Skip to Content

Portal educativo

Distribuir contido
Actualizado: hace 9 horas 10 min

O Goberno galego convoca 100 novas bolsas para contratos predoutorais de persoal investigador, ás que destina 8,1M €

Xov, 06/02/2020 - 12:10
Summary: O obxectivo desta convocatoria conxunta entre as consellerías de Educación e de Economía é garantir a formación inicial dos investigadores galegos no Sistema Universitario de Galicia e noutras entidades do sistema galego de I+D+i ao longo de tres anosComo melloras, elévanse as contías destes contratos de formación inicial de científicos, que recibirán entre 22.900 e 25.000 €/ano en función da modalidade da que resulten beneficiariosAdemais, as bolsas abranguen ata 6.000 euros máis para estadías de tres meses no estranxeiro e un complemento anual para gastos e segurosA día de hoxe hai 257 investigadores predoutorais traballando nas universidades galegas e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i grazas a esta liña de apoio da Xunta de Galicia Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a Consellería de Economía, Emprego e Industria (a través da Axencia Galega de Innovación, GAIN) veñen de convocar 100 novas bolsas de contratos predoutorais co fin de garantir a formación inicial dos investigadores galegos no Sistema Universitario de Galicia (SUG), nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do sistema galego de I+D+i cunha duración de tres anos. A convocatoria -á que este ano se destinan 8.129.100 euros- pode consultarse no Diario Oficial de Galicia de hoxe.

O obxectivo deste programa, que se vén desenvolvemento desde o ano 2012, é a formación do persoal investigador desde etapas iniciais (preparación da tese doutoral), partindo da base de que, mediante procesos formativos estables, adquirirán as habilidades propias do persoal investigador. En concreto, na actualidade hai 257 predoutorais realizando os seus traballos de investigación na nosa Comunidade grazas a esta liña de apoio da Xunta de Galicia.

A contía global desta convocatoria supón un incremento de case o 7,5% con respecto a este ano, que se traduce tamén nun aumento da contía anual dos contratos para os vindeiros tres anos. Así, os beneficiarios da modalidade A obterán unha bolsa de 25.000 €/ano fronte aos 23.500 do ano 2019, mentres que os da Modalidade B obterán 22.900 €/ano fronte aos 20.500 actuais. Ademais dos contratos, as bolsas abranguen o financiamento de estadías de tres meses no estranxeiro e un complemento anual para gastos e seguros.

Beneficiarios e modalidades

A convocatoria vai destinada ás universidades do SUG, aos organismos públicos de investigación de Galicia, ás fundacións de investigación sanitaria de Galicia (Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela, Fundación Profesor Novoa Santos e Fundación Biomédica Galicia Sur), e aos centros do CSIC (Consello Superior de Investigacións Científicas) e o IEO (Instituto Español de Oceanografía) radicados en Galicia que contraten persoas tituladas superiores para a súa formación como doutoras e doutores nos seus centros; e divídese en dúas modalidades.

Na modalidade A as axudas están enfocadas a potenciar as traxectorias de investigación vinculadas ás áreas estratéxicas segundo os obxectivos definidos na Estratexia de especialización intelixente de Galicia RIS3, para mellorar a competitividade, o crecemento económico e o emprego sustentable a través da innovación, e que orientarán as políticas de cohesión da Unión Europea para o período 2014-2020. A previsión é financiar 57 contratos predoutorais nesta modalidade e o importe máximo de cada axuda ascenderá a 25.000 euros anuais.

Pola súa parte, a modalidade B busca garantir a representación de todas as ramas do coñecemento, establecendo un número de prazas para aquelas áreas que se atopan con máis dificultades de encaixe directo nos sectores produtivos, pero que resultan fundamentais para o crecemento sustentable dunha económica baseada no coñecemento. Deste xeito, garántese un mínimo de 10 axudas no ámbito das universidades para Artes e Humanidades, e outras 10 para Ciencias Sociais e Xurídicas, sempre que o número de solicitudes o permita. Nesta categoría beneficiaranse un total de 43 investigadores que preparan a tese e o importe máximo de cada axuda será de 22.900 euros anuais.

Estadías no estranxeiro

Ademais, ambas as dúas convocatorias inclúen estadías de tres meses de duración no estranxeiro cun importe máximo de 6.000 euros, en función do destino. Deste xeito, se o científico escolle Portugal ou Andorra recibirá 2.000 euros; se realiza a súa estancia en Europa (salvo os dous países anteriores), África ou América (agás Estados Unidos e Canadá) terá á súa disposición 4.000 euros; e se o destino é Estados Unidos, Canadá, Asia ou Oceanía, a achega será de 6.000 euros. 

BolsasUniversidadeConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalSecretaría Xeral de UniversidadesSubdirección Xeral de Promoción Científica e Tecnolóxica UniversitariaAlumnado
Categorías: Administración

Adxudicación provisional do concurso de traslados específico para cubrir prazas de xefatura de Departamento de Orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria, de educación primaria e de educación especial

Xov, 06/02/2020 - 11:43
Idioma Gallego

De acordo co establecido na base décimo quinta da Orde do 9 de outubro de 2019 pola que se convoca concurso específico entre o persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura de Departamento de Orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria, de educación primaria e de educación especial dependentes desta consellería (DOG núm. 200, do 21 de outubro), o persoal concursante poderá presentar reclamación á resolución provisional no prazo de 10 días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación da adxudicación de destinos provisionais na páxina web da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.

Igualmente, e no mesmo prazo, o persoal concursante poderá presentar renuncia a súa participación no concurso.

 • O prazo para reclamacións e renuncias, e o comprendido entre o día 7 e o 20 de febreiro ambos incluídos.

As ditas reclamacións e renuncias presentaranse polos procedementos aos que alude a base sexta e remitiranse ademais por correo electrónico a persoal.primaria@edu.xunta.gal

De acordo coa base segunda, se a praza adxudicada é un centro de orientación compartido, poderá consultar se ten centros compartidos e/ou adscritos no Anexo II ou no Anexo III da orde pola que se convoca este concurso específico.

Anuncio principal: Concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria e de educación especial para o ano 2020Tema: Programas e plansConcurso de trasladosEnsinanza: Educación infantilEducación primariaDepartamento: Servizo de Profesorado de Educación Infantil e PrimariaColectivo: ProfesoradoSección: BoletínPortada de boletín
Categorías: Administración

Resolución provisional do concurso de traslados específico, entre persoal funcionario docente do corpo de mestres e do corpo de profesores de ensino secundario, para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos

Xov, 06/02/2020 - 11:33
Idioma GallegoAnuncio principal: Convocado concurso de traslados específico, entre persoal funcionario docente do corpo de mestres e do corpo de profesores de ensino secundario, para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos

Resolución da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se resolve provisionalmente o concurso de trasladosespecífico, entre persoal funcionario docente do corpo de mestres e do corpo de profesores de ensino secundario, para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos.

 •   O prazo para alegacións e renuncias é de 5 días hábiles, iniciándose o 07/02/2020 e rematando o 13/02/2020, ambos incluídos
   
Servizo relacionado: CXTTema: Programas e plansConcurso de trasladosEnsinanza: Ensinanzas de réxime xeralDepartamento: Servizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime EspecialColectivo: ProfesoradoSección: BoletínPortada de boletín
Categorías: Administración

Resolución provisional do concurso de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos e PES, PT, EOI, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores de Educación para o 2020

Xov, 06/02/2020 - 11:17
Idioma GallegoAnuncio principal: Concurso de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos e PES, PT, EOI, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores de Educación para o 2020

Resolución da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se resolve provisionalmente o concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación.

 • O prazo para alegacións e renuncias é de 10 días hábiles, comenzando o día 07/02/2020 e rematando o 20/02/2020, ambos incluídos
   
Servizo relacionado: CXTTema: Programas e plansConcurso de trasladosEnsinanza: Ensinanzas de réxime xeralEnsinanzas de réxime especialDepartamento: Servizo de Profesorado de Educación Infantil e PrimariaServizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime EspecialColectivo: ProfesoradoSección: BoletínPortada de boletín
Categorías: Administración

Resolución do 5 de febreiro de avaliación do rendemento do persoal investigador da modalidade B das axudas posdoutorais de 2017

Xov, 06/02/2020 - 11:02
Idioma Gallego

Resolución da Secretaría Xeral de Universidades pola que se dispón a emisión da certificación que recolle o resultado da avaliación do rendemento do persoal investigador contratado polas universidades do Sistema universitario de Galicia (SUG) ao abeiro do programa de apoio á etapa de formación posdoutoral, modalidade B, para o ano 2017.
 

