Portal educativo

Distribuir contido
Actualizado: hace 15 horas 53 min

Valentín García participa nun xantar-coloquio con xornalistas galegos en Madrid

Mér, 23/05/2018 - 17:59
Idioma Gallego Resumo:  O secretario xeral de Política Lingüística destacou a vitalidade da lingua galega e presentou as liñas de traballo fundamentais do seu departamento

Valentín García Gómez, secretario xeral de Política Lingüística, compartiu este mediodía en Madrid un xantar-coloquio con membros da Asociación de Xornalistas Galegos na capital de España durante o que deu conta da situación actual da lingua galega e presentou as liñas de traballo que desenvolve a Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia, que el dirixe. No encontro tamén participou o delegado da Xunta en Madrid e director da Casa de Galicia, José Ramón Ónega.

O secretario xeral, a petición deste dinámico colectivo galego que opera en Madrid, achegou datos cos que mostrou a “vitalidade incuestionable da lingua galega, que pode ser utilizada por 9 de cada 10 galegos e que, de feito, é o idioma habitual de 1.300.000 falantes”. “E iso”, quixo aclarar, “se contamos como galegofalantes aos que usan só ou máis frecuentemente o galego, porque se incorporásemos tamén, como fan noutros lugares, os bilingües que empregan máis o castelán, teriamos que dicir que o 70% da poboación de Galicia, case dous millóns de persoas, usa esta lingua nalgunha medida na súa vida diaria”.

Con estes datos na man -extraídos de enquisas do Instituto Nacional de Estadística e do Instituto Galego de Estatística, así como de informes da Real Academia Galega- García Gómez concluíu que en moitos aspectos a situación da lingua galega é a mellor de todas as linguas cooficiais de España. “Temos unha sociedade que domina e emprega perfectamente os dous idiomas que ten á súa disposición e que son oficiais en Galicia”, concluíu.

Plans de dinamización en ámbitos estratéxicos

O secretario xeral recoñeceu tamén algúns problemas, entre os que destacou os relacionados co uso entre a xente nova e a ruptura da transmisión familiar da lingua, e explicou que a Secretaría Xeral de Política Lingüística está abordándoos a través de dous plans dirixidos a ámbitos estratéxicos: o da mocidade e o empresarial.

“Desde 2016 e ata 2020 estamos desenvolvendo un Plan de dinamización da lingua galega no tecido económico que axude a incrementar a percepción de utilidade do idioma propio de Galicia entre o empresariado e, como consecuencia, a incrementar o seu valor no mercado laboral”, explicou.

García Gómez indicou tamén que, ao mesmo tempo, xa se está traballando nun Plan de dinamización da lingua galega na mocidade. “Neste momento estamos recibindo as achegas de persoas e colectivos implicados, porque entendemos que este ten que ser un proceso participativo e aberto, de xeito que elaboremos un documento útil e asumible, que responda á realidade do sector ao que se dirixe, e mais de maneira que a propia elaboración do plan sexa xa parte da dinamización, ao promover a reflexión e o diálogo”.

Formación, lusofonía e proxección exterior

Ademais de nos dous ámbitos estratéxicos sinalados, a Secretaría Xeral de Política Lingüística continúa coa súa aposta pola formación de adultos. Valentín García destacou neste ámbito o novo curso en liña para a obtención do Celga 4, que se suma ao xa existente para o Celga 1, “nun esforzo por responder ás demandas da cidadanía e contribuír á cohesión territorial e social, ao facilitar a formación en lingua galega a xente en calquera punto de Galicia e mesmo do exterior”.

O secretario xeral repasou tamén a acción do seu departamento en relación á Lei 1/2014, do 24 de marzo, para o aproveitamento da lingua portuguesa e vínculos coa lusofonía, coñecida como Paz-Andrade. Chamou a atención sobre a incorporación e crecente aceptación do portugués na ESO e no bacharelato, así como nas escolas oficiais de idiomas, ata chegar aos máis de 3700 alumnos e alumnas actuais, moitos dos cales se benefician de auxiliares de conversa e das 7 seccións bilingües actualmente existentes. Así mesmo, resaltou a colaboración co Instituto Camões, que posibilita a aplicación dun programa conxunto de Lingua e Cultura Portuguesa en 9 centro educativos.

Por último, o secretario xeral referiuse á proxección exterior e ao ensino do galego fóra da Comunidade Autónoma, destacando os 37 centros de universidades europeas e americanas, 29 deles con lectorado, que integran a Rede de Centros de Estudos Galegos da Xunta e que contan con case 2000 alumnos de lingua e cultura galegas; a colaboración co Instituto Cervantes para difundir o galego en Toquio, Pequín, Berlín, Nova York ou París; os cursos de verán para estranxeiros que se celebran en colaboración coas universidades de Santiago e A Coruña; os 18 centros educativos participantes no Programa de promoción da lingua galega no Bierzo e Sanabria; o éxito do proxecto “Galego en Londres” xurdido a partir do ensino do galego no IE Vicente Cañada Blanch da capital británica ou os 550 alumnos e alumnas que estudan a lingua propia de Galicia no colexio Castelao de Caracas e no Colexio Santiago Apóstol de Bos Aires.

