Skip to Content

Portal educativo

Distribuir contido
Actualizado: hace 10 horas 52 min

Adxudicación provisional dos destinos provisionais para o próximo curso académico 2019/2020 ao persoal docente (secundaria)

Mér, 31/07/2019 - 18:05
Idioma Gallego

Resolución pola que se adxudican provisionalmente os destinos provisionais para o próximo curso académico 2019/2020 ao persoal docente (secundaria)

O prazo para formular reclamacións ou renuncias é o comprendido entre o día 1 de agosto e o 3 de setembro de 2019, ambos incluídos.

As reclamacións ou renuncias formularanse en todo caso por medios electrónicos na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal). De formular a reclamación ou a renuncia de xeito presencial a persoa que a realice presencialmente será requirida para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da reclamación aquela en que foi realizada a emenda.

 

Anuncio principal: Adxudicación de destino provisional para o curso académico 2019/2020, entre o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, ..., que non teñan destino definitivo ou que sexan desprazados por falta de horario, reingresados,interinos,substitutos...Tema: Destinos provisionais e outros concursosEnsinanza: Ensinanzas de réxime xeralDepartamento: Servizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime EspecialColectivo: Profesorado
Categorías: Administración

Asignación de prazas 2ª admisión e relación de prazas vacantes nas ensinanzas superiores de Deseño para o curso 2019/2020

Mér, 31/07/2019 - 16:26
Idioma Gallego

Asignación de prazas 2ª admisión e relación de prazas vacantes nas ensinanzas superiores de Deseño para o curso 2019/2020.

Anuncio principal: Instrucións para o acceso e a admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Deseño para o curso 2019/2020Tema: EscolarizaciónEnsinanza: Ensinanzas superiores de deseñoDepartamento: Servizo de Ensinanzas de Réxime EspecialColectivo: AlumnadoCentros
Categorías: Administración

Carmen Pomar e Xosé A. Sánchez Bugallo abordan as necesidades educativas do concello de Santiago

Mér, 31/07/2019 - 12:53
Summary:  Idioma Gallego

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, reuniuse esta mañá co alcalde de Santiago de Compostela, Xosé A. Sánchez Bugallo no seu despacho en San Caetano. Durante o encontro ambos analizaron as necesidades educativas do concello compostelán no medio prazo e acordaron manter aberta unha canle de diálogo para, a través dela, afondar nunha colaboración institucional que redunde no benestar da comunidade educativa de Santiago.

 

Información xeralEnsinanzas de réxime xeralConsellería de Educación, Universidade e Formación Profesional
Categorías: Administración

Resolución definitiva de admitidos e excluídos de comisións de servizos por conciliación da vida familiar e laboral para o curso académico 2019/2020

Mar, 30/07/2019 - 20:41
Idioma Gallego

Publícase a Resolución definitiva de admitidos e excluídos das comisións de servizos en atención á situación de conciliación da vida familiar e laboral de mestres. do profesorado de educación secundaria, de formación profesional e de réxime especial e do profesorado de relixión para o vindeiro curso 2019/2020.
Así mesmo publícase o Anexo de solicitudes excluídas do profesorado que non realizou a súa petición no prazo indicado na convocatoria.

Anuncio principal: Comisións de servizos por conciliación familiar e laboral (2019)Tema: Comisións de servizoEnsinanza: Ensinanzas de réxime xeralEnsinanzas de réxime especialEducación das persoas adultasDepartamento: Servizo de Profesorado de Educación Infantil e PrimariaServizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime EspecialColectivo: Profesorado
Categorías: Administración

Resolución definitiva de admitidos e excluídos de comisións de servizos por motivos de saúde de mestres, do profesorado de educación secundaria, de formación profesional e de réxime especial e do profesorado de relixión para o curso académico 2019/2020

Mar, 30/07/2019 - 20:16
Idioma Gallego

Publícase a Resolución definitiva de admitidos e de excluídos das comisións de servizos por motivos de saúde de mestres, do profesorado de educación secundaria, de formación profesional e de réxime especial e do profesorado de relixión para o vindeiro curso 2019/2020.
Así mesmo publícase o Anexo de solicitudes excluídas do profesorado que non realizou a súa petición a través da aplicación informática e están excluídos