Anuncio principal: Axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema de I+D+i galego para o ano 2017Tema: BolsasEnsinanza: UniversidadeDepartamento: Secretaría Xeral de UniversidadesSubdirección Xeral de Promoción Científica e Tecnolóxica UniversitariaColectivo: Alumnado
Categorías: Administración

Axudas de apoio á etapa predoutoral nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i, cofinanciadas parcialmente polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, para o 2020

Xov, 06/02/2020 - 10:13
Idioma Gallego

Xúntase a Orde do 20 de decembro de 2019, conxunta da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e da Consellería de Economía, Emprego e Industria, pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa predoutoral nas universidades do Sistema universitario de Galicia, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i, cofinanciadas parcialmente no ámbito das universidades do Sistema universitario de Galicia polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2020 (códigos de procedemento ED481A e IN606A).

 • Prazo de presentación de solicitudes: do 07/02/2020 ao 06/03/2020
   

Cal é o obxecto destas axudas?

A contratación de persoas tituladas superiores para a súa formación como doutoras e doutores nos centros que se detallan no apartado seguinte en dúas modalidades:

 • Modalidade A: axudas de tres anos de duración destinadas ao apoio á etapa predoutoral para persoal investigador que desenvolva un proxecto de investigación en liña cos retos definidos na Estratexia de especialización intelixente de Galicia RIS3, cofinanciadas parcialmente no ámbito das universidades do SUG polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020.

 • Modalidade B: axudas de tres anos de duración de carácter xeral de apoio á etapa predoutoral, mediante as que se garantirá a representación de todas as ramas de coñecemento nesta convocatoria.

Para ambas as modalidades prevese a posibilidade de realizar estadías de 3 meses de duración no estranxeiro.

Quen pode solicitar estas axudas?

A Secretaría Xeral de Universidades da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional financia as universidades do Sistema Universitario Galego (en diante SUG).

Gain financia os organismos públicos de investigación de Galicia, ás fundacións de investigación sanitaria de Galicia (Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela, Fundación Profesor Novoa Santos, Fundación Biomédica Galicia Sur), e os centros do CSIC (Consello Superior de Investigacións Científicas) e o IEO (Instituto Español de Oceanografía) radicados en Galicia.

Número e importe das axudas

 • O número e importe máximo das axudas concedidas para o financiamento dos contratos laborais (incluíndo os seus custos sociais) é o seguinte:

  • Modalidade A: 57 axudas (a previsión inicial é de 50 axudas para o SUG e 7 para as demais entidades). O importe máximo de cada axuda é de 25.000 € anuais, cofinanciadas parcialmente no ámbito das universidades do SUG polo Programa operativo FSE Galicia 2014-2020.

  • Modalidade B: 43 axudas (a previsión inicial é de 40 para o SUG e 3 para as demais entidades). O importe máximo de cada axuda é de 22.900 € anuais.

En ambas as dúas modalidades prevense os seguintes importes adicionais:

 • Estadías opcionais de tres meses de duración no estranxeiro:

  • Zona 1: 2.000 €, se a estadía se realiza en Portugal ou Andorra.

  • Zona 2: 4.000 €, se a estadía se realiza en Europa (agás Portugal e Andorra), África ou América, agás EUA e Canadá.

  • Zona 3: 6.000 €, se a estadía se realiza en EUA, Canadá, Asia ou Oceanía.

 • Establécese un complemento de 1.000 € anuais por axuda, nas dúas modalidades, para cubrir os gastos asociados á contratación e para o seguro durante o período de estadía.

A onde acudir?

 • Para as solicitudes presentas polas universidades do SUG:

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional
Secretaría Xeral de Universidades

Subdirección Xeral de Promoción Científica e Tecnolóxica Universitaria
San Caetano, s/n
15781 Santiago de Compostela
Teléfono: 881995152 / 981957649
Email: promocioncientifica.educacion@xunta.gal
Información web: http://www.edu.xunta.gal

 • Para as demais entidades solicitantes indicadas (alleas ao SUG):

Consellería de Economía, Emprego e Industria
Axencia Galega de Innovación

Rúa Airas Nunes s/n
15702 – Santiago de Compostela
Teléfono: 881999213 Fax: 981541039
Email: axudas.gain@xunta.gal
Información web: http://gain.xunta.gal

Máis información

 

File:  Orde do 20 de decembro de 2019 (DOG) Extracto da Orde do 20 de decembro de 2019 (DOG) Modelo de certificado da persoa designada para dirixir ou codirixir a tese de doutoramentoTema: BolsasEnsinanza: UniversidadeDepartamento: Secretaría Xeral de UniversidadesSubdirección Xeral de Promoción Científica e Tecnolóxica UniversitariaColectivo: Alumnado
Categorías: Administración

