Skip to Content

Portal educativo

Distribuir contido
Actualizado: hace 16 horas 45 min

A Consellería de Educación participa no Proxecto europeo RUSH para concretar as competencias plurilingües do profesorado

Dom, 19/05/2019 - 12:00
Summary: Trátase dun programa Erasmus+, na acción K2 Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional participa no proxecto Re and up skilling horizons (RUSH), que celebrou esta semana en Santiago de Compostela un encontro transnacional para a mellora de horizontes compartidos e intercambio de experiencias. A finalidade desta iniciativa, que se enmarca na acción K2 de Erasmus+, é a reflexión, comparación e mellora dos procesos de aprendizaxe e ensino de linguas no marco dun contexto plurilingüe.

No proxecto participan 8 socios e implica a 3 países, Italia, España e Croacia. Os socios son institucións provinciais, rexionais e transnacionais, escolas e autoridades locais que deseñaron este proxecto ao concibir as habilidades plurilingües do profesorado como unha dimensión clave a nivel europeo.

A iniciativa xestouse inicialmente entre a provincia italiana de Udine e Galicia, aínda que despois tamén se sumou Croacia, na zona de minoría italiana. Nos tres contextos hai unha situación de convivencia de linguas, polo que o proceso de ensino-aprendizaxe de linguas pode presentar unha estreita relación. Froito desta situación, o proxecto presta unha atención especial ás linguas propias así como á introdución das linguas estranxeiras nestes contextos, co enfoque CLIL (Content and Language Integrated Learning).

Os socios colaboran tendo dous obxectivos comúns, en primeiro lugar a elaboración dunha guía plurilingüe (que será elaborada utilizando as linguas oficiais e minoritarias das rexións participantes no proxecto) e, en segundo, a creación dun centro de recursos educativos para a difusión de materiais educativos plurilingües. O aspecto novidoso de RUSH é facer que colaboren os países europeos vinculados por antigos lazos históricos e lingüísticos, creando unha forte sinerxía entre todas as institucións e escolas involucradas.

Na xornada celebrada esta semana abordáronse as oportunidades que brindan as linguas propias –neste caso o galego– para avanzar cara o plurilingüismo en ámbitos como a ciencia ou a literatura. Así mesmo, analizouse a importancia da lingua desde unha perspectiva inclusiva e coeducativa, ademais de como ferramenta para promover cambios positivos cara unha realidade inclusiva no eido educativo e social. O encontro puxo ademais en valor o traballo das persoas que promoven o uso do galego e son embaixadoras desta lingua e cultura fóra de Galicia.

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional participa neste proxeco a través da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, xunto cos centros educativos IES Salvaterra de Miño e o CEP Carlos Casares. A entidade coordinadora é a escola italiana Convitto Nacionale Paolo Diacono (Cividale del Friuli) que participa xunto con outros dous socios italianos, o concello de Cividale del Friuli (Comune di Cividale del Friuli) e a Agjenzie Regjional pe Lenghe Gurlane. Participan ademais dous socios croatas, a Unione Italiana (en Rijeka, asociación italiana para as Repúblicas de Croacia e Eslovenia) e a Scuola Elementare Italina Bernardo Belussi, de Rovigno.

FormaciónEnsinanzas de réxime xeralConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalDirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación EducativaProfesoradoCentros
Categorías: Administración

Un total de 26 centros públicos galegos participarán no programa de intercambio EduExchanges

Dom, 19/05/2019 - 10:00
Summary: Na primeira edición desta iniciativa de intercambio entre centros educativos da UE participaron 15 centros Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional vén de publicar a resolución do programa de intercambio de alumnado para centros de ensino cos de outros países da Unión Europea EduExchanges. O obxectivo deste programa é que o alumnado mellore as súas competencias en linguas estranxeiras nun contexto de convivencia diaria nunha contorna familiar.

