Skip to Content

Portal educativo

Distribuir contido
Actualizado: hace 5 horas 50 min

A Consellería de Educación incrementa nun 17% o orzamento destinado ás axudas complementarias do programa Erasmus+

Mér, 02/01/2019 - 12:33
Summary: Elévase ata os 1.751.000 eurosDeste xeito, todos os estudantes galegos que tiveran dereito ás axudas europeas poderán ter acceso tamén ás axudas complementarias autonómicas Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional publica hoxe no Diario Oficial de Galicia (https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190102/AnuncioG0534-051218-0002_gl.html)  a convocatoria de axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea no marco do Programa comunitario "Erasmus+", para o alumnado do Sistema universitario de Galicia que participa en Erasmus Estudos no curso 2018/2019, que conta desta vez cun orzamento de 1.751.000 euros, case un 17% máis ca na anterior convocatoria. Deste xeito, todos os estudantes galegos que tiveran dereito ás axudas europeas poderán ter acceso tamén ás axudas complementarias autonómicas.

A duración das axudas e a súa contía mantense invariable, despois do incremento do curso pasado, cando  o mínimo ao mes pasou de 105 aos 125 euros, a axuda intermedia de 145 a 165 e a máxima se elevou de 175 a 195 euros, en función dos países de destino. Cómpre lembrar que a convocatoria galega contempla axudas para estancias de ata nove meses, o que complementa as axudas europeas, que se limitan a sete meses de duración.

Tal como queda reflectido na convocatoria, a solicitude da axuda deberá realizarse exclusivamente por medios telemáticos, a través de calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta (https://sede.xunta.gal), incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365). O prazo para tramitar as solicitudes estará aberto desde mañá ata o día 2 de febreiro.

No curso 2017/18 beneficiáronse destas bolsas a totalidade dos alumnos solicitantes que participaron no programa Erasmus Estudos, que foron total de 950 estudantes.

Contías mensuais

Os universitarios beneficiados percibirán bolsas que oscilan entre os 125 e os 195 euros/mes (que se suman ás axudas europeas), en función do país de destino, durante a estadía que pode durar entre os tres e os nove meses. En concreto, o importe será de 195 euros/mes para os países de destino do grupo 1 (Dinamarca, Irlanda, Francia, Italia, Austria, Finlandia, Suecia, Reino Unido, Liechtenstein, Noruega e Suíza), de 165 euros/mes para os do grupo 2 (Bélxica, República Checa, Alemaña, Grecia, Croacia, Chipre, Luxemburgo, Países Baixos, Portugal, Eslovenia, Islandia e Turquía) e de 125 euros/mes para os do grupo 3 (Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Romanía, Eslovaquia e Antiga República Iugoslava de Macedonia).

Unha vez distribuída pola Comisión Avaliadora a contía uniforme en función dos grupos de países o orzamento restante dispoñible, se o houber, adxudicarase entre os solicitantes que posúan unha maior media no seu expediente académico e asignaráselles unha contía uniforme de 500 euros ata esgotar o orzamento.

Para solicitar a bolsa o estudante deberá estar matriculado no curso 2017/18 en calquera das universidades públicas do SUG, para realizar estudos universitarios oficiais conducentes a unha titulación de grao; e participar no devandito programa de mobilidade universitaria, sendo tamén beneficiario da axuda do programa Erasmus+ xestionada polo Servizo Español para a Internacionalización da Educación. Non poderán optar á axuda os que xa gozaran dela en convocatorias anteriores e mais o alumnado que, con nacionalidade distinta á española, realice a mobilidade nos seus países de orixe.

Estas axudas enmárcanse dentro das iniciativas do Goberno galego a prol dun sistema educativo de calidade e con igualdade de oportunidades independentemente dos recursos económicos das familias. Así, a Consellería de Educación apoia aos estudantes para que poidan completar os seus estudos universitarios fóra do territorio español; e favorece un ano máis a mobilidade estudantil, no sentido de adquirir, actualizar, completar e ampliar as súas capacidades, coñecementos, habilidades, aptitudes e competencias para o seu desenvolvemento persoal e profesional.

BolsasErasmusUniversidadeConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalSecretaría Xeral de UniversidadesSubdirección Xeral de Universidades Alumnado
Categorías: Administración

Axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea no marco do programa Erasmus+, para o alumnado do SUG que participa en Erasmus Estudos no curso 2018/20198

Mér, 02/01/2019 - 09:51
Idioma Gallego

Xúntase a Orde do 27 de novembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan as axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea no marco do programa comunitario Erasmus+, para o alumnado do Sistema universitario de Galicia que participa en Erasmus Estudos no curso 2018/19.

