Skip to Content

Portal educativo

Distribuir contido
Actualizado: hace 2 horas 14 min

Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades para impartir docencia no corpo de catedráticos de música e artes escénicas especialidades de arpa, canto, clarinete, clave, composición, contrabaixo...

Mar, 26/11/2019 - 13:38
Idioma GallegoAnuncio principal: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de catedráticos de música e artes escénicas especialidades de arpa, canto, clarinete, clave, composición, contrabaixo, dirección de orquesta, fagot, frauta travesa...

Resolución pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional para impartir docencia no corpo de catedráticos de música e artes escénicas, especialidades de arpa (003),canto (006), clarinete (008), clave (009), composición (010), contrabaixo (014), dirección de orquestra (023), fagot (030), frauta travesa (032), óboe (052), pedagoxía (057), percusión (058),saxofón (066), trombón (072), trompa (074), trompeta (075), violoncello (079), instrumentos de corda pulsada do Renacemento e do Barroco (092), instrumentos históricos de corda fretada (095), tecnoloxía musical (100), viola de gamba (102) e produción e xestión de música e artes escénicas (115).

 • Prazo de cinco días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución.
   

 

Servizo relacionado: Listas de substituciónsTema: Programas e plansInterinidades e substituciónsEnsinanza: Ensinanzas superiores de músicaDepartamento: Servizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime EspecialColectivo: ProfesoradoSección: BoletínPortada de boletín
Categorías: Administración

Educación presenta a primeira guía informativa sobre a FP Dual para impulsar a implantación destas ensinanzas

Mar, 26/11/2019 - 11:36
Summary: Carmen Pomar inaugurou a xornada na que se presentou o documentoA Consellería reuniu hoxe por primeira vez a todos os axentes implicados no desenvolvemento desta modalidade da FP nunha xornada específica Idioma Gallego

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, inaugurou hoxe a primeira xornada técnica sobre a FP Dual en Galicia, na que o seu departamento reúne a todos os axentes implicados no desenvolvemento destas ensinanzas: empresas, equipos directivos, docentes e persoas dinamizadoras da rede de dinamización de FP Dual. O obxectivo do evento é a posta en común entre centros e empresa da experiencia de cambio na formación que supón a Dual.

No marco desta xornada preséntase a que será a primeira Guía Básica de FP dual, dirixida aos devanditos axentes, que a Consellería acaba de publicar e que se entregou no evento. A finalidade deste documento é proporcionar unha ferramenta capaz de abordar os puntos máis importantes das funcións que son competencia do centro educativo e da empresa, permitindo unha xestión máis áxil e simplificada desta modalidade de Formación Profesional.

A parte inaugural da xornada contou coa presenza directivos de Navantia e Cortizo, que farán unha breve exposición da súa experiencia na FP Dual. A continuación desenvolveuse unha sesión baixo a denominación Os actores do cambio, con representación de todos os roles dentro da FP Dual. O programa da tarde dividirase en dúas partes, unha dirixida a centros, docentes e empresas implicadas por primeira vez ou interesadas en implicarse na FP Dual; outra para profesorado, equipos directivos e empresas que xa desenvolven esta modalidade de formación. Ambas sesións estarán centradas en información técnico-administrativa.

Un sistema en crecemento

Durante a súa intervención a conselleira explicou que o modelo educativo galego é “diferenciado e innovador” e está en continua adaptación para cubrir necesidades e demandas cada vez máis esixentes. “Traballamos para que Galicia conte cunha FP atractiva e adaptada ao tecido socioprodutivo, que fomente a innovación e o emprendemento”.

Neste sentido salientou a aposta que se está a facer “por unha formación de calidade, innovadora e próxima ao territorio, con metodoloxías de vangarda”, a inserción laboral da FP, “de máis do 85%, e que no caso da FP Dual, se achega ao 91%”; así como o feito de que Galicia conte con proxectos pioneiros en España, como os ciclos da familia marítimo-pesqueira, o ciclo de Redes e Estacións de Tratamento de Augas ou a implantación dun dobre título que combina o ciclo de Coidados Auxiliares de Enfermaría e Atención a Persoas en Situación de Dependencia.

Carmen Pomar destacou o compromiso da Xunta de Galicia con continuar mellorando, “seguir axustando a formación do alumnado á demanda dun cambiante escenario laboral, aproveitando as sinerxías entre centros educativos e empresas”, a través da adaptación ás demandas dos sectores produtivos e á propia evolución da sociedade, abrindo a porta a novos nichos tecnolóxicos e emerxentes.

“Estas ensinanzas –dixo– proporcionan unha oportunidade única para o crecemento do noso tecido socioeconómico, con profesionais da máis alta cualificación, preparados para dar resposta ás necesidades das empresas”. “Neste paso é crucial a confianza empresarial, así como o compromiso dos centros educativos”, destacou, agradecendo o interese e a confianza dos presentes na FP Dual, “cuxa expansión e desenvolvemento van redundar en beneficio de toda a sociedade”.

