Skip to Content

Portal educativo

Distribuir contido
Actualizado: hace 1 hora 2 min

A rehabilitación integral do IES Illa de Tambo executarase este verán e suporá un investimento de máis de 1,1 millóns de euros

Ven, 10/05/2019 - 13:26
Summary: Carmen Pomar sinalou que os traballos foron licitados hoxe mesmo Idioma Gallego

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, explicou esta mañá as obras de rehabilitación integral que se executarán este verán no IES Illa de Tambo (Marín). Os traballos realizaranse a través do anticipo de tesourería aprobado no Consello da Xunta para axilizar a licitación das obras con cargo ao superávit de 2018 e contan cun orzamento de 1.175.517,89 euros.

Nunha visita ao instituto, na que estivo acompañada do delegado da Xunta en Pontevedra, José Manuel Cores Tourís; a conselleira sinalou que os traballos foron licitados hoxe (na plataforma de Contratos Públicos de Galicia), o que permitirá comezalos a mediados do mes de xullo. No referido ás actuacións contempladas, inclúen accións para a mellora da eficiencia enerxética como o illamento da fachada mediante sistema SATE, a  renovación e illamento das cubertas con panel sándwich no edificio administrativo e no aulario e o revestimento interior das fachadas e da cuberta do ximnasio con chapa de aceiro prelacada, que conta con illamento incorporado.

Así mesmo, cambiaranse as ventás por outras novas de carpintería de aluminio con rotura de ponte térmico e vidro dobre baixo emisivo, instalaranse novas persianas con lamas de aluminio con illamento a base de espuma de poliuretano e renovaranse as luminarias, colocando equipos de alta eficiencia enerxética, con equipos de regulación lumínica e detectores de presenza nas aulas que teñen luminarias fluorescentes.

As medidas para a eficiencia enerxética completaranse coa instalación dunha nova sala de caldeiras de biomasa, así como de 3 silos prefabricados. Todas estas medidas combinadas suporán un aforro do 72,60 % no consumo de enerxía primaria non renovable e do 80,20 % en emisións de CO2.

As intervencións de rehabilitación integral caracterízanse, a maiores de polas accións dirixidas a diminuír o consumo de enerxía,  por incluír outras obras para a mellora funcional dos centros. Neste caso, substituiranse os falsos teitos en mal estado por un falso teito rexistrable de paneis acústicos, limparanse e pintaranse os paramentos interiores e realizaranse varias melloras nas instalacións de electricidade. Ademais construirase unha rampla de acceso ao ximnasio para mellorar a accesibilidade.

Pontecesures

A Consellería licitou hoxe tamén, entre outras obras de rehabilitación integral que se realizarán este verán, a do CPI de Pontecesures, que conta cun orzamento de 849.026,87 euros. Neste centro tamén se colocará cuberta de panel sándwich de 30 mm na cuberta dos edificios administrativo e no de infantil e illarase a fachada polo exterior mediante sistema SATE, agás dos dous devanditos edificios, que ao ser de ladrillo cara vista levarán illamento mediante inxección na cámara de aire de perlas de poliestireno expandido.

No caso deste CPI tamén se instalarán novas fiestras de carpintería de aluminio con rotura de ponte térmico e vidro dobre baixo emisivo e luminarias de alta eficiencia enerxética; medidas que combinadas coas anteriores accións suporán un aforro do 27,0 % no consumo de enerxía primaria non renovable e do 29,20 % en emisións de CO2.

A obra do CPI de Pontecesures completarase coa colocación de falso teito acústico no edificio de infantil, na segunda planta do edificio principal e no ximnasio, co pintado de paramentos e portas no edificio infantil e co pulido do pavimento de terrazo.

Construcións e mellorasEnsinanzas de réxime xeralConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalCentros
Categorías: Administración

Educación executará este verán 22 obras de rehabilitación integral ao abeiro dos fondos de superávit

Ven, 10/05/2019 - 11:52
Summary: O importe total ascenderá a 21,4 millóns de eurosOs traballos licítanse hoxe e a previsión é comezalos a mediados do mes de xullo Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional executará este verán un total de 22 obras de rehabilitación integral en centros de ensino das catro provincias galegas ao abeiro dos fondos de superávit, por un importe total de 21,4 millóns de euros. Así o sinalou o secretario xeral técnico, Jesús Oitavén, nunha comparecencia no Parlamento de Galicia na que explicou que isto será posible grazas a que o seu departamento encargou os proxectos destas intervencións no mes de decembro de 2018. Ademais, dado que a execución das obras é necesario o outorgamento das licencias municipais, “os proxectos foron todos remitidos na segunda quincena de abril aos concellos, polo que estimamos que haberá tempo suficiente”, indicou.

Jesús Oitavén destacou que a plataforma de Contratos de Galicia publica hoxe mesmo a licitación das devanditas 22 rehabilitacións, o que permitirá adxudicar as obras a finais de xuño e comezalas a mediados do mes de xullo, sempre e cando se outorguen as pertinentes licenzas municipais. Deste xeito, a meirande parte das obras de maior impacto e incomodidade podería quedar rematada no comezo do curso, de tal xeito que as restantes obras interfiran o menos posible na actividade lectiva.

