Skip to Content

Portal educativo

Distribuir contido
Actualizado: hace 20 horas 56 min

Convocadas axudas para a realización de actividades formativas STEM en lingua inglesa, STEMweek, no ano 2019 destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos

Mér, 24/04/2019 - 08:50
Idioma Gallego

Orde do 4 de abril de 2019 pola que se convocan axudas para a realización das actividades formativas STEM en lingua inglesa, STEMweek, no ano 2019, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva.

 • O prazo para a presentación de solicitudes será desde o 30 de abril ao 30 de maio de 2019, ambos os dous incluídos.
   
File:  Orde do 4 de abril de 2019 (DOG) Extracto da Orde do 4 de abril de 2019 (DOG)Tema: BolsasEnsinanza: Educación primariaEducación secundaria obrigatoriaColectivo: AlumnadoFamiliasCentrosSección: BoletínPortada de boletínLinguas estranxeiras
Categorías: Administración

Relación provisional de admitidos e excluídos e publicación do baremo provisional da convocatoria para cubrir postos nos equipos de orientación específicos 2018/2019

Mar, 23/04/2019 - 15:33
Idioma Gallego

Resolución do 22 de abril de 2019, da Comisión de selección do concurso de méritos para cubrir postos nos equipos de orientación específicos, convocado pola Orde do 22 de outubro de 2018 e pola Orde do 26 de febreiro de 2019 (DOG núm. 212 do 7 de novembro de 2018 e núm. 46 do 6 de marzo de 2019, respectivamente).

 • Prazo de 10 días naturais para formular reclamacións contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución.

 

Anuncio principal: Convocado o concurso de méritos para cubrir postos nos equipos de orientación específicos 2018/2019Tema: Programas e plansComisións de servizoEnsinanza: Ensinanzas de réxime xeralDepartamento: Servizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime EspecialColectivo: ProfesoradoSección: BoletínPortada de boletín
Categorías: Administración

Instrución 3/2019 para a avaliación do rendemento da modalidade B do programa de formación posdoutoral da convocatoria de 2017

Mar, 23/04/2019 - 13:58
Idioma Gallego

Instrución 3/2019, do 23 de abril, da Secretaría Xeral de Universidades para iniciar o procedemento de avaliación do rendemento do persoal investigador contratado polas universidades do  Sistema universitario de Galicia (SUG) ao abeiro do programa de apoio á etapa de formación posdoutoral, modalidade B, para o ano 2017.

 

Anuncio principal: Axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema de I+D+i galego para o ano 2017Tema: BolsasEnsinanza: UniversidadeDepartamento: Secretaría Xeral de UniversidadesSubdirección Xeral de Promoción Científica e Tecnolóxica UniversitariaColectivo: Alumnado
Categorías: Administración

Instrución 2/2019, para a avaliación da fase de estadía da modalidade A do programa de formación posdoutoral da convocatoria de 2017

Mar, 23/04/2019 - 13:52
Idioma Gallego

Instrución 2/2019, do 23 de abril, da Secretaría Xeral de Universidades e da Axencia Galega de Investigación para iniciar o procedemento de avaliación do rendemento da fase de estadía do persoal investigador contratado ao abeiro do programa de apoio á etapa de formación posdoutoral, modalidade A, do ano 2017.

 

Anuncio principal: Axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema de I+D+i galego para o ano 2017Tema: BolsasEnsinanza: UniversidadeDepartamento: Secretaría Xeral de UniversidadesSubdirección Xeral de Promoción Científica e Tecnolóxica UniversitariaColectivo: Alumnado
Categorías: Administración

Instrución 1/2019, de avaliación do rendemento da modalidade A do programa de formación posdoutoral da convocatoria de 2016

Mar, 23/04/2019 - 13:46
Idioma Gallego

Instrución 1/2019, do 23 de abril, da Secretaría Xeral de Universidades e da Axencia Galega de Investigación para iniciar o procedemento de avaliación do rendemento do persoal investigador contratado ao abeiro do programa de apoio á etapa de formación posdoutoral, modalidade A, para o ano 2016.

