Portal educativo

Distribuir contido
Actualizado: hace 16 horas 9 min

Publicación da listaxe de intercambios provisionais de destino para o curso 2017-2018

Mér, 20/09/2017 - 18:29
Idioma Gallego

Publicación da listaxe de intercambios provisionais de destino para o curso 2017-2018 en aplicación do disposto no artigo 10.5 in fine da Orde do 17 de xuño de 2017 pola que se regulan os intercambios provisionais de prazas do persoal docente que imparte as ensinanzas reguladas na lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, en centros dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación niversitaria, procede publicar no portal educativo unha relación dos intercambios provisionais de prazas.

Ficheiro:  Listaxe de intercambios provisionais de destino para o curso 2017-2018 Tema:  Permutas Departamento:  Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria Colectivo:  Profesorado Centros
Categorías: Administración

Román Rodríguez aposta polo fortalecemento dun modelo de universidade que beneficia a Galicia

Mér, 20/09/2017 - 15:34
Resumo:  O conselleiro de Cultura e Educación participou na inauguración da XXXV edición das Xornadas de Xerencia Universitaria da UVigo, onde salientou o papel desta institución ao servizo da sociedade Sinalou o mapa de titulacións como o reto máis inmediato neste eido, así como o labor que se está a desenvolver para elaborar un plan de excelencia universitaria Idioma Gallego Román Rodríguez aposta polo fortalecemento dun modelo de universidade que beneficia a Galicia

O conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, participou hoxe na inauguración das XXXV edición das Xornadas de Xerencia Universitaria da Universidade de Vigo, que se celebran ata o vindeiro día 22 na cidade da oliveira. Durante a súa intervención, o conselleiro apostou por seguir avanzando no modelo de universidade que se está a construír neste momento, “unha Universidade forte que beneficia aos profesores, aos alumnos pero, sobre todo, á sociedade civil e aos sectores produtivos en definitiva, beneficia a Galicia”.

O titular do departamento educativo da Xunta de Galicia salientou que a universidade galega, que aspira a situarse na vangarda europea, ten que adaptarse ás demandas da sociedade, xa que está ao seu servizo. Neste sentido, indicou que a función desta institución supera a de transmisora de coñecemento para ser un referente na innovación, na creación de valor e na sostenibilidade.

Román Rodríguez salientou o papel da Administración educativa neste fortalecemento da universidade. Non en balde, o reto máis inmediato no que se está traballando é o establecemento do mapa de titulacións para o período 2018-2020, que se asenta sobre catro principios, nomeadamente posibilitar o acceso da universidade galega a novos títulos de graos e máster vinculados coa estratexia de especialización dos campus, determinar as titulacións singulares, redefinir e fusionar as ofertas multiplicadas e, por último, fomentar a oferta de títulos interuniversitarios nas universidades do Sistema Universitario de Galicia (SUG).

A este respecto o conselleiro lembrou que a oferta académica debe adaptarse ás demandas da sociedade, tomando en consideración factores como a empregabilidade, as necesidade dos sectores produtivos e a colaboración entre as propias universidades, sempre co obxectivo final de aumentar o progreso social e económico do país.

Así mesmo, Román Rodríguez explicou que xa se está a traballar nun plan de excelencia universitaria que permita, entre outras cousas, recoñecer o esforzo, a calidade e incrementar a internacionalización do sistema, sobre a folla de ruta que se está a trazar neste momento.

No acto de inauguración participaron o reitor da UVigo, Salustiano Mato; o presidente do Consello Social desta universidade, Ernesto Pedrosa, o xerente da Universidade de Lleida, Josep María Sentís Suñé; e o xerente da UVigo, Manuel Fernández, entre outras autoridades. Así mesmo, asistiu o delegado da Xunta en Vigo, Ignacio López-Chaves.

Estratexias de futuro

As XXXV Xornadas de Xerencia Universitaria celébranse na UVigo baixo o lema Retos na xestión dos recursos nas Universidade, desenvolvemento de estratexias de futuro e co obxectivo de intercambiar opinións e criterios de xestión.

Entre outros asuntos, o programa de traballo abordará a análise de estratexias de futuro no financiamento universitario, a xestión dos recursos dispoñibles, a profesionalización da dirección, os retos na xestión da administración electrónica e a investigación e transferencia de coñecemento.

Xornadas Universidade Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Categorías: Administración

Ciclos formativos liberados ou con prazas vacantes

Mér, 20/09/2017 - 13:13
Idioma Gallego

O prazo de matrícula en ciclos e módulos de formación profesional con prazas vacantes será desde as 9:00 horas do día 21 de setembro ata as 13:00 horas do día 22 de setembro de 2017. Abrirase un novo período de matriculación durante o período de adxudicación continuada.