  • O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, contado desde o día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia

 

  File:  Orde do 27 de novembro de 2018 (DOG) Extracto da Orde do 27 de novembro de 2018 (DOG)Tema: BolsasErasmusEnsinanza: UniversidadeDepartamento: Servizo de Apoio e Orientación aos/ás Estudantes Universitarios/asSecretaría Xeral de UniversidadesSubdirección Xeral de Universidades Colectivo: Alumnado
Categorías: Administración

Uns 32.000 estudantes de ESO e bacharelato cursan materias de libre configuración autonómica en Galicia

Dom, 30/12/2018 - 12:00
Summary: Este ano ofertouse por primeira vez Coeducación para o século XXI e Sociedade Inclusiva Idioma Gallego

Un total de 32.000 alumnas e alumnos están cursando actualmente algunha das 25 materias de Libre Configuración Autonómica que poden ofertar os centros escolares de ESO e Bacharelato de Galicia ao abeiro dos currículos deseñados pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.

A Consellería ampliou en dúas materias máis a oferta deste ano con respecto ao curso pasado, polo que pon á disposición dos centros escolares un total de 14 materias distintas con 26.395 matriculados para a etapa de Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) e 11 materias e 5.657 matriculados para a etapa de Bacharelato.

Por materias, a máis demandada é a de Oratoria, que cursan 5.787 rapaces de 149 centros; seguida da de Promoción de estilos de vida saudables, con 5.029 matriculados en 142 centros; e Programación, que se imparte en 129 centros con 4.796 matriculados, todas elas para alumnado de 1º e 2º de ESO. Na etapa de Bacharelato, a máis demandada é a de Métodos estatísticos e numéricos (que se imparte en 2º curso) con 2.441 matrículas en 130 centros.

No contexto do deseño de materias específicas de libre elección tanto a nivel autonómico como de centros que permite a LOMCE, a Consellería de Educación puxo en marcha por primeira vez a oferta de Materias de Libre Autonómica no curso 2015/16, daquela con dez materias que acadaron algo máis de 12.000 matriculados. A partires de aí, curso a curso, foi aumentando a oferta deste tipo de materias ata as 25 actuais.

No presente curso escolar a Consellería quixo facer fincapé nun modelo educativo que promova os valores da igualdade, a equidade e a integración desde o sistema educativo. Nesta liña enmárcase a incorporación das materias Coeducación para o século XXI (para Bacharelato) e Sociedade Inclusiva (para ESO), que responden tamén aos obxectivos do I Plan de actuacións para a Igualdade nos centros educativos de Galicia 2016-2020 e ao  o VII Plan Estratéxico para a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes 2017-2020 que ten como unha das súas Areas estratéxicas a " Igualdade na Educación e nos valores" promovendo este cambio de valores, actitudes, roles e estereotipos.

ENSINANZA

MATERIA

Nº CENTROS
 

ALUMNADO MATRICULADO

Bacharelato (2º)

Literatura galega do século XX  e da actualidade

25

285

Bacharelato (2º)

Ética e filosofía do dereito

44

678

Bacharelato (2º)

Filosofía da ciencia e da tecnoloxía

3

40

Bacharelato (2º)

Métodos estatísticos e numéricos

130

2441

Bacharelato (2º)

Electrotecnia

33

300

Bacharelato (2º)

Xeografía e historia de Galicia

23

317

Bacharelato (2º)

Patrimonio artístico e cultural de Galicia

17

218

Bacharelato (1º)

Robótica

42

486

Bacharelato (1º)

Antropoloxía

55

764

Bacharelato (1º)

Literaturas hispánicas

7

103

Bacharelato (1º)

Coeducación para o século XXI (nova 18/19)

3

25

 

 

 

 

ESO 1º/2º

Programación

129

4796

ESO 1º/2º

Oratoria

149

5787

ESO 1º/2º

Educación financeira

30

684

ESO 1º/2º

Paisaxe e sustentabilidade

37

1316

ESO 1º/2º

Xadrez

49

1402

ESO 1º/2º

Igualdade de xénero

43

1013

ESO 1º/2º

Investigación e tratamento da información

108

3832

ESO 1º/2º

Promoción de estilos de vida saudables

142

5029

ESO 1º

Obradoiro musical

83

2052

ESO 1º/2º

Identidade dixital

4

151

ESO 1º/2º

Consumo responsable

2

69

ESO 1º/2º

Valores democráticos europeos

5

163

ESO 1º/2º

Mobilidade escolar sostible e segura

1

47

ESO 1º/2º

Sociedade inclusiva (nova 18/19)