Lingua galega Secretaría Xeral de Política Lingüística
Categorías: Administración

Premios para o desenvolvemento de proxectos de innovación tecnolóxica ou científica e proxectos de innovación didáctica no ámbito da Formación Profesional. Relación de proxectos premiados

Mér, 23/05/2018 - 15:05
Idioma Gallego Publicada a resolución do 22 de maio de 2018 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se resolven os premios para o desenvolvemento de proxectos de innovación tecnolóxica ou científica e proxectos de innovación didáctica no ámbito da Formación Profesional en centros públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria onde se impartan ensinanzas de Formación Profesional, convocados na resolución do 04 de decembro de 2017. Tema:  Premios autonómicos Ensinanza:  Formación Profesional inicial Departamento:  Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa Subdirección Xeral de Formación Profesional Servizo de Orientación Profesional e Relación con Empresas Colectivo:  Alumnado Centros
Categorías: Administración

Listaxe provisional de solicitudes admitidas e excluídas das axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola UE, no marco do programa Erasmus+, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores en centros públicos no curso 2017/2018

Mér, 23/05/2018 - 13:02
Idioma Gallego

Xúntase a Listaxe provisional de solicitudes admitidas e excluídas das axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea, no marco do programa comunitario Erasmus+, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia no curso 2017/2018.

De conformidade co artigo 10 da Orde do 8 de marzo de 2018 pola que se establecen as basesreguladoras e se convocan axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea, no marco do programa comunitario Erasmus+, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia no curso 2017/2018, procédese á exposición das Listaxes provisionais de solicitudes admitidas e excluídas, e os motivos de exclusión.

 • Prazo de presentación de documentación do 24 de maio ao 6 de xuño de 2018.
Anuncio principal:  Axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea, no marco do programa comunitario Erasmus+, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia no curso 2017/2018 Tema:  Bolsas Erasmus Ensinanza:  Ensinanzas de réxime especial Ensinanzas superiores de arte dramática Ensinanzas superiores de deseño Ensinanzas de música Departamento:  Subdirección Xeral de Aprendizaxe Permanente e Ensinanzas de Réxime Especial Servizo de Ensinanzas de Réxime Especial Colectivo:  Alumnado
Categorías: Administración

Probas libres para a obtención de títulos FP (LOE). Prazas vacantes. Curso 2017/2018

Mér, 23/05/2018 - 08:15
Idioma Gallego Publicadas a prazas vacantes de probas libres.

As persoas interesadas, que cumpran os requisitos de acceso indicados na Orde do 5 de abril de 2013, poderán matricularse en calquera dos módulos dos ciclos con prazas vacantes. O período de matrícula do curso 2017/2018 é desde as 9:00 horas do 23 de maio ata as 13:00 horas do 31 de maio de 2018. A matrícula realizarase porestrita orde de chegada.

Tema:  Escolarización Ensinanza:  Formación Profesional inicial Departamento:  Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa Subdirección Xeral de Formación Profesional Servizo de Xestión da Formación Profesional Colectivo:  Profesorado Alumnado Familias Centros
Categorías: Administración

Listaxes provisorias de persoal admitido e excluído do concurso-oposición ao corpo de profesores de ensino secundario, técnicos de formación profesional, profesores de escolas oficiais de idiomas e mestres para o ano 2018

Mar, 22/05/2018 - 14:31
Idioma Gallego Anuncio principal:  Concurso-oposición ao corpo de profesores de ensino secundario, técnicos de formación profesional, profesores de escolas oficiais de idiomas, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades para o ano 2018

Xúntase a Resolución da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fan públicas as listas provisorias de persoal admitido e excluído dos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas e de ingreso ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres, e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, convocados pola Orde do 14 de marzo de 2018 (Diario Oficial de Galicia do 21 de marzo).

 • O prazo de reclamación contra a lista provisoria de persoas admitidas e exluídas comeza o mércores día 23 de maio e remata o martes día 29 de maio de 2018. As reclamacións deberán formularse por medios electrónicos e dirixirse á Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria de acordo co establecido na base cuarta da Orde do 14 de marzo de 2018 (DOG nº57, do 21 de marzo)
 • Como formular reclamacións contra a lista provisoria de persoal admitido e excluído: https://www.edu.xunta.es/oposicions/PaxinaInicio.do#P_1
Servizo relacionado:  Oposicións Tema:  Programas e plans Oposicións Ensinanza:  Ensinanzas de réxime xeral Ensinanzas de idiomas de réxime especial Departamento:  Servizo de Profesorado de Educación Infantil e Primaria Servizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime Especial Colectivo:  Profesorado Sección:  Boletín Portada de boletín
Categorías: Administración

Un total de 29 ANPAs de centros de educación especial recibirán axudas para financiar as súas actividades

Mar, 22/05/2018 - 12:50
Resumo:  A Consellería de Cultura e Educación habilitou unha partida de 73.667,63 euros para esta convocatoria Idioma Gallego

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria publica hoxe no Diario Oficial de Galicia (https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180522/AnuncioG0164-140518-0001_gl.html ) a concesión das axudas para financiar actividades das confederacións e federacións e asociacións de pais de alumnos de centros de educación especial para este ano, das que se beneficiarán un total de 29 ANPAs.

A Consellería de Cultura e Educación habilitou unha partida de 73.667,63 euros co obxectivo de contribuír ao desenvolvemento das actuacións e a gastos de xestión, material e mantemento das instalacións das confederacións, federacións e ANPAs de centros de educación especial.