Anuncio principal: Comisións de servizos por motivos de saúde (2019)Tema: Comisións de servizoEnsinanza: Ensinanzas de réxime xeralEnsinanzas de réxime especialEducación das persoas adultasDepartamento: Servizo de Profesorado de Educación Infantil e PrimariaServizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime EspecialColectivo: Profesorado
Categorías: Administración

Educación e as universidades galegas acordan incorporar catro novos títulos de grao ao mapa de titulacións do Sistema Universitario Galego (SUG)

Mar, 30/07/2019 - 17:56
Summary: O secretario xeral de Universidades mantivo unha xuntanza de traballo cos vicerreitores de titulacións das tres universidades para abordar a actualización do mapa de titulacións aprobado no ano 2017 No período 2017-21 engádense á oferta académica de Galicia un total de 18 títulos de grao de nova implantación nos campus galegosA mellora introducida consolida o mapa de graos para completar títulos que non existen na actualidade en Galicia e, deste xeito, evitar que o alumnado teña que ir fóra a cursar determinados estudosCómpre lembrar que son as universidades as que teñen que levar a iniciativa e propoñer novas titulacións que, a posteriori, a Xunta deberá tramitar para a súa validación final por parte da Conferencia General de Política Universitaria Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e as universidades galegas acordan incorporar catro novos títulos de grao ao Mapa de Titulacións do Sistema Universitario de Galicia (SUG) co fin de completar a oferta académica nos campus galegos para os vindeiros anos.

Esta decisión foi consensuada hoxe entre o secretario xeral de Universidades, José Alberto Díaz de Castro, a vicerreitora de Oferta Académica e Innovación Docente da UDC, Nancy Vázquez; a vicerreitora de Titulacións da USC, María Victoria Otero; e o vicerreitor de Ordenación Académica e Profesorado da UVigo, Manuel Ramos; no decurso dunha xuntanza de traballo mantida en Santiago co fin de actualizar o actual Mapa que fora aprobado por consenso no ano 2017 e que estará vixente para o período 2017-21.

Froito deste acordo, a Universidade da Coruña incorporará o grao en Nanociencia e Nanotecnoloxía para o curso 2020-21; a Universidade de Vigo incorporará o grao dual en Tecnoloxía da Automoción para o curso 2021-22 (o segundo grao dual do sistema); e a USC o grao en Innovación Gastronómica e Xestión Hoteleira para o curso 2021-22 (tras a conversión do CSHG en centro adscrito á Universidade de Santiago).

A maiores, no curso 2021/22 entrará en funcionamento un cuarto, o grao en Relacións Internacionais, que será un grao interuniversitario (o segundo interuniversitario do SUG) entre a UDC (no campus de Ferrol) e a UVigo (no campus de Ourense).

Por outra parte, no curso 2020/2021, comezarán as simultaneidades do grao en Enxeñaría Mecánica e o grao en Enxeñaría Eléctrica no campus de Ferrol (UDC) e o grao en Enxeñería Mecánica e grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática no campus de Vigo (UVigo).

Cómpre lembrar que son as universidades as que teñen que levar a iniciativa e propoñer novas titulacións que, en todo caso, deben ser consensuadas polo conxunto do Sistema Universitario e, a posteriori, acadar a avaliación positiva e a autorización de implantación por parte da Xunta.

Por iso, a incorporación destas novas titulacións cínguese ás propostas que achegaron as tres universidades e que a Secretaría Xeral de Universidades se encargou de avaliar.

A mellora introducida agora consolida o mapa de graos para completar títulos que non existen na actualidade en Galicia e, deste xeito, evitar que o alumnado teña que ir fóra a cursar determinados estudos. Así, para o  para o período 2017-21 engádense á oferta académica un total de 18 títulos universitarios de grao de nova implantación –incluídos os catro consensuados na reunión de hoxe- nos campus galegos.