Anuncio principal: Axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+iTema: BolsasEnsinanza: UniversidadeDepartamento: Secretaría Xeral de UniversidadesSubdirección Xeral de Promoción Científica e Tecnolóxica UniversitariaColectivo: Alumnado
Categorías: Administración

Aberto o prazo para a incorporación de 25 novos centros escolares ao Plan de mellora de bibliotecas escolares, PLAMBE

Dom, 21/04/2019 - 13:00
Summary: Trátase dunha iniciativa da Consellería de Educación dotada con 1,34 millóns de euros para o vindeiro curso 2019/20, que os colexios poderán destinar á adquisición de fondos documentais, a renovación de mobiliario e equipamento e a gastos de funcionamento Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional vén de publicar no Diario Oficial de Galicia a convocatoria anual para a incorporación de 25 novos centros escolares ao Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares, PLAMBE, para o vindeiro curso 2019/20.

Trátase dunha iniciativa dotada con 1.340.000 euros para o apoio aos novos centros que se sumen ao programa, así como para a continuidade por parte dos centros que se foron incorporando nas anteriores convocatorias.

As axudas para as novas incorporacións estarán destinadas á actualización dos fondos documentais da biblioteca escolar, á renovación do mobiliario e outro equipamento necesario, así como para outros gastos de funcionamento. A súa adxudicación decidirase logo da análise das necesidades descritas na solicitude presentada, en función da maior adaptación  aos criterios  recollidos nesta orde (que se materializará na puntuación acadada pola memoria e programas presentados), e das características de cada centro (número de unidades e de alumnos e alumnas matriculados). Así mesmo, á hora da selección dos centros, a Consellería dará preferencia, en igualdade de puntuación, a aqueles situados no ámbito rural.

No caso dos centros incorporados con anterioridade, os que o fixeran entre 2005 e 2010 poderán recibir asignacións para fondos; os que se integraran entre 2011 e 2013 recibirán asignacións para fondos e para mobiliario e outros equipamentos; os centros integrados entre 2014 e 2017 poderán recibir contías para fondos; e os incorporados en 2018 para fondos, mobiliario ou outros equipamentos, así como para gastos de funcionamento específicos da biblioteca.

A biblioteca como espazo de dinamización e inclusión

O PLAMBE ten como obxectivo incentivar e impulsar o desenvolvemento de proxectos de biblioteca escolar que procuren a dinamización deste espazo como un centro de recursos de lectura, información e aprendizaxe, no que se incorporen espazos para a creación,  a aprendizaxe manipulativa, a investigación, o traballo colaborativo e a construción do coñecemento de xeito compartido. Así mesmo, as bibliotecas integradas no Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares deberán traballar no deseño e desenvolvemento de programas para a adquisición de competencias informacionais e mediáticas, así como integrar as novas tecnoloxías e o concepto de alfabetización múltiple (ou multialfabetismo) á hora de abordar a formación lectora do alumnado.

Por outra banda, este modelo de biblioteca debe ter tamén un enfoque inclusivo, contribuír á compensación das desigualdades sociais e á calidade do ensino que se imparte no centro e implicarse en actividades de extensión cultural destinadas a toda a comunidade escolar.  

Esta convocatoria enmárcase na estratexia da Xunta de Galicia neste eido, o Plan LÍA de bibliotecas escolares para o período 2016-2020, que ten entre os seus obxectivos o de dotar os centros educativos de bibliotecas escolares útiles, estables, sustentables e acordes ás necesidades do século XXI.