 - Máis información

Tema:  Escolarización Ensinanza:  Formación Profesional inicial Departamento:  Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa Subdirección Xeral de Formación Profesional Servizo de Xestión da Formación Profesional Colectivo:  Alumnado Centros
Categorías: Administración

Román Rodríguez reitera a aposta do Goberno galego pola educación dixital na súa visita ao IES Xunqueira II

Mér, 20/09/2017 - 12:33
Resumo:  O conselleiro de Educación visitou este instituto pontevedrés que, por primeira vez neste curso, incorpora o libro dixital nas aulas Xa desde o pasado 2016/17 o alumnado do centro traballa con kits de robótica, programación e impresión 3D nas aulas Idioma Gallego

O conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, salientou hoxe en Pontevedra a aposta do Goberno galego polo impulso dos coñecementos científico-tecnolóxicos nas aulas, cuxas accións específicas quedan recollidas na Estratexia galega para a educación dixital, Edudixital 2020, que vén de presentarse hai uns días.

Así o explicou durante a súa visita ao IES Xunqueira II, un centro que vén de incorporar neste curso o libro dixital (e-dixgal) en 1º de ESO; e cuxos alumnos xa desde o pasado curso están traballando nas aulas con kits de robótica, programación e impresión 3D. Segundo Román Rodríguez, este material -que se distribuíu a todos os Institutos e CPIs de Galicia- non está pensado unicamente para as materias de tecnoloxía, senón que permite un traballo integrado e interdisciplinar con outras materias como poden ser as matemáticas, a física ou a química.

O conselleiro subliñou a importancia de dar resposta aos desafíos educativos do futuro, o que esixe poñer a disposición dos alumnos, e tamén dos docentes, ferramentas que lles sirvan para desenvolverse nun escenario onde as competencias dixitais xogan un papel esencial.

Precisamente para facer fronte a estes novos retos de futuro nace Edudixital 2020, a Estratexia galega para a educación dixital coa que a Xunta busca impulsar o proxecto e-dixgal e os coñecementos científico-tecnolóxicos (coñecementos STEM, Ciencia, Tecnoloxía, Enxeñaría e Matemáticas) entre o alumnado. O dobre obxectivo final é que, dunha banda, todo o alumnado de ensino obrigatorio teña formación en robótica e programación no curso 2021; e doutra banda, rachar coa fenda de xénero nos estudos STEM.

 

Accións específicas

Edudixital 2020 contempla unha serie de iniciativas entre as que se inclúe a ampliación dos kits de robótica –coma os que hai neste IES- ao resto de centros de educación primaria; a posta en marcha do Bacharelato de excelencia en Ciencias e Tecnoloxía; o desenvolvemento de Espazos maker nos centros como lugares nos que poñer en práctica pequenos experimentos científicos; o fomento da formación dos alumnos en estadías científicas fóra do centro educativo; e sobre todo a aposta pola formación específica dos docentes neste ámbito cun ambicioso plan de 10.000 prazas formativas.

A Estratexia –que parte dunha dotación superior aos 50 millóns de euros- está estruturada en 4 eixes de actuación que abranguen centros educativos, alumnado, profesorado, familias e sociedade civil.

Na súa visita ao IES Xunqueira II, o conselleiro estivo acompañado polo delegado territorial da Xunta en Pontevedra, José Manuel Cores Tourís.

Información xeral Ensinanzas de réxime xeral Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria Profesorado Alumnado Centros
Categorías: Administración

Cualificacións da proba específica de acceso ás ensinanzas deportivas de atletismo

Mér, 20/09/2017 - 11:03
Idioma Gallego

Xúntanse as Cualificacións da proba específica de acceso ás ensinanzas deportivas de atletismo. Curso 2017/2018

Anuncio principal:  Convocadas as probas de acceso ás ensinanzas deportivas para o curso 2017/2018 Tema:  Escolarización Ensinanza:  Ensinanzas deportivas Departamento:  Servizo de Ensinanzas de Réxime Especial Colectivo:  Alumnado Centros
Categorías: Administración

Listaxe provisional de admitidos e excluídos das bolsas destinadas ao alumnado das universidades do SUG que participa en programas de mobilidade con países extracomunitarios no curso 2017/2018

Mér, 20/09/2017 - 10:44
Idioma Gallego

De conformidade co establecido no artigo11 da Orde do 4 de xullo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria de bolsas destinadas ao alumnado das universidades do Sistema universitario de Galicia que participan en programa de mobilidade con países extracomunitarios no curso 2017/2018, procédese á exposición das listaxes provisionais de solicitude admitidas e excluídas, e os motivos de exclusión

As persoas interesadas disporán dun prazo de reclamación de dez días e, durante ese prazo, poderán emendar erros e a falta de documentación ante a Secretaría Xeral de Universidades, achegando electronicamente, a documentación necesaria accedendo á Carpeta do cidadán da persoa interesada (subsanacion ou requirimento) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal/portada

  • Prazo de presentación da documentación do 21 de setembro ao 4 de outubro de 2017
Anuncio principal:  Convocatoria de bolsas destinadas ao alumnado das universidades do SUG que participa en programas de mobilidade con países extracomunitarios no curso 2017/2018 Tema:  Bolsas Ensinanza:  Universidade Departamento:  Secretaría Xeral de Universidades Subdirección Xeral de Universidades Servizo de Apoio e Orientación aos Estudantes Universitarios Colectivo:  Alumnado
Categorías: Administración

Admisión a ciclos formativos: 2ª adxudicación extraordinaria. Convocatoria 2017

Mér, 20/09/2017 - 07:45
Idioma Gallego

Publicación das listaxes de persoas con praza adxudicada, na 2ª adxudicación extraordinaria, nos ciclos formativos de formación profesional, no réxime ordinario e no réxime para as persoas adultas en modalidade presencial e modalidade a distancia.