2

54

 

 

Total alumnado

32052

 

Información xeralEscolarizaciónEducación secundaria obrigatoriaBacharelatoConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalProfesoradoAlumnadoFamiliasCentros
Categorías: Administración

A Consellería de Educación destina 800.000 euros aos premios a proxectos de innovación en Formación Profesional

Ven, 28/12/2018 - 12:09
Summary: O obxectivo é potenciar o traballo colaborativo e a transferencia de coñecemento entre centros educativos, empresas e entidades Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional destina 800.000 euros á convocatoria dos premios para o desenvolvemento de proxectos de innovación tecnolóxica ou científica e proxectos de innovación didáctica no ámbito da Formación Profesional en centros públicos o que supón un aumento do 60% con respeto ao orzamento da convocatoria anterior.

Con esta convocatoria a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional quere impulsar iniciativas e proxectos innovadores no ámbito da FP. Neste sentido, valoraranse, en especial, os proxectos nos que se fomente a colaboración do profesorado e do alumnado con empresas e institucións do seu contorno e con outros centros educativos.

Así mesmo, darase prioridade aos proxectos que impliquen unha mellora na calidade da formación e na empregabilidade e a inserción laboral do alumnado, favorecendo o acceso da muller aos perfís profesionais relacionados con profesións STEM e actividades industriais, así como o acceso dos homes a sectores que contan con escasa representación masculina. Deste xeito, foméntase o emprendemento e a aparición de novas iniciativas empresariais, especialmente aquelas que sexan susceptibles de pórse en marcha na Rede galega de viveiros de empresa.

Modalidades

A convocatoria estrutúrase en dúas modalidades. A primeira delas está destinada a proxectos que teñan como obxectivo a xeración de innovación tecnolóxica ou científica, que redunden na mellora de procesos de produción ou de prestación de servizos. As iniciativas deberán estar orientadas a impulsar a transferencia tecnolóxica entre os centros educativos e o contorno produtivo, así como ter unha incidencia significativa na futura inserción laboral do alumnado e na súa empregabilidade, favorecendo a aparición de oportunidades laborais e iniciativas empresariais.

No caso da segunda das modalidades, os proxectos terán como obxectivo a creación de materiais ou recursos didácticos que supoñan unha clara innovación nalgunha das familias profesionais. Estarán orientados á introdución e á aprendizaxe de novos contidos, tecnoloxías avanzadas, e instrumental ou maquinaria na aula ou no taller, potenciando o deseño de materiais didácticos, deseño de prototipos ou simuladores, laboratorios para prácticas ou maquetas, aplicacións informáticas, etc. Ademais, eses materiais deben ser doadamente trasladables a outros centros educativos onde se impartan as ensinanzas para as que foron deseñados.

En calquera caso, os proxectos deberán contar coa participación de, como mínimo, dúas persoas e terán que figurar como socios outros centros educativos de FP, entidades ou empresas, a nivel autonómico. Un docente do centro solicitante asumirá as funcións de persoa coordinadora e o profesorado implicado nos proxectos premiados recibirá unha certificación de premio de innovación educativa cunha equivalencia de 30 horas de formación permanente para o coordinador e de 20 horas para o resto dos profesores participantes.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 8 de febreiro de 2019 e a súa formalización deberán facela os centros interesados no Rexistro Xeral da Xunta de Galicia, nos rexistros provinciais dos departamentos territoriais da Xunta de Galicia ou en calquera dos lugares previstos na Lei 39/2015 do procedemento administrativo común das administracións públicas. No caso de proceder ao envío nunha oficina de Correos, remitirase ademais copia da solicitude e da documentación a través do correo fpinnova@edu.xunta.es dentro do prazo establecido. Os requisitos poden consultarse no Portal de FP.

Premios autonómicosFormación Profesional inicialConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalDirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación EducativaSubdirección Xeral de Formación ProfesionalServizo de Orientación Profesional e Relación con EmpresasProfesoradoCentrosEmpresas
Categorías: Administración

A Consellería de Educación concede 93 axudas para a matrícula de másteres universitarios

Mér, 26/12/2018 - 10:23
Summary: As bolsas, dirixidas a persoas desempregadas, oscilan entre os 591 e os 1.881,60 €, en función do tipo de titulación Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional publica hoxe no Diario Oficial de Galicia a resolución da convocatoria e axudas destinadas a persoas tituladas universitarias en situación de desemprego para a matrícula nun máster universitario oficial ofertado polas universidades do Sistema Universitario de Galicia (SUG) no curso académico 2018/2019, pola que se conceden un total de 93 bolsas.