Ferramenta de axuda

A Guía Básica de FP dual dará a coñecer en profundidade esta modalidade  e pretende ser unha ferramenta de axuda dirixida principalmente aos centros educativos que están ou queren desenvolver proxectos de Dual; ás empresas, organizacións, institucións e asociacións que acollen ou queren recibir alumnado destas ensinanzas, así como ao alumnado interesado ou matriculado nas mesmas.

O documento detalla as etapas necesarias para a formalización dun novo grupo de Dual, nos seus distintos réximes, dende o punto de vista dun centro educativo e da empresa. Especifícanse, ademais, as condicións, requisitos e obrigas dos distintos axentes participantes.

Para iso, estrutúrase en tres bloques. O primeiro deles presenta unha visión xeral da FP Dual, as principais características da modalidade, a lexislación que a regula e as posibilidades de vinculación entre o alumnado e as empresas ou institucións. No segundo bloque explícanse de forma detallada os pasos a seguir polo centro educativo para a posta en marcha, seguimento e xestión dun grupo Dual polo réxime de persoas adultas e polo réxime ordinario. Finalmente a terceira parte ofrece información sobre as distintas etapas que as empresas, organizacións ou institucións deberán realizar para acoller alumnado destas ensinanzas.

Unha modalidade de éxito

A FP Dual púxose en marcha en Galicia no 2012 de xeito experimental e no curso 2019/20 arrincaron 73 novos proxectos, que se unen aos que se continúan desenvolvendo e que comezaron en cursos pasados. Neste momento colaboran con estas ensinanzas, que contan con arredor de 1350 alumnos matriculados, preto de 300 empresas.

Un dos principais factores de éxito desta modalidade é a súa alta inserción laboral, do 90,7%. Un 85,1% do alumnado titulado recibiu algunha oferta de emprego por parte da empresa onde realizou o ciclo de FP Dual. Ademais das persoas tituladas que obtiveron emprego no período transcorrido desde a súa gradación, o 92,5% fíxoo en menos de 6 meses.

Plan de dinamización da FP Dual de Galicia

Diante do crecemento exponencial desta modalidade formativa, a Consellería puxo en marcha no 2019 o Plan de Dinamización da FP Dual en Galicia, que ten entre os seus obxectivos lograr o maior achegamento entre a formación profesional e as empresas, de xeito que se atendan as necesidades de persoa cualificado dos distintos sectores económicos e se melloren as posibilidades de emprego do alumnado.

Este plan conta cun orzamento de case 5 millóns de euros e incorpora accións como a creación da Rede galega de dinamización da FP Dual (REGADual), con docentes dedicados a difundir as vantaxes desta modalidade e intentar implicar a máis empresas e centros nela; ou o impulso á implantación de novos proxectos de FP Dual, especialmente con pequenas e medianas empresas e no rural e poboacións pequenas e medianas.

Así mesmo puxéronse en marcha axudas ao desprazamento para o alumnado de FP Dual, no período de estadía na empresa, accións para o fomento da mobilidade de profesorado e do alumnado de FP Dual e estase a desenvolver un Programa específico de formación para docentes e empresas, do que esta xornada forma parte.

Información xeralXornadasFormación Profesional inicialConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalDirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación EducativaSubdirección Xeral de Formación ProfesionalProfesoradoAlumnadoCentrosEmpresas
Categorías: Administración

Premios a proxectos de innovación na FP. Convocatoria 2020

Mar, 26/11/2019 - 09:06
Idioma Gallego

Convócanse premios para o desenvolvemento de proxectos de innovación tecnolóxica ou científica e proxectos de innovación didáctica no ámbito da formación profesional en centros públicos dependentes da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.

O prazo de presentación de solicitudes remata o día 31 de xaneiro de 2020.

Tema: Premios autonómicosEnsinanza: Formación Profesional inicialDepartamento: Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación EducativaSubdirección Xeral de Formación ProfesionalServizo de Orientación Profesional e Relación con EmpresasColectivo: ProfesoradoCentrosEmpresasSección: BoletínPortada de boletín
Categorías: Administración

Convocatoria para a concesión de mención de excelencia a titulacións universitarias oficiais de máster, impartidas polas universidades do Sistema universitario de Galicia no curso académico 2019/2020

Lun, 25/11/2019 - 18:55
Idioma Gallego

Orde do 12 de novembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria para a concesión de mención de excelencia a titulacións universitarias oficiais de máster, impartidas polas universidades do Sistema universitario de Galicia no curso académico 2019/20.

 • O prazo de presentación de solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte ao de publicación desta orde no DOG. 
   