Tema:  Escolarización Ensinanza:  Formación Profesional inicial Departamento:  Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa Subdirección Xeral de Formación Profesional Servizo de Xestión da Formación Profesional Colectivo:  Alumnado Centros
Categorías: Administración

Admisión a ciclos formativos: listaxes definitivas de solicitantes. Convocatoria extraordinaria 2017

Mér, 20/09/2017 - 07:45
Idioma Gallego Publicación das listaxes definitivas de solicitantes do período extraordinario de admisión a ciclos formativos de formación profesional en réxime ordinario e no réxime para as persoas adultas en modalidade presencial e modalidade a distancia.   Nota: As listaxes de solicitudes do proceso de admisión a ciclos formativos pola cota reservada para persoas con discapacidade, legalmente recoñecida, están dispoñibles para a consulta nas secretarías dos centros de inscrición.   Tema:  Escolarización Ensinanza:  Formación Profesional inicial Departamento:  Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa Subdirección Xeral de Formación Profesional Servizo de Xestión da Formación Profesional Colectivo:  Alumnado Centros
Categorías: Administración

Román Rodríguez felicita ao Instituto Galego de Física de Altas Enerxías pola obtención da acreditación María de Maeztu

Mar, 19/09/2017 - 13:51
Idioma Gallego

O conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, felicitou hoxe aos membros do Instituto Galego de Física de Altas Enerxías (IGFAE), dependente da Universidade de Santiago de Compostela e da Xunta de Galicia, pola obtención da acreditación María de Maetzu, distinción á investigación científica de excelencia en España. O recoñecemento foi outorgado pola Axencia Estatal de Investigación, dependente do Ministerio de Economía, Industria e Competitividade; nun acto presidido pola secretaria de Estado de I+D+i, Carmen Vela. Cómpre sinalar que o IGFAE está dirixido polo Starting Grant Carlos Salgado, coordinador tamén da Agrupación Estratéxica de Física Fundamental e Aplicación na Tecnoloxía e na Saúde, que conta co apoio do Goberno autonómico.

O titular do departamento educativo do Goberno autonómico asistiu hoxe ao acto de entrega destes recoñecementos, celebrado en Madrid, no que se entregaron un total de 6 acreditacións María de Maeztu e outras 7 acreditacións Severo Ochoa. As unidades que, como o IGFAE, recibiron a María de Maeztu, contarán cun financiamento de 500.000 euros anuais durante catro anos.

Premios nacionais Universidade Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Categorías: Administración

Campaña de Vixilancia da Saúde do Persoal de Centros Docentes 2017/2018

Mar, 19/09/2017 - 13:00
Idioma Gallego

Mediante Resolución da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, do 14 de setembro de 2017, autorízase a difusión da campaña de vixilancia periódica da saúde para o persoal docente e non docente destinado en centros docentes públicos non universitarios dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

É aplicable ao persoal docente e  non docente (funcionario e laboral) en activo, que presta servizos nos centros docentes públicos non universitarios, dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

A inscrición ten carácter voluntario, polo que se realizará previa solicitude das persoas interesadas conforme as instrucións deste procedemento enviadas aos distintos centros de traballo. As persoas responsables dos distintos centros de traballo facilitarán a información necesaria para a inscrición dos traballadores e das traballadoras.

 A dita inscrición realizarase de forma telemática no formulario de petición de recoñecemento que está dispoñible na páxina web da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no seguinte enlace: https://revisionmedicaeducacion.xunta.gal

  • A solicitude de inscrición debe incluír todos os datos que figuren no formulario. A falta dalgún deles impedirá a súa tramitación.
  • Toda inscrición xerará un xustificante de consentimento que se deberá presentar o día concertado para realizar a vixilancia da saúde.
  • O prazo de inscrición será de vinte (20) días naturais a partir do día seguinte ao da difusión desta campaña na páxina web oficial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
Ficheiro:  Resolución do 14 de setembro de 2017 Instrucións Revisións Médicas Preguntas frecuentes Precisións dos prazos de inscrición Tema:  Información xeral Programas e plans Departamento:  Secretaría Xeral Técnica Servizo de Prevención de Riscos Laborais Colectivo:  Profesorado Centros Sección:  Boletín Portada de boletín
Categorías: Administración

A Consellería de Educación convoca o Plan Proxecta para estimular a innovación educativa

Mar, 19/09/2017 - 09:48
Resumo:  Do total dos 45 programas ofertados, catros son completamente novos e outros cinco reformúlanse para mellorar o seu desenvolvemento Idioma Gallego

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria acaba de convocar o Plan Proxecta para o curso 2017/18, no que os centros sostidos con fondos públicos poderán participar nun total de 45 programas diferentes, relacionados cos ámbitos da saúde, a alimentación, a actividade física, a ciencia e a tecnoloxía, a lingua, o patrimonio, a solidariedade, o medio ambiente, o desenvolvemento sustentable, a igualdade, o consumo responsable, o voluntariado, a interculturalidade, a convivencia, a educación emocional, o audiovisual, a normalización lingüística, os dereitos da infancia ou a mobilidade, entre outros.

