Skip to Content

Portal educativo

Distribuir contido
Actualizado: hace 19 horas 59 min

A Xunta demanda ao Estado fondos para garantir a seguridade sanitaria e a calidade educativa ao longo de todo o curso escolar

Xov, 24/09/2020 - 15:52
Idioma Gallego

Summary: 

O conselleiro demandou un sistema de datos comparados entre as comunidades autónomas, así como maior coordinación en aspectos comúns Román Rodríguez salientou que Galicia aposta pola presencialidade nas aulas, o que supuxo a contratación de preto de 2.000 profesores a maiores Os conselleiros de Educación e de Sanidade participaron na Conferencia Sectorial, en sesión conxunta co Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde

Os conselleiros de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, e de Sanidade, Julio García Comesaña, participaron hoxe na Conferencia Sectorial de Educación, celebrada en sesión conxunta co Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde. Neste marco, o responsable do departamento educativo da Xunta de Galicia demandou ao Goberno central máis fondos para garantir a seguridade sanitaria e a calidade educativa ao longo de todo o curso escolar.

Román Rodríguez lembrou que os fondos comprometidos ata o momento polo Estado para educación, preto de 93M€, se corresponden co ano 2020. Tendo en conta que o curso escolar abrangue tamén máis da metade do ano 2021, o conselleiro cifrou en máis de 30M€ a cantidade adicional que o Goberno central deberá transferir a Galicia ata o remate de curso.

Na súa intervención na Conferencia Sectorial, expuxo as medidas adoptadas polo seu departamento para adaptar o curso ás novas necesidades derivadas da situación de pandemia. Neste sentido, destacou o sobresforzo orzamentario que supón a contratación, a maiores, de preto de 2.000 docentes –un incremento do 6,2% sobre a plantilla total de profesorado en Galicia– para dar resposta aos desdobres que foi preciso realizar nas aulas, así como para o reforzo educativo e para o incremento da oferta nalgúns niveis.

Esta medida, a principal de todas as postas en marcha pola Xunta de Galicia para o desenvolvemento do curso coas máximas garantías de seguridade e calidade, é froito da aposta do Goberno galego pola presencialidade nas aulas, establecendo a semipresencialidade (optativa e previa autorización da Inspección educativa) só para as etapas de Bacharelato e FP.

Este incremento do profesorado require unha resposta deste o punto de vista de incremento do orzamento estatal que o Ministerio de Educación non pode obviar. A este respecto, o conselleiro reclamou tamén un sistema comparado de datos para todas as comunidades autónomas, que permita acadar unha visión máis ampla das medidas aplicadas en cada unha delas.

Así mesmo Román Rodríguez salientou, entre outras accións implementadas nas últimas semanas, a creación do Comité Educativo como máximo órgano asesor do Goberno galego neste eido no contexto da pandemia derivada da covid-19; así como a elaboración do Plan de Continxencia para a educación non presencial e semipresencial.

Normalidade dentro da excepcionalidade

O conselleiro explicou que o inicio do curso se está a desenvolver en Galicia con normalidade, dentro da excepcionalidade da situación. Isto foi posible grazas ao esforzo dos equipos dos centros educativos e da comunidade educativa no seu conxunto, que permitiu que os centros de ensino sexan espazos seguros con normas organizativas orientadas a reducir expansión da covid-19.

Por outra parte, sinalou que Galicia aposta pola flexibilidade normativa, fundamental para ir adaptando o curso, tanto a nivel programático e curricular como no de organización e medidas sanitarias, aos axustes que sexan necesarios en función da evolución da pandemia. En calquera caso, Román Rodríguez pediu unha maior coordinación en aspectos comúns que eviten solución dispares entre as comunidades autónomas e eviten un despilfarro de recursos e esforzos.

Finalmente o conselleiro solicitou ao Ministerio de Educación intermediación diante do Ministerio do Interior para o reforzo das medidas preventivas nas inmediacións dos centros escolares nos momentos de entrada e saída dos centros.

Información xeral Ensinanzas de réxime xeral Consellería de Cultura, Educación e Universidade
Categorías: Administración

A Xunta blinda as axudas ás ANPAS que xestionan comedores escolares para facilitar que continúen co servizo

Xov, 24/09/2020 - 15:37

Summary: 

Educación publica a resolución das subvencións do curso pasado e conserva íntegro o importe de 553.000 euros, incluídos os meses nos que non se prestou o servizo pola suspensión das clases Compénsanse así os gastos extra para este curso derivados da implantación de medidas de seguridade por mor da covid neste primeiro trimestre O departamento educativo da Xunta mantén o seu compromiso de incrementar o orzamento da próxima convocatoria de subvencións a estas entidades en 2021 Idioma Gallego

A Consellería de Cultura, Educación e Universidade vén de resolver achegar ás ANPAS de toda Galicia un total de 553.000 euros en concepto de axuda pola xestión do servizo de comedor escolar durante todo o pasado curso escolar. Deste xeito, increméntase o importe que correspondería a estas axudas polos meses nos que realmente se prestou servizo durante o curso 2019/2020 por mor da suspensión das clases.