File:  Orde do 12 de novembro de 2019 (DOG)Tema: MásterEnsinanza: UniversidadeDepartamento: Secretaría Xeral de UniversidadesSubdirección Xeral de Universidades
Categorías: Administración

Carmen Pomar destaca a versatilidade da FP para cubrir as demandas de cualificación media e superior na empresa

Lun, 25/11/2019 - 18:40
Summary: A conselleira pechou o encontro En-Círculo: Educación e Empresa, organizado polo Círculo de Empresarios de GaliciaDestacou a FP Dual como exemplo de colaboración de éxito entre a Administración educativa e o tecido produtivo Idioma Gallego

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, pechou hoxe o encontro En-Círculo: Educación e Empresa, organizado polo Círculo de Empresarios de Galicia, celebrado en Vigo. Neste foro destacou a versatilidade da Formación Profesional para encargarse das demandas de cualificación media e superior na empresa, “atendendo ao axeitado compromiso de especialización e  polivalencia que conforma os seus currículos”.

Neste sentido a titular do departamento educativo da Xunta lembrou que “o sistema educativo galego está vinculado, desde hai unha década, ás necesidades da poboación e dos sectores produtivos galegos”. Deste xeito, séguese a liña do recomendado pola estratexia de crecemento da Unión Europea, Europa 2020, que “leva anos na procura dunha economía baseada no coñecemento e na innovación, para reforzar os vínculos entre educación, empresa e investigación e tamén para promover o espírito emprendedor desde todos o ámbitos posibles”, dixo.

Carmen Pomar puxo en valor a evolución da FP nos últimos anos, nos que o abano de titulacións ofertadas na nosa Comunidade “gañou en prestixio e tamén axudou a satisfacer as expectativas de inserción laboral do alumnado”, xa que se apostou “por unha formación de calidade, innovadora e próxima ao territorio, con metodoloxías de vangarda”. Isto trouxo consigo un incremento moi significativo das matriculacións e unha inserción no mercado laboral superior ao 85% e mesmo de máis do 90% no caso da FP Dual. “Diante da falta dun Pacto Educativo estatal que levamos anos procurando –afirmou–, as políticas educativas da Xunta de Galicia son coñecidas e ofrecen estabilidade e resultados contrastables e medibles”.

Estratexia Galega de FP

A conselleira sinalou a Estratexia Galega de Formación profesional 2020-2030, “que presentaremos ao longo deste curso”, como o camiño polo que avanzarán as principais accións de impulso e mellora destas ensinanzas na próxima década, “con medidas na modalidade Dual, internacionalización, implicación do tecido empresarial, promoción da I+D+i aplicada ás PEMES, atención ás necesidades de novos perfís profesionais e formación para os desafíos dos próximos tempos”. Todas elas terán un enfoque interdepartamental e interinstitucional, “facendo responsables aos axentes sociais e á Administración no seu desenvolvemento, a través do Consello Galego de FP”, dixo.

Así mesmo recordou que, tamén coa mirada posta ao futuro a medio prazo, xa se esta dando prioridade ao ensino das linguas estranxeiras nos ciclos formativos, a través do PluriFP, da posta en marcha dun módulo profesional en inglés técnico de ámbito autonómico e da extensión da realización de actividades complementarias en lingua inglesa.

Colaboración empresarial

A responsable de Educación quixo tamén solicitar ás empresas colaboración e compromiso para axustar o crecemento da FP ás demandas dos sectores produtivos e á propia evolución da sociedade, abrindo a porta a novos nichos tecnolóxicos e emerxentes. Algo que, por outra parte, xa está dando excelentes resultados en modalidades como a FP Dual, “unha opción que abriu novas vías para Galicia, achegándonos ao traballo feito noutros países da nosa contorna, como Alemaña, e que deu lugar a unha cooperación modélica empresa-centro educativos”.

Pomar quixo destacar tamén que a FP dual en Galicia “non funciona con subvencións, como ocorre noutras CCAA, senón cun modelo de implicación absoluta por parte do tecido industrial e empresarial”. “Traballamos –engadiu– mediante convenios específicos con cada unha das empresas implicadas no proxecto”, o que permite que desde o inicio exista “unha canle directa de cooperación e intercambio de experiencias entre Administración, centro educativo e empresa, con seguimento do traballo, do rendemento e da disposición de cada alumno matriculado”.

A conselleira salientou tamén os beneficios para as empresas de implicarse na FP Dual, tales como contar cun alumnado formado segundo as súas particularidades e necesidades reais, ademais de identificado cos valores e forma de facer da compañía; así como unha mellora da Responsabilidade Social Corporativa, “Ao aumentar o seu compromiso coa sociedade da contorna, a través da relación co centro formativo”.

O éxito da modalidade queda reflectido no número de alumnas e alumnos matriculados, máis de 1.300, e nas arredor de 300 empresas e asociacións empresariais comprometidas co seu avance.

Precisamente para poñer en valor esta colaboración empresarial a Consellería está a crear o Premio FP Dual Galicia, que recoñecerá a responsabilidade e seguridade do tecido empresarial galego nestas ensinanzas, e que terá distintas categorías (titores,  pequena e mediana empresa, grande empresa e organizacións).

