproxecta.

No curso 2017/18 participaron no Plan Proxecta 515 centros de ensino, preto de 123.000 alumnos e 5.500 profesores.

Programas ofertados

O Plan Proxecta é unha iniciativa da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria en colaboración con diferentes organismos, dirixida a fomentar a innovación educativa nos centros a través de programas educativos que desenvolvan as competencias clave como eixe do currículo e os elementos transversais, nos cales se inclúe a educación en valores.

Neste curso ofertáronse un total de 43 programas diferentes, relacionados cos ámbitos da saúde, a alimentación, a actividade física, a ciencia e a tecnoloxía, a lingua, o patrimonio, a solidariedade, o medio ambiente, o desenvolvemento sustentable, a igualdade, o consumo responsable, o voluntariado, a interculturalidade, a convivencia, a educación emocional, o audiovisual, a normalización lingüística, os dereitos da infancia ou a mobilidade, entre outros.

Todos os programas xa estaban en funcionamento o curso pasado, engadíndose en tres deles novas modalidades. Así, PDC incorpora a modalidade “Milla diaria”, Galicons-net unha referida a “Etiquetaxe dos bens e produtos” e o programa de Educación Patrimonial suma unha actuación sobre “Terras Sacras (mosteiro e olería)”.

O feito de acoller a devandita variedade de programas baixo o Plan Proxecta establece un marco xeral de colaboración para traballar neste eido dun xeito estruturado, de tal forma que se contribúe a fixar uns criterios metodolóxicos e organizativos comúns, a establecer pautas compartidas en relación ao recoñecemento do traballos do profesorado nestes proxectos e a ofrecerlles aos centros e aos docentes a posibilidade de incluír dentro da súa planificación anual e programacións a participación neste tipo de iniciativas.

O obxectivo último deste plan é avanzar nas dinámicas de mellora da calidade educativa e favorecer a innovación nos propios centros a través de programas externos que leven á motivación e ao traballo activo, cooperativo e en rede, do alumnado e do profesorado implicado. Para iso, un dos principais obxectivos destes plan é promover a realización de proxectos interdisciplinarios que poidan servir de modelo de traballo ou de boa práctica, tanto para o propio centro en que se orixinan como para o resto da comunidade educativa galega.

Plan ProxectaEnsinanzas de réxime xeralConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalSubdirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa e Formación do ProfesoradoProfesoradoAlumnadoCentros
Categorías: Administración

A excelencia do alumnado de FP, premiada nas Galicia Skills 2018

Ven, 30/11/2018 - 13:54
Summary: A conselleira de Educación presidiu hoxe a entrega de medallas desta competición, organizada polo seu departamentoOs recoñecidos co ouro representarán a Galicia nas Spain Skills 2019 Idioma Gallego

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, presidiu hoxe a entrega das medallas do certame Galicia Skills 2018, que se celebra desde o pasado mércores na Feira Internacional de Galicia Abanca (Silleda), organizadas pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional. Un total de 137 alumnos participantes, acompañados dos seus titores, de 52 centros públicos mediron nestes días as súas destrezas en 26 modalidades ou skills formativas, demostrando a excelencia das ensinanzas que reciben.

Durante a súa intervención Carmen Pomar sinalou a FP como unha “modalidade de formación de futuro, innovadora e adaptable aos cambios”. “Como resultado, hoxe a FP galega é un referente en todo o Estado e segue a liña dos principais países europeos neste ámbito como Alemaña, Suíza ou Austria”, dixo, “unha ensinanza moderna, dinámica, fonte de emprendemento e porta aberta ao emprego, ao axustarse ás particularidades sociais e económicas de Galicia”.