Respecto dos centros escollidos para a realización das obras, o secretario xeral técnico sinalou que se actuou con criterios exclusivamente técnicos: “a antigüidade dos centros (construídos entre 1970 e 1985), o grao de necesidade das intervencións apreciada polas unidades técnicas provinciais e o número de alumnas e alumnos” (superior a 150, agás no caso da Fonsagrada e Cervo). Con esas características, os centros nos que se intervirá este ano e o orzamento para cada un son os reflectidos no seguinte cadro:

Concello

Centro

Importe

Carral

CEIP Vicente Otero Valcárcel

817.105,39

Santiago de Compostela

CEIP Raíña Fabiola

715.883,58

Arzúa

IES de Arzúa

1.070.743,73

Ferrol

CEIP Cruceiro de Canido

943.270,88

A Coruña

IES Monelos

946.523,26

Carballo

CEIP Fogar

1.614.908,87

Lugo

IES Muralla Romana

940.937,87

A Fonsagrada

CEIP Plurilingüe Santa María

1.011.676,09

Lugo

CEIP de Casás

826.923,23

Cervo

CEIP de Cervo

1.057.127,70

Foz

CEIP de Foz nº 1

914.376,08

Verín

CEIP Princesa de España

846.985,42

O Barco de Valdeorras

CEIP Plurilingüe Condesa de Fenosa

706.683,68

O Carballiño

CEIP Plurilingüe Calvo Sotelo

872.816,74

Ourense

CEIP de Prácticas

1.054.797,06

Ourense

IES O Couto

969.591,28

Baiona

CPI de Cova Terreña

1.266.258,67

Cambados

IES Ramón Cabanillas

1.123.204,75

Pontecesures

CPI de Pontecesures

849.026,87

Cangas

CEIP do Hío

873.191,65

Marín

IES Illa de Tambo

1.175.517,89

Vigo

CEIP García Barbón

810.793,81

 

Plan de dotación de infraestruturas educativas

Tal e como lembrou Jesús Oitavén, estas obras enmárcanse no Plan de dotación de infraestruturas educativas, que vén de ampliar a súa vixencia nun ano para o período 2016-2021, ao abeiro do cal tamén está programada para este ano outras obras, tanto de nova construción como de reforma, ampliación e mellora de 8 actuacións de rehabilitación enerxética. De feito, informou que as 8 obras de rehabilitación enerxética “que comezarán este verán xa están actualmente adxudicadas”, en concreto as seguintes:

Concello

Centro

Importe

Teo

CEIP da Ramallosa

714.642,96

Noia

CEIP Felipe de Castro

677.032,47

Láncara

CPI Ramón Piñeiro

676.652,63

Lugo

CEIP Luis Pimentel

543.096,16

Maside

CPI Terras de Maside

500.000,00

Ourense

CIFP Portovello

521.949,42

Cerdedo-Cotobade

CEIP Tenorio

572.116,51

Vilagarcía de Arousa

CEIP Arealonga

616.710,25

 

O impacto total do Plan será, computando os tres anos executados e os dous programados (2019 e 2020) de 116 grandes actuacións, o que supón actuar no 10,6% dos centros. Territorialmente, isto supón actuar en 72 concellos, o 23 por cento da totalidade dos de Galicia e beneficiar a 33.067 alumnas e alumnos (o 13% do total), tal e como resumiu Jesús Oitavén.

Neste sentido Jesús Oitavén defendeu que se está a xestionar “un orzamento de preto de 200 millóns de euros para obras en seis anos”, aos que hai que engadirlle os 21,4 millóns de euros do superávit desde ano 2019 e os eventuais que se poidan derivar do superávit do ano 2020. “Isto só é posible cando as cousas se fan con traballo rigoroso”. Así mesmo incidiu en que o Plan de dotación de Infraestruturas Educativas 2016-2021 “suporá a renovación dos centros educativos máis antigos, ademais dun compromiso medioambiental claro, a través das actuacións de rehabilitación enerxética”.

Ademais, explicou que “o investimento destinado a obra nova responde ás necesidades de incremento de prazas no sistema educativo público galego, especialmente nas zonas de maior crecemento demográfico; así como ao aumento da matrícula na Formación Profesional”.

Así mesmo, o secretario xeral técnico explicou que desde 2009 ata finais de 2018 a Xunta de Galicia ten executado en materia de obras en centros de ensino un total 266,8 millóns de euros. Tamén, destacou “un total de 166 grandes obras licitadas, dende maio de 2009 a maio de 2019, por un importe total de 150,2 millóns de euros. Entre elas, 16 novos colexios ou institutos, 54 grandes ampliacións e 38 rehabilitacións enerxéticas”.

Construcións e mellorasEnsinanzas de réxime xeralConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalSecretaría Xeral TécnicaSubdirección Xeral de Construcións e EquipamentoCentros
Categorías: Administración

Educación reforza a función dos equipos directivos dos centros a través de formación específica e novas canles de comunicación

Ven, 10/05/2019 - 10:36
Summary: A conselleira de Educación inaugurou o XXXIX Congreso de Formación e Avaliación da dirección, que congrega en Santiago a profesionais docentes do conxunto de EspañaCarmen Pomar salientou que o liderado e a xestión das directoras e directores exerce de polo tractor para o incremento da calidade da formación e o éxito do alumnado Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional está a reforzar a función dos equipos directivos dos centros escolares con medidas específicas centradas, sobre todo, na formación específica deste colectivo -mediante actualización de coñecementos, novos marcos normativos e novas técnicas de dirección-; e na posta en marcha de novas canles de comunicación interna como é o Portal da Dirección, que potencia a comunicación directa entre a administración educativa e os equipos directivos.