En total concedéronselle axudas a 29 entidades. Na provincia da Coruña as beneficiarias son a Confederación Galega de APAS de centros públicos (CONFAPA), a Confederación Galega de APAS (CONGAPA), a Federación provincial de APAS de centros públicos, a Federación provincial de ANPAS privados (FAPA), a APA do CEE Nuestra Señora del Rosario, todas elas da Coruña; a Condeferación ANPAS galegas, a Federación centros públicos Compostela, a Federación Central de APAS            (FECAPA), todas de Santiago de Compostela; a Federación de centros públicos A Costa da Morte (Carballo), e a ANPA CEE Amicos (Ribeira). No caso da provincia de Lugo, recibirán a axuda a Federación provincial de APAS de centros públicos (FAPACEL), a Federación provincial de APAS (FAPALUGO) e a ANPA do CEE Santa María, todas elas do concello de Lugo.

 

En Ourense, son beneficiarias as ANPAS do CEE Miño, do CEE Ilustre Mestre e a Federación provincial de APAS centros públicos As Burgas, do concello de Ourense. Finalmente, na provincia de Pontevedra recibirán as axudas a Federación provincial de ANPAS centros públicos e a APA do CEE Juan XXIII, ambas do concello de Pontevedra; a Federación Estradense (FESANPAS, A Estrada), a ANPA do CEE Joaquina Otero (A Guarda), a APA La Ilusión del Valle Miñor CEE Juan María (Nigrán), a APA de ACEESCA CEE Santísimo Cristo del Amor (O Porriño), as APAS do CEE de Vilagarcía de Arousa e do CEE Os Mecos (ambas en Vilagarcía); a Federación ANPAS Olívica (FOANPAS), a Federación ANPAS do Suroeste (SURGAPA), a ANPA do CEE A Menela e as APAS do CEE Saladino Cortizo e do CEE San Rafael, todas elas en Vigo

O obxecto desta convocatoria é contribuír ao desenvolvemento das actividades e a sufragar gastos derivados da xestión, administración, adquisición de material e mantemento ordinario das instalacións destas entidades.

Bolsas Ensinanzas de réxime xeral Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos Familias
Categorías: Administración

Borrador das axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema de I+D+i galego para o ano 2018

Mar, 22/05/2018 - 09:04
Idioma Gallego

Xúntase o Borrador da Orde do 30 de abril de 2018, conxunta da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e da Consellería de Economía, Emprego e Industria, pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema de I+D+i galego, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018.

 • Próxima publicación no DOG
 • Prazo de presentación de solicitudes:  do 25/05/2018 ao 25/06/2018
Cal é o obxecto destas axudas?

A formación de persoal investigador doutor mediante a  súa contratación por algún dos centros citados no apartado seguinte. Estas axudas teñen dúas modalidades:

 • Modalidade A: axudas de apoio á etapa inicial de formación posdoutoral, dun total de tres anos, consistentes no financiamento dun contrato de estadía de dous anos no estranxeiro e dun ano na Comunidade Autónoma de Galicia ao retorno da dita estadía.

Como novidade desta convocatoria, as solicitudes presentadas por unha universidade do SUG que propoñan persoas candidatas de nacionalidade española que presenten un plan de estadías de dous anos en EUA optarán a contar co apoio da Comisión Fulbright e ter a condición de bolseiras Fulbright.

 • Modalidade B (presentadas por universidades do SUG): axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral, dun total de dous anos, co obxecto de dar continuidade á formación e establecer unha traxectoria investigadora propia, para o persoal investigador que obtivo unha praza nunha universidade do SUG na modalidade A e que acadara unha avaliación positiva, nos seguintes casos:
  • Aquelas persoas investigadoras que obtiveron unha axuda de formación inicial na convocatoria do ano 2014 que permaneceron no programa ata o 28 de abril de 2018.
  • Aquelas persoas investigadoras do ano 2013 que, por circunstancias especiais, tivesen concedido o aprazamento da avaliación.
Quen pode solicitar estas axudas?

A Secretaría Xeral de Universidades da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria financia as universidades do Sistema universitario de Galicia (en diante SUG).

Gain financia os organismos públicos de investigación de Galicia, ás fundacións de investigación sanitaria de Galicia (Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela, Fundación Profesor Novoa Santos, Fundación Biomédica Galicia Sur), e aos centros do CSIC (Consello Superior de Investigacións Científicas) e o IEO (Instituto Español de Oceanografía) radicados en Galicia.

Tipo e intensidade da axuda
 • Tipo de convocatoria: convocatoria en réxime de concorrencia competitiva.
 • Tipo de axuda: axuda a fondo perdido.
 • Intensidade da axuda: 100 %.
 • Duración das axudas: un máximo de 3 anos.
 • Orzamento total: 9.138.800 euros (o orzamento da Secretaría Xeral de Universidades será de 8.306.000 euros e o da Gain será de 832.800 euros).