Plan LÍAEnsinanzas de réxime xeralConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalSubdirección Xeral de CentrosProfesoradoAlumnadoCentros
Categorías: Administración

18.700 persoas concorrerán ás oposicións da Consellería de Educación

Sáb, 20/04/2019 - 13:00
Summary: O procedemento selectivo dará comezo o día 22 de xuñoConvócanse 2.064 prazas en 36 especialidades Idioma Gallego

18.700 persoas concorrerán ás oposicións convocadas pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional nos distintos corpos docentes, segundo os datos compilados ao peche do prazo para presentar as solicitudes. Convocáronse 2.064 prazas en 36 especialidades. Do total das prazas desta oferta de emprego público, 1.122 son relativas á taxas de reposición, 666 á estabilización de emprego temporal e 276 son prazas de promoción interna.

O sorteo público dos tribunais terá lugar o día 22 de maio de 2019. Para aquelas persoas que teñan que realizala, a proba de acreditación de coñecemento do galego terá lugar o día 7 de xuño de 2019, ás 18 horas, no IES As Fontiñas (Santiago de Compostela); mentres que os que teñan que acreditar o seu coñecemento do castelán a proba será tamén o 7 de xuño, ás 17 horas, no mesmo centro educativo.

O procedemento selectivo dará comezo o día 22 de xuño de 2019. O acto de presentación de asistencia obrigatoria para todos os aspirantes celebrarase ese mesmo día ás 9 horas.

A distribución de prazas e persoas inscritas por especialidades é a seguinte:

Corpo de profesores de ensino secundario

Especialidade

Prazas

Persoas inscritas

Filosofía

25

236

Lingua Castelá e Literatura

55

692

Xeografía e Historia

55

1008

Matemáticas

120

750

Física e Química

30

574

Bioloxía e Xeoloxía

35

726

Francés

55

256

Inglés

40

888

Portugués

4

45

Educación Física

40

447

Tecnoloxía

45

546

Lingua Galega e Literatura

60

539

Economía

65

291

Administración de Empresas

50

253

Formación e Orientación Laboral

60

693

Informática

30

230

Organización e Procesos de Mantemento de Vehículos

20

75

Organización e Proxectos de Fabricación Mecánica

15

98

Procesos na Industria Alimentaria

15

258

Sistemas Electrónicos

15

100

Total

834

8705

 

Acceso ao corpo de profesores de ensino secundario (A2-A1)

Especialidade

Prazas

Persoas inscritas

Filosofía

8

7

Lingua Castelá e Literatura

18

4

Xeografía e Historia

18

12

Matemáticas

40

4

Física e Química

10

5

Bioloxía e Xeoloxía

12

5

Francés

18

5

Inglés

13

24

Educación Física

13

33

Tecnoloxía

15

6

Lingua Galega e Literatura

20

3

Economía

22

4

Administración de Empresas

17

1

Formación e Orientación Laboral

20

18

Informática

10

11

Organización e Procesos de Mantemento de Vehículos

7

11

Organización e Proxectos de Fabricación Mecánica

5

16

Procesos na Industria Alimentaria

5

9

Sistemas Electrónicos

5

6

Total

276

184

 

Corpo de profesores técnicos de Formación Profesional

Especialidade

Prazas

Persoas inscritas

Instalacións Electrotécnicas

30

137

Mantemento de Vehículos

30

127

Mecanizado e mantemento de Máquinas

18

62

Peiteado

15

106

Procesos de Xestión Administrativa

45

357

Total

138

789

 

 

Corpo de profesores de Escolas Oficiais de Idiomas

Especialidade

Prazas

Persoas inscritas

Inglés

30

143

Total

30

143

 

Corpo de profesores de Música e Artes Escénicas

Especialidade

Prazas

Persoas inscritas

Piano

8

128

Linguaxe Musical

8

97

Total

16

225

 

Corpo de mestres

Especialidade

Prazas

Persoas inscritas

Educación Infantil

135

2736

Lingua Estranxeira: Inglés

65

587

Lingua Estranxeira: Francés

70

153

Educación Física

40

585

Música

55

346

Pedagoxía Terapéutica

125

997

Audición e Linguaxe

100

637

Primaria

180

2147

Total

770

8188

A maiores, outras 466 persoas inscribíronse nas oposicións para a adquisición dunha nova especialidade, isto é persoas que xa son funcionarios de carreira e desexan ser titulares dunha especialidade máis.