Así o salientou hoxe a conselleira de Educación, Carmen Pomar, con motivo da inauguración do XXXIX Congreso de formación e avaliación da dirección, organizado pola Federación de Asociacións de directivos de centros educativos públicos (FEDADI) e que ata mañá congrega en Santiago a profesionais docentes do conxunto de España.

Carmen Pomar subliñou que o liderado e a xestión dos equipos directivos son clave “para incrementar a calidade e os resultados da formación e o éxito do alumnado”, posto que nas súas mans “recae a boa marcha dos centros e a correcta implantación dos proxectos educativos”.

Por iso, desde o departamento de Educación do Goberno galego se está traballando en colaboración cos propios equipos directivos para o deseño de medidas específicas que garantan o correcto funcionamento do sistema educativo.

CongresosDirectores/asEnsinanzas de réxime xeralConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalProfesoradoCentros
Categorías: Administración

Convocatoria para a selección de centros docentes públicos para participar na actividade "Semana STEM" 2019 dirixida a alumnado de 5º e 6º de primaria e 1º e 2º da ESO

Ven, 10/05/2019 - 09:25
Idioma Gallego

Achégase a Resolución do 7 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regula a convocatoria e selección de centros docentes públicos da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional para participar na actividade "Semana STEM" dirixida a alumnado de quinto e sexto de educación primaria e primeiro e segundo cursos de educación secundaria obrigatoria.

  • O prazo para presentar as solicitudes rematará o 1 de xullo de 2019.

 

File:  Convocatoria para a selección de centros docentes públicos Anexo I Anexo II Anexo III Anexo IVTema: Plans e actuacións en innovación educativa Ensinanza: Educación primariaEducación secundaria obrigatoriaColectivo: ProfesoradoAlumnadoCentrosSección: BoletínPortada de boletínInnovación
Categorías: Administración

Convocadas as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios para o curso 2018/2019

Ven, 10/05/2019 - 09:10
Idioma Gallego

Orde do 23 de abril de 2019 pola que se establecen as bases e se convocan as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes desta consellería, para o curso académico 2018/19.

  • O prazo de presentación de solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte a aquel en que se publique esta orde no Diario Oficial de Galicia.

 

File:  Orde do 23 de abril de 2019 (DOG) Extracto da Orde do 23 de abril de 2019 (DOG)Tema: BolsasComedores escolaresEnsinanza: Ensinanzas de réxime xeralDepartamento: Subdirección Xeral de Recursos Educativos ComplementariosServicio de Xestión de Comedores Escolares dos Centros Docentes non UniversitariosColectivo: AlumnadoFamiliasCentros
Categorías: Administración

Carmen Pomar loa a creatividade dos escolares participantes na VIII edición do Festival Arte pola Igualdade nas Letras Galegas

Xov, 09/05/2019 - 21:23
Idioma GallegoSummary: Cinco centros de ensino da Coruña foron os protagonistas deste evento que busca difundir os valores da lingua e a diversidade no eido educativo

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, asistiu hoxe á VIII edición do Festival Arte pola Igualdade nas Letras Galegas, celebrado no Teatro Colón, e no que tamén participou o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García. Acompañounos Xosé Manuel G. Reboredo, en representación da Fundación Antonio Fraguas Fraguas.

O evento, impulsado polas consellerías de Educación, Universidade e Formación Profesional e de Cultura e Turismo, réndelle homenaxe este ano a Antonio Fraguas cun cartel no que participan cinco centros de ensino da Coruña: O CEE Nosa Señora do Rosario, o CEE María Mariño, o CMUS Profesional da Coruña, o CEIP Eusebio da Guarda e o CEIP Luís Seoane.

Carmen Pomar agradeceu o “despregue de arte e creatividade” amosado polo alumnado destes centros na elaboración do cartel, así como aos colexios O Mosteirón (Sada) e Anxo da Garda (A Coruña) pola adaptación a pictogramas do conto “O casamento da pulga”, e aos CIFPs Anxel Casal-Montealto e Imaxe e Son (ambos da Coruña) e Leixa (Ferrol) pola súa colaboración no festival. “Proxectos coma este -dixo a conselleira- danlle sentido ao noso labor a prol da educación, a atención a diversidade e a lingua galega”.

O cartel do festival -que busca espallar os valores da lingua e da diversidade no eido educativo- incluíu un desfile de traxes tradicionais galegos, a dramatización da cantiga O casamento da pulga” e a representación da peza teatral Belulo.