Número e importe das axudas

O número e importe máximo das axudas concedidas para o financiamento dos contratos laborais (incluíndo os seus custos sociais) é o seguinte:

Modalidade A: 51 axudas (a previsión inicial é de 45  axudas para o SUG, das cales ata 10 poden obter a condición de bolseiras Fulbright, e 6 para as demais entidades). Os importes destas axudas son:

 • Na fase de estadía:
  • 34.680 euros brutos en concepto de salario e custos sociais se o destino da estadía está en Portugal ou Andorra (zona 1).
  • 42.000 euros brutos en concepto de salario e custos sociais se o destino da estadía está en Europa (agás Portugal ou Andorra), África ou América, agás EUA e Canadá (zona 2).
  • 48.400 euros brutos en concepto de salario e custos sociais se o destino da estadía está nos EUA, Canadá, Asia ou Oceanía (zona 3).
  • Nesta fase establécese un complemento de 1.500 euros anuais por cada persoa contratada con cargo a estas axudas. Este complemento ten por obxecto cubrir, ademais dos gastos asociados á contratación, os custos por cada persoa contratada da subscrición dun seguro de accidentes, de responsabilidade civil e, cando se trate de países sen concerto coa Seguridade Social española ou cando as coberturas deste concerto fosen insuficientes, un seguro de asistencia médica cuxo ámbito de cobertura inclúa o país de destino. Estes seguros deberán cubrir o período total de estadía efectiva.
 • Na fase de retorno:
  • Un máximo de 38.000 euros anuais, incluíndo neste importe a retribución bruta anual e o pagamento dos custos sociais.
  • Un complemento a cada unha das entidades beneficiarias que se establece en 1.000 euros anuais por cada persoa contratada con cargo a estas axudas para cubrir os gastos asociados á contratación.

Modalidade B: 20 axudas

 • Un total de 38.000 euros anuais, incluíndo neste importe a retribución bruta anual e o pagamento dos custos sociais.
 • Unha axuda complementaria por cada persoa contratada para o establecemento dunha liña propia de investigación coa seguinte desagregación por anualidades: 5.000 euros en 2018, 10.000 euros en 2019 e 10.000 euros en 2020.
 • Un complemento a cada unha das universidades beneficiarias que se establece en 1.000 euros anuais por cada persoa contratada con cargo a estas axudas para cubrir os gastos asociados á contratación.

A onde acudir?

 • Para solicitudes presentadas por universidades do SUG:

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Secretaría Xeral de Universidades
Subdirección Xeral de Promoción Científica e Tecnolóxica
Servizo de Planificación e Estruturación da Investigación
San Caetano, s/n 15781
Santiago de Compostela
Teléfono: 881995152 / 881995157
Email: promocioncientifica.educacion@xunta.gal

 • Para as demais entidades solicitantes indicadas (alleas ao SUG):

Consellería de Economía, Emprego e Industria
Axencia Galega De Innovación
Praza de Europa (Área Central), 10A, 6º piso
15707 Santiago de Compostela
Teléfono: 881999213 Fax: 981541039
Email: axudas.gain@xunta.gal
Información web: http://gain.xunta.gal

Ficheiro:  Borrador da Orde do 30 de abril de 2018 (Próxima publicación no DOG) Tema:  Bolsas Ensinanza:  Universidade Departamento:  Secretaría Xeral de Universidades Subdirección Xeral de Promoción Científica e Tecnolóxica Universitaria Colectivo:  Alumnado
Categorías: Administración

Instrucións para o desenvolvemento, no curso académico 2018/2019, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes

Mar, 22/05/2018 - 08:29
Idioma Gallego

Xúntase a Resolución do 11 de maio de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento, no curso académico 2018/19, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

Anuncio principal:  Decreto polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia Tema:  Información xeral Normativa Ensinanza:  Educación secundaria obrigatoria Bacharelato Departamento:  Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria Colectivo:  Profesorado Alumnado Familias Centros Sección:  Boletín Portada de boletín
Categorías: Administración

Instrucións para o acceso e a admisión do alumnado nas ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño para o curso 2018/2019

Mar, 22/05/2018 - 08:03
Idioma Gallego

Xúntase a Resolución do 7 de maio de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e a admisión do alumnado nas ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño para o curso 2018/19.

 • O prazo para a inscrición comprende desde o día seguinte ao da publicación da presente resolución no DOG ata o día 25 de xuño, para os ciclos de grao superior, e ata o 6 de setembro para os ciclos de grao medio.
Ficheiro:  Resolución do 7 de maio de 2018 (DOG) Tema:  Escolarización Ensinanza:  Ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño Departamento:  Servizo de Ensinanzas de Réxime Especial Colectivo:  Alumnado Centros
Categorías: Administración

Concesión das axudas para financiar actividades das confederacións e federacións de nais e pais do alumnado e das asociacións de nais e pais do alumnado de centros de educación especial para o ano 2018

Mar, 22/05/2018 - 07:57
Idioma Gallego

Xúntase a Orde do 4 de maio de 2018 pola que se conceden axudas para financiar actividades das confederacións e federacións de nais e pais do alumnado e das asociacións de nais e pais do alumnado de centros de educación especial para o ano 2018.