Un total de 26 centros públicos galegos e 416 alumnas e alumnos participarán este curso nesta iniciativa, en concreto os seguintes:

Provincia

Concello

Centro

A Coruña

Boiro

IES Plurilingüe A Cachada

A Coruña

Cambre

IES David Buján

A Coruña

Carral

IES de Carral

A Coruña

A Coruña

IES Salvador de Madariaga

A Coruña

Ferrol

IES de Catabois 

A Coruña

Santiago de Compostela

IES A. Xelmirez I

A Coruña

Oleiros

IES Miraflores 

A Coruña

Oleiros

IES Plurilingüe Xosé Neira Vilas

A Coruña

Trazo

CPI de Viaño Pequeno  Trazo

Lugo

Burela

IES Monte Castelo

Lugo

Foz

IES de Foz

Lugo

Lugo

IES Sanxillao 

Lugo

Monforte de Lemos

IES Río Cabe

Lugo

Monforte de Lemos

IES A Pinguela 

Lugo

Xove

IES Illa de Sarón 

Ourense

Ourense

IES As Lagoas 

Pontevedra

Lalín

IES Ramón María Aller Ulloa 

Pontevedra

Moaña

IES Plurilingüe A Paralaia 

Pontevedra

Nigrán

CPI Plurilingüe Arquitecto Palacios

Pontevedra

Ponteareas

IES Pedra da Auga

Pontevedra

Pontevedra

IES Valle-Inclán

Pontevedra

Sanxenxo

IES Sanxenxo

Pontevedra

Vilagarcía de Arousa

IES Castro Alobre

Pontevedra

Vilagarcía de Arousa

IES Fermín Bouza Brey

Pontevedra

Vilagarcía de Arousa

IES Miguel Ángel González Estévez

Pontevedra

Vigo

IES Politécnico de Vigo

 

A convocatoria está dirixida a alumnado que curse 3º e 4º de ESO en centros de ensino públicos galegos que teñan desenvolvido algunha iniciativa de intercambio -ou teñan previsto facelo- entre o 1 de xaneiro e o 30 de xuño de 2019. O idioma de estudo obxecto do intercambio pode ser a primeira ou a segunda lingua estranxeira cursada polo alumno.

Cada centro seleccionado recibirá unha axuda económica máxima de 7.000 euros da Consellería que será destinada a sufragar os gastos derivados do intercambio. Os centros educativos deberán ocuparse de todos os aspectos organizativos relacionados co intercambio, incluída a planificación das actividades educativas e extraescolares que consideren, baixo a supervisión dun docente que exercerá de coordinador.

Pola súa banda, as familias do alumnado participante no proxecto comprométense a recibir na súa casa a un alumno doutro país e a responsabilizarse do seu aloxamento e manutención.

Esta iniciativa está enmarcada na Estratexia Galega de Linguas Estranxeiras 2020, Edulingüe, para o fomento e a mellora do plurilingüismo no ensino non universitario, e pretende fomentar a mobilidade entre o alumnado co fin de mellorar a súa competencia lingüística en linguas estranxeiras.

PlurilingüismoProgramas e plansEducación secundaria obrigatoriaConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalProfesoradoAlumnadoFamiliasCentros
Categorías: Administración

A Consellería de Educación convoca o Premio Proxecta ás mellores iniciativas desenvolvidas ao abeiro destes programas

Sáb, 18/05/2019 - 11:00
Summary: O obxectivo destes galardóns é consolidar e visibilizar a metodoloxía de traballo por proxectos que poñen en marcha os centros participantes nos programas enmarcados nesta iniciativa Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional vén de convocar o Premio Proxecta de Innovación Educativa 2019 para os centros docentes públicos admitidos no Plan Proxecta durante o curso escolar 2018/19. O obxectivo destes galardóns é consolidar e visibilizar a metodoloxía de traballo por proxectos que poñen en marcha os centros participantes neste programa.

A convocatoria establece dúas categorías, unha para infantil e primaria e outra para educación secundaria obrigatoria, bacharelato, formación profesional e ensinanzas de réxime especial. En cada unha delas concederanse cinco premios: un primeiro (5.000 euros), un segundo (4.000 euros), un terceiro (3.000 euros) e dous accésits (1.000 euros cada un).

Cada centro docente poderá presentar unha soa solicitude de participación nestes premios.

A solicitude e documentación deben presentarse en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de novembro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. Ademais, deberase adiantar a través do correo electrónico unha copia da solicitude selada polo Rexistro, que será enviada antes do remate do prazo de solicitude ao enderezo electrónico planproxecta@edu.xunta.es

Entre outra documentación, para participar na convocatoria os centros deberán remitir unha memoria descritiva da integración da aprendizaxe competencial e da metodoloxía por proxectos a través da participación do centro no Plan Proxecta en calquera das súas convocatorias. Valoraranse todos aqueles aspectos que describan accións concretas, metodoloxías aplicadas e logros acadados coa participación nos distintos programas do Plan Proxecta. O prazo de presentación de solicitudes e documentación rematará o 31 de maio de 2019.