Lingua galegaConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalProfesoradoAlumnadoCentros
Categorías: Administración

Carmen Pomar subliña a consolidación do FP Innova como escaparate do liderado e a innovación da Formación Profesional galega

Xov, 09/05/2019 - 15:58
Summary: A conselleira de Educación destacou a aposta do Goberno galego por unhas ensinanzas de FP de calidade e adaptadas ao tecido socioeconómico, que recibirán un novo impulso cun plan específico de dinamización no ámbito da FP Dual para os próximos anosCon motivo deste cuarto Congreso de Innovación da Formación Profesional, uns 36 proxectos innovadores e 18 miniempresas creadas por alumnado e profesorado de 51 centros poden visitarse ata mañá na Cidade da Cultura Idioma Gallego

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, destacou hoxe que o FP Innova é xa unha cita consolidada como escaparate da Formación Profesional galega máis innovadora e emprendedora. A conselleira clausurou hoxe a xornada técnica da cuarta edición deste congreso, que durante tres días reúne en Santiago unhas 8.000 persoas entre alumnas e alumnos, docentes e profesionais, ademais doutros 6.000 visitantes estimados.

Carmen Pomar salientou a importancia deste evento na medida en que aglutina “os proxectos innovadores nos que se está traballando nos centros; o interese empresarial nesa innovación para facer os seus negocios máis competitivos nun mercado global; a presenza de milleiros de alumnas e alumnos, ben amosando o seu traballo, ben observando para decidir o seu futuro; así como o labor dos docentes que demostran a súa capacidade de motivación e liderado na procura dun mellor nivel formativo”.

Para a conselleira FP Innova 2019 é tamén sinónimo do “grande esforzo” que se está facendo desde os centros para potenciar unha Formación Profesional de calidade, adaptada á realidade socioeconómica galega mediante a especialización por sectores produtivos. Proba disto é que neste congreso se dan cita 51 centros e 67 empresas colaboradoras, con 36 proxectos de innovación e 18 miniempresas creadas polo alumnado e o profesorado no marco do Eduemprende.

Neste senso a conselleira aludiu ao apoio do Goberno galego por aproveitar as sinerxías entre as aulas e o sector empresarial con iniciativas como os viveiros de empresa ou a aposta pola FP Dual, á que se lle vai dar un novo impulso nos vindeiros anos cun plan de dinamización específico.

Ata a xornada de mañá, na que pechará as súas portas a feira, as persoas que se acheguen ata o Museo Centro Gaiás da Cidade da Cultura (onde se celebra o evento) poderán experimentar en primeira persoa coas novas tecnoloxías, participar nalgúns dos diferentes obradoiros sobre robótica aplicada, deseño e impresión 3D, experimentar con vehículos non tripulados ou con simulacións virtuais, e ver de cerca o traballo do alumnado de FP de Galicia en ámbitos como a electrónica, imaxe persoal, artes gráficas, téxtil, repostaría, técnicas culinarias ou coctalaría, entre outros.

O congreso completouse cunha xornada técnica celebrada onte e hoxe que incluíu relatorios de expertos e mesas de debate sobre o factor dinamizador da formación profesional na industria, o papel das mulleres na área STEM, a tecnoloxía 5G, o novo concepto de mobilidade, as novas tecnoloxías no sector marítimo-pesqueiro, ou os desafíos de compartir a vida con robots.

Información xeralFormación Profesional inicialProfesoradoAlumnadoCentros
Categorías: Administración

Corrección de erros da Resolución do 29 de abril de 2019 pola que se convoca o premio Boas Prácticas de Educación Inclusiva 2019

Xov, 09/05/2019 - 11:37
Idioma GallegoAnuncio principal: Premio Boas Prácticas de Educación Inclusiva 2019 para os centros docentes públicos durante o curso escolar 2018/2019

Corrección de erros da Resolución do 29 de abril de 2019 da Dirección Xeral de Educación, Formación profesional e Innovación educativa, pola que se convoca o premio Boas Prácticas de Educación Inclusiva 2019.

 

Tema: Atención á diversidadePremios autonómicosEnsinanza: Ensinanzas de réxime xeralEnsinanzas de réxime especialEducación das persoas adultasDepartamento: Servizo de Inclusión e Orientación EducativaColectivo: ProfesoradoCentrosSección: Atención á diversidade e orientación
Categorías: Administración

Convocado o Premio Proxecta de Innovación Educativa 2019 para os centros docentes públicos admitidos no Plan Proxecta durante o curso escolar 2018/2019

Xov, 09/05/2019 - 11:14
Idioma Gallego

Resolución do 9 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca o Premio Proxecta de Innovación Educativa 2019 para os centros docentes públicos admitidos no Plan Proxecta durante o curso escolar 2018/19.

  • Prazo de presentación de solicitudes: do 10 ao 31 de maio de 2019.

 

File:  Resolución do 9 de maio de 2019 AnexoTema: Plan ProxectaEnsinanza: Ensinanzas de réxime xeralColectivo: ProfesoradoCentrosSección: BoletínPortada de boletínInnovación
Categorías: Administración

Axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea, no marco do programa comunitario Erasmus+, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia no curso 2018/2019

Xov, 09/05/2019 - 09:00
Idioma Gallego

Orde do 23 de abril de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea no marco do programa comunitario Erasmus+, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia no curso 2018/19.