Anuncio principal:  Axudas para financiar actividades das confederacións e federacións de nais e pais do alumnado e das asociacións de nais e pais do alumnado de centros de educación especial para o ano 2018 Tema:  Bolsas Ensinanza:  Ensinanzas de réxime xeral Departamento:  Subdirección Xeral de Centros Servizo de Xestión de Programas Educativos Colectivo:  Familias
Categorías: Administración

Trescentos escolares ourensáns réndenlle homenaxe a Pura Vázquez no centenario do seu nacemento

Lun, 21/05/2018 - 17:16
Idioma Gallego Resumo:  No acto, celebrado na Insua dos Poetas, participou o secretario xeral de Política Lingüística

Trescentos escolares de educación primaria de sete centros de ensino de Ourense rendéronlle hoxe tributo a Pura Vázquez no centenario do seu nacemento, no acto Pura Vázquez, pioneira da literatura infantil, mestra exemplar, organizado pola Fundación Ínsua dos Poetas en colaboración coa Secretaría Xeral de Política Lingüística e a Deputación de Ourense. Nel participou o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, quen lles pediu aos rapaces e rapazas alí congregados que “a homenaxe a Pura Vázquez non sexa cousa dun día, senón que, como a ela lle gustaría, faledes e escribades en galego para que o esforzo que fixo por publicar nesta lingua dea froitos en vós”.

A canda eles, interviñeron no acto o presidente da Deputación Provincial de Ourense, José Manuel Baltar Blanco, e o presidente da Fundación Insua dos Poetas, Luís González Tosar.

Homenaxe participativa

Os nenos e nenas dos CEIP Manuel Luís Acuña (Ourense), Virxe de Guadalupe (Avión), Emilia Pardo Bazán (Leiro), Saco e Arce (Toén), Virxe de Covadonga (Ourense) e  Inmaculada (Ourense), liderados polos do CEIP Manuel Sueiro (Ourense) participaron activamente nesta homenaxe. Ao recitado dos poemas Amante e O caracol ou á dramatización conxunta do texto Visitas ao bosco uniron a lectura dunha poesía agasallo do CEIP Manuel Luis Acuña e a celebración do obradoiro Construímos poemas con Pura Vázquez, na que os nenos e nenas pasaron de ser receptores a ser creadores de literatura. As actividades da xornada completáronse cun concerto no monumento homenaxe a Pura Vázquez en que o grupo A Roda interpretou textos musicados da escritora.

Pura Vázquez Iglesias

Carmen Pura Vázquez Iglesias (Ourense, 1918-2006) foi mestra, pioneira da literatura infantil galega e a primeira  muller en publicar na lingua propia de Galicia tras a guerra civil. A súa obra abrangue un total de 45 títulos de poesía, narrativa e teatro, centrados no público máis novo.

Académica correspondente da Real Academia Galega desde 1949, recibiu en vida numerosos recoñecementos, entre os que se poden destacar o Premio Trasalba (1996), o Premio das Letras e das Artes de Galicia (2002) ou o nomeamento como socia de honra da Asociación de Escritores en Lingua Galega (2005).

 

Lingua galega Secretaría Xeral de Política Lingüística
Categorías: Administración

Carnés e habilitacións profesionais. Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas. Convocatoria ordinaria 2018

Lun, 21/05/2018 - 14:37
Idioma Gallego

Publicada a listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas da convocatoria ordinaria 2018 de probas de carnés e habilitacións profesionais.

Tema:  Información xeral Ensinanza:  Formación Profesional inicial Departamento:  Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa Subdirección Xeral de Formación Profesional Servizo de Xestión da Formación Profesional Colectivo:  Alumnado Centros
Categorías: Administración

Román Rodríguez comproba o resultado das obras de eficiencia enerxética do CEIP Francisco Vales Villamarín

Lun, 21/05/2018 - 12:59
Resumo:  O conselleiro explica que se investiron preto de 430.000 euros nesta reforma, rematada a principios de ano, que permitiron illar a fachada, substituír as ventás e cambiar as luminarias por equipos de alta eficiencia Desde 2016, a Consellería actuou en 29 centros galegos para mellorar a súa confortabilidade de xeito integral, cun orzamento próximo aos 14 millóns de euros Idioma Gallego Román Rodríguez comproba o resultado das obras de eficiencia enerxética do CEIP Francisco Vales Villamarín

O conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, comprobou esta mañá o resultado das obras de eficiencia enerxética e funcional realizadas no CEIP Francisco Vales Villamarín de Betanzos, onde a Consellería investiu preto de 430.000 euros, cofinanciados polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional nun 80%, no marco do Programa Feder.

Os traballos, que comezaron en setembro de 2017 e finalizaron a principios deste ano, permitiron mellorar a eficiencia do edificio. Tamén se aproveitou para repintar o interior do mesmo segundo o estudo cromático elaborado polo Colexio de Arquitectos de Galicia (COAG), ademais de colocar un elemento de identidade corporativa.

Cómpre destacar que, aínda que o estado xeral do colexio era bo, ao tratarse dunha construción do ano 1972 precisaba dunha mellora xeral na envolvente exterior co fin de diminuír as perdas térmicas e mellorar a súa eficiencia. En concreto, illouse a fachada polo exterior mediante un sistema de envolvente continua; substituíronse as ventás por outras de aluminio de primeira calidade, con rotura de ponte térmica e acristalamento dobre con cámara de aire; e tamén se cambiaron as actuais luminarias por equipos de alta eficiencia enerxética LED.

Previamente ás obras, o edificio tiña unha cualificación enerxética G en consumo de enerxía primaria non renovable e F en emisións de dióxido de carbono. Trala intervención realizada, o edificio pasou a obter unhas cualificacións de E e D, respectivamente.