OposiciónsEnsinanzas de réxime xeralEnsinanzas de réxime especialConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalSubdirección Xeral de Recursos HumanosProfesorado
Categorías: Administración

Educación convoca o VI Concurso de Traballos por Proxectos, para incentivar a investigación no eido das bibliotecas escolares

Xov, 18/04/2019 - 13:00
Summary: Os centros teñen de prazo ata o 10 de xullo para presentar as súas propostas Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional acaba de convocar a VI edición do Concurso de Traballo por Proxectos, unha iniciativa enmarcada no Plan LÍA (Lectura, Información e Aprendizaxe) de Bibliotecas Escolares 2016-20 que busca incentivar a investigación e as boas prácticas no ámbito das bibliotecas escolares dos centros de ensino públicos de Galicia, así como fomentar o traballo en equipo.

Tal como establecen as bases, que poden consultarse no Portal de Educación, todos os traballos deberán realizarse co apoio e colaboración da biblioteca escolar e contando cos seus recursos e posibilidades. Os centros dispoñen de prazo ata o día 10 de xullo para presentar as súas propostas a algunha das tres modalidades de participación ás que desexen optar.

A modalidade 1 refírese a proxectos de carácter interdisciplinario ou proxectos documentais integrados (traballos de investigación sobre un tema no que os alumnos se familiarizan cos mecanismos de busca de información) coordinados desde a biblioteca escolar e que conten coa participación dun mínimo do 40% das aulas do centro, ou dun 40% dos departamentos no caso dos centros de ensino secundario. A modalidade 2 céntrase en proxectos de investigación dirixidos por profesorado dun grupo, nivel, ciclo ou departamento, cunha temática de calquera ámbito do coñecemento, cun apartado especial para os de ámbito científico. Por último, a modalidade 3 refírese a proxectos de investigación intercentros, promovidos desde as bibliotecas de ata un máximo de tres centros de ensino, co fin de desenvolver un proxecto común de temática xeral ou científica.

Criterios de avaliación

Para a avaliación dos traballos terase en conta a orixinalidade, interdisciplinariedade e calidade técnica do traballo (máximo 15 puntos); a contribución ao desenvolvemento do currículo e adquisición de competencias clave (máximo 20 puntos), a contribución específica a competencia informacional e mediática do alumnado (máximo 18 puntos), a participación de alumnado, profesorado e comunidade educativa no seu conxunto (máximo 17 puntos), o aproveitamento das posibilidades e os recursos da biblioteca escolar (máximo 20 puntos; e a integración da biblioteca e outros equipos e programas do centro para o desenvolvemento do proxecto (máximo 10 puntos).

Premios

Unha vez avaliados, a Consellería galardoará os traballos con maior puntuación en cada unha das modalidades sempre que acaden unha puntuación superior a 60 puntos. Na modalidade 1 danse 7 premios dotados con 2.000 euros, na modalidade 2 danse 11 premios de 1.500 euros e na modalidade 3 un único premio dotado con 3.000 euros, todos eles destinados a atender as necesidades da biblioteca escolar.

Plan LÍABibliotecas escolaresEnsinanzas de réxime xeralConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalSubdirección Xeral de Recursos HumanosProfesoradoAlumnadoCentros
Categorías: Administración

Publicadas as listaxes das axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2019, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos

Mar, 16/04/2019 - 14:35
Idioma Gallego

Publicación das listaxes correspondentes ao establecido no artigo 17.1 da Orde do 4 de febreiro de 2019 pola que se convocan axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2019, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva. (DOG do 20/02/2019).