A contía de cada axuda individual cubre o importe correspondente a 60 créditos de primeira matrícula do máster universitario, segundo os prezos públicos establecidos no anexo do Decreto 68/2018 do 21 de xuño, polo que se fixan os prezos públicos pola prestación de servizos académicos e administrativos nas universidades do SUG. En función do tipo de máster que curse o beneficiario o importe da bolsa oscila entre os 591 € e os 1.881,60 €.

Dos 93 bolseiros, 31 cursan o máster na Universidade da Coruña, 22 na de Santiago de Compostela e 40 na de Vigo. Por sexo, 57 son mulleres e 36 son homes. Cómpre sinalar que o máster máis cursado entre os beneficiarios é o do Profesorado (34 bolsas), seguido do de Políticas Sociais e Intervención Sociocomunitaria e do de Estudos Internacionais (4 axudas cada un).

Para solicitar a axuda as persoas candidatas debían estar en situación de desemprego á data de presentación da solicitude, ter rematados os estudos universitarios que lle dean acceso aos estudos do máster con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2016 e estar matriculadas no curso académico 2018/2019 nun máster universitario oficial ofertado polas universidades do SUG, dun mínimo de 60 créditos excluídos os créditos recoñecidos, convalidados ou adaptados.

O obxectivo desta convocatoria é apoiar aos titulados universitarios en situación de desemprego co fin de mellorar as súas perspectivas de incorporación ao mercado de traballo. Cómpre lembrar que este ano a Consellería decidiu rebaixar os prezos de matrícula dos máster habilitantes ata equiparalos aos dos graos. Deste xeito, Galicia é a Comunidade Autónoma cos prezos medios máis baratos do Estado nestas titulacións -13,5 euros por crédito por debaixo da media estatal, que supera os 25 euros-.

BolsasMásterUniversidadeConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalSecretaría Xeral de UniversidadesSubdirección Xeral de Universidades Alumnado
Categorías: Administración

Concesión das axudas destinadas a persoas tituladas universitarias en situación de desemprego para a matrícula nun máster universitario oficial ofertado polas universidades do SUG no curso 2018/2019

Mér, 26/12/2018 - 09:30
Idioma Gallego

Xúntase a Orde do 17 de decembro de 2018 pola que se fai pública a resolución de axudas destinadas a persoas tituladas universitarias en situación de desemprego para a matrícula nun máster universitario oficial ofertado polas universidades do Sistema universitario de Galicia no curso académico 2018/19.

 

Anuncio principal: Convocatoria de axudas destinadas a persoas tituladas universitarias en situación de desemprego para a matrícula nun máster universitario oficial ofertado polas universidades do Sistema universitario de Galicia no curso académico 2018/2019Tema: BolsasMásterEnsinanza: UniversidadeDepartamento: Secretaría Xeral de UniversidadesSubdirección Xeral de Universidades Colectivo: Alumnado
Categorías: Administración

Resolución do 14 de decembro de 2018 pola que se modifica parcialmente a Resolución do 26 de setembro das axudas do anexo I, modalidade A, da Orde do 30 de abril de 2018 das axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral nas universidades SUG ano 2018

Lun, 24/12/2018 - 10:09
Idioma Gallego

Resolución do 14 de decembro de 2018 pola que se modifica parcialmente a Resolución do 26 de setembro de 2018 pola que se adxudican as axudas do anexo I, modalidade A, da Orde do 30 de abril de 2018, conxunta da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e da Consellería de Economía, Emprego e Industria, pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral nas universidades do Sistema universitario de Galicia, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema de I+D+i galego, e se convocan para o ano 2018.

 

Anuncio principal: Axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema de I+D+i galego para o ano 2018Tema: BolsasEnsinanza: UniversidadeDepartamento: Secretaría Xeral de UniversidadesSubdirección Xeral de Promoción Científica e Tecnolóxica UniversitariaColectivo: Alumnado
Categorías: Administración

Cursos de formación para profesorado de Francés

Ven, 21/12/2018 - 12:56
Idioma Gallego

Convocatoria de cursos de formación para profesorado de Francés.

DELF Escolar en Galicia para o curso 2018/2019.

 

File:  Convocatoria cursos DELF 2019 Inscrición cursos DELF 2019Tema: CursosColectivo: ProfesoradoSección: BoletínPortada de boletínLinguas estranxeiras
Categorías: Administración

Carnés e habilitacións profesionais. Cualificacións provisionais. Convocatoria extraordinaria 2018

Xov, 20/12/2018 - 13:02
Idioma Gallego

Publicada a listaxe provisional de cualificacións da convocatoria extraordinaria de carnés e habilitacións profesionais.
Contra esta listaxe poderase presentar reclamación ata o día 3 de xaneiro de 2019.