A conselleira quixo tamén gabar a capacidade e valía do alumnado para desempeñar o traballo para o que se preparan. “Sodes un orgullo para todos nós, polo compromiso, o esforzo e a destreza demostradas”, destacou. Así mesmo, agradeceu a implicación de familias, profesorado e centros, polo apoio imprescindible que prestan. A titular de Educación resaltou tamén a colaboración das empresas, tanto neste campionato como cos centros, “que pon en valor a calidade e o atractivo das ensinanzas de formación profesional, motivando o alumnado e recoñecendo e estimulando o labor do profesorado”.

Competición e servizos

Ademais das competicións nas skills, en Galicia Skills puideron verse tamén obradoiros de imaxe persoal, drons, artes gráficas e hospital de robots, así como demostracións de realidade virtual, con simuladores e 3D, e de cociña innovadora. Cómpre salientar que a maiores da súa participación no certame, foron 15 centros galegos os que se ocuparon dos servizos do evento: reprografía, atención a visitas, apoio administrativo...

De feito, o IES Fraga do Eume (Pontedeume) foi o encargado de servir hoxe o cóctel da gala de clausura, que foi amenizada coas actuacións do Conservatorio Profesional de Danza de Lugo, do Conservatorio Superior de Música da Coruña e dos DJs do IES Xelmirez I (Santiago) . O deseño e realización das medallas correu a cargo do IES Politécnico de Vigo e a o IES Plurilingüe Pintor Colmeiro (Silleda) ocupouse da organización do acto de peche, que foi retransmitido en streaming polo alumnado do CIFP Imaxe e Son (A Coruña).

Galardoados

Dos galardoados hoxe, os premiados con medalla de ouro competirán representando a Galicia en Spain Skills 2019. A relación de premiados –tanto medalla de ouro como de prata– pode consultarse na seguinte táboa.

MEDALLA E COMPETICIÓN

CENTRO PARTICIPANTE

ALUMNO

TITOR

 

Medalla Ouro

Tecnoloxía do automóbil

IES As Mariñas (Betanzos)

Brais Fernández Rocha

Miguel Vilela González

 

Medalla Prata

Tecnoloxía do automóbil

CIFP Politécnico de Santiago (Santiago)

Mateo Rodríguez Rodríguez

Miguel Ángel Teira Patiño

 

Medalla Ouro

Pintura do automóbil

CIFP As Mercedes (Lugo)

Hugo Rigueiro Álvarez

Balbino Trigo Díaz

 

Medalla Prata

Pintura do automóbil

CIFP Ferrolterra (Ferrol)

Christian Docal Fernández

Luis Gesto Lois

 

Medalla Ouro

Fontanería e calefacción

CIFP As Mercedes (Lugo)

Miguel Carballal Vizcaino

Leticia Conde Castro

 

Medalla Prata

Fontanería e calefacción

CIFP Coroso  (Ribeira)

Carlos Gaciño Carnota

Sonia Arias Rivas

 

Medalla Ouro

Instalacións eléctricas

CIFP Politécnico de Santiago (Santiago)

Esteban Romero Liñares

Cristina Rey Carballo

 

Medalla Prata

Instalacións eléctricas

IES Politécnico de Vigo (Vigo)

María Jesús Baña Castiñeira

José Manuel González Domínguez

 

Medalla Ouro

Pintura e decoración

CIFP Porta da Auga (Ribadeo)

Francisco Lombán Silvosa

José Fernando Méndez de Andrés Rodríguez

 

Medalla Prata

Pintura e decoración

CIFP A Farixa (Ourense)

Virginia Romina Rey Friedman

Mª del Carmen Iglesias Delgado

 

Medalla Ouro

Ebanistaría

CIFP Someso (A Coruña)

Brais Mosquera Fuentes

Benigno Rafael García Amor

 

Medalla Prata

Ebanistaría

IES de Melide (Melide)

José Antonio Ferraces López

José Fernández Jiménez

 

Medalla Ouro

Carpintaría

IES Salvaterra de Miño (Salvaterra de Miño)

Jonathan Jose Alfaya Araujo

José Luis González Álvarez

 

Medalla Prata

Carpintaría

CIFP Someso (A Coruña)