Servizo relacionado: AxudasleTema: BolsasProgramas e plansAxudasleEnsinanza: Educación secundaria obrigatoriaColectivo: ProfesoradoAlumnadoFamiliasCentrosSección: Linguas estranxeiras
Categorías: Administración

VI Concurso de Traballo por Proxectos. Convocatoria 2018/2019

Mar, 16/04/2019 - 13:00
Idioma GallegoXúntase a convocatoria da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, de 15 de abril de 2019, no contexto do PLAN LÍA de Bibliotecas Escolares (Lectura, Información e Aprendizaxe), do VI CONCURSO DE TRABALLOS POR PROXECTOS baixo a coordinación (ou coa participación) da biblioteca escolar, en centros públicos non universitarios de titularidade da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, para o curso 2018/2019.

Búscase estimular, mediante o recoñecemento de boas experiencias de traballos por proxectos, o deseño e desenvolvemento de proxectos de carácter interdisciplinario ou de proxectos de investigación, baixo a coordinación do equipo de biblioteca escolar ou co apoio desta, na liña da metodoloxía de aprendizaxe baseada en proxectos (ou ABP), realizados en centros non universitarios durante o presente curso 2018/2019.

Os centros participantes deberán optar por unha destas modalidades:
 

 1.  Proxectos de carácter interdisciplinario, ou Proxectos Documentais Integrados, coordinados desde a biblioteca escolar, e que conten coa participación dun mínimo do 40% dos grupos-aula existentes no centro (ou un 40% dos departamentos, no caso d dos centros de ensino secundario).
 2.  Proxectos de investigación dirixidos por profesorado dun grupo, nivel, ciclo ou departamento, nas seguintes sub-modalidades:
 • Traballos de grupo/nivel
 • Traballos de ciclo/departamento
 • Proxectos realizados na materia de libre configuración de 1º/2º de ESO “Investigación e Tratamento da Información”, ou noutras materias equivalentes en ESO ou primaria.

3. Proxectos de investigación intercentros, promovidos desde as bibliotecas (máximo 3 centros).

Todos estes traballos teñen que realizarse co apoio e colaboración da biblioteca escolar e contando cos seus recursos e posibilidades.

A temática do proxecto escollida pode ser de calquera ámbito do coñecemento, pero contemplarase un apartado especial de traballos do ámbito científico

 •     O prazo para a presentación dos traballos remata o 10 de xullo de 2019.
File:  ConvocatoriaTema: Plan LÍABibliotecas escolaresEnsinanza: Ensinanzas de réxime xeralDepartamento: Dirección Xeral de Centros e Recursos HumanosSubdirección Xeral de CentrosServizo de Xestión de Programas EducativosColectivo: ProfesoradoCentrosSección: BoletínPortada de boletín
Categorías: Administración

Ampliación da convocatoria do programa Bibliotecas Escolares Solidarias para o curso 2018/2019

Mar, 16/04/2019 - 13:00
Idioma GallegoAnuncio principal: Convocatoria do programa Bibliotecas Escolares Solidarias para o curso 2018/2019

Xúntase arquivo da Resolución do 15 de abril de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos pola que se amplía  a resolución do 30 de novembro de 2018 de convocatoria do programa denominado BIBLIOTECAS ESCOLARES SOLIDARIAS, no relativo ás accións "Voluntariado de Lectura-A" e "Selo Biblioteca Escolar Solidaria" para o curso 2018/2019.

 

Tema: Plan LÍABibliotecas escolaresEnsinanza: Ensinanzas de réxime xeralDepartamento: Dirección Xeral de Centros e Recursos HumanosSubdirección Xeral de CentrosServizo de Xestión de Programas EducativosColectivo: ProfesoradoAlumnadoCentros
Categorías: Administración

Educación abre o prazo para que os centros educativos soliciten sumarse ao proxecto de libro dixital E-Dixgal

Mar, 16/04/2019 - 10:31
Summary: Poderán incorporarse os centros sostidos con fondos públicos que impartan 5 e 6º de primaria ou 1º e 2º da ESO Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional publica hoxe no Diario Oficial de Galicia a convocatoria para a selección de centros para sumarse ao proxecto de libro dixital (E-Dixgal) no curso 2019/20. Poderán solicitalo os centros educativos galegos sostidos con fondos públicos que impartan o próximo curso ensinanzas de 5º e 6º de primaria e de 1º e 2º da ESO e que conten con aulas dixitalizadas (con EDI, proxector, equipo no posto do docente e conexión á rede de datos do centro).