As 107 entidades beneficiarias que hoxe publica o Diario Oficial de Galicia recibirán por parte da Xunta a subvención íntegra correspondente a todos os meses do curso lectivo, pese a que durante o último trimestre do curso non chegaron a rexistrar este gasto, un importe estimado en 190.000 euros. Compensase así o gasto extra deste trimestre derivado do reforzo das medidas de seguridade por mor da pandemia.

A maiores, a Consellería mantén o seu compromiso de incrementar en 2021, de forma substancial, as contías das axudas que se destinan ás ANPAS que xestionan comedores escolares no conxunto de Galicia neste curso, co fin de facilitar as medidas de adaptación sen que isto supoña un prexuízo para as familias no prezo do menú.

Custo do menú, vixilancia e coidado

O departamento educativo da Xunta de Galicia publica cada ano unha convocatoria de axudas para o cofinanciamento do servizo de comedor escolar xestionado polas asociacións, federacións ou confederacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes da Consellería e que imparten os niveis de ensinanza básica obrigatoria ou o segundo ciclo de educación infantil.

A Consellería financia ata un máximo do 50% do custo do servizo do comedor do centro escolar correspondente. As axudas, que se outorgan en réxime de concorrencia competitiva, poderán ser empregadas para sufragar o custo diario do menú por comensal e polos días de asistencia destes ao comedor, así como, se é o caso, a vixilancia e coidado do alumnado durante o uso do comedor.

Tamén poden destinarse a costear os gastos orixinados pola contratación de persoal para atender o alumnado con necesidades específicas e os derivados da contratación de pólizas de seguro vinculadas directamente á prestación do servizo de comedor escolar.

Protocolo de comedores

A Consellería vén de publicar o Protocolo de prevención da transmisión da covid-19 nos comedores dos centros educativos non universitarios, un marco xeral sobre a prestación do servizo de comedor escolar que sirve de base para que as distintas entidades que xestionan o dito servizo elaboren os seus protocolos específicos, axustándose ás directrices xerais.

Nesta liña, ademais das axudas económicas, a Consellería segue a traballar de xeito coordinado coas asociacións e federacións de nais e pais para ofrecerlles soporte técnico na prestación deste servizo e lograr así un consenso que beneficie ao conxunto do alumnado.

Información xeral Comedores escolares Ensinanzas de réxime xeral Consellería de Cultura, Educación e Universidade Familias Centros
Categorías: Administración

Amplíase o prazo da convocatoria do programa Club de Letras

Xov, 24/09/2020 - 12:39
Idioma Gallego

Amplíase o prazo de solicitude para participar no Club de Letras no curso 2020/21.

Novo prazo de solicitude: ata o mércores 7 de outubro de 2020.

Podedes consultar toda a información relacionada con esta convocatoria na seguinte ligazón.

 

 

Autorización da ampliación do prazo do Club de Letras

Tema: 

Igualdade Violencias Coeducación Relacións Dereitos Diversidade

Ensinanza: 

Ensinanzas de réxime xeral

Departamento: 

Subdirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa e Formación do Profesorado

Colectivo: 

Centros

Sección: 

Boletín Portada de boletín
Categorías: Administración

Convocatoria do programa Radio na biblio para o curso 2020/21

Xov, 24/09/2020 - 12:15
Idioma Gallego

Achégase Resolución do 24 de setembro de 2020, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca o programa Radio na biblio para o curso 2020/21, para a introdución da radio nas bibliotecas escolares de centros públicos de titularidade da consellería que matriculan alumnado de educación infantil, primaria e secundaria, integrados no Plan de mellora de bibliotecas escolares (agás os incorporados no presente curso).

 • O prazo de presentación de solicitudes remata o 9 de outubro de 2020.

File: 

Resolución do 24 de setembro de 2020 (Convocatoria)

Tema: 

Plan LÍA Bibliotecas escolares

Departamento: 

Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos Subdirección Xeral de Centros

Colectivo: 

Centros
Categorías: Administración

Concesión das axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios para o curso académico 2019/20

Xov, 24/09/2020 - 08:41
Idioma Gallego

Xúntase a Resolución do 16 de setembro de 2020 pola que se conceden as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes desta consellería, para o curso académico 2019/20.

Anuncio principal: 

Convocadas as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios para o curso 2019/2020

Tema: 

Bolsas Comedores escolares

Ensinanza: 

Ensinanzas de réxime xeral

Departamento: 

Subdirección Xeral de Recursos Educativos Complementarios Servicio de Xestión de Comedores Escolares dos Centros Docentes non Universitarios

Colectivo: 

Alumnado Familias Centros
Categorías: Administración

Actualización do protocolo de centros e novos protocolos específicos ante a Covid 19

Mér, 23/09/2020 - 08:00
Idioma Gallego

Resolución conxunta, de data 22 de setembro de 2020, das Consellerías de Cultura, Educación e Universidade e de Sanidade pola que se aproba a actualización do “Protocolo de adaptación ao contexto da covid 19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020-2021”, así como os Protocolos de “prevención da transmisión da covid-19 no alumnado con necesidades educativas especiais para o ámbito educativo” e o de “prevención da transmisión da covid-19 nos comedores dos centros educativos non universitarios”.