Do total destes programas, 36 xa funcionaron o ano anterior. Outros cinco son moi similares pero reformulados co fin de melloralos, en concreto Aliméntate ben, Por 365 días de respecto e igualdade, Donas de si, Educación patrimonial e Formando creador@s. Así mesmo, catro son programas totalmente novos, nomeadamente Lingua, patrimonio e coñecemento tradicional; Campaña Mundial pola Educación, Apuntámonos a non beber e Liga de debate forestal.

O feito de acoller a devandita variedade de programas baixo o Plan Proxecta establece un marco xeral de colaboración para traballar neste eido dun xeito estruturado, de tal forma que se contribúe a fixar uns criterios metodolóxicos e organizativos comúns, a establecer pautas compartidas en relación ao recoñecemento do traballos do profesorado nestes proxectos e a ofrecerlles aos centros e aos docentes a posibilidade de incluír dentro da súa planificación anual e programacións a participación neste tipo de iniciativas.

Os centros interesados poderán solicitar participar no programa a través da aplicación dispoñible no portal web da Consellería, no enlace https://www.edu.xunta.es/programaseducativos/.

Competencias clave

O Plan Proxecta é unha iniciativa da Consellería de Cultura e Educación en colaboración con diferentes organismos –da propia Xunta de Galicia e outras entidades-, que ten como obxectivo fomentar a innovación nos centros a través de programas educativos que desenvolvan as competencias clave como eixo do currículo. Neste sentido búscase traballar o que a Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, recolle como tal, en concreto a competencia en comunicación lingüística, a matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, a dixital, o Aprender a aprender, as competencias sociais e cívicas, o sentido de iniciativa e espírito emprendedor e a conciencia e expresións culturais.

Asemade, os programas incluídos no Proxecta teñen en común o obxectivo de desenvolver os elementos transversais, entre eles a educación en valores.

Ao mesmo tempo, búscase un avance nas dinámicas de mellora da calidade educativa favorecendo a innovación a través de programas externos que leven á motivación e ao traballo activo, cooperativo e en rede de alumnado e profesorado. Neste sentido, promóvese tamén a realización de proxectos interdisciplinarios que poidan servir de modelo ou de boa práctica para o conxunto da comunidade educativa.

Plan Proxecta Ensinanzas de réxime xeral Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria Profesorado Centros
Categorías: Administración

Puntuacións provisionais dos premios extraordinarios de ESO ao rendemento académico correspondentes ao curso 2016/2017

Lun, 18/09/2017 - 17:50
Idioma Gallego Anuncio principal:  Convocados os premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2016/2017

Xúntase a Listaxe coas puntuacións provisionais dos premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2016/2017

Servizo relacionado:  Premios ESO Tema:  Premios autonómicos Ensinanza:  Educación secundaria obrigatoria Departamento:  Subdirección Xeral de Inspección, Avaliación e Calidade do Sistema Educativo Servizo de Avaliación e Calidade do Sistema Educativo Colectivo:  Alumnado Familias Centros
Categorías: Administración

Vintecatro auxiliares estadounidenses de alto nivel académico prestarán o seu apoio no ensino galego

Lun, 18/09/2017 - 10:40
Resumo:  O conselleiro de Cultura e Educación deulle hoxe a benvida Galicia é, con 550, a segunda comunidade do Estado en ratio de auxiliares/alumno Idioma Gallego

O conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, deu hoxe a benvida na Cidade da Cultura de Galicia aos 24 auxiliares de conversa estadounidenses que prestarán o seu apoio en centros de ensino da nosa Comunidade ao longo de todo o presente escolar. Trátase de persoas con estudos superiores que poden axudar ao fomento das vocacións STEM (Ciencias, Tecnoloxía, Enxeñarías e Informática), así como á competitividade futura do alumnado nestes eidos, nos que o dominio da lingua inglesa é fundamental.

Román Rodríguez deulles a benvida e agradeceulles de antemán a súa colaboración para a mellora do sistema educativo galego así como, en concreto, para o desenvolvemento da Estratexia galega de linguas estranxeiras, EDUlingüe 2020. Asemade, o conselleiro agradeceu o labor que o profesorado galego realiza para facer fronte a este desafío do século XXI que é a necesidade de formarse en diferentes idiomas desde as idades máis temperás, e que os docentes están a afrontar a través da mellora da formación propia.

Os auxiliares de conversa que recibiron hoxe a benvida prestarán servizo en centros educativos das catro provincias galegas. Deste xeito, contarán con este apoio na provincia da Coruña os IES Plurilingües Eusebio da Guarda, Rafael Dieste, Elviña, Adormideras (os catro na Coruña); os IES Rafael Puga Ramón (tamén na cidade herculina) Campo de San Alberto (Noia), Félix Muriel (Rianxo), os IES Plurilingües Xosé Neira Vilas (Oleiros), Rosalía de Castro (Santiago de Compostela) e de Ames; o CPI Plurilingüe Eusebio Lorenzo Baleirón (Dodro) e o CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro (Ferrol).