14 millóns de euros en 29 centros

A obra no CEIP Francisco Vales Villamarín é unha das 29 actuacións de mellora da eficiencia enerxética realizadas nos últimos tres anos en colexios de toda Galicia, unha estratexia na que se levan investido preto de 14 millóns de euros. Precisamente, neste 2018 estanse executando 9 obras, cuxo investimento global ascende a 4,8 millóns, cofinanciados por fondos Feder.

Neste sentido, o conselleiro puxo en valor a aposta do seu departamento polo medio ambiente, que se basea no deseño dunha serie de actuacións concretas para a mellora enerxética e funcional daqueles centros educativos máis antigos cuxas infraestruturas non se adecúan aos parámetros actuais. Por tal motivo, é necesario acometer obras (principalmente illamento de fachadas e cubertas, e substitución de ventás e luminarias) co fin de acadar un maior aforro enerxético, cun menor custo derivado do consumo de luz e calefacción; ao tempo que se mellora a confortabilidade dos usuarios dos propios centros.

Así mesmo, no deseño destes proxectos participan arquitectos novos, nunha iniciativa que xera oportunidades de emprego para a xente moza, ao tempo que se conciencia aos rapaces na importancia do coidado do medio ambiente.

Todas estas obras de rehabilitación integral enerxética e funcional dos centros escolares forman parte do Plan de Dotación de Infraestruturas Educativas 2016-2020, que conta cun cun orzamento de 118,5 millóns de euros para este período.

Construcións e melloras Educación infantil Educación primaria Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria Centros
Categorías: Administración

A Consellería de Educación e Paideia colaboran na posta en marcha dun novo laboratorio de idiomas

Lun, 21/05/2018 - 12:10
Resumo:  O director xeral de Centros e Recurso Humanos e o vicepresidente da Fundación visitaron a aula no CEIP San Pedro de Visma Idioma Gallego A Consellería de Educación e Paideia colaboran na posta en marcha dun novo laboratorio de idiomas

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Fundación Paideia veñen de poñer en marcha un novo laboratorio de idiomas, desta vez no coruñés CEIP San Pedro de Visma. En concreto, a Consellería achegou os equipos informáticos deste espazo, enfocado fundamentalmente ao ensino de linguas estranxeiras, pero que tamén pode ser empregada para o traballo noutras materias.

A nova aula multimedia foi inaugurada esta mañá polo director xeral de Centros e Recursos Humanos, José Manuel Pinal, e polo vicepresidente da Fundación Paideia, Guillermo Vergara. O director xeral amosou a súa satisfacción pola estreita colaboración entre a fundación coruñesa e a Consellería. Non en balde, só neste eido e froito da cooperación entre ambas entidades, téñense instalado dez aulas multimedia de idiomas, nomeadamente na Escola Oficial de Idiomas da Coruña e nos CEIP San Francisco Javier (A Coruña), Sal Lence (A Coruña), Manuel Murguía (A Coruña), Ramón de Artaza y Malvárez (Muros), Raquel Camacho (A Coruña), A. Rodríguez Cadarso (Noia), Labaca (A Coruña), Monforte (Monforte de Lemos) e neste CEIP San Pedro de Visma.

Convenio entidade Educación infantil Educación primaria Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria Entidades autonómicas Centros
Categorías: Administración

A Consellería de Educación concede 950 axudas complementarias do programa Erasmus +

Lun, 21/05/2018 - 11:35
Resumo:  As bolsas incrementan o seu importe mínimo dos 105 aos 125 euros, chegando a un máximo de 195 euros ao mes O orzamento total da convocatoria, 1,5 millóns de euros, aumenta 100.000 euros con respecto ao ano pasado Idioma Gallego

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria publica hoxe no Diario Oficial de Galicia (https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180521/AnuncioG0164-090518-0005_gl.html)  a resolución da convocatoria de axudas complementarias para o alumnado do Sistema Universitario de Galicia (SUG), que durante o curso 2017/18 participa no Programa Comunitario de Mobilidade Erasmus+. En total, concédense 950 axudas, a todos os solicitantes que cumpriron os requisitos, para o que se destina este ano unha contía de 1,5 millóns de euros, o que supón un aumento de 100.000 euros respecto ao orzamento do curso pasado. Cómpre lembrar que estas son bolsas complementarias ás que o alumnado reciben da unión Europea para realizar o período de Erasmus.

Do total das axudas concedidas, 368 son para estudantes da Universidade de Santiago de Compostela (USC), 221 para os da Universidade da Coruña (UDC) e 361 para os da Universidade de Vigo (UVigo). Dos beneficiarios, 361 son homes e 589 mulleres.

En canto á contía total que recibirán,  64 bolseiros contarán con entre 500 e 950 euros, 233 entre 950 e 1400 euros, 383 recibirán entre 1400 e 1850 euros e 270 contarán con entre 1850 e 2255 euros. Ademais, 641 alumnos recibirán 500 euros adicionais por nota de expediente.

No referido á distribución por países, 204 cursan o Erasmus en Polonia, 177 en Italia, 109 en Portugal, 60 en Francia, 54 na República Checa, 54 en Romanía, 52 en Alemaña, 45 en Reino Unido, 21 en Noruega, 21 en Bélxica, 20 en Eslovaquia, 20 en Eslovenia, 19 en Irlanda, 16 en Hungría, 15 en Finlandia, 11 en Croacia, 11 en Grecia, 9 en Holanda, 8 en Bulgaria, 7 en Austria, 7 en Lituania, 3 en Letonia, 2 en Suecia, 2 en Chipre, 2 en Estonia e 1 en Turquía.