  • O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, contado desde o día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

 

File:  Orde do 23 de abril de 2019 (DOG) Extracto da Orde do 23 de abril de 2019 (DOG)Tema: BolsasErasmusEnsinanza: Ensinanzas de réxime especialEnsinanzas superiores de arte dramáticaEnsinanzas superiores de deseñoEnsinanzas superiores de músicaDepartamento: Servizo de Ensinanzas de Réxime EspecialColectivo: Alumnado
Categorías: Administración

A Xunta comezará este ano as obras do novo Centro Galego de Innovación da FP en Ourense

Mér, 08/05/2019 - 20:46
Summary: A conselleira de Educación explicou no Parlamento que os traballos poderían comezar a finais de outubro O edificio contará cunha cuberta superior vexetal e estará dividido en catro áreas de traballo flexibles e adaptables ás distintas necesidade de usosSituarase na Antiga Escola de Mariñamansa, unha zona estratéxica da cidade das Burgas Idioma Gallego

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, explicou hoxe no Parlamento de Galicia que o seu departamento comezará as obras de construción do novo Centro Galego de Innovación da FP en Ourense este mesmo ano. “Unha vez definido o proxecto básico, a Consellería de Educación agarda poder dispor do proxecto de execución arredor do 15 de xullo, co obxectivo de licitar as obras nese mesmo mes e poder comezar as mesmas a finais do mes de outubro”, sinalou.

O centro situarase na antiga Escola Fogar de Mariñamansa, un edificio de 2.600 metros cadrados “que merece a pena recuperar porque ocupa un lugar estratéxico, ao  estar próximo ao CIFP A Farixa”, indicou. Isto permitirá reciclar a estrutura e os peches exteriores do edificio existente e introducir aquelas modificacións que permitan converter o interior da Antiga Escola nun espazo o máis diáfano posible, con particións flexibles que permitan espazos intercambiables segundo as distintas necesidades de usos.

Respecto das características do edificio, Pomar sinalou que terá unha cuberta superior vexetal, sobre a que se estenderá a instalación solar fotovoltaica do edificio e na que haberá áreas para situar toda a maquinaria de instalacións que se poidan precisar. O edificio terá catro áreas de traballo similares, nas que se garantirá “a flexibilidade e capacidade de adaptación a novos usos de cada unha delas, así como a súa independencia e intercambio dentro da organización xeral do edificio”. O obxectivo do proxecto é “adoptar solucións técnicas encamiñadas a conseguir unha maior eficiencia enerxética e un menor consumo, así como dotar ás instalacións das condicións e mecanismos que o fagan saudable, seguro, confortable e eficiente”, explicou a conselleira.

Colaboración

Carmen Pomar lembrou que a construción do Centro Galego de Innovación da FP en Ourense é posible grazas ao convenio asinado pola Xunta e a Deputación de Ourense o pasado 1 de marzo. A través del, a Deputación de Ourense achegará 5 millóns de euros, a Consellería de Economía, Emprego e Industria poñerá 1,5 millóns e a Consellería de Educación destinará 3,4 millóns para a rehabilitación do edificio da Antiga Escola de Mariñamansa  e para os gastos de funcionamento do centro.

A conselleira fixo fincapé na necesidade de sumar esforzos en prol do obxectivo último deste centro, “apostar pola investigación, pola innovación, pola creatividade e polo talento entre o alumnado da FP, favorecendo o desenvolvemento industrial e a incorporación das novas tecnoloxías e dotando de capital humano altamente cualificado ao tecido produtivo galego”.

Neste sentido, lembrou que desde este centro, “que está previsto que entre en funcionamento en 2020”, potenciarase unha formación profesional adaptada á industria 4.0 para que as empresas poidan contar con persoal cualificado e impulsaranse proxectos de innovación aplicada, novas contornas virtuais de simulación, de xeración e proxectos empresariais e de transferencia aplicada de patentes. Así mesmo, e sempre co obxectivo de sumar forzas, “favorecerase a creación de sinerxías co sector produtivo, mediante a transferencia de coñecemento dos centros á industria”.

Para conseguir estes obxectivos, o Centro contará con dúas coordinacións técnicas. Unha delas estará centrada na I+D+i, “con áreas que traballarán en metodoloxías para á industria 4.0, o Internet das cousas ou as patentes”; mentres que a outra o estará en emprendemento industrial, “que se encargará do asesoramento, seguimento, orientación e impulso dos proxectos, coa previsión de abrir o primeiro viveiro industrial de FP”, explicou Carmen Pomar.

Desta forma o Centro Galego de Innovación da FP de Ourense, “chamado a ser o motor da innovación e do emprendemento destas ensinanzas en Galicia”, converterá á cidade das Burgas “no centro común de alumnos, profesores e empresas vencelladas a esta modalidade, funcionando ademais como elemento de conexión e soporte para os 269 centros educativos con oferta de formación profesional”, sinalou.

Construcións e mellorasFormación Profesional inicialConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalCentros
Categorías: Administración

Proposta de concesión das axudas a estudantes universitarios para estadias nalgún Estado membro da Unión Europea durante o verán de 2019

Mar, 07/05/2019 - 14:13
Idioma Gallego

De acordo co establecido nas bases da convocatoria, a Comisión Avaliadora acordou, con data de 7 de maio de 2019, elevar á conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional a seguinte proposta de concesión de axudas a estudantes universitarios para estadías nalgún Estado membro da Unión Europea, durante o verán de 2019, co obxecto de coñecer a lingua dese país.