O Plan Proxecta é unha iniciativa da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional en colaboración con diferentes organismos, dirixida a fomentar a innovación educativa nos centros a través de programas educativos que desenvolvan as competencias clave como eixe do currículo e os elementos transversais, nos cales se inclúe a educación en valores.

Neste curso ofertáronse un total de 43 programas diferentes, relacionados cos ámbitos da saúde, a alimentación, a actividade física, a ciencia e a tecnoloxía, a lingua, o patrimonio, a solidariedade, o medio ambiente, o desenvolvemento sustentable, a igualdade, o consumo responsable, o voluntariado, a interculturalidade, a convivencia, a educación emocional, o audiovisual, a normalización lingüística, os dereitos da infancia ou a mobilidade, entre outros. No actual curso 2018/19 participan no Plan Proxecta 542 centros de ensino e preto de 138.000 alumnas e alumnos.

Premios autonómicosPlan ProxectaEnsinanzas de réxime xeralConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalProfesoradoCentros
Categorías: Administración

Listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas do concurso-oposición ao corpo de PES, PT, EOI, profesores de música e artes escénicas, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades para o ano 2019

Xov, 16/05/2019 - 14:45
Idioma GallegoAnuncio principal: Concurso-oposición ao corpo de profesores de ensino secundario, técnicos de formación profesional, escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades para o ano 2019

Xúntase a Resolución da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fan públicas as as listas provisionais de persoal admitido e excluído dos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, ao corpo de profesores de música e artes escénicas, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, convocados pola Orde do 21 defebreiro de 2019 (Diario Oficial de Galicia núm. 48 do 8 de marzo).

O prazo de reclamacións contra estas listas é de cinco (5) días hábiles e comeza o venres día 17 de maio e remata o venres día 24 de maio de 2019. As reclamacións deberán formularse por medios electrónicos e dirixirse á Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional de acordo co establecido na base sexta da Orde do 21 de febreiro de 2019.

Para realizar reclamacións á lista provisional de persoas admitidas e excluídas deberá acceder a sede electrónica da Xunta de Galicia na seguinte ligazón https://sede.xunta.gal/portada

Unha vez acceda á sede:

1º Identificarse co seu usuario e contrasinal

2º Premer no botón Acción do código de procedemento ED001A 2019/...

3º Aparecerá unha mensaxe coa seguinte lenda: Alegacións

4º Cubrir o formulario, anexar a documentación se é o caso, asinar e presentar electronicamente

No caso das persoas que non figuren na listas de persoas admitidas/excluídas o procedemento para alegacións deberá realizarse mediante o modelo xenérico PR004A dispoñible na sede electrónica.

 

Servizo relacionado: OposiciónsTema: Programas e plansOposiciónsEnsinanza: Ensinanzas de réxime xeralEnsinanzas de réxime especialDepartamento: Servizo de Profesorado de Educación Infantil e PrimariaServizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime EspecialColectivo: ProfesoradoSección: BoletínPortada de boletín
Categorías: Administración

Apertura de prazo para as persoas interinas e susbstitutas que queira solicitar, se fose o caso, a non participación na elección de destinos para o próximo curso (CADP)

Xov, 16/05/2019 - 11:39
Idioma Gallego

Ábrese un prazo - desde o 15 ata o 31 de maio, ambos incluídos - para que o persoal interino ou substituto poida solicitar a non participación na elección de destinos para o curso 2019-2020 (CADP), sempre que estean nalgunha das situacións que lles permita facelo.

As persoas interesadas deberán facer a solicitude a través da páxina www.edu.xunta.es/substitutos onde teñen toda a información relativa a este tema.
 

Servizo relacionado: SubstituciónsTema: Interinidades e substituciónsEnsinanza: Ensinanzas de réxime xeralEnsinanzas de réxime especialEducación das persoas adultasDepartamento: Servizo de Profesorado de Educación Infantil e PrimariaServizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime EspecialColectivo: Profesorado
Categorías: Administración

A Radio Galega emitirá no Día das Letras os traballos dos centros gañadores do Concurso de Podcasts elaborados na biblioteca escolar

Xov, 16/05/2019 - 11:30
Summary: Recibíronse un total de 107 traballos procedentes de 64 centros educativos Idioma Gallego

A Radio Galega emitirá o Día das Letras Galegas os podcasts dos centros premiados no I Concurso de Podcasts, convocado pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional para os centros educativos públicos que participan no programa Radio na Biblio ou, de non facelo, que conten con emisora de radio escolar.