Na cidade de Lugo contará cun destes auxiliares o CIFP As Mercedes, mentres que na cidade de Ourense prestarán apoio nos IES Eduardo Blanco Amor, Ramón Otero Pedrayo, O Couto e As Lagoas.

Por último, na provincia de Pontevedra haberá auxiliares Fulbright nos IES Ricardo Mella, República Oriental do Uruguai e Valadares (os tres en Vigo); os IES Antón Losada Diéguez e Manuel García Barros (ambos na Estrada); o IES A Xunqueira I (Pontevedra) e o CPI de Nigrán.

Segundo o establecido no acordo,  a propia Comisión faise cargo do proceso de preparación e difusión da convocatoria e da preselección das persoas auxiliares de conversa, segundo os criterios de obxectividade, calidade e independencia que rexen os seus programas; e encargase do seguimento do programa e da xestión do aboamento das compensacións mensuais ás persoas bolseiras, así como da organización dos seminarios de orientación e seminario de seguimento e evolución que se realiza para todas as persoas bolseiras Fulbright estadounidenses en España.

550 auxiliares

A incorporación destas persoas ao sistema educativo galego enmárcase na nova Estratexia galega de linguas estranxeiras 2020, EDUlingüe, cuxo obxectivo fundamental é estender o plurilingüismo a todas as etapas educativas e facilitar que os alumnos e alumnas poidan acreditar o seu nivel de lingua estranxeira ao final de etapa. Non en balde, este curso 83 centros educativos introducen o plurilingüismo en Infantil, 4 fano en Bacharelato e por primeira vez haberá 12 ciclos formativos plurilingües en 7 centros educativos.

Asemade, o número total de centros plurilingües incrementouse este curso ata os 322. Neles, en centros con seccións bilingües e Escolas Oficiais de Idiomas, prestan apoio os 550 auxiliares de conversa cos que conta este ano Galicia, e que a sitúan á nosa Comunidade como a segunda en ratio de auxiliares por profesor de todo o Estado.

Auxiliares de conversa Ensinanzas de réxime xeral Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria Profesorado Alumnado Centros
Categorías: Administración

Arranca en Vilafranca a exposición ‘Antonio Fernández Morales e o galego do Bierzo’

Sáb, 16/09/2017 - 15:00
Idioma Gallego Resumo:  Valentín García participou hoxe na inauguración desta mostra elaborada pola Comisión Cultural Martín Sarmiento en colaboracion coa Secretaría Xeral de Política Lingüística Tras 10 días no claustro de San Nicolás o Real, a exposición percorrerá os centros educativos que imparten galego no marco do Programa de Promoción da Lingua Galega no Bierzo e Sanabria dos gobernos de Galicia e de Castela e León

O secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García inaugurou hoxe no claustro de San Nicolás o Real de Vilafranca a exposición ‘Antonio Fernández Morales e o galego do Bierzo’, que se abre no marco do simposio que se está celebrando estes días na propia Vilafranca, en Ponferrada e en Cacabelos con motivo do bicentenario do poeta berciano do Rexurdimento.

García Gómez resaltou a importancia de “dar a coñecer a figura de Fernández Morales entre o conxunto da poboación e, dunha maneira especial, entre as novas xeracións, pois é un referente importante para os galegofalantes castelán-leoneses e para todos aqueles que traballan polo noso idioma máis alá das fronteiras de Galicia”. Neste sentido, o secretario xeral recordou que, tras a súa parada en Vilafranca, a mostra percorrerá os centros educativos que participan no Programa de Promoción da Lingua Galega no Bierzo e en Sanabria “que, coa incorporación este curso do CRA Cubillos de Sil, son xa vinte”.

A canda o titular de Política Lingüística, interviñeron na inauguración José Manuel Pereira Vega, alcalde de Vilafranca; Gerardo Álvarez Courel, presidente do Consello Comarcal do Bierzo; Víctor Fernández Freixanes, presidente da Real Academia Galega; Héctor M. Silveiro, coordinador da Comisión Cultural Martín Sarmiento e autor dos textos da mostra; Francisco Macías, produtor da mostra e editor de Edicións Positivas e Manuel González Prieto, coordinador do grupo Médulas en defensa do galego no Bierzo.

Programa de Promoción da Lingua Galega no Bierzo e en Sanabria

Grazas á colaboración iniciada no ano 2001 entre a Xunta de Galicia e a Junta de Castilla y León, ampliada coa sinatura do Protocolo xeral de colaboración entre os dous gobernos en 2006, actualmente estudan materias de ou en galego preto dun milleiro de alumnos e alumnas no ensino primario ou medio en centros de León e de Zamora no marco do Programa de Promoción da Lingua Galega no Bierzo e Sanabria.

Tras a recente incorporación do CRA leonés Cubillos de Sil, son xa catorce os colexios de infantil e primaria e cinco os institutos adscritos ao programa, aos que debe sumarse tamén a Escola Oficial de Idiomas de Ponferrada.