Os centros de primaria que se incorporen comprométense a impartir a totalidade das materias en modalidade dixital; mentres que os de secundaria farano en polo menos 6 materias. Ademais, deberán asumir o compromiso de implantar esta modalidade no curso 2019/20 en 5º de educación primaria ou 1º da ESO e de estendela a 6º de primaria ou 2º da ESO no 2020/21, mantendo nos cursos seguintes o proxecto educativo dixital neste niveis.

Os centros adscritos a este proxecto contarán coa conexión á rede axeitada, os medios tecnolóxicos necesarios na aula así como para o profesorado e alumnado; e terán acceso a unha contorna virtual de aprendizaxe cos contidos gratuítos proporcionados pola Consellería. Así mesmo, terán acceso aos máis de 3.300 recursos do repositorio de contidos do espazoAbalar. Se o centro conta con libros e outros materiais didácticos poderán empregarse como complemento ou apoio.

As solicitudes poderán presentarse en calquera dos lugares e rexistros establecidos na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas. Ademais, remitirase copia da solicitude e da documentación ao correo electrónico edixgal@edu.xunta.es segundo os prazos establecidos. Toda a información está dispoñible no portal educativo da Xunta de Galicia.

O prazo de presentación de solicitudes para esta convocatoria estará aberto durante un mes a partir do día seguinte ao da súa publicación. O proxecto E-Dixgal enmárcase na Estratexia galega para a educación dixital (Edudixital 2020).
 

AbalarEducación primariaEducación secundaria obrigatoriaConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalProfesoradoAlumnadoFamiliasCentros
Categorías: Administración

Convocado o Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade desta consellería para o curso 2019/2020

Mar, 16/04/2019 - 08:03
Idioma Gallego

Orde do 2 de abril de 2019 pola que se convoca o Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade desta consellería para o curso 2019/20.

 • O prazo límite de presentación de instancias será dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación da presente convocatoria no Diario Oficial de Galicia.
   
File:  Orde do 2 de abril de 2019 (DOG)Tema: Plan LÍABibliotecas escolaresEnsinanza: Educación primariaEducación secundaria obrigatoriaBacharelatoDepartamento: Subdirección Xeral de CentrosServizo de Xestión de Programas EducativosColectivo: CentrosSección: BoletínPortada de boletín
Categorías: Administración

Convocada a selección de centros para participar no proxecto Educación dixital (E-Dixgal) durante o curso 2019/2020

Mar, 16/04/2019 - 08:00
Idioma Gallego

Resolución do 14 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se convoca a selección de centros para participar no proxecto Educación Dixital (E-Dixgal) durante o curso 2019/20.

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, contado desde o día seguinte ao da publicación do anuncio desta convocatoria no

Pódense ver as mostras dos contidos dixitais (libros, recursos didácticos, materiais complementarios...) na seguinte ligazón:

File:  Resolución do 14 de marzo de 2019 (DOG) Resolución do 14 de marzo de 2019 Anexo ITema: Programas e plansAbalarEnsinanza: Educación primariaEducación secundaria obrigatoriaDepartamento: Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación EducativaSubdirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa e Formación do ProfesoradoColectivo: ProfesoradoCentrosSección: BoletínPortada de boletínInnovación
Categorías: Administración

A Consellería de Educación e UNICEF colaborarán para promover o coñecemento dos dereitos da infancia e cidadanía global nos centros educativos galegos