File: 

Resolución conxunta, de data 22 de setembro de 2020, das Consellerías de Cultura, Educación e Universidade e de Sanidade Protocolo de adaptación ao contexto da covid 19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020-2021 Protocolo de prevención da transmisión da covid-19 nos comedores dos centros educativos non universitarios Protocolo de prevención da transmisión da covid-19 no alumnado con necesidades educativas especiaispara o ámbito educativo.

Tema: 

Información xeral

Colectivo: 

Profesorado Alumnado Familias Centros
Categorías: Administración

Publicación das cualificacións definitivas das probas de acceso aos CF de grao medio de Artes plásticas e deseño (curso 2020-21). Probas específicas

Mar, 22/09/2020 - 13:54
Idioma Gallego

Publicadas as cualificacións definitivas das probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio de Artes plásticas e deseño para o curso 2020-21. Probas específicas.

Anuncio principal: 

Instrucións para o acceso e a admisión do alumnado nas ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño para o curso 2020/2021

Tema: 

Escolarización

Ensinanza: 

Ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño

Departamento: 

Servizo de Ensinanzas de Réxime Especial

Colectivo: 

Alumnado Centros
Categorías: Administración

Publicación das cualificacións definitivas da proba libre para a obtención do título de ESO (convocatoria de setembro de 2020)

Mar, 22/09/2020 - 11:12
Idioma Gallego

Publicadas as cualificacións definitivas da proba libre para a obtención de título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos (convocatoria de setembro de 2020).

Tema: 

Información xeral Escolarización

Ensinanza: 

Ensinanzas de educación secundaria

Departamento: 

Servizo de Xestión Económica e Educación de Persoas Adultas

Colectivo: 

Alumnado
Categorías: Administración

Normas que determinan os servizos mínimos durante a folga no ámbito do ensino convocada para o día 23 de setembro de 2020

Mar, 22/09/2020 - 08:37
Idioma Gallego

Xúntase a Orde do 17 de setembro de 2020 pola que se ditan normas que determinan os servizos mínimos durante a folga no ámbito do ensino convocada para o día 23 de setembro de 2020.

 

File: 

Orde do 17 de setembro de 2020 (DOG)

Tema: 

Información xeral

Ensinanza: 

Ensinanzas de réxime xeral Ensinanzas de réxime especial Educación das persoas adultas

Departamento: 

Consellería de Cultura, Educación e Universidade

Colectivo: 

Profesorado Alumnado Familias Centros
Categorías: Administración

Carnés profesionais. Listaxes da primeira e da segunda convocatoria 2020

Lun, 21/09/2020 - 18:44
Idioma Gallego

Publicada a listaxe provisional de cualificacións da segunda convocatoria 2019 de carnés e Carnés e habilitacións profesionais 2020. Publicadas listaxes correspondentes a:

 • Persoas admitidas e excluídas 2ª convocatoria.
 • Persoas convocadas para a realización da proba de Operador industrial de caldeiras 1ª e 2ª convocatorias.
 • Persoas convocadas para realizar a segunda parte da proba de guindastre móbil 1ª e 2ª convocatorias.
 • Material de consulta para a realización das probas correspondentes á 1ª e 2ª convocatorias.
 • Datas de realización das probas correspondentes á 1ª e 2ª convocatorias.

Máis información

Tema: 

Información xeral

Ensinanza: 

Formación Profesional inicial

Departamento: 

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa Subdirección Xeral de Formación Profesional Servizo de Xestión da Formación Profesional

Colectivo: 

Alumnado Centros
Categorías: Administración

Campaña de Vixilancia da Saúde do Persoal de Centros Docentes 2020/2021

Lun, 21/09/2020 - 13:00
Idioma Gallego Campaña de Vixilancia da Saúde do Persoal de Centros Docentes 2020/2021

Mediante Resolución da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, do 16 de setembro de 2020, autorízase a difusión da campaña de vixilancia periódica da saúde para o persoal docente e non docente destinado en centros docentes públicos non universitarios dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

É aplicable ao persoal docente e  non docente (funcionario e laboral) en activo, que presta servizos nos centros docentes públicos non universitarios, dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

A inscrición ten carácter voluntario, polo que se realizará previa solicitude das persoas interesadas conforme as instrucións deste procedemento enviadas aos distintos centros de traballo. As persoas responsables dos distintos centros de traballo facilitarán a información necesaria para a inscrición dos traballadores e das traballadoras.

 A dita inscrición realizarase de forma telemática no formulario de petición de recoñecemento que está dispoñible na páxina web da Consellería de Cultura, Educación e Universidade no seguinte enlace: https://revisionmedicaeducacion.xunta.gal

 • A solicitude de inscrición debe incluír todos os datos que figuren no formulario. A falta dalgún deles impedirá a súa tramitación.
 • Toda inscrición xerará un xustificante de consentimento que se deberá presentar o día concertado para realizar a vixilancia da saúde.
 • O prazo de inscrición será de vinte (20) días naturais a partir do día seguinte ao da difusión desta campaña na páxina web oficial da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

File: 

Resolución do 16 de setembro de 2020 Preguntas frecuentes Instrucións Revisións Médicas Precisións dos prazos de inscrición

Tema: 

Información xeral Programas e plans

Departamento: 

Secretaría Xeral Técnica Servizo de Prevención de Riscos Laborais

Colectivo: 