Poeta berciano do Rexurdimento

Antonio Fernández Morales (Astorga, 1817 – Cacabelos, 1896) foi un militar e poeta berciano en lingua galega. Comezou a escribir neste idioma baixo a influencia do seu amigo o filólogo catalán Mariano Cubí i Soler. En 1861 publicou os “Ensayos poéticos en dialecto berciano”, converténdose así no autor do segundo libro en galego do Rexurdimento, tras Xoán Manuel Pintos con “A gaita gallega” (1853).

Lingua galega Secretaría Xeral de Política Lingüística
Categorías: Administración

Resolución do 15 de setembro de 2017 pola que se regula o Plan Proxecta e se establecen as bases para a participación dos centros docentes sostidos con fondos públicos dependentes desta consellería durante o curso escolar 2017/2018

Ven, 15/09/2017 - 17:26
Idioma Gallego Plan Proxecta

Resolución do 15 de setembro de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regula o Plan Proxecta e se establecen as bases para a participación dos centros docentes sostidos con fondos públicos dependentes desta consellería durante o curso escolar 2017/18.

Neste curso escolar ofrécense 45 programas educativos, que poden ser consultados na web de Proxecta (véx. Programas).

Prazo de solicitude: do 16/09/2017 - 16/10/2017 (no caso dos programas do CGAI, véx. a seguinte ligazón).
Solicitude: a traves da aplicación de Plan Proxecta (https://www.edu.xunta.es/programaseducativos/).

 

Tema:  Plan Proxecta Departamento:  Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria Colectivo:  Profesorado Centros
Categorías: Administración

Bolsa de solicitantes de intercambios provisionais de destino para o profesorado de Ensinanza Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime Especial

Ven, 15/09/2017 - 13:00
Idioma Gallego

Faise pública a bolsa de Intercambios Provisionais da que forma parte o profesorado de Ensinanza Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime Especial que estea interesado en levar a cabo un intercambio provisional do seu destino con outro profesorado que reúna os requisitos para ocupalo segundo o que establece a Orde do 17 de xuño de 2017 pola que se regulan os intercambios provisionais de prazas do persoal docente que imparte as ensinanzas reguladas na lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, en centros dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Para formar parte desta bolsa, o persoal interesado deberá formular unha solicitude remitindo por correo electrónico ao enderezo persoal.secundaria@edu.xunta.es o modelo normalizado que figura a continuación. Non se admitirán solicitudes de inclusión da bolsa que se realicen por calquera outro medio. Unha vez cuberto o modelo de solicitude, este debe imprimirse para poder gardar os datos escritos. A impresión pode facerse cunha impresora virtual que xerará un ficheiro en formato PDF. Esta impresora virtual pode descargarse no enderezo http://pdfcreator.es/

Para máis información poderá poñerse en contacto co Servizo de Profesorado de Ensinanza Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime Especial no enderezo de correo electrónico antes citado ou nos números de teléfono 981545409, 981957910, 981544486.

Ficheiro:  Modelo de solicitude de incorporación á bolsa Bolsa de solicitantes (actualizada o 15/09/2017) Tema:  Permutas Ensinanza:  Ensinanzas de réxime xeral Ensinanzas de réxime especial Educación das persoas adultas Departamento:  Servizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime Especial Colectivo:  Profesorado Centros
Categorías: Administración

Plan Director para a convivencia e a mellora da seguridade nos centros educativos e nos seus contornos para o curso 2017/2018

Xov, 14/09/2017 - 12:30
Idioma Gallego Plan Director

Un curso máis, ponse ao dispor dos centros docentes o Plan Director para a convivencia e a mellora da seguridade nos centros educativos e nos seus contornos, que pon de manifesto, unha vez máis, o compromiso da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria con todo o que ten que ver coa construción dunha sociedade democrática, tolerante, solidaria, etc.

O Plan, impulsado desde Delegación do Goberno en Galicia e a Alta Inspección de Educación, ofrece aos centros docentes a posibilidade de solicitar charlas informativas/formativas sobre temáticas como: acoso escolar, drogas e alcol, violencia de xénero, novas tecnoloxías, bandas xuvenís, etc.; charlas impartidas por persoas expertas das Forzas e Corpos de Seguridade do Estado e dirixidas ao conxunto da comunidade educativa (alumnado, profesorado, familias).