Lun, 15/04/2019 - 14:04
Summary: A conselleira e a presidenta da organización en Galicia asinaron un convenio a través do que se desenvolverán accións conxuntas Idioma Gallego

A  conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, e a presidenta de UNICEF Comité Autonómico de Galicia, Myriam Garabito Cociña, asinaron hoxe un convenio de colaboración para o desenvolvemento de accións conxuntas no eido educativo, para a promoción e a difusión  dos dereitos de infancia e cidadanía global. Neste sentido, desde ambas partes facilitarase o acceso dos centros de ensino aos recursos educativos e metodoloxía de autoavaliación en Educación en Dereitos de Infancia dispoñible na web de UNICEF Comité Español. Os colexios poderán acceder a este programa rexistrándose na devandita web.

Así mesmo, UNICEF porá a disposición dos centros educativos os materiais de autoavaliación institucional sobre dereitos de infancia e cidadanía globaa e lanzará cada curso unha convocatoria para recoñecer centros de ensino como referentes en Educación en Dereitos de Infancia. No referido á formación do profesorado, porase en coñecemento dos docentes galegos as accións da organización neste eido, e por outra banda promoverase unha formación en dereitos da infancia e cidadanía global por parte da Consellería.

O convenio inclúe a promoción dentro do calendario escolar da celebración nos centros educativos, do 20 de novembro como “Día Universal da Infancia”, así como a colaboración na sensibilización e difusión de campañas, programas e accións formativas encamiñadas a poñer en valor a importancia da educación como base para a inclusión social, os Dereitos da Infancia e o intercambio de boas prácticas en materia educativa nestes eidos.

Así mesmo a Consellería comprométese a asesorar aos centros para o desenvolvemento de programas de aprendizaxe a través de iniciativas solidarias e de voluntariado en aspectos como a saúde, o medio ambiente, o patrimonio cultural, a cooperación internacional, a axuda ás persoas máis necesitadas e especialmente, nos casos de nenos e nenas en desvantaxe pola súa situación social, económica, familiar ou condición de discapacidade.

Convenios de colaboraciónConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalOutras entidadesProfesoradoAlumnadoCentros
Categorías: Administración

Comisións de servizos por motivos de saúde (2019)

Lun, 15/04/2019 - 12:34
Idioma Gallego

Prazo de solicitude de comisión de servizo en atención a situacións especiais por motivos de saúde para o curso académico 2019/2020

O primeiro prazo de solicitude de comisión de servizos por razóns de saúde é do 15 de abril de 2019 ao 30 de abril de 2019, ambos inclusive.

Poderán solicitar unha comisión de servizo por motivos de saúde neste prazo todo o persoal docente dos corpos de catedráticos, de profesores de ensino secundario, de profesores técnicos de formación profesional, de profesores de música e artes escénicas, de profesores de escolas oficiais de idiomas, de profesores de artes plásticas e deseño ou mestres de taller de artes plásticas e deseño e mestres, que non participaran no concurso de traslados, e o profesorado interino, profesorado de relixión e profesorado procedente doutra Comunidade Autónoma.

Para solicitar unha comisións de servizos deberá acceder ao enderezo www.edu.xunta.es/cadp e deberá facer a súa solicitude a través desta aplicación informática.

Enderezos de correo electrónico:

- Profesorado de secundaria: persoal.secundaria@edu.xunta.es
- Mestres: persoal.primaria@edu.xunta.es

Teléfonos de información:

- Profesorado de secundaria: 981 54 54 06, 981 54 52 55.
- Mestres: 981 54 44 82

 

File:  Orde do 30 de abril de 2007: Convocatoria de comisión de servizo por motivos de saúde (DOG) Corrección de erros da convocatoria (DOG)Servizo relacionado: CADPTema: Programas e plansComisións de servizoEnsinanza: Ensinanzas de réxime xeralEnsinanzas de réxime especialEducación das persoas adultasDepartamento: Servizo de Profesorado de Educación Infantil e PrimariaServizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime EspecialColectivo: ProfesoradoSección: BoletínPortada de boletín
Categorías: Administración