Profesorado Centros
Categorías: Administración

O Comité Educativo traballará organizado en catro subgrupos arredor da organización dos centros, o ensino virtual, a inclusión e as ensinanzas de réxime especial

Lun, 21/09/2020 - 12:51
Idioma Gallego

Summary: 

O titular do departamento educativo da Xunta agradeceu o compromiso de todos os seus membros e salientou a aposta da Xunta pola participación da comunidade educativa e o consenso

O conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, presidiu hoxe a primeira reunión do Comité Educativo, o máximo órgano asesor do Goberno galego neste eido no contexto da pandemia derivada da covid-19. Nesta xuntanza, explicou que o Comité organizará o seu traballo en catro subgrupos, centrados na organización escolar e interna dos centros, no ensino virtual, na inclusión do alumnado con necesidades educativas especiais e nas ensinanzas de réxime especial (adultos, artísticas e deportivas, que funcionan cos seu propios ritmos).

Román Rodríguez quixo comezar agradecendo a todos os integrantes do Comité Educativo a súa participación neste órgano, que “denota un compromiso significativo co traballo por parte destes profesionais”, dixo. O titular do departamento educativo da Xunta explicou que o obxectivo deste Comité é contar con mecanismos de asesoramento, decisión e avaliación neste contexto, no que se van producir “moitas situacións impredecibles e descoñecidas”.

Así mesmo, incidiu en que o Goberno galego entende, e dese espírito nace o Comité Educativo, “que hai que favorecer a participación e o maior consenso posible no eido educativo”. Neste sentido recalcou que todos os axentes implicados son “fundamentais para que os sistema funcione con normalidade e o mellor posible dentro da situación actual”, mantendo a súa calidade.

O conselleiro quixo tamén facer fincapé en que, aínda que sigue a estela do Comité Clínico, o Comité Educativo non vai tomar decisións sanitarias. Aínda así, agradeceu a presenza de expertos deste ámbito, considerando moi positivo contar con asesoramento do persoal sanitario para tomar decisións educativas no escenario actual.

Información xeral Consellería de Cultura, Educación e Universidade
Categorías: Administración

Orde do 18 de setembro de 2020 pola que se crea o Comité Educativo de Persoas Expertas para afrontar a emerxencia sanitaria derivada da pandemia

Lun, 21/09/2020 - 10:28
Idioma Gallego

Xúntase a Orde do 18 de setembro de 2020 pola que se crea o Comité Educativo de Persoas Expertas para afrontar a emerxencia sanitaria derivada da pandemia.

File: 

Orde do 18 de setembro de 2020 (DOG)

Tema: 

Información xeral

Departamento: 

Consellería de Cultura, Educación e Universidade

Colectivo: 

Centros
Categorías: Administración

O Comité Educativo constitúese este luns con 35 membros como máximo órgano asesor da Xunta no eido docente ante a covid-19

Dom, 20/09/2020 - 12:50
Idioma Gallego

Summary: 

Traballará de xeito coordinado co Comité Clínico e centrará a súa actividade, exclusivamente, nos aspectos relativos á adaptación do sistema educativo á situación de pandemia A súa función será identificar medidas organizativas e de xestión que favorezan o ensino inclusivo e de calidade nos distintos escenarios epidemiolóxicos Esta semana estarán xa traballando nos centros a meirande parte dos preto de 2.000 docentes contratados a maiores e o resto, vinculados ao programa de reforzo ARCO, incorporarase xa neste primeiro trimestre

O Comité Educativo, creado pola Consellería de Cultura, Educación e Universidade, como máximo órgano asesor do Goberno galego en materia educativa no contexto da pandemia da covid-19, constituirase este luns 21 de setembro por orde do Diario Oficial de Galicia (DOG). Este órgano manterá tamén este luns a súa primeira xuntanza, que o conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, presidirá de xeito telemático.

O Comité centrará a súa actividade nos aspectos relativos á adaptación do sistema educativo á situación de pandemia derivada da covid-19, co fin de que estes retos e demandas sexan abordados con rigor científico e de maneira colexiada desde ópticas educativas complementarias e coordinadamente co traballo doutros comités científicos e autoridades sanitarias competentes, nomeadamente o Comité Clínico.

As súas funcións serán as de identificar e asesorar, desde a mellor evidencia científica dispoñible, medidas organizativas e de xestión educativa que favorezan o ensino inclusivo e de calidade nos distintos escenarios epidemiolóxicos posibles; así como propoñer e avaliar medidas educativas, organizativas e de xestión, que favorezan a mellor resposta posible desde criterios de inclusión, equidade e calidade, tendo en conta as particularidades e especificidades dos diferentes centros educativos.

Experiencia e base científica

Así mesmo, promoverá a redacción de informes, relatorios e estudos que aporten bases científicas sólidas para a mellora continua e adaptación ás circunstancias emerxentes da resposta educativa no marco da pandemia, tanto a curto como a medio e longo prazo. Neste sentido, poderá presentar, analizar e avaliar relatorios xurdidos no seu seo ou ben procedentes doutros grupos de traballo expertos pola súa delegación.

Coa posta en marcha deste Comité, cos protocolos de comedores escolares e para o alumnado con necesidades especiais xa aprobados polo Comité Clínico e co reforzo de preto de 2.000 profesores xa confirmado, a Xunta de Galicia ten practicamente implementadas as últimas medidas de adaptación do ensino á covid-19.