A actualización que agora se aborda -logo de dous anos de funcionamento do Mapa- responde ao obxectivo prioritario da Consellería de acadar unha progresiva racionalización de títulos universitarios, como se vén facendo desde o ano 2017 cando se asinou un pacto unánime coas tres universidades que definiu  os principios reitores da planificación da oferta académica universitaria ata o ano 2021.

Atendendo a esa folla de ruta, no curso 2018/19 incorporáronse cinco novos títulos de grao á oferta do SUG e neste curso 19/20 farano outros cinco.

Con estas modificacións acordadas hoxe, o mapa de graos do SUG queda actualizado ata 2021, unha vez que remate o estudo Galicia 2030 e defina as necesidades formativas universitarias para a vindeira década.

Información xeralUniversidadeSecretaría Xeral de UniversidadesProfesoradoAlumnado
Categorías: Administración

Bolsas para mocidade do exterior FP. Listaxe provisional de solicitudes. Convocatoria 2019

Mar, 30/07/2019 - 15:49
Idioma Gallego

Publicada a listaxe de solicitudes admitidas e excluídas das bolsas FP para a mocidade do exterior convocadas pola Orde do 9 de abril de 2019.

As persoas excluídas disporán dun prazo de cinco días hábiles contados a partir do día seguinte ao desta publicación na páxina web, para emendaren a falta ou achegaren os documentos preceptivos. Transcorrido este prazo sen que se emenden os erros ou se achegue a documentación preceptiva, considerarase que a persoa interesada desiste da súa petición, nos termos e nas condicións que se establecen no artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

A documentación deberase achegar a través da aplicación aloxada no enderezo web https://www.edu.xunta.es/ciclosadmision/

Tema: BolsasEnsinanza: Formación Profesional inicialDepartamento: Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación EducativaSubdirección Xeral de Formación ProfesionalServizo de Orientación Profesional e Relación con EmpresasColectivo: Alumnado
Categorías: Administración

Educación inviste un millón de euros en obras de rehabilitación integral e melloras nos CEIP Condesa de Fenosa e Julio Gurriarán Canalejas, no Barco de Valdeorras

Mar, 30/07/2019 - 12:29
Summary:  A conselleira Carmen Pomar visitou hoxe os centros para comprobar o desenvolvemento dos traballos Idioma Gallego

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, visitou esta mañá as obras que se están a desenvolver nos CEIP plurilingües Condesa de Fenosa e Julio Gurriarán, no Barco de Valdeorras, nos que se investirán un total de 1.044.411,26 euros.

No CEIP Plurilingüe Condesa de Fenosa estase a acometer unha rehabilitación integral que supón un investimento de 634.813,95 euros. Inclúe actuacións de eficiencia enerxética, cos illamentos da fachada con inxección na cámara de aire de perlas de poliestereno expandido e dos capialzados con placa ríxida de poliestireno extruído, e  coa colocación de illamento térmico de 10 cm. na cara superior do forxado do baixo cuberta.

Tamén se van substituír as ventás de folla simple por unha carpintería de aluminio con rotura de ponte térmica e vidro dobre baixo emisivo. As ventás de dobre folla conservaranse cambiándolles a caixa de persiana por unha nova con persianas de lamas de aluminio inxectadas con espuma de poliuretano. As luminarias serán outro dos elementos renovados, con equipos de alta eficiencia enerxética e de regulación lumínica e detectores de presenza en corredores e aseos.

Así mesmo, instalaranse válvulas termostáticas con cabezal termostático electrónico en todos os radiadores existentes, de xeito que se permite o funcionamento da calefacción unicamente nos radiadores das estancias que demanden máis temperatura, e axustar diferentes temperaturas segundo o uso dos espazos.

A conselleira sinalou a relevancia destas medidas tanto para reducir os gastos de funcionamento do centro como desde o punto ambiental, xa que van supoñer un aforro do 27,60% no consumo de enerxía primaria non renovable e do 28,20% en emisións de CO2.