Recibíronse un total de 107 traballos procedentes de 64 centros educativos.

A Consellería vén de publicar a resolución deste certame, no que se galardoa a 8 centros nas diferentes modalidades, tal e como queda recollido no seguinte cadro:

Modalidade

Centro

Concello

Podcast

I

CEIP Víctor Sáenz

Mazaricos

O mazarico

CEIP de Carballedo

Cerdedo-Cotobade

A lenda de Florentina

II

CEIP de Vilar de Barrio

Vilar de Barrio

A xanela cultural. Especial Letras Galegas

CEIP Ramón de Valenzuela

Silleda

Alto dos Xenerais

III

CPI de Vedra

Vedra

Os Xenerais

CPI Manuel Suárez Marquier

O Rosal

Os cabaqueiros

IES Pedras Rubias

Salceda de Caselas

Polo río abaixo hai...

IV

IES Punta Candieira

 

Cedeira

As lavandeiras

Os centros gañadores nas distintas modalidades recibirán unha asignación de 1.000 euros para melloras no equipamento e infraestrutura do laboratorio/emisora de radio, que deberá quedar vinculado á biblioteca.

Os podcast premiados serán emitidos pola Radio Galega, ademais de ser difundidos a través da súa web e da canle dixital do Diario Cultural. Tamén se emitirán entrevistas cos gañadores na programación especial da emisora co gallo do Día das Letras Galegas.

Difusión do patrimonio

O certame, organizado en colaboración coa Radio Galega, ten como obxectivo estimular o coñecemento e difusión do patrimonio cultural galego. Por iso, e dado que o Día das Letras Galegas deste ano homenaxea a Antón Fraguas, estudoso da cultura galega, a temática dos podcast debía ser o patrimonio material ou inmaterial de Galicia, buscando un vínculo coa contorna de cada centro educativo participante.

Así mesmo, preténdese afondar no traballo que desde as bibliotecas escolares se está a facer arredor da radio. Trátase de converter estes espazos en laboratorios creativos de aprendizaxe, xa que son unha ferramenta de gran potencial pedagóxico no reforzo das prácticas comunicativas do alumnado e da súa motivación para participar en proxectos colaborativos nos que se traballan distintas habilidades e competencias.

Premios autonómicosLingua galegaEnsinanzas de réxime xeralConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalEntidades autonómicasProfesoradoAlumnadoFamiliasCentros
Categorías: Administración

Selección de estadías formativas en empresas para profesorado de Formación Profesional 2019. Resolución definitiva

Xov, 16/05/2019 - 11:02
Idioma GallegoPublicada a Resolución definitiva da comisión de selección de estadías formativas en empresas ou institucións para o ano 2019 destinadas ao profesorado dos corpos e das especialidades vinculadas ás ensinanzas de formación profesional inicial, e das artes plásticas e o deseño.
  Tema: Información xeralProgramas e plansEnsinanza: Formación Profesional inicialDepartamento: Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación EducativaSubdirección Xeral de Formación ProfesionalServizo de Ordenación e Formación ProfesionalColectivo: ProfesoradoCentrosEmpresas
Categorías: Administración

Convocado o Premio pola Igualdade Carmen López-Cortón 2019 para os centros docentes públicos

Xov, 16/05/2019 - 10:00
Idioma Gallego

Resolución do 14 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca o Premio pola Igualdade Carmen López-Cortón 2019 para os centros docentes públicos.

  • O prazo de presentación rematará o 17 de outubro do 2019.
     

 

File:  Resolución do 14 de maio de 2019 AnexoTema: IgualdadePremios autonómicosEnsinanza: Ensinanzas de réxime xeralColectivo: ProfesoradoCentrosSección: BoletínPortada de boletín
Categorías: Administración

A conselleira de Educación visita o CPI de Cova Terreña

Mér, 15/05/2019 - 13:53
Summary: O centro é moi activo en diferentes programas educativos Idioma Gallego

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, visitou esta mañá o CPI de Cova Terreña (Baiona), onde se interesou polo funcionamento neste centro dos diferentes programas nos que está implicado. Non en balde, o centro forma parte do Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares (PLAMBE) e desenvolve tres liñas dos contratos-programa: a de  Reforzo, orientación e apoio (PROA), que busca mellorar as perspectivas escolares do alumnado con dificultades; a de mellora da competencia matemática e a destinada á mellora da convivencia e promoción da igualdade nos centros.