  • O prazo de xustificación remata o 12 de setembro de 2019.
Anuncio principal: Convocatoria de axudas ao alumnado do SUG para estadías nalgún Estado membro da UE durante o verán de 2019, co obxecto de coñecer a lingua dese paísTema: BolsasEnsinanza: UniversidadeDepartamento: Servizo de Apoio e Orientación aos/ás Estudantes Universitarios/asSecretaría Xeral de UniversidadesSubdirección Xeral de Universidades Colectivo: Alumnado
Categorías: Administración

Listaxes definitivas do alumnado admitido e excluído dos premios extraordinarios de formación profesional de grao superior correspondentes ao curso 2017/2018

Mar, 07/05/2019 - 13:58
Idioma GallegoAnuncio principal: Convocados os premios extraordinarios de formación profesional de grao superior correspondentes ao curso 2017/2018

Listaxes definitivas do alumnado admitido e excluído dos premios extraordinarios de formación profesional de grao superior correspondentes ao curso 2017/2018

Servizo relacionado: Premios ao alumnadoTema: Premios autonómicosEnsinanza: Formación Profesional inicialDepartamento: Servizo de Avaliación e Calidade do Sistema EducativoColectivo: AlumnadoCentros
Categorías: Administración

Carmen Pomar salienta a importancia da implicación do conxunto da comunidade educativa na consecución do éxito escolar

Mar, 07/05/2019 - 13:23
Summary: A conselleira visitou esta mañá tres centros educativos da provincia de Lugo Idioma Gallego

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, salientou esta mañá a importancia da implicación do conxunto da comunidade educativa na consecución do éxito escolar e dun ensino de calidade. Fíxoo nunha visita ao IES Muralla Romana, na cidade de Lugo, onde tivo a oportunidade de coñecer as diferentes iniciativas que desenvolve o centro en prol do apoio ao alumnado.

Neste sentido, o instituto lucense desenvolve este ano dúas liñas dos contratos-programa, unha delas a de Reforzo, orientación e apoio (PROA), dirixida a mellorar as perspectivas escolares do alumnado con dificultades, a través do traballo ou apoio organizado para a adquisición das destrezas básicas que lle faciliten a incorporación plena ao ritmo de traballo ordinario e ás esixencias das diferentes áreas e materias. Así mesmo, traballa sobre a terceira liña, para a mellora da convivencia e promoción da igualdade nos centros, que contempla todas as accións que repercutan e interveñan na mellora do clima escolar e das relacións entre os membros da comunidade educativa.

O centro dispón, así mesmo, dunha biblioteca escolar moi activa que acolle o club de lectura Lecturas e Andanzas e co distintivo de calidade Selo Vida Saudable.

O IES Muralla de Lugo conta con máis de 900 alumnas e alumnos e oferta este curso ensinanzas de ESO, Bacharelato, FP Básica e ciclos formativos de grao medio e superior nas familias profesionais de Administración e xestión, Imaxe persoal, Informática e comunicacións, así como un ciclo de FP Dual no ciclo de grao superior en Estética integral e benestar, en colaboración con Inversiones Hoteleras de Galicia, S.L.

CEIP Plurilingüe Santa María

A conselleira aproveitou a súa visita á provincia de Lugo para achegarse a coñecer os centros educativos da Fonsagrada, dos que destacou a súa participación no Plan Proxecta, marco dos programas educativos desenvolvidos desde diferentes consellerías e organismos da Xunta de Galicia.

Neste eido o CEIP Plurilingüe Santa María traballa sobre a iniciativa Aliméntate ben (organizado polas consellerías do Mar, Medio Rural e Sanidade), para a mellora dos hábitos alimenticios do alumnado, así como co Proxecto Deportivo do Centro, impulsado desde a Secretaría Xeral para o Deporte para a constitución dunha rede de centros promotores de vida activa e saudable.

Pola súa banda, o IES Plurilingüe Fontem Albei participa no programa Clases sen fume, desenvolvido pola Consellería de Sanidade para a prevención do tabaquismo; na iniciativa Correspondentes xuvenís 3.0, coa que a Consellería de Política Social promove a difusión de información de interese para o alumnado a través da creación dunha rede de correspondentes xuvenís nos institutos; e en Por 365 días de respecto e igualdade, para a prevención da violencia de xénero dentro do ámbito educativo.

No CEIP Plurilingüe Santa María a conselleira interesouse tamén polas diversas actividades de dinamización que se realizan na biblioteca (que forma parte do Plan de Mellora) arredor do Día Mundial Contra o Acoso Escolar, do Día do Libro ou da robótica, entre outras; así como pola súa participación este curso no Voluntariado de Lectura-A, co que se procura estimular o voluntariado cultural relacionado coa biblioteca e a lectura entre o alumnado de 5º e 6º de primaria.

O colexio fonsagradino traballa, ademais, na segunda liña dos contratos programa, centrada nas accións para a mellora da competencia matemática e en comunicación lingüística; e, ademais de ser plurilingüe, conta cunha sección bilingüe.