Tema: Información xeralEnsinanza: Formación Profesional inicialDepartamento: Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación EducativaSubdirección Xeral de Formación ProfesionalServizo de Xestión da Formación ProfesionalColectivo: AlumnadoFamiliasCentros
Categorías: Administración

Resolución definitiva da convocatoria para participar no programa de innovación educativa «OBSERVA_ACCIÓN» durante o curso 2018/2019

Xov, 20/12/2018 - 10:25
Idioma GallegoAnuncio principal: Convocatoria para a participación no programa de innovación educativa «OBSERVA_ACCIÓN» durante 2018/2019, que se levará a cabo en Galicia, en colaboración con outras Comunidades Autónomas do Estado Español e con outras institucións a nivel internacional

Resolución definitiva do 19 de Decembro de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se publica a listaxe de centros seleccionados para participar no programa de innovación educativa “OBSERVA_ACCIÓN” durante o curso 2018-2019.

 

Tema: OBSERVA_ACCIÓNEnsinanza: Educación infantilEducación primariaEducación secundaria obrigatoriaDepartamento: Servizo de Formación do ProfesoradoColectivo: ProfesoradoCentrosSección: BoletínPortada de boletínInnovación
Categorías: Administración

Premios a proxectos de innovación na FP. Convocatoria 2019

Mér, 19/12/2018 - 15:59
Idioma Gallego

Convócanse premios para o desenvolvemento de proxectos de innovación tecnolóxica ou científica e proxectos de innovación didáctica no ámbito da formación profesional en centros públicos dependentes da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.

O prazo de solicitudes remata o día 8 de febreiro de 2019.

Tema: Premios autonómicosEnsinanza: Formación Profesional inicialDepartamento: Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación EducativaSubdirección Xeral de Formación ProfesionalServizo de Orientación Profesional e Relación con EmpresasColectivo: ProfesoradoCentrosEmpresasSección: BoletínPortada de boletín
Categorías: Administración

Carmen Pomar participa na presentación do proxecto “Un de cen: comprendendo o espectro” impulsado pola Federación Autismo Galicia

Mar, 18/12/2018 - 19:42
Idioma Gallego

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, participou esta tarde na presentación do proxecto “UN DE CEN: Comprendendo o espectro” impulsado pola Federación Autismo Galicia en colaboración coa Universidade de Santiago de Compostela (USC).

O acto, ao que tamén asistiu o director xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade, Ildefonso de la Campa, serviu de marco para a exhibición dos traballos artísticos que buscan xerar visibilidade ás persoas con Trastorno do Espectro Autista (TEA) a través da creatividade e a imaxinación dos propios protagonistas. Esta mostra expositiva completarase cun ciclo de charlas formativas a cargo de profesionais da Federación Autismo Galicia

Atención á diversidadeConsellería de Educación, Universidade e Formación Profesional
Categorías: Administración

Cincuenta centros educativos contarán este curso cun laboratorio de Radio na Biblioteca escolar

Mar, 18/12/2018 - 11:48
Summary: Trinta deles son de nova incorporación este curso, mentres que outros 20 continúan tras desenvolver esta iniciativa como proxecto piloto Idioma Gallego

Un total de 50 centros educativos de toda Galicia contarán este curso cun laboratorio de radio na súa biblioteca escolar a través do programa Radio na Biblio, impulsado pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional. Deles, 30 son centros de nova incorporación neste curso 2018/19, mentres que os outros 20 continúan tras desenvolver esta iniciativa como un proxecto piloto no curso 2017/18. Todos eles forman parte do Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares (Plambe).

Para seleccionar os centros a Consellería tivo en conta a valoración acadada pola memoria da biblioteca do pasado curso 2017/18 (polo proxecto presentado, no caso dos centros que se incorporaron ao Plambe este curso) e a localización xeográfica dos centros, dando prioridade aos que se  atopan en concellos do ámbito rural.

O obxectivo deste programa é que o alumnado avance na adquisición das competencias informacionais e mediáticas, imprescindibles na sociedade actual. Así mesmo, procúrase estimular o papel das bibliotecas escolares como “centros creativos de aprendizaxes”, tal e como establece o Plan Lía 2016/20. Asemade, búscase ampliar as linguaxes presentes na biblioteca, promover a expresión oral, a alfabetización múltiple e o traballo colaborativo da comunidade educativa. Neste sentido cómpre sinalar que a posta en marcha de iniciativas de radio en centros educativos ten demostrado ser unha boa ferramenta para xerar dinámicas de comunicación, de apoio aos proxectos do centro, dos traballos elaborados polos alumnos, etc.