Javier Pardiñas Lorenzo

Benigno Rafael García Amor

 

Medalla Ouro

Xardinaría paisaxística

IES Montecelo (Pontevedra)

Alberto Martínez Garrido Adrián Darriba Bello

Vera Gómez Pardeiro

 

Medalla Prata

Xardinaría paisaxística

CIFP A Granxa (Ponteareas)

Juan Enrique Iglesias Álvarez Rosa María Alonso Cantalapiedra

 Montserrat Vázquez Meizoso

 

Medalla Ouro

Refrixeración e aire acondicionado

CIFP As Mercedes (Lugo)

Diego Ramil Silvosa

Victor Manuel Paz Cortiñas

 

Medalla Prata

Refrixeración e aire acondicionado

IES Universidade Laboral (Culleredo)

Juan Reboredo Espiñeira

Cristóbal Fraguela Casal

 

Medalla Ouro

Mecatrónica

CIFP Ferrolterra (Ferrol)

Leonardo Arturo Lanzoy Saavedra

Rafael Regueiro Carballeira

José Antonio Gómez Rodríguez

 

Medalla Prata

Mecatrónica

CIFP Politécnico de Lugo (Lugo)

Francisco Ibáñez López Mateo González Pérez

José Luis Blanco Carballido

 

Medalla Ouro

Enxeñaría de deseño mecánico-CAD

CIFP As Mercedes (Lugo)

Ainhoa Torres López

Alberto Pereira López

 

Medalla Prata

Enxeñaría de deseño mecánico-CAD

CIFP Ferrolterra (Ferrol)

María Tarín Robles

María Dolores González Román

 

Medalla Ouro

Mecanizado

IES Politécnico de Vigo (Vigo)

David Ucha Pérez

Francisco José Rodríguez Martínez

 

Medalla Prata Mecanizado

CIFP Politécnico de Lugo (Lugo)

Diego Tallón Pedreira

José Romero Pérez

 

Medalla Ouro

Soldadura

CIFP Politécnico de Santiago (Santiago)

Alberto Vidal Lado

Ovindo Comuñas García

 

Medalla Prata

Soldadura

IES Marco de Camballón (Vila de Cruces)

Daniel Puga Méndez

Rubén D. Gómez Casal

 

Medalla Ouro

Electrónica

CIFP Politécnico de Santiago (Santiago)

Miguel Messina Añón

Sabino Vidal Garea

 

Medalla Prata

Electrónica

CIFP A Farixa (Ourense)

Kevin Domínguez Lorenzo

Ángel Benito Álvarez Rodríguez

 

Medalla Ouro

Control industrial

CIFP Politécnico de Santiago (Santiago)

Pablo Chico Segade

Pablo Pérez Seoane

 

Medalla Prata

Control industrial

IES Frei Martín Sarmiento (Pontevedra)

David Alonso Méndez

David Camiños Rivas

 

Medalla Ouro

Solucións de software para empresas

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel (Ourense)

Iván Rodríguez Salgueiros

Mª Luz Amaro Lois

 

Medalla Prata

Solucións de software para empresas

IES A Pinguela (Monforte)

Miguel Pérez Rodríguez

Iván García García

 

Medalla Ouro

Administración de sistemas en rede

IES San Clemente (Santiago)

Alejandro Buján Pampín

Bruno Vila Vilariño

 

Medalla Prata

Administración de sistemas en rede

IES Isidro Parga Pondal (Carballo)

Daniel Grela Mosquera

Diego Terrón del Valle

 

Medalla Ouro

Tecnoloxía da moda

CIFP Paseo das Pontes (A Coruña)

Yéssica Fernández Miño

Mª José Ramallal Mosquera

 

Medalla Prata Tecnoloxía da moda

CIFP Manuel Antonio (Vigo)

Alba Otero López

Mónica de Acevedo Pedro

 

Medalla Ouro

Peiteado

IES Frei Martín Sarmiento (Pontevedra)