Para facilitar a participación dos centros docentes nas actuacións incluídas no Plan Director para a convivencia e a mellora da seguridade nos centros educativos e nos seus contornos durante o curso 2017-2018, achégase a seguinte documentación:

[Consultar: Plan Director para a convivencia e a mellora da seguridade nos centros educativos e nos seus contornos - Curso 2014-2015] [Consultar: Plan Director para a convivencia e a mellora da seguridade nos centros educativos e nos seus contornos - Curso 2015-2016] [Consultar: Plan Director para a convivencia e a mellora da seguridade nos centros educativos e nos seus contornos - Curso 2016-2017] Ficheiro:  Carta do delegado do Goberno en Galicia,do 1 de setembro de 2017 Instrucción Nº 7/2013 de la Secretaria de Estado de Seguridad, sobre el "Plan Director para la convivencia y mejora..." Modelo para a solicitude de intervención nos centros docentes Formulario para a avaliación e mellora do Plan Tema:  Atención á diversidade Servizos de apoio á atención á diversidade Colaboracións na atención á diversidade Orientación Servizos de apoio á orientación Colaboracións na orientación Programas e plans Colectivo:  Profesorado Sección:  Atención á diversidade e orientación
Categorías: Administración

Educación destina 200.000 euros ás bolsas para que os desempregados cursen másteres oficiais no SUG

Xov, 14/09/2017 - 09:47
Resumo:  Os interesados dispoñen dun mes de prazo para formalizar a solicitude Idioma Gallego

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria publica hoxe no Diario Oficial de Galicia (https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170914/AnuncioG0164-050917-0004_gl.html ) a convocatoria de axudas destinadas a titulados universitarios en situación de desemprego para cursar másteres oficiais no curso 2017/18, á que destina 200.000 euros.

A contía da bolsa, que vai desde os 1.215 € aos 1.788,6 € por beneficiario, cubrirá o importe correspondente a 60 créditos de primeira matrícula do máster universitario segundo os prezos públicos fixados pola Xunta para este curso académico.

Tal como establece a convocatoria, os interesados en solicitar estas bolsas deben estar a día de hoxe en situación de desemprego, posuír un título universitario expedido con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2015; estar matriculado no curso 2017/18 nun máster oficial ofertado polas universidade so Sistema Universitario de Galicia, cun mínimo de 60 créditos; residir en Galicia polo menos nos últimos dous anos; e estar inscrito como demandante de emprego durante un período igual ou superior a 180 días; entre outros.

O prazo de presentación de solicitudes é dun mes a partir de mañá e as solicitudes deberán formalizarse por vía electrónica na sede https://sede.xunta.es.

Esta liña de axudas responde, un ano máis, ao compromiso da Consellería de Cultura e Educación de continuar apoiando aos titulados universitarios en situación de desemprego co fin de mellorar as súas posibilidades de incorporación ao mercado de traballo.

Bolsas Máster Universidade Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria Secretaría Xeral de Universidades Alumnado
Categorías: Administración

Convocatoria de axudas destinadas a persoas tituladas universitarias en situación de desemprego para a matrícula nun máster universitario oficial ofertado polas universidades do SUG no curso académico 2017/2018

Xov, 14/09/2017 - 07:47
Idioma Gallego

Xúntase a Orde do 1 de setembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria de axudas destinadas a persoas tituladas universitarias en situación de desemprego para a matrícula nun máster universitario oficial ofertado polas universidades do Sistema universitario de Galicia no curso académico 2017/18.

  • O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, contado desde o día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia.
Ficheiro:  Orde do 1 de setembro de 2017 (DOG) Extracto da Orde do 1 de setembro de 2017 (DOG) Tema:  Bolsas Máster Ensinanza:  Universidade Departamento:  Secretaría Xeral de Universidades Subdirección Xeral de Universidades Servizo de Apoio e Orientación aos Estudantes Universitarios Colectivo:  Alumnado
Categorías: Administración

Preto de 147.000 estudantes de ESO, bacharelato e de ensinanzas de réxime especial comezarán o curso 2017/18 este venres

Mér, 13/09/2017 - 11:21
Resumo:  A matriculación increméntase tan só nun 0,6%, á espera dos datos definitivos A estes datos aínda habería que sumar o alumnado da FP, ensinanzas nas que a matrícula aínda non se pechou Idioma Gallego

Un total de 146.962 estudantes comezarán este venres, 15 de setembro, as clases na educación secundaria obrigatoria (ESO), bacharelato, e ensinanzas de réxime especial (ensinanzas para adultos, artísticas e deportivas), segundo os datos provisionais recompilados polos servizos estatísticos da Consellería de Cultura e Educación. Cómpre lembrar que as cifras de matriculación non serán definitivas ata dentro dunhas semanas, dado que aínda nos últimos días se realizaron exames de recuperación en secundaria. De feito, neste total tampouco se contempla o alumnado de FP, ensinanzas nas que aínda é posible matricularse.

ESO

Segundo as estimacións e datos provisionais da Xunta de Galicia, 90.679 alumnos e alumnas comezarán o curso en ESO, o que supón un 1,4 % máis ca no curso 2016/17.

Por tipo de centros e por provincias queda do seguinte modo:

 

Centros públicos

Centros privados concertados

Centros privados non concertados

A Coruña

26.897 alumnos

9545 alumnos

896 alumnos

Lugo

6827 alumnos

1998 alumnos

281 alumnos

Ourense

5475 alumnos

3004 alumnos

186 alumnos

Pontevedra

24081 alumnos

10.651 alumnos

838 alumnos

Total

63.280 alumnos

25.198 alumnos

2201 alumnos

Nesta etapa educativa o alumnado non nacionalizado español diminuíu un 8,3% respecto do curso anterior.