Neste sentido cómpre lembrar que esta semana estarán xa traballando nos centros a meirande parte dos preto de 2.000 docentes contratados a maiores e que o resto, un total de 543 profesores vinculados a ARCO, se incorporará xa neste primeiro trimestre, tan pronto se resolva a convocatoria deste programa de reforzo.

A maiores de todas as opcións que a Xunta ofreceu aos centros para facilitar o desenvolvemento da súa actividade, a contratación de máis profesorado é a principal medida impulsada desde o seu departamento e mostra do compromiso do Goberno galego coas necesidades dos centros neste momento.

Membros do Comité

O Comité Educativo, composto por 35 membros, será presidido polo conselleiro de Cultura, Educación e Universidade e reunirase coa periodicidade que a situación epidemiolóxica demande.

A Xunta de Galicia quere agradecer de antemán aos membros deste equipo de traballo multidisciplinar o seu compromiso co ensino nesta situación excepcional no que o contexto sanitaria impón a constante actualización de decisións e protocolos de actuación. Sacar adiante o curso 2020/2021 con éxito e seguridade sanitaria é un reto de país, no que todos os integrantes da comunidade educativa levan meses traballando, e para o que é necesaria a unión de forzas dos axentes implicados.

A maiores do conselleiro e os restantes representantes da Consellería de Cultura, Educación e Universidade (secretario xeral técnico, subdirectora xeral de Inspección, Avaliación e Calidade do sistema educativo, subdirector xeral de Recursos Humanos, xefa de servizo encargada dos aspectos relativos á Organización Académica e Programas, xefes territoriais e inspectores xefes das catro provincias, xefa de servizo encargada da Protección de datos, unha persoa responsable de servizos educativos complementarios, o director do Centro Autonómico de Formación e Innovación, o xefe de área de solucións tecnolóxicas sectoriais de Amtega e unha persoa responsable da Secretaría do Comité), os membros do Comité Educativo de Persoas Expertas serán os seguintes:

En representación dos equipos directivos dos centros educativos formarán parte Manuel Portas (IES Xelmírez II, de Santiago), Marta Castro (CEIP Paradai, de Lugo), Alberto Silva (Centro de Educación Especial Duques de Lugo, de Santiago), Enrique Pazo (CIFP Ferrolterra, de Ferrol), Eva López Tarrío (IES Valadares, de Vigo), María Fernández (Escola Oficial de Idiomas de Pontevedra), Valentín García (CPR María Inmaculada, de Verín) e Francisco Gago (Centro Público Integrado Plurilingüe Laureano Prieto, da Gudiña).

En representación dos departamentos de orientación participará Yolanda Barallobre (IES Poeta Díaz Castro), mentres que Mª Victoria Fernández Mosquera representará os Equipos de Orientación Específicos (forma parte do EOE da Coruña); e Manuel Peralbo (Universidade da Coruña) será a persoa especialista no ámbito da psicoloxía educativa.

As catro persoas coa condición de persoal sanitario especializado son Juan Gestal (catedrático de Medicina Preventiva da Universidade de Santiago de Compostela), Luis Sánchez (pediatra no Centro de Saúde de Vite -Val do Dubra-, en Santiago), Pedro Rascado Sedes (especialista de UCI do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago) e Jorge Aboal Viñas (director xeral de Asistencia Sanitaria do Servizo Galego de Saúde).

Pedro Armas será o representante da Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG), e Xosé Viñas (IES David Buján, de Cambre) e Mª Jesús Casado (IES Daviña Rey, de Monforte de Lemos) serán os dous docentes especialistas en prácticas de innovación educativa, educación virtual e uso de recursos dixitais.

O Comité Educativo complétase con tres persoas de recoñecido prestixio: Ubaldo Rueda (exdirector do IES Rosalía de Castro, de Santiago de Compostela), Ángel Carracedo (catedrático de Medicina Legal da USC) e Vicente Docasar (catedrático de Francés no IES Daviña Rey Monforte e exvoceiro de Educación no Parlamento de Galicia polo PSdG).

Información xeral Consellería de Cultura, Educación e Universidade
Categorías: Administración

A Xunta pon en marcha a plataforma Educovid para facilitar e axilizar a xestión de casos vinculados a centros educativos

Sáb, 19/09/2020 - 12:48

Summary: 

Conecta telematicamente a Central de Seguimento de Contactos cos colexios, informando de positivos aos equipos covid dos centros e da activación do protocolo sanitario Facilitará a identificación dos grupos de convivencia escolar dun positivo e a comunicación online a Sanidade dos contactos estreitos para axilizar as tarefas de rastrexo Os equipos covid dos centros de toda Galicia participaron onte nun webinario sobre os protocolos a seguir Idioma Gallego

A plataforma Educovid, deseñada pola Xunta de Galicia como canle de comunicación interna entre os centros escolares e a administración sanitaria para a xestión de casos no eido escolar, está xa plenamente operativa, logo da sesión informativa e formativa para equipos covid dos centros escolares, que tivo lugar onte, na que interviñeron técnicos das consellerías de Educación e de Sanidade, así como da Amtega.