O centro conta ademais desde o curso 2014/15 co proxecto de libro dixital E-Dixgal e participa en varias iniciativas do Plan Proxecta para a promoción do uso da programación como ferramenta para desenvolver as competencias do alumnado (Aprendo programando) o fomento dos hábitos de alimentación saudables (Aliméntate ben), para o coñecemento do clima e meteoroloxía de Galicia (MeteoEscolas) e para o achegamento aos espazos, arquitectura e identidade territorial (Proxecto Terra). Durante o seu percorrido polo CPI, a conselleira estivo acompañada polo delegado da Xunta en Vigo, Ignacio López-Chaves, e polo alcalde de Baiona, Ángel Manuel Rodal.

Programas e plansEnsinanzas de réxime xeralConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalCentros
Categorías: Administración

Carmen Pomar participa nos actos do Día Internacional da Luz, que a UNESCO celebra este ano en Santiago

Mér, 15/05/2019 - 13:15
Idioma Gallego

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, asistiu esta mañá aos actos do Día Internacional da Luz en Santiago, a cidade designada polo Comité Español como sede do acto central a nivel de todo o Estado para a celebración deste evento que cada 16 de maio conmemora a primeira emisión de luz láser realizada en 1960 por Theodore Maiman cun láser de rubí.

A conselleira Carmen Pomar salientou que a luz “marca non só a arquitectura de lugares Patrimonio da Humanidade, como Santiago ou París, senón que xoga un papel crucial en campos tan diversos como a medicina, as comunicacións, a produción de enerxía, a agricultura, a bioloxía ou a astronomía”. Pomar asegurou que o seu departamento “comparte” os obxectivos primordiais desta efeméride e “conscientes de que a revolución tecnolóxica transforma a nosa forma de vivir e traballar”, traballa para a posta en marcha iniciativas concretas para atraer o talento do alumnado cara materias STEM (Matemáticas, Ciencia, Tecnoloxía e Enxeñaría), concluíu.

O Día Internacional da Luz -promovido polo Programa Internacional de Ciencia Básica (IBSP) da UNESCO, e que se celebrou por primeira vez o ano pasado en París- busca divulgar entre a cidadanía a repercusión da ciencia e as tecnoloxías da luz no día a día tanto no eido científico como noutros ámbitos como poden ser a arte, a cultura e o desenvolvemento sostible.

Información xeralConsellería de Educación, Universidade e Formación Profesional
Categorías: Administración

Apertura do segundo prazo para o profesorado de secundaria para solicitar comisións de servizos por motivos de saúde

Mar, 14/05/2019 - 12:35
Idioma GallegoAnuncio principal: Comisións de servizos por motivos de saúde (2019)

O segundo prazo para solicitar unha comisión de servizos por motivos de saúde é o comprendido entre o 15 de maio de 2019 e o 29 de maio de 2019, ambos incluídos.

Poderán solicitar unha comisión de servizo por motivos de saúde neste prazo todo o persoal docente dos corpos de catedráticos, de profesores de ensino secundario, de profesores técnicos de formación profesional, de profesores de música e artes escénicas, de profesores de escolas oficiais de idiomas, de profesores de artes plásticas e deseño e mestres de taller de artes plásticas e deseño que participaron no concurso de traslados.

Enderezos de correo electrónico:
- Profesorado de secundaria: persoal.secundaria@edu.xunta.es

Teléfonos de información:
- Profesorado de secundaria: 981 54 54 06, 981 54 52 55.

 

 

Servizo relacionado: CADPTema: Programas e plansComisións de servizoEnsinanza: Ensinanzas de réxime xeralEnsinanzas de réxime especialEducación das persoas adultasDepartamento: Servizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime EspecialColectivo: ProfesoradoSección: BoletínPortada de boletín
Categorías: Administración

A Consellería de Educación recoñece 43 iniciativas de centros de formación profesional cos premios a proxectos de innovación

Mar, 14/05/2019 - 12:27
Summary: O obxectivo dos galardóns é impulsar iniciativas e proxectos innovadores na FP, ao tempo que se favorece a relación coas empresas da contorna Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional vén de publicar a resolución pola que se resolven os premios para o desenvolvemento de proxectos de innovación tecnolóxica ou científica e proxectos de innovación didáctica no ámbito da formación profesional. A través dela recoñécese a calidade dun total de 43 proxectos de centros de ensino das 4 provincias galegas. A dotación económica total para estes premios ascendeu a 800.000 euros.