 

    2016/17

   2017/18

A Coruña

1086 alumnos

985 alumnos

Lugo

518 alumnos

518 alumnos

Ourense

368 alumnos

332 alumnos

Pontevedra

1025 alumnos

 914 alumnos

Total

2997 alumnos

2749 alumnos

Bacharelato ordinario

Por outra banda os mesmos datos provisionais que manexa a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, indican que 31.269 alumnos e alumnas comezarán o venres as clases de bacharelato ordinario en Galicia, o que supón un 0,4 % máis ca no curso 2016/17.

 

Centros públicos

Centros privados non concertados

A Coruña

10.792 alumnos

2411 alumnos

Lugo

3092 alumnos

282 alumnos

Ourense

2364 alumnos

551 alumnos

Pontevedra

10077 alumnos

1700 alumnos

Total

26.325 alumnos

4944 alumnos

No caso do bacharelato ordinario o número de alumnos e alumnas sen nacionalidade española a diferenza respecto do ano paso é dun 2,7 % estudantes máis:

 

2016/17

2017/18

A Coruña

223 alumnos

243 alumnos

Lugo

93 alumnos

92 alumnos

Ourense

71 alumnos

57 alumnos

Pontevedra

228 alumnos

240 alumnos

Total

615 alumnos

632 alumnos

Ensinanzas de réxime especial

No que atinxe ás ensinanzas de réxime especial, en concreto no referido ás básicas, de secundaria e bacharelato para adultos e ao bacharelato semipresencial ou a distancia, segundo os datos provisionais o descenso do alumnado, ata os 13.496 estudantes, é do 3,8 % respecto do curso 2016/17.

A distribución por provincias e ensinanzas no curso 2017/18 é a seguinte:

 

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Total

Ensinanzas básicas nivel I

190 alumnos

185 alumnos

38 alumnos

267 alumnos

 680 alumnos

Ensinanzas básicas nivel II

200 alumnos

55 alumnos

41 alumnos

244 alumnos

540 alumnos

Ed. Secundaria adultos niveis I e II

1971 alumnos

525 alumnos

534 alumnos

2205 alumnos

5235 alumnos

Bacharelato presencial

823 alumnos

97 alumnos

143 alumnos

727 alumnos

1790 alumnos

Bacharelato semipresencial/distancia

2352 alumnos

477 alumnos

353 alumnos

711 alumnos

 3893 alumnos

Ensinanzas non regradas

280 alumnos

127 alumnos

300 alumnos

651 alumnos

1358 alumnos

Pola súa banda, o número total de estudantes nas ensinanzas artísticas e deportivas acada este curso os 11.518, un 1,3% máis ca no curso anterior.  En concreto, nas ensinanzas regradas de música, segundo as estimacións da Consellería, o alumnado será de 8783 alumnos, un 0,8% máis ca no ano académico 2016/17:

 

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Total

Conservatorios de música e Centros autorizados de música

  3544 alumnos

  1193 alumnos

 1028 alumnos

  3018 alumnos

  8783 alumnos

No caso das ensinanzas regradas de danza o número de matriculados é de 335, un 2,3 % menos ca no curso 2016/17; mentres que nas de arte dramática haberá 161 alumnas e alumnos, un 3,8 % máis ca no ano académico anterior.

Así mesmo o alumnado matriculado en ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño medra un 0,4 % ata chegar aos 674 estudantes. Por outra banda, nos estudos superiores de deseño haberá 640 matriculados, un 6,1% menos ca no curso anterior; mentres que nos estudos superiores de conservación e restauración de bens culturais haberá 81 alumnos, 3 máis ca no 2016/17. No caso das ensinanzas deportivas o incremento  de alumnado é do 16,6 %, acadando os 844 alumnos.

Formación Profesional

No caso da Formación Profesional – non incluída nos devanditos 146.962 estudantes- a Consellería está aínda a pechar os datos de matriculación, que serán difundidos en datas próximas. Aínda así, a previsión inicial realizada polo departamento educativo da Xunta de Galicia é que – contando tanto os ciclos formativos en réxime ordinario e modular como a FP a distancia, a FP Dual e a nova FP Básica- o número de alumnas e alumnos sexa de arredor de 51.000.

Centros escolares

Os centros (públicos, concertados e privados) que imparten as devanditas ensinanzas quedan distribuídos do seguinte xeito:

 

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Galicia

Educa. Primaria e Secundaria (1)

53

26

21

66

166

C. de ESO

18

3

2

16

39

C. de ESO e ensinanzas postobrigatorias

82

35

25

70

212

C. de ensinanzas postobrigatorias

46

12

12

32

102

C. de primaria, ESO e  ensinanzas postobrigatorias (1)

33

3

6

25

67

C. de adultos (2)

 

1

1

2

4

  1. Inclúense os centros que imparten tamén o segundo ciclo de educación infantil.
  2. Inclúense nesta categoría os centros que imparten exclusivamente ensinanzas de adultos
Escolarización Educación secundaria obrigatoria Bacharelato Formación Profesional inicial Ensinanzas de réxime especial Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria Alumnado Centros
Categorías: Administración

Powered by Drupal - Design by artinet