Carmen Pomar pedirá á ministra Celaá estabilidade normativa e o financiamento que o sistema educativo galego merece

Mér, 05/02/2020 - 19:57
Idioma GallegoSummary: A conselleira ten previsto reunirse coa responsable do Ministerio este mesGalicia continúa apostando polo Pacto Educativo e por un modelo de acceso á profesión docente semellante ao MIRSolicitarase igualdade de oportunidades no acceso á universidade para o alumnado de todo o EstadoAsí mesmo reclamarase o financiamento previsto na Disposición final primeira da Lei 4/2019, de 7 de marzo, de mellora das condicións para o desempeño da docencia e a ensinanza no ámbito da educación non universitaria A conselleira valorou hoxe no Parlamento os resultados de Galicia en PISA

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, solicitará á ministra do ramo, Isabel Celaá, estabilidade normativa e o financiamento que o sistema educativo galego merece. Farao na reunión que ten previsto manter coa responsable do Ministerio de Educación y Formación Profesional neste mesmo mes de febreiro e que aínda está pendente de confirmación por parte do Goberno central.

Así o explicou a titular do departamento educativo da Xunta de Galicia esta mañá no Parlamento, nunha resposta na que valorou os resultados de Galicia en PISA, onde explicou que “tras a parálise política vivida no Estado, estamos de novo ante meses que serán decisivos tanto na regulación do ensino non universitario como no que se refire ás universidades. Neste contexto,  Galicia quere defender as súas singularidades e o seu modelo, ademais de asegurar o financiamento que merece”. De feito a Xunta e o Parlamento de Galicia acaban de fixar a ‘Axenda Galicia’ como as fundamentais demandas a trasladar ao Goberno central. 

Carmen Pomar lembrou que Galicia “apoia a demanda social de estabilidade normativa en materia educativa , ao tempo que considera oportuno aproveitar o traballo feito no pasado no Congreso e acadar un Pacto pola Educación”. Así mesmo lembrou que desde Galicia se solicita desde hai tempo que se establezan fórmulas que garantan a igualdade de oportunidades no acceso á universidade no conxunto do Estado, unha cuestión que sinalou como prioritaria.

Outra das reivindicacións galegas que continúa sen definir tras o abandono por parte do PSOE do Pacto Educativo é o modelo de acceso á profesión docente. Neste sentido, Galicia aposta por un sistema semellante ao MIR, “que reforce a formación inicial do profesorado e apoie a función do colectivo como piar do sistema educativo”.

Financiamento

Pomar explicou ademais que vai solicitar á ministra que habilite o financiamento  para o ensino galego, de acordo co previsto na Disposición final primeira da Lei 4/2019, de 7 de marzo, de mellora das condicións para o desempeño da docencia e a ensinanza no ámbito da educación non universitaria; “como paso previo a que se poida adoptar a decisión máis acaída respecto dos horarios do persoal docente”.

Así mesmo, lembraralle á ministra o acordo parlamentario sobre a necesidade de dar pasos para acometer a transferencia das competencias correspondentes á xestión das bolsas de axuda ao estudo, así como os recursos económicos correspondentes a elas.

Galicia, un referente

A conselleira destacou que “o ensino galego ten evolucionado na última década”. “Os resultados educativos avalan a lexítima reivindicación de Galicia de que o Estado ofreza estabilidade normativa, apoio aos proxectos innovadores e os fondos axeitados para garantir a calidade e a equidade do conxunto dos estudantes, dixo”.

A este respecto lembrou que os resultados do informe PISA 2018 confirman que Galicia reforza a tendencia de mellora continua na competencia científica e na competencia matemática e que o seu sistema educativo continúa por riba da media de España, da UE e da OCDE nestas dúas competencias.

De feito, desde o PISA de 2009, Galicia pasou do décimo ao quinto posto en competencia matemática (498 puntos) e do quinto ao primeiro posto en competencia científica (con 510 puntos). Deste xeito, o alumnado galego está ao nivel dos estudantes de EEUU, Corea, Alemaña, Países Baixos ou Reino Unido en competencia científica; mentres que, respecto da competencia matemática, está ao mesmo nivel de Alemaña, Suecia ou Finlandia.

Ademais, Galicia pechou o ano 2019 coa taxa de abandono educativo temperá  máis baixa desde que existen rexistros, un 12,6 por cento, o que supón que Galicia reduciu á metade esta taxa nunha década

“As políticas educativas impulsadas desde a Xunta na última década –dixo a conselleira–permitiron configurar un sistema educativo galego de calidade, plurilingüe, que pensa no alumando e no profesorado; ao tempo que adopta as novas tecnoloxías como ferramenta imprescindible na formación e na aprendizaxe de competencias”.