O obxectivo desta convocatoria é impulsar iniciativas e proxectos innovadores no ámbito da FP, ao tempo que se fomenta a colaboración con empresas e institucións do seu contorno e con outros centros educativos e se favorece o emprendemento e a aparición de novas iniciativas empresariais, especialmente aquelas que sexan susceptibles de pórse en marcha na Rede galega de viveiros de empresa.

Modalidade A

A convocatoria estrutúrase en dúas modalidades. A primeira delas está destinada a proxectos que teñan como obxectivo a xeración de innovación tecnolóxica ou científica, que redunden na mellora de procesos de produción ou de prestación de servizos. As iniciativas debían estar orientadas a impulsar a transferencia tecnolóxica entre os centros educativos e o contorno produtivo, así como ter unha incidencia significativa na futura inserción laboral do alumnado e na súa empregabilidade, favorecendo a aparición de oportunidades laborais e iniciativas empresariais.

Nesta modalidade resultaron premiados os seguintes proxectos:

Centro coordinador

Nome do proxecto

IES Monte Neme

(Carballo)

Simulador Industria 4.0 e loT

CIFP Ferrolterra

(Ferrol)

Sistema de antena para a comunicación con Estación Espacial Internacional (ISS)

CIFP Ferrolterra

(Ferrol)

Enerxihaus: casa pasiva contenerizada

CIFP Ferrolterra

(Ferrol)

Transformación de vehículo de combustión a vehículo eléctrico

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro (Ferrol)

Desenvolvemento dunha aplicación móbil plurilingüe de recursos turísticos para a comarca de Ferrol

IES de Melide (Melide)

Mesa adaptada para alumnado cunha mobilidade comprometida

CIFP Politécnico de Santiago (Santiago)

Tecnoloxía extractiva para a camelia

IES de Ortigueira (Ortigueira)

ZAN_in construción dunha zanfona

IES Fraga do Eume (Pontedeume)

Aproveitamento dos residuos xerados na elaboración de cervexa artesá para a fabricación de produtos con valor engadido

CIFP Imaxe e Son

(A Coruña)

Deseño e construción dun “line-array” profesional adaptado para uso educativo

CIFP As Mercedes

(Lugo)

Mellora das condicións ambientais e da eficiencia das granxas de porcino

CIFP As Mercedes

(Lugo)

Adaptación a GLP dun motor aeronáutico e fabricación dunha bancada de probas

IES de Foz (Foz)

Kahvehvan, o café da FP na rúa

CIFP Porta da Auga (Ribadeo)

Rachando barreiras cas novas tecnoloxías

IES Plurilingüe A Paralaia (Moaña)

Bomba undimotriz.

IES Montecelo (Pontevedra)

AQUAMÓBIL ADAPT

IES Frei Martín Sarmiento (Pontevedra)

Valorización do bagazo da uva coa elaboración de produtos cosméticos e de alimentación

CIFP Manuel Antonio (Vigo)

Tradición e Innovación dos produtos derivados do millo Galego

CIFP Manuel Antonio (Vigo)

Cultivo e comercialización de flores comestibles e de litoral

CIFP Manuel Antonio (Vigo)

Control de calidade en algas para a elaboración de cosmética natural biosaudable

CIFP Manuel Antonio (Vigo)

Economía circular baseada nos residuos do CIFP Manuel Antonio

 

Modalidade B

No caso da segunda das modalidades, os proxectos debían ter como obxectivo a creación de materiais ou recursos didácticos que supoñan unha clara innovación nalgunha das familias profesionais. Neste sentido, pedíase que estivesen orientados á introdución e á aprendizaxe de novos contidos, tecnoloxías avanzadas, e instrumental ou maquinaria na aula ou no taller, potenciando o deseño de materiais didácticos, deseño de prototipos ou simuladores, laboratorios para prácticas ou maquetas, aplicacións informáticas, etc. Ademais, eses materiais debían ser doadamente trasladables a outros centros educativos onde se impartan as ensinanzas para as que foron deseñados.