Este galardón é unha das accións recollidas no Plan de dinamización da FP Dual de Galicia, do que tamén forma parte a creación da Rede galega de dinamización da FP Dual (REGADual), que traballa xa para o maior achegamento entre os ciclos formativos e as empresas, “de xeito que se atendan as necesidades de persoal cualificado dos diferentes sectores produtivos e se favoreza a mellora da competitividade, o desenvolvemento do noso tecido produtivo e a Industria 4”.

“Galicia leva unha década creando un modelo de Formación Profesional sólido, forte e cunha oferta diversificada e vinculada ao territorio”, dixo Pomar, sinalando como unha

das apostas máis innovadoras e arriscadas dese modelo a FP Dual. “Achéganse, de novo, tempos difíciles e o único xeito de non fracasar é seguir traballando, mellor, máis duro, para conseguir os nosos obxectivos. Pido, de novo, o seu apoio decidido para este proxecto, apelando á súa responsabilidade como empresarios”, rematou a conselleira.

Audio: EncontrosFormación Profesional inicialConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalDirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación EducativaEntidades autonómicasProfesoradoCentrosEmpresas
Categorías: Administración

Proxectos de formación para o profesorado de FP para o curso 2019/2020. Resolución definitiva

Lun, 25/11/2019 - 15:51
Idioma Gallego

Publicada a resolución definitiva de proxectos de formación presentados á convocatoria do 4 de outubro do 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, de proxectos de formación profesional que se van a implantar no curso 2019-2020 en centros públicos dependentes da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.

 

Tema: Información xeralProxectos de formación do profesorado de formación profesionalEnsinanza: Formación Profesional inicialDepartamento: Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación EducativaSubdirección Xeral de Formación ProfesionalServizo de Ordenación e Formación ProfesionalColectivo: ProfesoradoCentros
Categorías: Administración

Carnés e habilitacións profesionais. Listaxe de persoas convocadas para a celebración da segunda parte da proba da especialidade de guindastre móbil autopropulsado, categorías A e B. Segunda convocatoria 2019

Lun, 25/11/2019 - 15:48
Idioma Gallego

Publicada a listaxe de persoas convocadas para a celebración da segunda parte da proba da especialidade de guindastre móbil autopropulsado, categorías A e B.

O chamamento para a realización da proba terá lugar o sábado 30 de novembro nos enderezos que se indican na listaxe.

 

Tema: Información xeralEnsinanza: Formación Profesional inicialDepartamento: Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación EducativaSubdirección Xeral de Formación ProfesionalServizo de Xestión da Formación ProfesionalColectivo: AlumnadoCentros
Categorías: Administración

A Consellería de Educación licita por 1.123.154,86 € a rehabilitación enerxética do CPI da Cañiza

Lun, 25/11/2019 - 14:12
Summary: A previsión é adxudicar as obras antes de xuño de 2020 Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional acaba de publicar na plataforma Contratos de Galicia a licitación da rehabilitación enerxética do CPI da Cañiza (A Cañiza) por un importe de  1.123.154,86  €.

A actuación centrarase na mellora da eficiencia enerxética dos diferentes edificios que compoñen o centro. Para iso colocarase illamento exterior continuo tipo SATE de poliestireno expandido EPS, nas fachadas do edificio principal, no de educación primaria e no de educación infantil, ademais do aulario de música; así como inxección aillante en cámara de aire no edificio de ladrillo cara vista.

Ademais substitúense as cubertas por panel sandwich con illante intermedio no aulario principal, aulario de dúas unidades e aulario de música, así como na antiga vivenda do conserxe convertida en sala de caldeiras. E se substitúe a cuberta do patio central do aulario principal por unha cuberta plana autoprotexida, engadindo claraboias nos lucernarios que dan ao comedor principal.​

En canto ás actuacións comúns para todos os edificios, consistirán na renovación das fiestras por carpintería de aluminio con rotura de ponte térmica e vidro dobre baixo emisivo, e das persianas (coas súas caixas e mecanismos de accionamento) por unhas novas de lamas de aluminio inxectadas con espuma de poliuretano para mellora do seu illamento térmico. Ademais, illaranse todas as cubertas sobre forxado horizontal de cuberta con lá mineral, substituiranse as luminarias por equipos de alta eficiencia enerxética e instalaranse novas caldeiras de biomasa.

Todas estas medidas combinadas suporán un aforro enerxético anual do 75,70% en consumo de enerxía primaria e do 78,90 % en emisións de CO2 no aulario principal; mentres que no de educación Primaria o aforro será do 86,70 % en consumo de enerxía primaria e do 90,20 % en emisións de CO2; no de Música e Psicomotricidade será do 80,60 % en consumo de enerxía primaria e do 82,90 % en emisións de CO2; e no de Infantil será do 70,30 % en consumo de enerxía primaria e do 78,20 % en emisións de CO2.

A maiores está previsto instalar falsos teitos rexistrables constituídos por paneis acústicos autoportantes de lá de roca, reparar e pintar os paramentos interiores e realizar diversas melloras na carpintería interior, decoración e acabados.