Neste sentido Carmen Pomar reivindicou o ensino galego como “un modelo educativo no que hai que afondar e que pode servir de referencia a outras partes do Estado”. “De feito, algunhas comunidades xa están a enviar técnicos para coñecer o funcionamento de iniciativas educativas que se están a desenvolver en Galicia”, sinalou.

Información xeralConsellería de Educación, Universidade e Formación Profesional
Categorías: Administración

Listaxe definitiva para a cobertura de interinidades e substitucións do corpo de mestres no curso académico 2019/2020

Mér, 05/02/2020 - 16:55
Idioma GallegoAnuncio principal: Modificación do punto vixésimo primeiro, engadido un novo punto vixésimo segundo e engadido un punto 5 á disposición adicional primeira do Acordo polo que se regulan o acceso e as condicións de traballo do persoal interino e substituto

Resolución do 5 de febreiro de 2020, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproban as listas definitivas e as relacións definitivas de persoas excluídas para a cobertura de interinidades e substitucións no curso académico 2019-2020 correspondentes correspondentes ás especialidades do corpo de mestres.
 

Servizo relacionado: Listas de substituciónsTema: Interinidades e substituciónsEnsinanza: Educación infantilEducación primariaDepartamento: Servizo de Profesorado de Educación Infantil e PrimariaColectivo: Profesorado
Categorías: Administración

A Consellería de Educación implantará o bacharelato no IES Valadares o próximo curso

Mér, 05/02/2020 - 14:54
Summary: Carmen Pomar e Corina Porro visitaron hoxe o centro co gallo da inauguración da nova bibliotecaDeste xeito dáse resposta a unha demanda histórica do instituto viguésAdemais incrementarase o número de prazas na modalidade de Artes na cidade da oliveira Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional vai implantar o Bacharelato no IES Valadares (Vigo) o próximo curso 2020/2021. Así o anunciou esta mañá a responsable do departamento educativo da Xunta de Galicia, Carmen Pomar, nunha visita ao centro, na que estivo acompañada da delegada da Xunta en Vigo, Corina Porro. Segundo explicou, deste xeito dáselle resposta a unha demanda histórica deste instituto vigués e da súa comunidade educativa, co fin de que o alumnado poida rematar o estudos non universitarios no mesmo centro no que cursan toda a ESO, evitando desprazamentos e favorecendo á poboación das parroquias dos arredores.

En concreto, implantaranse as modalidades de Bacharelato Científico-Tecnolóxico e de Artes, xa que un número significativo do alumnado que cursa alí a ESO opta posteriormente por estas modalidades. Ademais, deste xeito incrementarase o número de prazas en Artes, modalidade que na cidade da oliveira só se imparte no IES Politécnico e que conta con lista de agarda.

Nova biblioteca LÍA.2

Precisamente foi o activo labor da comunidade educativa deste centro a que fixo que a Consellería escollese a biblioteca do IES Valadares para incorporarse ao proxecto LÍA.2, unha iniciativa que ten como fin o de explorar as posibilidades de evolución da biblioteca escolar. De feito estas bibliotecas destacan por estimular un cambio metodolóxico no conxunto do centro, ao incentivar o uso da mesma como espazo de traballo colaborativo ao servizo de todas as materias e de toda a comunidade escolar. Os centros seleccionados, todos eles integrados no Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares (PLAMBE), contan cunha boa traxectoria de atención á biblioteca escolar, con práctica no impulso de metodoloxías activas desde e na coordinación de traballos por proxectos, así como con equipos de biblioteca e equipos directivos estables e comprometidos.

Coincidindo coa súa entrada no programa LÍA.2 e coa realización de obras en diversos espazos do centro, ampliouse a biblioteca, realizáronse diferentes intervencións en mobiliario, equipamento audiovisual e informático e renovouse a colección. A conselleira de Educación participou hoxe na inauguración desta biblioteca renovada, que conta agora con espazos diferenciados para ler e escribir, para traballar e investigar, para falar e escoitar, así como un espazo creativo. O traballo colaborativo, a participación activa do alumnado, a lectura e a educación en materia de información e medios de comunicación é un dos sinais de identidade desta biblioteca.