Nesta modalidade resultaron premiados os seguintes proxectos:

Centro coordinador

Proxecto

IES Monte Neme (Carballo)

nanoEDICIÓNSmobil

CIFP Ferrolterra (Ferrol)

Coñecendo o Sistema Solar en Ferrolterra

CIFP Ferrolterra (Ferrol)

Gasodomésticos: creación dunha aula móbil para a posta en marcha, o mantemento,a reparación e adecuación de aparellos de gas

CIFP Ferrolterra (Ferrol)

Maqueta alineamiento de eixes e montaxe e desmontaxe de rodamentos

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro (Ferrol)

Aprendizaxe ubicua dos fundamentos dos sistemas operativos mediante simulación de algoritmos en escenarios personalizados

IES Leixa (Ferrol)

Etaboleiro. Taboleiro de novas dixitais

CIFP Coroso (Ribeira)

Entrenador de rexímenes de neutro, con notificación de alarmas mediante APP/email

CIFP Politécnico de Santiago (Santiago)

Robótica colaborativa en procesos de fabricación flexible para a industria 4.0

CIFP Politécnico de Santiago (Santiago)

Adestrador modular de redes telemáticas con IoT integrado

CIFP Compostela (Santiago)

Aula multisensorial.

IES Nº 1 (Ordes)

Fabricación de maqueta didáctica do sistema eléctrico do Renault Scenic con realidade aumentada mediante codigos QR

CIFP Imaxe e Son (A Coruña)

Elaboración de materiais de produción de videoxogos

CIFP Politécnico de Lugo (Lugo)

Adestradores didácticos de control industrial. Iiot

CIFP As Mercedes (Lugo)

Panel de simulación de instrumentos de aviación con electrónica analóxica e dixital

IES María Sarmiento (Viveiro)

Banco de ensaio da máquina asíncrona con captura de datos, control PROFINET e visualización HMI

de datos, control PROFINET e visualización HMI

CIFP Porta da Auga (Ribadeo)

Construción dunha maqueta didáctica para simular o automatismo dunha estación de tratamento de augas potabilizadora (ETAP)

CIFP A Carballeira- Marcos Valcárcel (Ourense)

Técnicas análiticas aplicables no sector alimentario

CIFP Portovello (Ourense)

Smart Commerce: innovación dixital no comercio local

CIFP Manuel Antonio (Vigo)

Xadrez educativo na FP Básica

CIFP Valentín Paz Andrade (Vigo)

Procesos de dixitalización, impresión 3D e fabricación mecánica

IES Chan do Monte (Marín)

Sistema de planificación de recursos empresariais ODOO: módulos de contabilidade, facturación, almacén, recursos humanos, CRM e tenda de comercio electrónico

CIFP Carlos Oroza (Pontevedra)

Impresoras cartesianas 4.0 de gran formato con aplicacións gastronómicas

 

Premios autonómicosFormación Profesional inicialConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalSubdirección Xeral de Formación ProfesionalServizo de Orientación Profesional e Relación con EmpresasProfesoradoCentros
Categorías: Administración

Baremación e puntuacións provisionais das solicitudes correspondentes aos premios extraordinarios de formación profesional de grao superior do curso 2017/2018

Mar, 14/05/2019 - 12:20
Idioma GallegoAnuncio principal: Convocados os premios extraordinarios de formación profesional de grao superior correspondentes ao curso 2017/2018

Baremación e puntuacións provisionais das solicitudes correspondentes aos premios extraordinarios de formación profesional de grao superior do curso 2017/2018.

 

Servizo relacionado: Premios ao alumnadoTema: Premios autonómicosEnsinanza: Formación Profesional inicialDepartamento: Servizo de Avaliación e Calidade do Sistema EducativoColectivo: AlumnadoCentros
Categorías: Administración

A rehabilitación integral do CEIP de Prácticas (Ourense) permitirá un aforro enerxético do 22,6%

Mar, 14/05/2019 - 12:09
Summary: A conselleira de Educación visitou hoxe o centroOs traballos comezarán a executarse a mediados do mes de xullo Idioma Gallego

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, visitou esta mañá o CEIP de Prácticas, na cidade das Burgas, para o que o pasado venres se licitou na plataforma Contratos de Galicia unha obra de rehabilitación integral que permitirá un aforro enerxético do 22,6 % no consumo de enerxía primaria non renovable e do 21,2 % en emisións de CO2.

Durante a súa visita a conselleira tivo a oportunidade de coñecer as iniciativas que está a desenvolver este centro ourensán e agradeceu a implicación da comunidade educativa no día a día do colexio. Neste sentido, salientou que nunha educación de calidade é imprescindible non só o traballo dos docentes e os equipos directivos, senón tamén o apoio das familias.