Por outra banda, as obras de reforma deste CEIP permitirán acometer diversas melloras a prol dun maior confort, tanto para o alumnado como para o profesorado e o persoal non docente. Trátase da colocación de estores na fachada este para mitigar a incidencia directa do sol e de mosquiteiras nas ventás dos comedores. Ademais, instalaranse falsos teitos acústicos de lá de roca en aulas, biblioteca e salón de actos, e falsos teitos con placas de xeso laminado nas zonas comúns.

Renovarase tamén o pavimento da cociña e colocarase pavimento vinílico en todas as dependencias e zonas de circulación, ademais de substituírse a carpintería interior, reformarse os aseos e pintar os paramentos, portas e radiadores segundo o Estudo cromática para centros de Educación Infantil e Primaria feito pola da Consellería en colaboración co Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia.

As obras do CEIP Plurilingüe Condesa de Fenosa enmárcanse no programa de rehabilitación integral do Plan de dotación de infraestruturas educativas 2016-2021, que vén de ser ampliado coa recuperación dos fondos do superávit. Ao abeiro deste plan, este verán estanse a executar traballos en seis centros educativos ourensáns, nos concellos de Verín, O Barco de Valdeorras, O Carballiño, Ourense e Maside. O conxunto destas actuacións representa un investimento de case 5 millóns de euros por parte da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional na provincia.

CEIP Plurilingüe Julio Gurriarán Canalejas

Ademais das reformas integrais e de eficiencia enerxética, Educación está a acometer diversas melloras noutros centros educativos da provincia. É o caso do CEIP Plurilingüe Julio Gurriarán Canalejas, que tamén visitou hoxe Carmen Pomar e no que se investirán 409.597,31 euros para pechar lateralmente a pista deportiva cuberta  e permitir así o seu uso os días de choiva.

Segundo puido comprobar a conselleira, comezouse a executar a substitución da cuberta con panel illante intermedio, así como un peche lateral de paneis prefabricados de formigón con illamento na parte inferior e paneis de policarbonato celular na parte superior que garantan a iluminación natural.

Instalaranse tamén aseos, vestiarios e un almacén, así como un espazo cuberto contiguo que permita o seu uso nos días de choiva como alternativa á pista de uso deportivo. Deste xeito, o centro disporá de infraestruturas coas mellores condicións de illamento e confort para impartir Educación Física.

Ademais, segundo anunciou Carmen Pomar na súa visita, a Consellería asinará un acordo co concello do Barco de Valdeorras para que clubs, asociacións e poboación en xeral desta localidade poidan utilizar as instalacións en horario non lectivo.

Audio: Construcións e mellorasEnsinanzas de réxime xeralConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalCentros
Categorías: Administración

Resolución do concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes para cubrir prazas de persoal asesor nesta consellería

Mar, 30/07/2019 - 10:16
Idioma Gallego

Orde do 30 de xullo de 2019 pola que se resolve o concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir prazas de persoal asesor nesta consellería.
 

Anuncio principal: Convocado concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes para cubrir prazas de persoal asesor nesta conselleríaTema: Comisións de servizoEnsinanza: Ensinanzas de réxime xeralDepartamento: Servizo de Profesorado de Educación Infantil e PrimariaServizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime EspecialColectivo: Profesorado
Categorías: Administración

Listaxe provisional de admitidos e excluídos das axudas de apoio á etapa posdoutoral de 2019, modalidade A nas universidades do SUG, nos organismos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema de I+D+i galego

Mar, 30/07/2019 - 10:04
Idioma Gallego

En relación coas solicitudes da modalidade A das axudas para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i, convocadas pola Orde do 28 de maio de 2019 (DOG número 111, do 13 de xuño), a Secretaría Xeral de Universidades e a GAIN, de acordo co artigo 9 da citada Orde, requiren as entidades solicitantes mediante este anuncio na páxina Web da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional (http://www.edu.xunta.es/) e na páxina da GAIN (http://gain.xunta.es/) para que nun prazo de dez días naturais (do 31 de xullo ao 9 de agosto de 2019, ambos os dous incluídos), formulen reclamacións para emendar erros ou falta de documentos das persoas interesadas ante a Secretaría Xeral de Universidades, no caso das solicitudes presentadas polas universidades do SUG, ou ante a dirección da GAIN nos demais casos, e achegarán a documentación oportuna.