A plataforma telemática Educovid, -tal como establece o Protocolo de inicio de curso- é unha ferramenta que se pon a disposición dos centros escolares para facilitar e axilizar a xestión de casos da covid-19 vinculados á comunidade educativa. É, por tanto, unha canle telemática de comunicación entre os centros educativos e a Central de Seguimento de Contactos (CSC) que permite xerar alertas de positivos e activar o protocolo sanitario. Toda a información rexistrada nesta plataforma será accesible para o persoal sanitario determinado pola administración sanitaria, e estará disposición da CSC para que poidan tomar as decisións que correspondan para cada caso e realizar rastrexos.

No día de onte, representantes das Consellerías de Cultura, Educación Universidade, de Sanidade e da Amtega participaron nun webinario para informar aos equipos covid dos centros educativos de toda Galicia sobre os protocolos de actuación e o uso da aplicación ante confirmación de positivos entre alumnos ou profesores. En concreto, aos integrantes dos equipos covid dos centros proporcionóuselles instrucións precisas sobre a información que deben cargar na plataforma, así como sobre a normativa de protección de datos que se debe cumprir no que atinxe aos fluxos de información.

Cómpre lembrar que cada centro educativo conta cun equipo covid (que suman arredor dunhas 4.000 persoas en toda Galicia), que actúa como referente para o resto do persoal, profesorado, alumnado e familias en todos os asuntos relacionados coa pandemia; e é tamén o enlace entre o centro e a administración sanitaria.

Funcionamento de EduCovid

Cando un profesional ou alumno resulte positivo nunha proba PCR, os técnicos da Central de Seguimento de Contactos accederán a EduCovid, onde poden buscar o centro educativo ao que pertencen e rexistrar unha solicitude dos contactos próximos dese positivo.

Os membros do equipo covid do centro educativo, que previamente se rexistraron na aplicación, reciben o aviso nos seus dispositivos móbiles, visualizan ese expediente de petición de contactos do alumno ou profesor e acceden aos grupos de convivencia que suxire o sistema (alumnos e profesores do mesmo grupo, alumnado e persoas que comparten comedor, alumnado e persoas que comparten transporte...).

A partir de aí o centro educativo seguirá as instrucións da CSC e engadirá ou eliminará contactos desas listaxes. Unha vez finalizado ese proceso, o sistema remite a información dos contactos solicitados aos técnicos da Central de Seguimento de Casos que contactan con eles e adoptan as medidas sanitarias oportunas.

Información xeral Ensinanzas de réxime xeral Ensinanzas de réxime especial Educación das persoas adultas Consellería de Cultura, Educación e Universidade Centros
Categorías: Administración

Máis de 150.000 estudantes de ESO, bacharelato e de ensinanzas de réxime especial comezarán o curso 2020/21 a partir do vindeiro mércores

Ven, 18/09/2020 - 12:20

Summary: 

Esta cifra non inclúe a Formación Profesional, etapa na que a matriculación continúa aberta A volta ás clases realízase de xeito gradual segundo os cursos por mor da pandemia da covid-19 Aínda que o alumnado é practicamente o mesmo ca o curso pasado, a Consellería incorpora este ano 1.107 profesores máis para estas etapas, reforzando as medidas para garantir a seguridade sanitaria e a calidade educativa nos centros Vén de publicarse a orde de instrucións sobre o comezo do curso nestas etapas, que recolle as últimas decisións acordadas, como a opción da semipresencialidade, entre outras Idioma Gallego

Un total de 150.141 estudantes comezarán a partir do vindeiro 23 de setembro –de xeito gradual por mor da pandemia da covid-19– as clases na educación secundaria obrigatoria (ESO), bacharelato e ensinanzas de réxime especial (ensinanzas para adultos, artísticas e deportivas), segundo os datos provisionais recompilados polos servizos estatísticos da Consellería de Cultura, Educación e Universidade. Cómpre lembrar que as cifras de matriculación son moi similares as do curso 2019/2020 e non serán definitivas ata dentro dunhas semanas, dado que aínda nos últimos días se realizaron exames de recuperación en secundaria. Ademais, esta cifra non inclúe os datos de matriculación en Formación Profesional, ensinanzas nas que aínda é posible matricularse.

A Xunta de Galicia vén de publicar no Diario Oficial de Galicia a Orde pola que se ditan instrucións sobre o comezo do curso académico 2020/2021, a través das que se dota de seguridade xurídica e aval sanitario ás últimas decisións tomadas neste eido, principalmente o adiamento do inicio do curso en Secundaria, a opción da semipresencialidade e o uso de mamparas en espazos concretos. Cómpre lembrar que todas estas medidas foron acordadas tras a reunión conxunta da Conferencia Sectorial de Educación e do Consejo Interritorial del Sistema Nacional de Salud (o pasado 27 de agosto), da reunión do Consello Escolar de Galicia (o 9 de setembro) e do encontro coa Xunta Autonómica de Directores, os representantes dos centros de Secundaria e os xefes da Inspección educativa nas catro provincias (o pasado 11 de setembro).