Carmen Pomar sinala o Congreso da Asociación Internacional de Etnoloxía como unha oportunidade para tender pontes entre investigadores e sociedade

Dom, 14/04/2019 - 19:00
Summary: A conselleira de Educación participou na inauguración deste encontroO evento reúne na capital de Galicia a preto de 900 expertos de 50 países diferentes Idioma Gallego

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, participou hoxe na inauguración do 14º Congreso da Asociación Internacional de Etnoloxía, que se celebra ata o día 17 na Cidade da Cultura. Organizado polo Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC) xunto ás tres universidades galegas, á Universidade Nacional de Educación a Distancia e á Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (Portugal), o encontro conta tamén co apoio da Xunta de Galicia, entre outras entidades.

A titular do departamento educativo da Xunta de Galicia sinalou este congreso como unha oportunidade “para aprender, dar visibilidade e influencia e tender pontes entre investigadores e sociedade”. “Confiamos en que a presenza masiva de estudosos da antropoloxía na nosa comunidade poña de manifesto a importancia desta disciplina, porque analizar o comportamento dos distintos grupos humanos permítenos ver os acontecementos e tendencias cunha perspectiva máis ampla”, dixo.

A conselleira salientou, ademais, o interese dos temas que se tratarán neste encontro, “que concitan o interese do Goberno galego e o seu apoio, así como o das tres institucións que conforman o Sistema Universitario de Galicia (SUG), conscientes da necesidade de incrementar a investigación nestas materias”.

O 14º Congreso da Asociación Internacional de Etnoloxía reúne preto de 900 especialistas nesta disciplina e afíns, procedentes de 50 países. Ao longo das 90 sesións que contempla o seu programa, abordaranse temas como os movementos migratorios, a crise dos refuxiados, cuestións de xénero, procesos de patrimonialización e consumo turístico na sociedade contemporánea, transformacións do mundo rural ou temas medioambientais relacionados co cambio climático. Así mesmo, desenvolverase unha sesión plenaria especial dedicada integramente á antropoloxía galega.

CongresosUniversidadeConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalSecretaría Xeral de Universidades
Categorías: Administración

O 97,48% do alumnado de cuarto de infantil obtivo praza no centro educativo escollido en primeira opción

Sáb, 13/04/2019 - 10:00
Summary: Este ano rexistráronse 417 solicitudes menos que para o curso 2018/19 Idioma Gallego

O 97,48% do alumnado que solicitou praza en 4º de educación infantil – 3 anos- nos centros educativos sostidos con fondos públicos nas 4 provincias galegas para o vindeiro ano académico 2019/20 obtívoa no colexio escollido como primeira opción, segundo os datos compilados. Este ano recibíronse en toda Galicia un total de 18.077 solicitudes para ese curso, 471 menos ca no anterior; polo que resulta suficiente a oferta de prazas deste curso de infantil, 27.332 postos escolares.

Dentro do mencionado colectivo de alumnado de 3 anos, tan só un 2,52 % non acadou unha praza no centro de primeira escolla. Para esta pequena porcentaxe, as prazas serán asignadas pola comisión de escolarización de cada zona, atendendo aos seguintes centros da preferencia marcada na solicitude de admisión.

Os datos polas 7 principais cidades son os seguintes:

 

Provincia

 Solicitudes recibidas

Escolarizados en 1ª opción

A Coruña

1825

93,64 %

Ferrol

428

100 %

Santiago de Compostela

876

95,21 %

Lugo

764

94,63 %

Ourense

820

99,27 %

Pontevedra

698

98,85 %

Vigo

2127

98,50%

Galicia

18077

97,48 %

 

EscolarizaciónEducación infantilConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalAlumnadoCentros
Categorías: Administración


by Dr. Radut