Cómpre destacar que a biblioteca do IES Valadares é moi activa. De feito, participa nos Clubs de lectura desde 2015/2016, e, nestes momentos, contan cun específico de manga, un para alumnado de ESO, un para adultos e manteñen outro denominado “club de escoita” con alumnado de ESO. Así mesmo, forma parte do programa de Voluntariado de Lectura desde o curso 2018/2019, e incorporouse neste curso a Radio na Biblio co seu proxecto Onda Valadares.

Desde esta a biblioteca realízase, tamén, un importante traballo pola inclusión de todo o alumnado, independentemente das súas capacidades. Ademais, estase a traballar nunha transformación das prácticas pedagóxicas, nun proceso no que a biblioteca ten un papel fundamental, como espazo de aprendizaxe.

Centro de referencia

Durante a súa visita a conselleira salientou que o IES Valadares é un centro de referencia pola súa implicación en programas educativos innovadores, máis aló dos da biblioteca escolar. De feito, este é o segundo ano que traballan co programa Club de Ciencia e este ano o centro participa en todas as liñas de actuación dos contratos-programa. Ademais participa no programa de Proxecto deportivo de Centro do Plan Proxecta.

Outros aspectos salientables son a súa implicación a prol dunha docencia activa, actualizada e innovadora. De feito, o centro obtivo no ano 2017 un dos Premios a proxectos de Formación Permanente do Profesorado e o seu alumnado foi recoñecido con premios de ESO ao esforzo e á superación persoal nos anos 2017, 2018 e 2019

Audio: EscolarizaciónEnsinanzas de réxime xeralConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalProfesoradoAlumnadoFamiliasCentros
Categorías: Administración

Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo para impartir as especialidades de cociña, pastelaría e soldadura

Mér, 05/02/2020 - 13:57
Idioma GallegoAnuncio principal: Apertura das listas de interinidades e substitucións no corpo de PES, especialidade de debuxo, alemán e organización e proxectos sistemas enerxéticos; no corpo de PTs de formación profesional, especialidade de cociña e pastelaría e soldadura

Resolución do 5 febreiro de 2020 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores técnicos de formación profesional, especialidade de cociña e pastelaría (591201) e especialidade de soldadura (591228).
 

Servizo relacionado: Listas de substituciónsTema: Interinidades e substituciónsEnsinanza: Formación Profesional inicialDepartamento: Servizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime EspecialColectivo: Profesorado
Categorías: Administración

Carnés e habilitacións profesionais. Próxima publicación da Orde de convocatoria 2020

Mér, 05/02/2020 - 13:27
Idioma GallegoXúntase o borrador da Orde do 20 de xaneiro de 2020 pola que se convocan probas para a obtención de determinados carnés profesionais e habilitacións profesionais no ano 2020. Tema: Información xeralEnsinanza: Formación Profesional inicialDepartamento: Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación EducativaSubdirección Xeral de Formación ProfesionalServizo de Xestión da Formación ProfesionalColectivo: AlumnadoCentrosEmpresas
Categorías: Administración

Convocadas as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos nas convocatorias de maio e setembro, e se ditan instrucións para a súa realización no ano 2020

Mér, 05/02/2020 - 10:55
Idioma Gallego

Publicada a Resolución do 24 de xaneiro de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos nas convocatorias de maio e setembro, e se ditan instrucións para a súa realización (código de procedemento ED540A).

Os prazos de matrícula serán:

 • Convocatoria de maio: 16 ao 27 de marzo de 2020, ambos os dous incluídos.
 • Convocatoria de setembro: 1 ao 8 de xullo de 2020, ambos os dous incluídos.
File:  Resolución do 24 de xaneiro de 2020 (DOG) Anexo: Formulario de inscrición ESOTema: EscolarizaciónEnsinanza: Ensinanzas de educación secundariaDepartamento: Servizo de Xestión Económica e Educación de Persoas AdultasColectivo: AlumnadoCentros
Categorías: Administración

Convocada a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos e se ditan instrucións para a súa realización no ano 2020

Mér, 05/02/2020 - 10:43
Idioma Gallego

Publicada a Resolución do 20 de xaneiro de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos e se ditan instrucións para a súa realización.

 • O prazo de presentación das solicitudes será entre o 27 de febreiro e o 12 de marzo de 2020.
 • Máis información

 

File:  Resolución do 20 de xaneiro de 2020 (DOG) Anexo I: Formulario de inscrición nas probas de 2020Tema: EscolarizaciónEnsinanza: Bacharelato de adultosDepartamento: Servizo de Xestión Económica e Educación de Persoas AdultasColectivo: AlumnadoCentros
Categorías: Administración


by Dr. Radut