Calendario

No que atinxe ás datas concretas do regreso gradual ás aulas, o 23 de setembro volverán os alumnos de 1º e 2º de ESO e os de 1º de Bacharelato, 1º de FP de grao medio e 1º de FP de grao superior e as ensinanzas básicas de educación para persoas adultas polas modalidades presencial e a distancia. O día 24 de setembro farano os de 3º de ESO, de 2º de Bacharelato, 2º de FP de grao medio e 2º de FP de grao superior. Finalmente, o día 25 incorporarase o alumnado de 4º de ESO, e todos os cursos de FP Básica.

No caso das ensinanzas de réxime especial, o alumnado das ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño e das deportivas incorporarase nas mesmas datas establecidas para os estudantes de FP. O alumnado das demais ensinanzas de réxime especial incorporarase a partir do 23 de setembro de acordo cos calendarios de organización e funcionamento dos centros.

Contratación de profesorado

Malia manter practicamente o mesmo número de alumnado, o curso comeza coa incorporación de arredor de 2.000 novos profesores ao sistema de ensino público, o que supón un incremento do 6,2% sobre a plantilla total de profesorado para este curso.

Dos preto de 2.000 novos profesores, 1.107 serán para as etapas de ESO, Bacharelato e Formación Profesional (847 para reforzar as medidas de seguridade contra a covid e 260 que se incorporan para atender o incremento de oferta); 240 son para Infantil e Primaria (que xa están contratados e traballando nos centros) e 543 son novos docentes de apoio a través do programa ARCO de reforzo educativo (221 para Primaria e 322 para Secundaria).

Outras medidas

Cómpre lembrar que, a maiores do reforzo do profesorado, a principal para garantir a seguridade sanitaria e a calidade educativa nos centros, a Xunta de Galicia tomou outras adicionais para facilitar a xestión e organización do inicio do curso nos centros de Secundaria, tales como o devandito adiamento nunha semana do comezo do inicio das clases, a opción de solicitar a semipresencialidade para Bacharelato e FP o incremento das accións formativas dirixidas a profesorado e alumnado en materia hixiénico sanitaria, ou a posibilidade de instalación de mamparas protectoras en aulas e talleres, todas elas recollidas na Orde publicada no DOG, e que previamente tiñan sido avaliadas e aprobadas polo Comité Clínico.

Neste sentido, a orde indica que, de non ser posible manter a distancia de seguridade indicada para estas etapas, (e non puidesen atoparse outras solucións como a retirada de material ou o uso doutras aulas máis amplas), previa autorización da inspección educativa, poderá optarse por opcións como o desdobre do grupo de alumnos (xa realizado nas últimas semanas), a instalación de mamparas ou separacións que garantan a protección individual do alumnado ou os desdobres do grupo de alumnos, ou a semipresencialidade rotatoria (agás na ESO). Tamén se especifica que nos talleres de formación profesional e ensinanzas de réxime especial, cando proceda, se adoptarán medidas de seguridade usando pantallas de protección facial.

No referido á semipresencialidade, a orde indica que a actividade lectiva será presencial con carácter xeral para todos os niveis e etapas do sistema educativo, con prioridade para o alumnado de menor idade e que, excepcionalmente, poderán impartirse semipresencialmente as ensinanzas de bacharelato, formación profesional, así como as ensinanzas de réxime especial.

Ademais, a orde recolle a realización de accións formativas para o profesorado, tanto no relativo ás ferramentas tecnolóxicas para docentes como ás ferramentas institucionais para o ensino mixto.

ESO

Segundo as estimacións e datos provisionais da Xunta de Galicia, 94.664 alumnos e alumnas comezarán o curso en ESO, o que supón un 1,5 % máis ca no curso 2019/20.

Por tipo de centros e por provincias queda do seguinte modo:

 

Centros públicos

Centros concertados

Centros privados

A Coruña

28.354 alumnos

10.185 alumnos

975 alumnos

Lugo

7.138 alumnos

2.013 alumnos

268 alumnos

Ourense

5.659 alumnos

3.194 alumnos

144 alumnos

Pontevedra

25.073 alumnos

10.664 alumnos

997 alumnos

Total

66.224 alumnos

26.056 alumnos

2.384 alumnos

 

Nesta etapa educativa o alumnado non nacionalizado español incrementouse case un 9% respecto do curso anterior:

 

2019/20

2020/21

A Coruña

1.292 alumnos

1.407 alumnos

Lugo

531 alumnos

578 alumnos

Ourense

424 alumnos

462 alumnos

Pontevedra

1.123 alumnos

1.223 alumnos

Total

3.370 alumnos

3.670 alumnos

 

Bacharelato ordinario

Por outra banda os mesmos datos provisionais que manexa a Consellería, indican que 31.371 alumnos e alumnas comezarán o luns as clases de bacharelato ordinario en Galicia, o que supón que a cifra se mantén case invariable respecto do curso 2019/20.