Centros de nova incorporación

Os centros que se incorporan neste curso ao proxecto son os seguintes:

Provincia

Concello

Centro

A Coruña

Brión

IES Brión

A Coruña

Cabana de Bergantiños

CPI As Revoltas

A Coruña

Carballo

IES Isidro Parga Pondal

A Coruña

Cedeira

IES Punta Candieira

A Coruña

Curtis

CEIP de Curtis

A Coruña

Melide

IES de Melide

A Coruña

Pontedeume

CEIP Plurilingüe de Andrade

A Coruña

Rianxo

CEP Xosé María Brea Segade

A Coruña

Ribeira

CEIP Heroínas de Sálvora

Lugo

Castro de Rei

CEIP Ramón Falcón

Lugo

Foz

CEIP de Foz nº1

Lugo

Viveiro

CEIP de Celeiro

Lugo

Viveiro

CEIP Plurilingüe de Covas

Ourense

Celanova

CEIP Plurilingüe Curros Enríquez

Ourense

O Pereiro de Aguiar

CEIP Ben-Cho-Shey

Ourense

A Pobra de Trives

CEIP Plurilingüe Manuel Bermúdez Couso

Pontevedra

Bueu

CEIP da Torre-Cela

Pontevedra

Cambados

CEIP Enrique Barreiro Piñeiro

Pontevedra

Marín

CEIP de Seixo

Pontevedra

Moaña

CEIP de Seara

Pontevedra

Mos

CEIP Pena de Francia

Pontevedra

Poio

CEIP Plurilingüe de Chancelas

Pontevedra

Portas

CPI Domingo Fontán

Pontevedra

Redondela

CEIP de Laredo

Pontevedra

Sanxenxo

CEIP Plurilingüe Nantes

Pontevedra

Silleda

CEIP Ramón de Valenzuela

Pontevedra

Tomiño

CEP Pedro Caselles Beltrán

Pontevedra

Tui

CEIP Plurilingüe Tui

Pontevedra

Valga

CEP Plurilingüe Xesús Ferro Couselo

Pontevedra

Vila de Cruces

IES Marco do Camballón

Centros de continuidade

Os centros que xa desenvolveron o proxecto no curso 2017/18 e continúan no presente son os seguintes:

Provincia

Concello

Centro

A Coruña

Coristanco

CEIP Canosa-Rus

A Coruña

Laxe

CPI Plurilingüe Cabo da Area

A Coruña

Malpica de Bergantiños

CEIP Milladoiro

A Coruña

Mazaricos

CEIP Víctor Sáenz

A Coruña

Muros

CEIP Plurilingüe Ricardo Tobío

A Coruña

Porto do Son

IES de Porto do Son

A Coruña

Santa Comba

CEIP Plurilingüe Pepe de Xan Baña

A Coruña

Vedra

CPI Plurilingüe de Vedra

Lugo

A Pobra do Brollón

CEIP da Pobra do Brollón

Lugo

Sober

CEIP Plurilingüe Virxe do Carme

Ourense

Lobios

CEIP do Xurés

Ourense

Vilar de Barrio

CEIP Plurilingüe de Vilar de Barrio

Pontevedra

Agolada

CEIP de Agolada

Pontevedra

Cerdedo-Cotobade

CEIP Plurilingüe de Carballedo

Pontevedra

Crecente

CEIP Plurilingüe Manuel Sieiro

Pontevedra

A Estrada

CEIP de Figueiroa

Pontevedra

O Grove

CEIP Valle-Inclán

Pontevedra

A Lama

CEIP A Lama

Pontevedra

Meis

CRA de Meis

Pontevedra

O Rosal

CPI Manuel Suárez Marquier

 

Alfabetización informacional

Esta iniciativa enmárcase no desafío número catro do Plan LÍA 2016/20, referido ás  alfabetizacións múltiples, con medidas destinadas á mellora das capacidades lectoras do alumnado e no desafío número cinco da mesma estratexia, vencellado ás competencias AIFIN/AMI (alfabetización informacional/alfabetización mediática e informacional). Neste sentido, o Plan contempla como medida concreta a posta en marcha dun programa de radio escolar vinculado a biblioteca para a mellora da competencia informacional e mediática dos escolares

Ademais, o Plan recolle no seu desafío número dous diferentes medidas para promover a evolución de todas as bibliotecas escolares cara a laboratorios creativos de aprendizaxe, na medida en que estas se configuran como espazos físicos e simbólicos de oportunidade para desenvolver proxectos colaborativos conectados ao tratamento do currículo, así como para dar resposta aos intereses culturais e formativos dos membros da comunidade educativa.