Contías mensuais

Unha vez mais, ao igual que aconteceu o ano pasado con respecto ao anterior, para este curso as axudas incrementan os seus importes, de tal forma que o mínimo ao mes pasa de 105 aos 125 euros, a axuda intermedia de 145 a 165 e a máxima se eleva de 175 a 195 euros, en función dos países de destino. Así mesmo esta convocatoria contempla axudas para estancias de ata nove meses, o que complementa as axudas europeas, que se limitan a sete meses de duración.

Estas axudas enmárcanse dentro das iniciativas do Goberno galego a prol dun sistema educativo de calidade e con igualdade de oportunidades independentemente dos recursos económicos das familias. Así, a Consellería de Educación apoia aos estudantes para que poidan completar os seus estudos universitarios fóra do territorio español; e favorece un ano máis a mobilidade estudantil, no sentido de adquirir, actualizar, completar e ampliar as súas capacidades, coñecementos, habilidades, aptitudes e competencias para o seu desenvolvemento persoal e profesional.

Bolsas Erasmus Universidade Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria Secretaría Xeral de Universidades Alumnado
Categorías: Administración

A Xunta abre o E-Dixgal a todos os centros galegos de primaria e secundaria sostidos con fondos públicos

Lun, 21/05/2018 - 10:38
Resumo:  Ata o momento, para acceder a este programa era necesario participar no proxecto Abalar Idioma Gallego

A Xunta de Galicia abre este ano o proxecto de libro dixital E-Dixgal a todos os centros sostidos con fondos públicos de Galicia, sempre e cando impartan 5º e 6º de Primaria ou 1º e 2º da ESO. Cómpre lembrar que ata o momento para acceder a este programa era necesario que os centros participaran no proxecto Abalar. Nesta ocasión, subministrarase o equipamento informático necesario –fundamentalmente ultraportátiles para os alumnos– aos centros que non conten con el. De feito, a Xunta de Galicia realizou este ano a renovación dos equipos dos centros E-Dixgal, o que supuxo o reparto de máis de 13.000 ultraportátiles.

Deste xeito continúase co despregamento do libro dixital no ensino galego, enmarcado na Estratexia galega para a educación dixital (Edudixital 2020). Algúns dos obxectivos deste plan son lograr que todo o alumnado do ensino obrigatorio teña formación en robótica e programación no curso 2020/21, romper coa fenda de xénero nos estudos STEM e acadar os 300 centros e máis de 20.000 alumnos beneficiados co libro dixital no 2020/21. Actualmente, esta iniciativa está presente en 154 centros e chega xa a máis de 11.600 alumnos.  O obxectivo da convocatoria publicada hoxe no portal educativo (http://www.edu.xunta.gal/portal/node/25011) é incorporar a E-Dixgal un total de 30 centros –aínda que se pode estender a máis–, o que suporía arredor de 800 alumnos máis no proxecto.

Novos materiais

Cómpre lembrar que os centros que se incorporen este ano poderán beneficiarse desde o inicio das novidades do programa, tales como a incorporación dun novo provedor de contidos, aulaPlaneta, que se sumou a Netex e Edebé.

Ademais, estará dispoñible o centro de produción, que facilitará aos docentes novas ferramentas e mecanismos para que poidan incorporar á plataforma contidos educativos innovadores. E tamén está en proceso de licitación o contrato dun novo provedor de contidos en inglés.

Servizo Premium

En 2018 activarase, así mesmo, o Servizo de Soporte Premium para as familias, alumnado e profesores dos centros educativos implicados na iniciativa, que ofrecerá tres tipos de asistencia: remota (telefónica e online); in situ, con desprazamento ao lugar do incidente, e a través de puntos físicos de atención.

Os máis de 1.000 profesores, 12.000 alumnos e as súas familias dispoñerán dunha única vía de atención para todas as cuestións relacionadas co uso do libro dixital a través de varias canles (teléfono, correo electrónico, web, app no móbil...), as 24 horas do día os sete días da semana. O novo Servizo Premium contempla, como novidade, que o soporte se preste no domicilio da familia ou o docente para aqueles incidentes que requiran unha atención presencial.

Plan de formación

Cómpre lembrar, ademais, que o E-Dixgal vai máis aló do mero equipamento informático. Non en balde, todos os centros E-Dixgal contan cun Plan de formación propio no ámbito das novas tecnoloxías, cunhas 2000 horas de formación específica para o profesorado. Entre setembro e novembro impartíronse máis de 20 cursos nos que 430 profesores recibiron formación sobre cuestións técnicas e metodolóxicas relativas á educación dixital.

Ademais, ditos plans incorporan tamén unha Escola de Nais e Pais para que as propias familias reciban información ao respecto e dispoñan de canles axeitadas para o acceso aos contidos e a resolución de dúbidas, entre outros.