Unha vez transcorrido este prazo sen que se emenden as causas de exclusión, considerarase que a entidade solicitante desiste da súa petición nos termos establecidos no artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e logo da correspondente resolución arquivarase o seu expediente sen máis.
 

Anuncio principal: Axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema de I+D+i galego para o ano 2019Tema: BolsasEnsinanza: UniversidadeDepartamento: Secretaría Xeral de UniversidadesSubdirección Xeral de Promoción Científica e Tecnolóxica UniversitariaServizo de Planificación e Estruturación de InvestigaciónColectivo: Alumnado
Categorías: Administración

Educación axusta as unidades dos centros educativos ás necesidades de escolarización do vindeiro curso

Lun, 29/07/2019 - 13:26
Summary: Tras a revisión dos datos definitivos de matrícula, o DOG publica hoxe a orde pola que se modifican as unidades dos centros de ensino públicos O departamento educativo mantén os mesmos criterios que nos últimos anos, que é deixar de ofertar aqueles centros que conten con cinco ou menos nenos matriculadosNestes momentos, e para atender a demanda de escolarización das zonas máis dinámicas desde o punto de vista demográfico, a Consellería ten programado -algúns xa en fase de obras- a construción de seis novos centros escolares que entrarán en funcionamento nos vindeiros anos Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional vén de rematar a revisión da matrícula e das unidades e postos de traballo docentes dos centros escolares públicos nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial para o vindeiro curso 2019/20, un proceso habitual que se leva a cabo todos os anos antes do inicio de cada curso co fin de adecuar a estrutura de cada centro educativo ao alumnado que ten matriculado.

Conforme aos datos definitivos de matrícula, o vindeiro curso escolar deixarán de prestar servizo educativo 6 escolas unitarias, debido ao baixo nivel de alumnado nestes centros. Cómpre sinalar que a Consellería mantén, un ano máis, o criterio de que haxa como mínimo seis alumnos matriculados.

Trátase, na provincia da Coruña, das EEI de Portocubelo (4 matrículas) e de O Viso (5 matrículas), ambas no concello de Carnota; da EEI O Seixo en Mugardos (5 matrículas) e o CEIP da Polveira en Trazo (4 matrïculas). Na provincia de Pontevedra deixarán de prestar servizo a EEI de Arcos de Furcos en Cuntis (3 matrículas) e a EEI de Zamáns en Vigo (5 matrículas). Estas escolas suman entre todas un total de 26 alumnos que, en todo caso, teñen asegurada unha praza escolar noutro centro educativo próximo.

Reorganización de unidades

Tamén cada ano, atendendo aos datos oficiais de matrícula, lévase a cabo un proceso de reorganización de unidades dentro dos propios centros educativos que leva consigo, ben a creación de novas unidades, ben a supresión doutras e o reagrupamento en función do incremento ou diminución de alumnado. Así mesmo, habilitáronse unidades (sen creación) para o suposto de desdobramentos de aulas cando existe un incremento puntual ou circunstancial do número de alumnos ou alumnas pero non hai perspectivas que garantan que esa situación se consolide nos vindeiros anos. Os datos globais das unidades por provincias son os que a seguir se detallan:

Provincia

Supresións

Creacións

Habilitacións

Totais

A Coruña

-20

+12

+5

-3

Lugo

-2

+8

-3

+3

Ourense

-5

+2

+4

1

Pontevedra

-40

+3

+2

-35

TOTAIS

-67

+25

+8

-34

Os datos concretos poden consultarse no Diario Oficial de Galicia de hoxe (*).

Esta decisión da Consellería responde á obriga de realizar unha xestión eficiente dos recursos educativos sostidos con fondos públicos, adecuándoos tanto ás necesidades educativas de cada zona como á realidade social.