Segundo as previsións que manexa a Consellería, o proceso de licitación e adxudicación de obras estará rematado antes do vindeiro xuño de 2020. Os traballos teñen un prazo de execución de 2,5 meses.

Construcións e mellorasEducación infantilEducación primariaEducación secundaria obrigatoriaConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalCentros
Categorías: Administración

A Consellería de Educación licita por 725.113,07 € a rehabilitación enerxética do CEIP plurilingüe Pedro Caselles Rollán (Xove)

Lun, 25/11/2019 - 14:09
Summary: A previsión é adxudicar as obras antes de xuño de 2020 Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional acaba de publicar na plataforma Contratos de Galicia a licitación da rehabilitación enerxética do CEIP Plurilingüe Pedro Caselles Rollán (Xove) por un importe de 725.113,07 €.

Os traballos estarán centrados na mellora da eficiencia enerxética do centro. Para iso instalarase illamento exterior continuo tipo SATE de poliestireno expandido EPS, así como illamento de cuberta sobre forxado horizontal ou en falso teito con lá de roca. Ademais renovaranse as fiestras por unhas novas de carpintería de aluminio con rotura de ponte térmica e vidro dobre baixo emisivo, e colocaranse tamén novas persianas (coas súas caixas e mecanismos de accionamiento) por unhas novas de lamas de aluminio inxectadas con espuma de poliuretano para mellora do seu illamento térmico. Xunto coa instalación de luminarias de alta eficiencia enerxética, todas estas medidas combinadas supoñen un aforro enerxético anual do 22,52% en consumo de enerxía primaria e do 23,80 % en emisións de CO2.

Por outra banda, instalaranse falsos teitos rexistrables constituídos por paneis acústicos autoportantes de lá de roca. Tamén se acometerá a reparación e pintado dos paramentos interiores, así como diversos traballos de decoración e acabado e reparacións varias en cubertas e instalacións.

Segundo as previsións que manexa a Consellería, o proceso de licitación e adxudicación de obras estará rematado antes do vindeiro xuño de 2020. Os traballos teñen un prazo de execución de 2,5 meses.

 

Construcións e mellorasEducación infantilEducación primariaConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalCentros
Categorías: Administración

A Consellería de Educación licita por 634.507,93 € a rehabilitación enerxética do CEIP plurilingüe de Palmeira (Ribeira)

Lun, 25/11/2019 - 14:07
Summary: A previsión é adxudicar as obras antes de xuño de 2020 Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional acaba de publicar na plataforma Contratos de Galicia a licitación da rehabilitación enerxética do CEIP Plurilingüe de Palmeira (Ribeira) por un importe de 634.507,93 €.

A actuación centrarase en mellorar a eficiencia enerxética do centro mediante a aplicación de illamento exterior continuo tipo SATE de poliestireno expandido EPS, a substitución das das actuais fiestras por unhas novas de carpintería de aluminio con rotura de ponte térmica e vidro dobre baixo emisivo e a instalación de luminarias de alta eficiencia enerxética. Substituiranse tamén as actuais persianas, coas súas caixas e mecanismos de accionamento, por unhas novas de lamas de aluminio inxectadas con espuma de poliuretano para mellora do seu illamento térmico. Todas estas medidas combinadas supoñen un aforro enerxético anual do 39,57% en consumo de enerxía primaria e do 41,88% en emisións de CO2.

A maiores instalaranse falsos teitos cun sistema rexistrable de paneis acústicos autoportantes de lá de roca en aulas, colocarase pavimento vinílico e repararanse e pintaranse os paramento interiores.

Segundo as previsións que manexa a Consellería, o proceso de licitación e adxudicación de obras estará rematado antes do vindeiro xuño de 2020. Os traballos teñen un prazo de execución de 2,5 meses.

Construcións e mellorasEducación infantilEducación primariaConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalCentros
Categorías: Administración

A Consellería de Educación licita por 702.721,50 € a rehabilitación enerxética do CEIP do Carballal (Marín)

Lun, 25/11/2019 - 14:04
Summary: A previsión é adxudicar as obras antes de xuño de 2020 Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional acaba de publicar na plataforma Contratos de Galicia a licitación da rehabilitación enerxética do CEIP do Carballal (Marín) por un importe de 702.721,50 €.

As actuacións centraranse na mellora da eficiencia enerxética do centro, a través da colocación na fachada de illamento exterior continuo tipo SATE de poliestireno expandido EPS. Así mesmo instalaranse fiestras novas de carpintería de aluminio con rotura de ponte térmica e vidro dobre baixo emisivo, e novas persianas de lamas de aluminio inxectadas con espuma de poliuretano para mellora do seu illamento térmico. Todas estas medidas combinadas supoñen un aforro enerxético anual do 24,19% en consumo de enerxía primaria e do 26,52 % en emisións de CO2.

A maiores realizaranse melloras nos revestimentos e carpintería interior e repararanse e pintaranse os paramentos interiores.

Segundo as previsións que manexa a Consellería, o proceso de licitación e adxudicación de obras estará rematado antes do vindeiro xuño de 2020. Os traballos teñen un prazo de execución de 2,5 meses.