Irene Galbán Rodríguez

Ana Mª Varela Pena

 

Medalla Prata

Peiteado

CIFP Someso (A Coruña)

Brenda María Cordero de la Cruz

Beatriz García Veiga

 

Medalla Ouro

Panadaría

CIFP Paseo das Pontes (A Coruña)

Yamila Sidati Novo

Avelina Amado Fernández

 

Medalla Prata

Panadaría

CIFP Carlos Oroza (Pontevedra)

Luis Miguel Padín Insua

Manuel Patiño Carou

 

Medalla Ouro

Cociña

CIFP Paseo das Pontes (A Coruña)

Víctor Paz Soage

Antonio Vieira Armada

 

Medalla Prata

Cociña

IES de Vilamarín (Vilamarín)

Fabio Santamaría Gómez

Mónica Cernadas Carreira

 

Medalla Ouro

Servizo de restaurante e bar

CIFP Manuel Antonio (Vigo)

Andrés Salgueiro Troitiño

Garrido Cousillas, José Ramón

 

Medalla Prata

Servizo de restaurante e bar

CIFP Compostela (Santiago)

Miguel Pampín García

Francisco Molinos Reimúndez

 

Medalla Ouro

Recepción hoteleira

CIFP Manuel Antonio (Vigo)

Ainara Navarro Muñoz

Roi Álvarez González

 

Medalla Prata

Recepción hoteleira

CIFP Compostela (Santiago)

Noelia Veiga Domínguez

Rebeca MiramontesPenas

 

Medalla Ouro

Floraría

IES Plurilingüe San Rosendo (Mondoñedo)

Cristina Ares Rivas

Mª Angeles Camino Saco

 

Medalla Prata

Floraría

CFEA de Guísamo (Guísamo)

Lucía Rodríguez Vázquez

Mª Luisa Quintana Rodríguez

 

Medalla Ouro

Coidados auxiliares de enfermaría

IES Lamas de Abade (Santiago)

Iria Díaz Granja

Mª Cristina Robledo Trabanco

 

Medalla Prata

Coidados auxiliares de enfermaría

IES Leixa (Ferrol)

Ainhoa Cambronero Rodríguez

Laura Ríos Dalama

 

 

 

Premios autonómicosFormación Profesional inicialConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalDirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación EducativaSubdirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa e Formación do ProfesoradoProfesoradoAlumnadoCentros
Categorías: Administración

Convocatoria do programa Bibliotecas Escolares Solidarias para o curso 2018/2019

Ven, 30/11/2018 - 13:19
Idioma Gallego

Xúntase arquivo coa Resolución do 30 de novembro de 2018, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca para o curso 2018/2019 o programa Bibliotecas Escolares Solidarias, integrado no Plan LÍA de bibliotecas escolares, da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional. Esta iniciativa contempla tres modalidades de participación que se resumen no seguinte cadro:

 

Iniciativa

Finalidade

Características

1

Concesión do Selo “Biblioteca Escolar Solidaria”

Recoñecer a bibliotecas que traballan de forma salientable a compensación de desigualdades e fomentan ovoluntariado cultural entre os integrantes da comunidade escolar. 

-  Convocatoria anual.

- Presentación de memorias por parte dos centros interesados: 10 de maio de 2019.

- Os centros con selo concedido en convocatorias de 2016 ou 2017 deben renovar a súa candidatura.

- Concesión dos selos (un máximo de 15 selos por curso escolar)

2

Voluntariado na biblioteca escolar (Secundaria)

-  Recoñecemento de horas de voluntariado na biblioteca escolar, para o alumnado colaborador, mediante a emisión de diplomas de acción voluntaria correspondentes.

-  Destinado a alumnado de ESO, BAC, FP ou ensinanzas de réxime especial.

- As bibliotecas escolares deberán adherirse ao programa no momento que se estipule e levar rexistro das actividades do alumnado (data límite: 21/12/2018).