Centros de nova construción programados

Precisamente tendo en conta esas necesidades e para atender a demanda de escolarización en determinadas zonas de maior dinamismo demográfico, nestes momentos a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional ten programado a construción de seis novos centros escolares -ben xa en obras, ben en programación- que entrarán en servizo os vindeiros anos.

Trátase dos CEIP Novo Mesoiro (A Coruña), de Milladoiro (Ames), de Arteixo, de Vilalonga (Sanxenxo), de Pazos de Rei (Tui), e o novo Sagrado Corazón (Lugo), que absorben uns preto de 23 millóns de euros de investimento público, aos que hai que engadir outras 14 obras de ampliación noutros tantos centros xa existentes.

EscolarizaciónEducación infantilEducación primariaConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalSubdirección Xeral de CentrosProfesoradoAlumnadoFamiliasCentros
Categorías: Administración

Educación inviste preto de 671.000 euros na rehabilitación enerxética do CEIP Felipe de Castro, en Noia

Lun, 29/07/2019 - 12:32
Summary: A conselleira Carmen Pomar comprobou o desenvolvemento das obras, que se están desenvolvendo na época estival Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional está levando a cabo as obras de rehabilitación enerxética do CEIP Felipe de Castro, en Noia, que supoñen un investimento de preto de 671.000 euros por parte do Goberno Galego a través de Fondos FEDER.

A conselleira Carmen Pomar achegouse esta mañá ao centro para comprobar o desenvolvemento dos traballos, que están avanzando a bo ritmo durante o período estival.

Estas obras inclúen a substitución do actual material de cuberta do CEIP por outro de panel tipo sandwich de dobre chapa de aceiro galvanizado con illante intermedio e acabado lacado, especial na cara exterior; o illamento da fachada exterior mediante sistema SATE, e o illamento do teito da planta superior de separación co espazo baixo cuberta. Así mesmo tamén se substitúe a actual carpintería das ventás e portas exteriores por unha nova de aluminio con rotura de ponte térmica e dobre vidro baixo emisivo, e as luminarias por equipos de alta eficiencia enerxética de tecnoloxía led. Finalmente procederase á eliminación dos antigos armarios de obra que existían en algunhas aulas co fin de ganar superficie e mellorar a funcionalidade das mesmas, ao pulido e abrillantado do pavimento de terrazo, e á reparación e pintado de paramentos interiores segundo o estudo cromático realizado polo Colexio de Arquitectos de Galicia (COAG) para este tipo de obras.

A rehabilitación integral deste centro enmárcase no Plan de dotación de infraestruturas educativas 2016-2021 que contempla un total de 31 obras deste tipo (22 delas con cargo aos fondos de superávit) que se están levando a cabo en toda Galicia. En concreto, na provincia da Coruña, ademais desta de Noia, hai outras sete noutros tantos concellos.

 

Audio: Construcións e mellorasEducación infantilEducación primariaConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalCentros
Categorías: Administración

Convocatoria de bolsas destinadas ao alumnado das universidades do Sistema universitario de Galicia que participa en programas de mobilidade con países extracomunitarios no curso 2019/2020

Lun, 29/07/2019 - 08:02
Idioma Gallego

Orde do 15 de xullo de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria de bolsas destinadas ao alumnado das universidades do Sistema universitario de Galicia que participa en programas de mobilidade con países extracomunitarios no curso 2019/20 (código de procedemento ED441B).

  • O prazo de presentación de solicitudes será desde o día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia ata o 5 de setembro de 2019.
     
File:  Orde do 15 de xullo de 2019 (DOG) Extracto da Orde do 15 de xullo de 2019 (DOG)Tema: BolsasEnsinanza: UniversidadeDepartamento: Servizo de Apoio e Orientación aos/ás Estudantes Universitarios/asSecretaría Xeral de UniversidadesSubdirección Xeral de Universidades Colectivo: Alumnado
Categorías: Administración

Modificación das unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial

Lun, 29/07/2019 - 07:58
Idioma Gallego

Orde do 15 de xullo de 2019 pola que se modifican as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial.