 

Construcións e mellorasEducación infantilEducación primariaConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalCentros
Categorías: Administración

Alerta de nivel LARANXA por refachos de vento mañá 26 de novembro

Lun, 25/11/2019 - 12:40
Idioma Gallego

A Axencia Estatal de Meteoroloxía e MeteoGalicia alertan dun fenómeno meteorolóxico adverso de nivel LARANXA por refachos de vento superiores a 90-100km/h, que comezará mañá, martes día 26.11.2019 ás 14.00 horas e prolongarase ata as 00:00 horas do día 27.11.2019. Este adverso afectará ás zonas de predición meteorolóxica do interior da provincia da Coruña, a Mariña, montaña e centro da provincia de Lugo, interior da provincia de Pontevedra, e o sur e montaña da provincia de Ourense.

Ante a devandita situación de risco, a Comisión Escolar de Alertas acordou o seguinte:

1.      A SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES NO EXTERIOR nos centros educativos situados nas zonas de predición meteorolóxica afectadas.

2.      A autoridade educativa comunicará esta incidencia ás direccións dos centros escolares afectados, solicitando que leven a cabo esta medida e fagan un seguimento dos partes meteorolóxicos durante a xornada na que se desenvolverá este adverso.

3.       Para o caso de que as circunstancias da localidade onde se atopa o centro, supuxesen un risco superior ao declarado e pasase a unha declaración de nivel superior, as direccións poderán adoptar as decisións oportunas respecto da suspensión das actividades extraescolares.

A información meteorolóxica poderá ser consultada a través da páxina web da AEMET (http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/avisos?w=mna&k=gal )

File:  ActaTema: Alertas e avisosEnsinanza: Ensinanzas de réxime xeralEnsinanzas de réxime especialEducación das persoas adultasDepartamento: Consellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalColectivo: ProfesoradoAlumnadoFamiliasCentrosEmpresas
Categorías: Administración

Resolución provisional da convocatoria de Clubs de Lectura para o curso 2019/2020

Lun, 25/11/2019 - 12:33
Idioma Gallego

A Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos publica a Resolución provisional da convocatoria de Clubs de lectura, de 5 de setembro, destinada a centros públicos de ensino secundario para o curso 2019/2020. Xúntase arquivo con relación provisional de solicitudes admitidas e excluídas.

 • Ábrese un prazo de cinco días naturais para a presentación de alegacións, no seu caso.
   
Anuncio principal: Convocatoria de Clubs de Lectura para o curso 2019/2020Tema: Plan LÍABibliotecas escolaresEnsinanza: Ensinanzas de réxime xeralDepartamento: Dirección Xeral de Centros e Recursos HumanosSubdirección Xeral de CentrosServizo de Xestión de Programas EducativosColectivo: ProfesoradoCentrosSección: BoletínPortada de boletín
Categorías: Administración

Educación abre o prazo para a implantación de másters de excelencia universitaria en Galicia

Lun, 25/11/2019 - 11:16
Summary: A mención de Máster Universitario Excelente será un selo de calidade que acreditará a solvencia técnico-científica dos estudos que acaden este recoñecemento, ao tempo que será unha garantía para o alumnado Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, acaba de abrir o proceso para a implantación de másters universitarios de Excelencia no Sistema Universitario de Galicia (SUG). O Diario Oficial de Galicia, publica hoxe a Orde pola que se regula e se convoca a concesión de mención de excelencia a titulacións universitarias oficiais de máster, impartidas polas tres universidades SUG.

Esta mención -pioneira no conxunto do Estado- é un selo de calidade que acreditará, por unha banda, o nivel académico e a solvencia científico-técnica dos estudos acaden este recoñecemento; e, doutra banda, tamén suporá unha garantía de futuro para os estudantes.

As universidades dispoñen dun mes de prazo para solicitar ese selo de calidade para as titulacións que consideren, sempre que cumpran cos requisitos esixidos. Así, cada universidade do SUG poderá presentar, como máximo, ata cinco solicitudes correspondentes a outras tantas titulacións de máster universitario oficial, tanto se as imparten en exclusividade como se figuran como universidade coordinadora no caso de titulacións conxuntas.                                                                                                

Entre os requisitos para solicitar a mención están o de ser títulos de máster universitario de carácter oficial e validez en todo o territorial nacional, e que veñan sendo impartidos por algunha das universidades do SUG de xeito ininterrompido, como mínimo, dende o curso 2016-17, e que continúe impartíndose na actualidade.

Criterios de avaliación

A Orde publicada hoxe establece unha serie de criterios de avaliación para acceder a esta mención. Así, os aspectos xerais do máster como a taxa de demanda, entidades públicas e privadas que colaboren directamente co máster, procedemento de selección do alumnado, porcentaxe de alumnado estranxeiro, e a existencia de titorización e mentorización individuais, valoraranse con ata 25 puntos. Tamén con ata 25 puntos se valorarán os resultados do máster, para o cal se terán en conta os resultados das enquisas de satisfacción do alumnado, o seguimento dos egresados no mercado laboral e os indicadores externos de recoñecemento (artigos, ránkings).