Co fin de dar a coñecer esta experiencia ao conxunto da comunidade educativa galega, os materiais que se elaboren ao abeiro deste proxecto piloto poderán ser difundidos como exemplo de boas prácticas, cando así se considere, a través dos espazos web da consellería vinculados ao Plan LÍA.

Plan LÍABibliotecas escolaresEnsinanzas de réxime xeralConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalSubdirección Xeral de CentrosServizo de Xestión de Programas EducativosProfesoradoAlumnadoCentros
Categorías: Administración

A Comisión Escolar de Alertas suspende hoxe as actividades no exterior dos centros educativos no suroeste e oeste da Coruña, Rías Baixas, interior de Pontevedra e Mariña de Lugo

Mar, 18/12/2018 - 10:07
Summary: Non se suspende a actividade lectiva nin o transporte escolar Idioma Gallego

A Comisión Escolar de Alertas tomou hoxe a decisión de suspender hoxe as actividades no exterior dos centros educativos das zonas de predición meteorolóxica de suroeste da Coruña, oeste da Coruña, Rías Baixas (Ponteveddra), interior de Pontevedra e Mariña de Lugo, debido a un fenómeno meteorolóxico adverso de nivel laranxa por refachos de ventos superiores a 100/120 quilómetros hora que comezará este martes e se prolongará ata as 15,00 horas. 

Cómpre sinalar que a suspensión se realiza neste momento porque os avisos de alerta se produciron onte ás 23:39 horas e esta madrugadas ás 5:02 horas.

En calquera caso, a Comisión decidiu que se manteña a actividade lectiva así como o transporte escolar en todos os centros educativos de Galicia. Aínda así, e como é habitual nestas circunstancias, no caso de que a situación meteorolóxica supuxese un risco superior ao declarado, os directores poderán adoptar as decisións oportunas a este respecto.

A listaxe de concellos incluídos en cada zona climática pode consultarse na páxina web de Meteogalicia (http://www.meteogalicia.gal/datosred/infoweb/meteo/docs/adversos/DefinicionZonasAdversos_gl.pdf ).

Alertas e avisosEnsinanzas de réxime xeralEnsinanzas de réxime especialEducación das persoas adultasConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalProfesoradoAlumnadoFamiliasCentrosEmpresas
Categorías: Administración

Alerta de nivel LARANXA por refachos de vento durante o día 18 de decembro en Galicia

Mar, 18/12/2018 - 09:29
Idioma Gallego

A Axencia Estatal de Meteoroloxía e MeteoGalicia alertan dun fenómeno meteorolóxico adverso de nivel LARANXA por refachos de vento superiores a 100km/h, que comezou na noite de hoxe, martes día 18.12.2018 e prolongarase ata as 15:00 horas do día 18.12.2018. Este adverso afectará ás zonas de predición meteorolóxica de suroeste da Coruña, oeste da Coruña, Rías Baixas (Pontevedra), interior de Pontevedra e a Mariña de Lugo.

Ante a devandita situación de risco, a Comisión Escolar de Alertas acordou o seguinte:

1. A SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES NO EXTERIOR nos centros educativos situados nas zonas de predición meteorolóxica afectadas.
2. A autoridade educativa comunicará esta incidencia ás direccións dos centros escolares afectados, solicitando que leven a cabo esta medida e fagan un seguimento dos partes meteorolóxicos durante a xornada na que se desenvolverá este adverso.
3. Para o caso de que as circunstancias da localidade onde se atopa o centro, supuxesen un risco superior ao declarado e pasase a unha declaración de nivel superior, as direccións poderán adoptar as decisións oportunas respecto da suspensión das actividades extraescolares.

File:  ActaTema: Alertas e avisosEnsinanza: Ensinanzas de réxime xeralEnsinanzas de réxime especialEducación das persoas adultasDepartamento: Consellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalColectivo: ProfesoradoAlumnadoFamiliasCentrosEmpresas
Categorías: Administración

Educación licita por preto de 5 m€ a reforma integral de oito centros escolares, cuxas obras se acometerán no verán

Lun, 17/12/2018 - 20:07
Summary: Trátase dos CEIP da Ramallosa (Teo), CEIP Felipe de Castro (Noia), CPI Ramón Piñeiro (Láncara), CEIP Luís Pimentel (Lugo), CPI Terras de Maside (Maside), CIFP Portovello (Ourense), CEIP de Tenorio (Cerdedo-Cotobade) e CPI Arealonga (Vilagarcía de Arousa)En xeral levarase a cabo unha reforma integral que abrangue actuacións específicas en cubertas, fachadas, carpinterías e luminarias, entre outrasDesde 2016 a Consellería realizou intervencións deste tipo en 29 centros, que supuxeron un investimento de máis de 13 millóns de euros Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional acaba de licitar por un importe de 4.828.170 de euros as obras de rehabilitación integral completa -enerxética e funcional- que levará a cabo en oito centros escolares de Galicia a razón de dous por provincia.