 

Centros públicos

Centros privados

A Coruña

10.739 alumnos

2.629 alumnos

Lugo

2.869 alumnos

294 alumnos

Ourense

2.334 alumnos

562 alumnos

Pontevedra

10.086 alumnos

1.858 alumnos

Total

26.028 alumnos

5.343 alumnos

 

No caso do bacharelato ordinario o número de alumnos e alumnas sen nacionalidade española incrementouse nun 6,3%:

 

2019/20

2020/21

A Coruña

289 alumnos

307 alumnos

Lugo

89 alumnos

95 alumnos

Ourense

64 alumnos

68 alumnos

Pontevedra

251 alumnos

267 alumnos

Total

693 alumnos

737 alumnos

 

Ensinanzas de adultos

No que atinxe ás ensinanzas de réxime especial, en concreto no referido ás básicas, de secundaria e bacharelato para adultos e ao bacharelato semipresencial ou a distancia, segundo os datos provisionais o descenso do alumnado, ata os 11.378 estudantes, é do 7% respecto do curso 2019/20.

A distribución por provincias e ensinanzas no curso 2019/20 é a seguinte:

 

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Total

Ensinanzas básicas nivel I

211 alumnos

211 alumnos

28 alumnos

191 alumnos

641 alumnos

Ensinanzas básicas nivel II

218 alumnos

30 alumnos

24 alumnos

162 alumnos

434 alumnos

Ed. Secundaria adultos niveis I e II

2.030 alumnos

512 alumnos

511 alumnos

1.830 alumnos

4.883 alumnos

Bacharelato presencial

529 alumnos

47 alumnos

110 alumnos

444 alumnos

1.130 alumnos

Bacharelato semipresencial/distancia

1.584 alumnos

317 alumnos

200 alumnos

555 alumnos

2.656 alumnos

Ensinanzas non regradas

201 alumnos

355 alumnos

370 alumnos

708 alumnos

1.634 alumnos

 

Ensinanzas artísticas e deportivas

Pola súa banda, o número total de estudantes nas ensinanzas artísticas acada este curso os 10.488, un 1,7% menos ca no curso anterior.

En concreto, nas ensinanzas regradas de música, segundo as estimacións da Consellería, o número de alumnos será de 8.367, un 2,4 % menos ca no ano académico 2019/20:

 

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Total

Conservatorios de música e Centros autorizados de música

3.428 alumnos

1.058 alumnos

955 alumnos

2.926 alumnos

8.367 alumnos

 

No caso das ensinanzas regradas de danza o número de matriculados é de 349, un 3% menos ca no curso 2019/20; mentres que nas de arte dramática haberá 173 alumnas e alumnos, un 3% máis ca no ano académico anterior.

Pola súa banda o alumnado matriculado en ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño aumenta case un 1%, con 727 estudantes. No caso dos estudos superiores de deseño haberá 795 matriculados, un 4% máis ca no curso anterior; mentres que nos estudos superiores de conservación e restauración de bens culturais haberá 77 alumnos, 8 menos ca no 2019/20.

Finalmente, nas ensinanzas deportivas o incremento de alumnado é de case o 8%, acadando os 2.240 alumnos.

Formación Profesional

No caso da Formación Profesional a Consellería está aínda a pechar os datos de matriculación. Aínda así, a previsión inicial realizada polo departamento educativo da Xunta de Galicia é que -contando tanto os ciclos formativos en réxime ordinario e modular como a FP a distancia, a FP Dual e a nova FP Básica- o número de alumnas e alumnos sexa de arredor de 56.000, o que suporía un crecemento do 5% respecto do curso 2019/20.

Centros escolares

Os centros (públicos, concertados e privados) que imparten as devanditas ensinanzas quedan distribuídos do seguinte xeito:

 

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Galicia

Educa. Primaria e Secundaria (1)

54

25

21

64

164

C. de ESO

17

3

2

16

38

C. de ESO e ensinanzas postobrigatorias

83

35

25

70

213

C. de ensinanzas postobrigatorias

43

11

12

33

99

C. de primaria, ESO e ensinanzas postobrigatorias (1)

33

4

7

26

70

C. de adultos (2)

3

2

2

3

10

TOTAIS

233

80

69

212

594

 

 1. Inclúense os centros que imparten tamén o segundo ciclo de educación infantil.

 2. Inclúense nesta categoría os centros que imparten exclusivamente ensinanzas de adultos

Información xeral Ensinanzas de réxime xeral Ensinanzas de réxime especial Educación das persoas adultas Consellería de Cultura, Educación e Universidade Profesorado Alumnado Familias Centros
Categorías: Administración

Publicación da Resolución definitiva de adxudicación de destinos provisionais entre o persoal de corpos docentes de secundaria para o curso académico 2020/21

Ven, 18/09/2020 - 11:14
Idioma Gallego

Publicación da Resolución definitiva de adxudicación de destinos provisionais entre o persoal de corpos docentes de secundaria para o curso académico 2020/21. De acordo co establecido no punto oitavo da Resolución do 17 de xuño de 2020 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos (Diario Oficial de Galicia nº 127, do 29 de xuño), publícase a resolución definitiva de adxudicación de destinos provisionais entre o persoal docente dos corpos de secundaria para o curso académico 2020/21.

 

Anuncio principal: 

Adxudicación de destino provisional para o curso académico 2020/2021, entre o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, ..., que non teñan destino definitivo ou que sexan desprazados por falta de horario, reingresados,interinos,substitutos...

Tema: 

Programas e plans Destinos provisionais e outros concursos

Ensinanza: 

Ensinanzas de réxime xeral

Departamento: 

Servizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime Especial

Colectivo: 

Profesorado
Categorías: Administración


by Dr. Radut