No caso do IES Fontem Albei, que participa no programa Piteas de formación para o desenvolvemento do talento, Carmen Pomar puido comprobar o funcionamento da iniciativa de libro dixital E-Dixgal, así como da miniempresa creada polo centro no marco do Plan de Emprendemento no Sistema Educativo de Galicia (Eduemprende).

Información xeralEnsinanzas de réxime xeralConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalProfesoradoAlumnadoFamiliasCentros
Categorías: Administración

Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia de sistemas electrotécnicos e automáticos (590125) e de equipos electrónicos (591202)

Mar, 07/05/2019 - 12:18
Idioma Gallego

Resolución do 7 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca un procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de sistemas electrotécnicos e automáticos (590125) e no corpo de profesores técnicos de formación profesional, especialidade de equipos electrónicos (591202).

  • O prazo para formular solicitudes será de cinco días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no portal educativo.
     
Servizo relacionado: Listas de substituciónsFile:  Resolución do 7 de maio de 2019 Corrección de erros á Resolución do 7 de maio de 2019 Modelo de solicitude Modelo de alegación de méritosTema: Programas e plansInterinidades e substituciónsDepartamento: Servizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime EspecialColectivo: ProfesoradoSección: BoletínPortada de boletín
Categorías: Administración

Bibliotecas Escolares Solidarias: centros seleccionados na acción Voluntariado de lectura-A (primaria)

Mar, 07/05/2019 - 11:41
Idioma GallegoAnuncio principal: Convocatoria do programa Bibliotecas Escolares Solidarias para o curso 2018/2019Achégase arquivo coa Resolución de 7 de maio de 2019 relativa á convocatoria da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos de 30 de novembro de 2018, do programa Bibliotecas Escolares Solidarias. Esta convocatoria foi ampliada pola Resolución de 15 de abril de 2019, da mesma dirección xeral na que se concretaban algúns aspectos relacionados con dúas accións integradas neste programa: Voluntariado de lectura-A (para alumnado de 5º e 6º de primaria) e o Selo "Biblioteca Escolar Solidaria".
  Resólvese  nesta resolución a modalidade Voluntariado de Lectura-A, coa selección de 10 centros de Voluntariado de lectura-A entre os 82 centros participantes neste curso 2018/2019, aos que se lles concede a organización, no propio centro, dun obradoiro relacionado coa narración oral e a lectura expresiva, o laboratorio de radio, a realización dun audiovisual ou xogos cooperativos e tradicionais ou a música e danza tradicionais, que cada centro deberá elixir segundo o seu interese e que irá dirixido a un grupo de alumnos e alumnas participantes no programa de voluntariado. 
   Este programa desenvólvese coa colaboración da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, da Consellería de Política Social. Tema: Plan LÍABibliotecas escolaresEnsinanza: Educación primariaDepartamento: Dirección Xeral de Centros e Recursos HumanosSubdirección Xeral de CentrosColectivo: ProfesoradoAlumnadoCentrosSección: BoletínPortada de boletín
Categorías: Administración

Selección de estadías formativas en empresas para profesorado de Formación Profesional 2019. Resolución provisional

Mar, 07/05/2019 - 09:30
Idioma GallegoPublicada a Resolución provisional da comisión de selección de estadías formativas en empresas ou institucións para o ano 2019 destinadas ao profesorado dos corpos e das especialidades vinculadas ás ensinanzas de formación profesional inicial, e das artes plásticas e o deseño.

O prazo para efectuar reclamacións, emendar erros ou presentar renuncia á concesión da estadía é de 5 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da súa publicación.
  Tema: Información xeralProgramas e plansEnsinanza: Formación Profesional inicialDepartamento: Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación EducativaSubdirección Xeral de Formación ProfesionalServizo de Ordenación e Formación ProfesionalColectivo: ProfesoradoCentrosEmpresas
Categorías: Administración

Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio. Listaxes definitivas de solicitudes e exencións. Sedes e instrucións para a súa realización. Convocatoria 2019

Mar, 07/05/2019 - 09:07
Idioma GallegoPublicadas a listaxe definitiva de solicitudes admitidas e excluídas e a resolución definitiva de exencións para as probas de acceso a ciclos formativos de grao medio na convocatoria  ordinaria 2019.
  Publicadas instrucións e a asociación de centros e de sedes para a realización da proba de acceso a ciclos formativos de grao medio na convocatoria ordinaria 2019.
  Tema: EscolarizaciónEnsinanza: Formación Profesional inicialDepartamento: Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación EducativaSubdirección Xeral de Formación ProfesionalServizo de Xestión da Formación ProfesionalColectivo: AlumnadoCentros
Categorías: Administración

Publicación das cualificacións provisionais da proba libre para a obtención do título de bacharel para persoas maiores de vinte anos correspondentes ao ano 2019

Mar, 07/05/2019 - 08:48
Idioma Gallego

Publicadas as cualificacións provisionais da proba libre para a obtención do título de bacharel para persoas maiores de vinte anos correspondentes ao ano 2019.