Os centros obxecto desta actuación son o CEIP da Ramallosa (Teo), o CEIP Felipe de Castro (Noia), o CPI Ramón Piñeiro (Láncara), o CEIP Luís Pimentel (Lugo), o CPI Terras de Maside (Maside), o CIFP Portovello (Ourense), o CEIP de Tenorio (Cerdedo-Cotobade) e o CPI Arealonga (Vilagarcía de Arousa).

Unha vez completados todos os trámites administrativos, a Consellería traballa coa previsión de que as obras -cun prazo máximo de execución de 2,5 meses- se leven a cabo durante o período estival aproveitando as vacacións de verán e coa finalidade de que estean rematadas ao inicio do curso 2019-20. Todas as actuacións están cofinanciadas a través do

Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020.

Por provincias

Na provincia da Coruña a obra de reforma do CEIP da Ramallosa (Teo) foi licitada por un importe de 714.642 euros, mentres que o CEIP Felipe de Castro (Noia) licitouse por 677.032 euros.

En Lugo a Consellería acaba de licitar a obra de rehabilitación do CPI Ramón Piñeiro (Láncara) por un importe de 676.652 euros, e do CEIP Luís Pimentel (Lugo) por 543.096 euros.

En Ourense, o CPI Terras de Maside (Maside) foi licitado por 500.00 euros e o CIFP Portovello (Ourense) por 521.949 euros.

Por último, en Pontevedra Educación licitou o CEIP de Tenorio (Cerdedo-Cotobade) por 578.087 euros e o CPI Arealonga (Vilagarcía de Arousa) por 616.710 euros.

En xeral os traballos supoñen unha reforma integral (enerxética e funcional) dos  centros, que xeralmente abranguen actuacións específicas en cubertas e fachadas (illamentos), carpinterías (substitución por outras con rotura de ponte térmico), luminarias (substitución por equipos de alta eficiencia enerxética) e outros elementos das instalacións. Estas actuacións complementaranse con outras como o pintado de aularios ou posibles melloras funcionais segundo o establecido nos proxectos técnicos, así como con melloras estéticas e funcionais coa incorporación dunha imaxe corporativa única a través da gama de cores empregados nas aulas e en todos os elementos identificativos e sinaléctica dos centros.

Estas intervencións buscan un aforro enerxético - e un menor custo derivado do consumo de luz e calefacción-, á par que se xeran novas oportunidades de emprego, a través da participación no deseño dos proxectos de arquitectos novos. De feito, as actuacións realizadas entre 2016 e 2018 supoñen un aforro en termos enerxéticos de 6,5 millóns de kw/hora anuais. Ademais, contribúese a un modelo de desenvolvemento sostible e á concienciación e sensibilización dos máis pequenos na importancia do coidado do medio ambiente.

Balance 2016-2018

Deste xeito a Consellería continúa coa aposta firme pola mellora das infraestruturas escolares co fin de ofrecer unha maior confortabilidade aos seus usuarios á vez que acadar un aforro nos custes de mantemento dos edificios; unha acción que se enmarca no Plan de Dotación de Infraestruturas Educativas posto en marcha en 2016 e que conta cun orzamento global de 118,5 millóns de euros ata 2020.

Desde que se puxo en marcha esta acción a Consellería leva investidos máis de 13 millóns de euros en obras de rehabilitación enerxética e integral de 29 centros escolares (todos eles foron construídos hai décadas) ao longo de tres anos.

De feito, no presente ano acometéronse obras deste tipo nos CPI do Feal (Narón), no CPI Plurilingüe de Fonte-Díaz (Touro), no CEIP Veleiro-Docampo (Castro de Rei), no CEP Luís Tobío (Viveiro), no CEIP Plurilingüe de Ribadavia, no CEIP Carlos Casares (Xinzo de Limia), no CPI Alfonso VII (Caldas de Reis), no CPI Santa Lucía (Moraña) e no CEIP Pena de Francia (Mos).

Construcións e mellorasEnsinanzas de réxime xeralConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalSubdirección Xeral de Construcións e EquipamentoCentros
Categorías: Administración


by Dr. Radut