- Remitir datos alumnado  (data límite: 31/05/2019)

3

Voluntariado de lectura – A

(Primaria)

Estimular o voluntariado cultural relacionado coa biblioteca e a lectura entre o alumnado de 5º e 6º de primaria.

-  Inscrición con data límite 21/12/2018

-  Os centros inscritos presentarán memoria de actividades (data límite 26/04/2019).

-  Seleccionaranse  un mínimo de 8 experiencias.Concreción en convocatoria complementaria (febreiro 2019)

O programa Bibliotecas Escolares Solidarias é froito da colaboración entre a Consellería de Política Social (Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado) e a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional (Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos). File:  Resolución do 30 de novembro de 2018Tema: Plan LÍABibliotecas escolaresEnsinanza: Ensinanzas de réxime xeralDepartamento: Dirección Xeral de Centros e Recursos HumanosSubdirección Xeral de CentrosColectivo: ProfesoradoAlumnadoCentrosSección: BoletínPortada de boletín
Categorías: Administración

Resolución definitiva dos proxectos admitidos para a súa participación no Plan Proxecta durante o curso 2018/2019

Ven, 30/11/2018 - 13:12
Idioma GallegoAnuncio principal: Resolución do 26 de setembro de 2018 pola que se regula o Plan Proxecta e se establecen as bases para a participación dos centros docentes sostidos con fondos públicos dependentes desta consellería durante o curso escolar 2018/2019

Publícase a listaxe definitiva dos proxectos admitidos en cada programa educativo para a súa participación no Plan Proxecta durante o curso 2018/19.

Contra esta resolución, que non esgota a vía administrativa, as persoas afectadas poderán interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no portal educativo, segundo o disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Tema: Plan ProxectaColectivo: ProfesoradoCentrosSección: BoletínPortada de boletín
Categorías: Administración

A conselleira de Educación destaca a figura de Luís Castedo, mestre de varias xeracións de químicos

Ven, 30/11/2018 - 10:25
Summary: A Universidade de Santiago de Compostela homenaxea ao profesor cun seminario especializado Idioma Gallego

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, participou hoxe na homenaxe ao químico Luís Castedo polo seu 80 aniversario, que se celebra a través do seminario Prospects in Chemical Sciences II. A titular do departamento educativo da Xunta de Galicia destacou a figura deste ortigueirés, que se converteu en “mestre de varias xeracións de químicos formados nas universidades galegas, que hoxe ostentan destacados postos no noso país e no estranxeiro”.

Ao tempo, lembrou, o químico colaborou en varios centos de publicacións científicas, dirixiu máis de 70 teses doutorais e foi director xeral de Universidades e Política Científica da Xunta, “cando tivo un destacado papel na Lei de Ordenación do Sistema Universitario de Galicia (LOSUGA)”. A súa brillante traxectoria profesional, que lle valeu recoñecementos como o Premio Galicia de Investigación (2003) “e a súa indiscutible calidade humana conformaron o home ao que recoñecemos hoxe aquí, no seu 80 aniversario, cunha xornada que mestura a química, a política e a amizade, seguindo con ela o exemplo da súa vida”, sinalou Carmen Pomar.

Prospects in Chemical Sciences II reúne hoxe na Universidade de Santiago de Compostela a prestixiosos expertos no eido da Química, como o premio Nobel de Química Jean-Pierre Sauvage e os profesores Chris Abell (Universidade de Cambridge), Cristina Nevado (Universidade de Zurich), Maurizio Prato (Universidade de Trieste e Centro de Investigación Cooperativa en Biomateriais CIC biomaGUNE), Eric Jacobsen (Universidade de Harvard), Esther Domínguez (Universidade do País Vasco), Carlos Pajares (Universidade de Santiago de Compostela) e Alfredo Pérez Rubalcaba (Universidade Complutense de Madrid). Na inauguración da xornada, ademais da conselleira, participaron o reitor da Universidade de Santiago de Compostela, Antonio López Díaz; a decana da Facultade de Química, Mª Pilar Bermejo Berrera; o presidente da Real Sociedad Española de Química, Antonio M. Echavarren Pablos; e o director científico do CIQUS, José Luis Mascareñas Cid.