O profesorado do máster computará con ata 15 puntos, con aspectos como os méritos relevantes do profesorado permanente, a adecuación do currículo docente e investigador do profesorado cos contidos que se imparten no máster, e o prestixio e recoñecemento do profesorado procedente doutras universidade sou doutros conferenciantes externos.

A estratexia do máster (visión, misión e desenvolvemento futuro do máster, o plan de xestión para os cinco próximos anos académicos e as melloras previstas en caso de obter esta mención) valorarase con ata 20 puntos. Con ata 15 puntos valorarase o Plan de estudos (porcentaxe de prácticas no plan de estudos, créditos dedicados a prácticas obrigatorias en empresas, emprego de metodoloxías docentes innovadoras); e con ata 10 puntos o apartado de Emprendemento, no que se terán en conta aspectos como a existencia ou o compromiso de inclusión dun módulo vinculado directamente cunha formación en emprendemento e autoemprego.

Unha vez concluído o prazo de presentación de solicitudes, unha comisión avaliadora será a encargada de analizar ditas peticións así como toda a documentación presentada. Esa comisión estará integrada polo titular da Secretaría Xeral de Universidades (SXU), que actuará de presidente; dous representantes da SXU e un representante da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) en calidade de vogais; e a xefa do Servizio de Coordinación do Sistema Universitario, que exercerá de secretaria.

O recoñecemento como Máster Universitario Excelente terá unha vixencia de cinco cursos académicos ao fin dos cales poderá ser renovado por períodos sucesivos de igual duración.

Cómpre lembrar que a posta en marcha destas mencións de Máster de Excelencia das medidas contempladas no Plan para a Excelencia do SUG para o trienio 2018-20, co obxectivo de fixar unha estratexia coordenada que permita ás universidades galegas dar un salto de calidade e avanzar no camiño da excelencia.

 

MásterUniversidadeConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalSecretaría Xeral de UniversidadesProfesoradoAlumnado
Categorías: Administración

Educación reúne por primeira vez a axentes educativos e empresas para afondar sobre a FP Dual en Galicia

Dom, 24/11/2019 - 12:00
Summary: Na xornada presentarase a primeira Guía Básica de FP Dual Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional reunirá por primeira vez o vindeiro martes 26 a axentes educativos e empresas nunha xornada técnica na que afondarán nos pormenores da FP Dual en Galicia. O evento desenvolverase no Pazo de Congresos e Exposicións, en Santiago de Compostela, e contará coa asistencia de, aproximadamente 800 persoas, entre equipos directivos de centros que imparten ciclos formativos, orientadores, profesorado, dinamizadores de FP Dual, empresas colaboradoras e titores de empresa.

O obxectivo é dar a coñecer o modelo de FP dual en Galicia, poñendo en valor esta experiencia compartida, analizando e tendo en conta a visión de todos os actores, dado o papel principal que todos eles desempeñan neste cambio formativo. Tamén con esta finalidade, no evento presentarase a Guía Básica de FP dual, dirixida aos devanditos axentes.

A xornada comezará cun acto de presentación e inauguración no que directivos de Navantia e Cortizo farán unha breve exposición da súa experiencia na FP Dual. A continuación desenvolverase unha sesión baixo a denominación Os actores do cambio na que un xornalista especializado formularalles  preguntas aos compoñentes de varias mesas nas que estarán representados todos os roles dentro da FP Dual. 

Dado que o perfil de asistentes é moi amplo, o programa da tarde dividirase, dun lado para as persoas que demandan información e doutro cunha actividade na que se traballarán aspectos máis organizativos.

Deste xeito, unha parte da programación dirixirase a equipos directivos de centros e de empresas interesadas nesta opción da FP, co obxecto de facilitarlles a información necesaria para o proceso; a orientadores, para darlles ferramentas coas que informar aos alumnos axeitadamente; e ao profesorado en xeral que nunca impartise ou imparta por primeira vez en ciclos de FP dual. Nela abordaranse cuestións como as bolsas FEUGA, a xestión por parte da empresa e a xestión académica de xeito específico.

Na outra actividade, equipos directivos de centros con proxectos en marcha de FP dual, porán en común esta experiencia compartida coas empresas colaboradoras neste eido; e exporase o papel clave de titores de empresa e centro educativo e do profesorado dos grupos de Dual. Así mesmo, abordarase a importancia da rede de dinamización de FP Dual á hora de facilitar a coordinación dos proxectos de FP dual, na comunicación entre o centro e a empresa así como na difusión dos proxectos entre o alumnado.