Así mesmo expúxose o cronograma das obras, que está previsto que comecen a mediados do mes de xullo e se realicen no verán na súa meirande parte para interferir o menos posible na actividade lectiva. O orzamento de licitación desta actuación ascende a 1.054.797,06 euros. Con eles acometeranse traballos para a mellora da eficiencia enerxética, en concreto o illamento das fachadas dos seus dous edificios, a colocación de panel sándwich na cuberta do edificio principal e de illamento térmico na cara superior do forxado do baixo cuberta, a instalación de novas persianas na planta baixa e a substitución de luminarias por unhas novas de alta eficiencia enerxética con equipos de regulación lumínica e detectores de presenza en corredores e aseos.

Ademais colocaranse ventás de vélux no faldón da cuberta, cubriranse tres patios interiores, limparase a fachada, instalaranse falsos teitos acústicos nas aulas, mudarase a carpintería interior da segunda planta, pintarase o interior de todo o centro e pulirase o pavimento de terrazo. Así mesmo faranse uns aseos infantís na planta baixa e cambiarase a valla de separación co IES 12 de Outubro.

O obxectivo das actuacións de rehabilitación integral é a posta a punto dos centros máis antigos do sistema. Deste xeito, desde as unidades técnicas provinciais escolleuse, en base a criterios exclusivamente técnicos, centros de ensino construídos entre 1970 e 1985, que presentaban necesidades de mellora enerxética e funcional e cun número de alumnas e alumnos, en xeral superior a 150.

Na súa visita ao centro Carmen Pomar estivo acompañada na súa visita ao centro pola delegada da Xunta na provincia de Ourense, Marisol Díaz Mouteira, e polo alcalde da cidade, Jesús Vázquez Abad.

Construcións e mellorasEducación primariaConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalCentros
Categorías: Administración

Listaxe provisional de alumnado seleccionado e suplente das axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2019, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos

Mar, 14/05/2019 - 09:30
Idioma Gallego

Publicada a listaxe provisional de alumnado seleccionado e suplente, segundo o establecido no artigo 17.3 da Orde do 4 de febreiro de 2019 pola que se convocan axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2019, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva. (DOG do 20/02/2019).

Servizo relacionado: AxudasleTema: BolsasProgramas e plansAxudasleEnsinanza: Educación secundaria obrigatoriaColectivo: ProfesoradoAlumnadoFamiliasCentrosSección: Linguas estranxeiras
Categorías: Administración

Relación de persoas beneficiarias de reintegros individuais de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario durante o ano 2018

Mar, 14/05/2019 - 09:20
Idioma GallegoAnuncio principal: Procedemento para o reintegro individual de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario para o ano 2018

Resolución do 3 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a relación de persoas beneficiarias de reintegros individuais de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario durante o ano 2018.

 

Tema: Reintegros individuaisDepartamento: Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación EducativaSubdirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa e Formación do ProfesoradoColectivo: Profesorado
Categorías: Administración

Adxudicación definitiva do concurso de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas... para o ano 2019

Mar, 14/05/2019 - 00:15
Idioma GallegoAnuncio principal: Concurso de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, EAA e OA, CMUS, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación para o ano 2019

Resolución do 7 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se resolve definitivamente o concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño e inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de Educación, convocado pola Orde do 15 de outubro de 2018 (Diario Oficial de Galicia número 208, do 31 de outubro).

 

Servizo relacionado: CXTTema: Concurso de trasladosEnsinanza: Ensinanzas de réxime xeralEnsinanzas de réxime especialDepartamento: Servizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime EspecialColectivo: ProfesoradoCentros
Categorías: Administración

Premios para o desenvolvemento de proxectos de innovación tecnolóxica ou científica e proxectos de innovación didáctica no ámbito da formación profesional. Relación de proxectos premiados

Lun, 13/05/2019 - 15:39
Idioma GallegoPublicada a Resolución do 30 de abril de 2019 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se resolven os premios para o desenvolvemento de proxectos de innovación tecnolóxica ou científica e proxectos de innovación didáctica no ámbito da formación profesional en centros públicos dependentes da Consellería de Educación, Universidade e Formación profesional onde se impartan ensinanzas de formación profesional, convocados na resolución do 19 de decembro de 2018. Tema: Premios autonómicosEnsinanza: Formación Profesional inicialDepartamento: Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación EducativaSubdirección Xeral de Formación ProfesionalServizo de Orientación Profesional e Relación con EmpresasColectivo: ProfesoradoCentros
Categorías: Administración


by Dr. Radut