 

 

Tema: Información xeralEnsinanza: Bacharelato de adultosDepartamento: Servizo de Xestión Económica e Educación de Persoas AdultasColectivo: Alumnado
Categorías: Administración

Os centros de infantil e primaria afondarán na figura de Antonio Fraguas cunha guía didáctica do CEIP Xesús San Luís Romero de Carballo

Lun, 06/05/2019 - 14:43
Summary: A conselleira de Educación e o secretario xeral de Política Lingüística entregáronlle ao centro o premio do Concurso-Exposición das Letras Galegas 2019 Na categoría de secundaria foi gañador o IES Álvaro Cunqueiro (Vigo)Os proxectos gañadores distribuíranse en máis de 2000 puntos de Galicia e do exterior para festexar as Letras Idioma Gallego

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, e o secretario xeral de política Lingüística, Valentín García, entregaron hoxe o premio do Concurso-Exposición das Letras Galegas ao CEIP Xesús San Luís Romero (Carballo), nun acto celebrado no propio centro educativo. O certame escolar conta tamén coa colaboración de Feiraco, que estivo representada pola súa delegada comercial, Conchi García.

Carmen Pomar destacou o interese e o compromiso dos membros da comunidade educativa deste centro na elaboración dun traballo gañador que é “froito de factores como o traballo en equipo, a colaboración entre disciplinas, ou a implicación de profesorado e alumnado”.

A conselleira fixo ademais fincapé en que o proxecto plasma á perfección os valores de Antonio Fraguas, “unha persoa boa e xenerosa, un mestre con verdadeira entrega e vocación ao ensino”, e cun gran amor pola cultura e polas tradicións galegas. Citando ao actual presidente da Real Academia Galega, convidou o alumnado a seguir investigando na figura e na obra de Antonio Fraguas, pois “el abre para todos nós a explicación profunda da nosa identidade: o tesouro inmenso da cultura popular”.

Pola súa parte, o secretario xeral de Política Lingüística incidiu no feito de que “nos carteis que gañaron o concurso percíbese o enorme traballo que hai detrás da exposición gañadora, tanto por parte do profesorado como por parte do alumnado”; un traballo que, en opinión de Valentín García, levou os rapaces e rapazas de Carballo “a coñecer moito mellor a Antonio Fraguas e a ver nel un exemplo de comportamento coherente e comprometido coa lingua e coa cultura galegas”.

Valores e estética

O centro carballés, vencedor deste certame por segunda vez, obtivo o galardón na categoría de infantil e primaria polo seu traballo Antonio Fraguas, con A de agarimo e F de folclore. O xurado salientou o traballo deste colexio por plasmar a vida e a obra do intelectual galeguista a través dun “harmonioso conxunto de carteis en que o coidado estético se combina co emprego das tecnoloxías da información e da comunicación” para ofrecer unha imaxe de Fraguas como “docente e estudoso” e para destacar na súa traxectoria “os valores de bondade, xenerosidade e, sobre todo, amor pola cultura e polas tradicións galegas”.

O traballo gañador está composto por 10 carteis orixinais e inéditos de 70x50 centímetros acompañados dunha guía con actividades que orientan a observación da mostra e fomentan o labor de investigación do alumnado.

Premios e difusión

O Concurso-Exposición Letras Galegas forma parte da programación institucional que a Xunta de Galicia vai desenvolver nas vindeiras semanas en honra de Antonio Fraguas Fraguas, a quen se lle dedicará o vindeiro 17 de maio, e que pode consultarse no Portal da Lingua Galega.

Ademais da categoría na que foi premiado o centro carballés, o concurso contemplaba outra para os centros de educación secundaria obrigatoria e bacharelato, formación profesional e restantes centros de ensinanzas especiais, ensinanzas deportivas e ensinanzas de idiomas, na que foi galardoado o IES Álvaro Cunqueiro (Vigo), polo traballo Insuela. Del o xurado destacou “a perfección técnica”, que “se conxuga coa modernidade” nunha serie de carteis que mostran “a traxectoria vital e o legado intelectual de Antonio Fraguas -unha obra dignificadora da cultura popular e das tradicións galegas a través de disciplinas diversas como a etnografia, a xeografía ou a historia- de forma parella ás circunstancias que condicionaron o devir histórico da Galicia do século XX”.

As exposicións gañadoras difundiranse no Portal da Lingua Galega e serán distribuídas por máis de 2000 puntos de interese: centros educativos, lectorados da Rede de Centros de Estudos Galegos, entidades da Rede de Dinamización Lingüística, centros da emigración ou bibliotecas, entre outras. O obxectivo desta difusión é achegarlle ao alumnado, á sociedade galega, á colectividade emigrante e ao estudantado de galego no estranxeiro a figura de Antonio Fraguas Fraguas, a súa obra e o tempo que lle tocou vivir.

Os dous centros educativos gañadores reciben cadanseu premio en metálico por importe de 2000 euros, mentres que o profesorado implicado no deseño e posta en marcha das exposicións seleccionadas obtén unha certificación de premio de innovación educativa equivalente a 20 horas de formación (30 no caso do coordinador ou coordinadora do proxecto).

Premios autonómicosLingua galegaEnsinanzas de réxime xeralConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalProfesoradoAlumnadoCentros
Categorías: Administración


by Dr. Radut