Información xeralUniversidadeConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalSecretaría Xeral de UniversidadesProfesorado
Categorías: Administración

Carmen Pomar apoia o alumnado que participa nas Galicia Skills 2018, a Olimpíada galega de Formación Profesional

Xov, 29/11/2018 - 18:21
Summary: A conselleira de Educación fixo un percorrido polos stands nos que máis de 130 estudantes de 52 centros públicos miden desde onte a súas destrezas en 26 modalidades formativas Mañá coñeceranse os gañadores desta edición, que representarán a Galicia no torneo nacional, que terá lugar en Madrid o vindeiro ano Idioma Gallego

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, visitou esta mañá o recinto feiral de Silleda onde se está desenvolvendo as Galicia Skills 2018, as Olimpíadas galegas de Formación Profesional que xa van pola súa quinta edición.

Carmen Pomar fixo un percorrido polos diferentes stands onde os 137 alumnos de 52 centros públicos de FP galegos levan desde onte participando en distintas exhibicións e competicións para expoñer as súas destrezas e habilidades en cada unha das 26 modalidades formativas presentes representadas neste evento.

A conselleira expresou os parabéns ao conxunto dos participantes, tanto alumnos como profesorado, por facer do Galicia Skills un escaparate que amosa a calidade das ensinanzas de Formación Profesional galega. Neste senso, Carmen Pomar ratificou o compromiso do Goberno da Xunta coa aposta cunha FP de prestixio, innovadora e conectada co tecido socio-produtivo da comunidade.

Logo de dous días de competición, mañá daranse a coñecer os gañadores das diferentes modalidades, que representarán a Galicia no torneo nacional que terá lugar en Madrid o vindeiro ano.

Para a celebración de Galicia Skills 2018 habilitáronse 10.000 metros cadrados na Feira Internacional de Galicia Abanca (en Silleda), con espazos propios para as exhibicións das modalidades de administración de sistemas en rede, carpintería, ebanistería, recepción hoteleira, cociña, servizos de restaurante e bar, panadería, coidados auxiliares enfermería, control industrial, electrónica, enxeñería de deseño mecánico-CAD, floraría, xardinaría paisaxística, fontanería e calefacción, instalacións eléctricas, mecanizado, mecatrónica, peiteado, pintura do automóbil, pintura e decoración, refrixeración e aire acondicionado, soldadura, solución de software para empresas, tecnoloxía da moda, tecnoloxía do automóbil e animación 3D e xogos.

Premios autonómicosFormación Profesional inicialConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalDirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación EducativaSubdirección Xeral de Formación ProfesionalProfesoradoAlumnadoCentros
Categorías: Administración

Resolución definitiva das listas de interinidades para a docencia na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia no corpo de música e artes escénicas, especialidades de caracterización e indumentaria, espazo escénico, iluminación e técnicas escénicas

Xov, 29/11/2018 - 15:45
Idioma Gallego

Resolución do 29 de novembro de 2018, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación definitiva de persoas seleccionadas e non seleccionadas, a relación de persoas excluídas definitiva e o baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia no corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidades de caracterización e indumentaria (594442), espazo escénico (594448), iluminación (594450) e técnicas escénicas (594456).

Anuncio principal: Apertura das listas de interinidades para impartir docencia na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia no corpo de música e artes escénicas, especialidades de caracterización e indumentaria, espazo escénico, iluminación e técnicas escénicasTema: Interinidades e substituciónsEnsinanza: Ensinanzas superiores de arte dramáticaDepartamento: Servizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime EspecialColectivo: Profesorado
Categorías: Administración

Powered by Drupal - Design by artinet