Abalar Educación primaria Educación secundaria obrigatoria Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa Subdirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa e Formación do Profesorado Profesorado Alumnado Familias Centros
Categorías: Administración

Ábrese o prazo para solicitar as axudas para a adquisición de libros e material escolar e o acceso ao fondo solidario

Lun, 21/05/2018 - 09:39
Resumo:  Unha das principais novidades é a posibilidade de que as familias tamén poidan presentar as solicitudes de xeito telemáticoA convocatoria estará aberta ata o 22 de xuño A convocatoria estará aberta ata o 22 de xuño Mantense a axuda de 250 euros para o alumnado matriculado en educación especial. Idioma Gallego

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria abre o prazo para que as familias soliciten a súa participación no Fondo Solidario de Libros de Texto, ou ben as axudas para a adquisición de libros de texto, e de vales para material escolar destinadas ao alumnado matriculado en Educación Primaria, ESO e Educación Especial en centros sostidos con fondos públicos. O prazo para presentar as solicitudes permanecerá aberto dende mañá ata o próximo día 22 de xuño (incluído). A convocatoria pode consultarse no enlace https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180521/AnuncioG0164-110518-0001_gl.html .

O importe total habilitado pola Consellería para o financiamento das axudas e do fondo solidario ascende a case 12,6 millóns de euros a razón de 5,4 millóns para os vales de material escolar, 4,6 millóns para as axudas  de libros de texto, e 2,6 millóns para a adquisición –por parte dos centros educativos- de libros de texto complementarios aos existentes no Fondo Solidario, co fin de garantir a súa dispoñibilidade ao alumnado con nivel de renda que lle dea dereito ao citado fondo.

As solicitudes poderán presentarse por primeira vez por vía electrónica empregando a aplicación informática “fondolibros” ((https://www.edu.xunta.es/fondolibros) a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal, ou ben presencialmente nos propios centros docentes, así como en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo.

Axudas á compra

As axudas da Consellería para a compra de libros están dirixidas ao alumnado matriculado en 1º e 2º de Educación Primaria, e o alumnado matriculado en Educación Especial.

Os requisitos de renda e as contías das axudas son as seguintes:

Educación Primaria:

 • Renda per cápita familiar igual ou inferior a 5.400,00 euros: 170 euros
 • Renda per cápita familiar superior a 5.400,01 e igual ou inferior a 9.000: 90 euros

Así mesmo, mantense que, o alumnado matriculado en educación especial, en centros específicos ou en unidades de educación especial en centros ordinarios, así como o que presente unha discapacidade igual ou superior ao 65%, que solicite a axuda e que cumpra os requisitos recibirá un importe de 250 euros, con independencia da renda per cápita familiar.

Ademais, os menores de 1º e 2 de Primaria que se encontren en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia recibirán a axuda máxima (170 euros), e non terán que acreditar os datos da unidade familiar nin o nivel de renda.

Fondo solidario

No caso do Fondo solidario de libros de texto estará accesible para o alumnado matriculado en 3º, 4º, 5º e 6º de primaria, e en 1º, 2º, 3º e 4º de ESO. A asignación de libros de texto farase, ao igual que nos tres anos anteriores, por orde inversa á renda per cápita da unidade familiar. En calquera caso, terán preferencia o alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65%, con independencia da súa renda familiar.

De darse o caso de non alcanzar os libros dispoñibles no fondo solidario para dar unha cobertura igual á que se presta en función da renda nos cursos cubertos pola convocatoria de axudas, o centro adquirirá os libros complementarios que sexa necesario. O obxectivo é garantir que o alumnado con renda per cápita igual ou inferior a 5.400 euros e o que estea en situación de garda ou tutela da Xunta ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65% (nestes dous últimos casos con independencia da renda) teña garantido o acceso a 6 libros, e que o que teña renda per cápita de entre 5.400,01 euros e 9.000 acceda a 4 manuais.

Cómpre lembrar que será requisito fundamental para acceder ao fondo solidario, ou recibir as axudas para libros ou material escolar, ter devolto os libros dos cursos anteriores.

Procedemento máis sinxelo

A nova convocatoria establece un procedemento máis sinxelo e áxil para o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo matriculado nestes cursos e que, a xuízo do centro, non poida empregar libros de texto ou material dispoñible. De constatarse esta circunstancia, poderá expedirse un vale (segundo o curso e o nivel de renda), para adquirir os libros ou material didáctico complementario e específico que o centro determine en cada caso.

Axudas para material escolar

O destinatario das axudas para material escolar é todo o alumnado matriculado en educación primaria e en ESO cunha renda per cápita familiar igual ou inferior a 5.400 euros, e a contía da axuda será de 50 euros.

O alumando en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia, o alumnado de educación especial ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65% será beneficiario desta axuda con independencia da renda.

Datos curso 2017/18

No curso 2017/2018 concedéronse un total de 28.034 axudas á adquisición de libros de texto e 99.759 axudas para a adquisición de material escolar. Ademais, o fondo solidario de libros de texto distribuíu un total de 640.130 manuais, dos que só foi necesario adquirir o 12,41%.

En definitiva, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria chegou este ano co programa de Gratuidade Solidaria para libros de texto a case 138.164 alumnos, ben a través do fondo (110.130), ben das axudas (28.034).

Axudas libros de texto Fondo solidario Educación primaria Educación secundaria obrigatoria Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos Subdirección Xeral de Centros Alumnado Familias Centros
Categorías: Administración

Powered by Drupal - Design by artinet