File:  Orde do 15 de xullo de 2019 (DOG)Tema: Información xeralEscolarizaciónEnsinanza: Ensinanzas de réxime xeralDepartamento: Dirección Xeral de Centros e Recursos HumanosSubdirección Xeral de CentrosColectivo: ProfesoradoAlumnadoFamiliasCentros
Categorías: Administración

Educación pon en marcha o “Club de Letras”, unha iniciativa para fomentar as competencias lingüísticas do alumnado

Dom, 28/07/2019 - 12:00
Summary: O prazo para solicitar a participación neste programa de innovación educativa está aberto ata o 30 de setembroPoderán implicarse un total de 30 centros educativosA temática principal do vindeiro curso será a igualdade entre mulleres e homes Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional porá en marcha o vindeiro curso o “Club de Letras”, unha iniciativa que nace co obxectivo de mellorar as competencias lingüísticas, tanto orais como escritas, do alumnado das etapas de Primaria, Secundaria e Bacharelato a través de distintas actividades que fomenten o debate, a reflexión e o pensamento crítico.

Os centros interesados dispoñen de prazo ata o 30 de setembro para acollerse a esta  convocatoria do programa de innovación educativa Club de Letras, co que se busca ofrecer oportunidades que fomenten un desenvolvemento integral do alumnado acorde ás necesidades da sociedade actual.

O Club de Letras defínese como un espazo de aprendizaxe non formal baseado nunha metodoloxía de indagación. Neste marco os docentes suxiren diferentes accións enfocadas ao alumnado co obxecto de que poidan afondar, descubrir e coñecer novos eidos relacionados coas Humanidades, as Artes e as Ciencias Sociais. Fundaméntanse, polo tanto, nunha metodoloxía baseada no descubrimento, a indagación, o debate, a lectura reflexiva, a análise crítica, a creación e a aprendizaxe colaborativa, na que o alumnado adquire coñecemento mediante un método activo.

No caso da educación primaria, a iniciativa achegarase a estes eidos do coñecemento fundamentalmente a través da escritura creativa, a exploración e creación artística, a lectura reflexiva e fomentando, de ser posible, unha achega lúdica e dinámica. Na educación secundaria e bacharelato procurarase unha visión transversal e interrelacionada das manifestacións literarias e artísticas, abordar perspectivas filosóficas e/ou históricas, así como a potenciación da capacidade creativa e de lectura reflexiva, coa finalidade de fomentar competencias de comprensión e de pensamento crítico do mundo actual.

Toda a actividade que se realice partirá dunha temática concreta sobre a que se fomentará a reflexión, a lectura crítica e a achega a novos materiais e perspectivas de xeito transversal. Para o curso 2019/2020 a Consellería escolleu a igualdade, co fin de que as persoas participantes contribúan desde un punto de vista literario, artístico, filosófico ou histórico a cuestións relacionadas coa visibilización das mulleres, do seu rol na sociedade ou representación das mulleres ao longo da historia.

Solicitudes

O departamento educativo da Xunta de Galicia destina un total de 30.000 euros a esta convocatoria. Cada centro recibirá unha achega económica de 1.000 €, polo que poderán participar en total 30 centros que impartan ensinanzas de educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou bacharelato.

Os centros que desexen tomar parte do Club de Letras deberán presentar a solicitude correspondente e máis unha breve descrición do proxecto que se vai desenvolver no curso 2019/2020. O prazo de presentación de solicitudes e documentación rematará o 30 de setembro de 2019.

O club deberá estar formado por alumnos e docentes e un destes últimos actuará como coordinador. Cada centro educativo, dentro da súa autonomía, poderá desenvolver o Club de Letras de diversas maneiras: fóra do horario lectivo do alumnado, dentro das materias correspondentes de forma transversal ou a través de obradoiros. En calquera caso, o tempo dedicado a esta actividade deberá chegar a, polo menos, unha media de catro horas ao mes.

Plans e actuacións en innovación educativa Educación primariaEducación secundaria obrigatoriaBacharelatoConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalProfesoradoAlumnadoCentros
Categorías: Administración


by Dr. Radut