XornadasFormación Profesional inicialConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalSubdirección Xeral de Formación ProfesionalProfesoradoCentrosEmpresas
Categorías: Administración

Educación amplía a gratuidade das matrículas universitarias a todas as vítimas de violencia de xénero

Sáb, 23/11/2019 - 12:00
Summary: A conselleira Carmen Pomar explicou que o Decreto de Taxas e Prezos Públicos para o próximo curso eliminará a limitación temporal de cinco anos establecida ata o de agora para dita exención Idioma Gallego

A partir do vindeiro curso os estudantes recoñecidos como vítimas de violencia de xénero non terán limitación temporal para a exención do pagamento das matrículas universitarias nas tres universidades do Sistema Universitario Galego (SUG).

Así o anunciou esta mañá a conselleira de Educación, Carmen Pomar, que especificou que no Decreto de Taxas e Prezos Públicos para o curso 2020-21 se eliminará a limitación que establece un período máximo de cinco anos desde o recoñecemento como vítima para beneficiarse da exención das taxas universitarias. Isto é, equipárase a situación dos estudantes vítimas de violencia de xénero coas vítimas de terrorismo e, polo tanto, quedarán exentos do pagamento das matrículas universitarias en Galicia independentemente de cando teñan recoñecida esa condición. 

Con motivo da súa participación nunha xornada de Prevención da Violencia de Xénero desde a Escola que tivo lugar en Santiago, Carmen Pomar subliñou que esta medida forma parte do conxunto de accións “que está desenvolvendo o seu departamento e o Goberno galego no seu conxunto en prol da igualdade de dereitos e oportunidades entre mulleres e homes.

Entre estas iniciativas cómpre subliñar que os centros educativos dispoñen dunha dotación específica para que elaboren plans de igualdade no marco do súa programación xeral anual, as maletas da igualdade (con diversos materiais para traballar sobre a diversidade, os estereotipos, o feminismo, a historia das mulleres, a identidade ou as relacións de parella), e a oferta de dúas materias de Libre Configuración Autonómica nos centros como son Igualdade de Xénero en ESO (impartida en 55 centros e con 1.553 alumnos matriculados) e Coeducación para o Século XXI en Bacharelato (que neste segundo curso de implantación ofértase en 14 centros educativos e conta con 188 matriculados). 

Ademais do traballo co alumnado, a Consellería considera que a formación do profesorado é outro dos piares fundamentais nos que actuar para fomentar a igualdade. Así, a través do Plan Anual de Formación do Profesorado que cada ano deseña a Consellería, faise un especial fincapé na formación en materia de igualdade, diversificando a oferta de actividades formativas, e ampliando as edicións das actividades e as súas distintas modalidades.

“O xénero -subliñou a conselleira- non pode ser, en ningún caso, unha limitación para o desenvolvemento persoal nos distintos ámbitos da vida. Por iso, a igualdade é a única opción para lograr o avance socioeconómico e cultural de Galicia”. Pomar agradeceu a participación nesta xornada formativa que axudará a identificar estratexias e instrumentos para detectar situacións de violencia de xénero, compartir actuacións e boas prácticas que favorezan a prevención, e afondar nos protocolos de actuación ante este tipo de situacións.

Ademais de conferencias específicas, a Xornada de hoxe complétase cunha serie de obradoiros sobre convivencia escolar, casos prácticos, lecturas e accións de sensibilización; así como mesas de discusión que contan coa presencia de centros escolares e dos propios alumnos.

Información xeralXornadasEnsinanzas de réxime xeralUniversidadeConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalProfesoradoAlumnadoFamiliasCentros
Categorías: Administración

A Xunta impulsará a formación do profesorado en educación emocional coa colaboración da USC

Sáb, 23/11/2019 - 11:00
Summary: A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional participou no Congreso “NeuroEMOCIONA” Idioma Gallego

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, participou esta mañá na sexta edición do Congreso de Educación Emocional e Neurociencia, “neuroEmociona”, que se celebra hoxe en Santiago.

Durante a súa intervención, Carmen Pomar adiantou que o seu departamento vai impulsar a formación específica do profesorado en educación emocional a través dun convenio coa Universidade de Santiago. Deste xeito, reservaranse 15 prazas para docentes no Curso de Especialización Emocional da USC para que, unha vez formados, exerzan á súa vez de formadores dos seus compañeiros nos centros escolares. 

A conselleira explicou que o tratamento da Educación Emocional está presente “desde unha perspectiva integral” nas principais liñas de acción da consellería, e en especial no eido da convivencia; pero que agora se verá reforzada no que atinxe ao ámbito da formación docente.

Lembrou ademais que en Galicia os centros educativos poden traballar na educación emocional con accións de desenvolvemento curricular a través, entre outros, de áreas e materias de libre configuración en Primaria e Secundaria ou programas educativos como o de Educación Responsable, que forma parte da convocatoria anual dos Contratos-programa, e que incide tamén na formación do profesorado.

Esta edición do “NeuroEMOCIONA”, que conta con expertos científicos dos ámbitos da Psicoloxía, da Pedagoxía e da Bioloxía, así como con escritores e divulgadores,  céntrase nos últimos descubrimentos en educación emocional e neurociencia e no coñecemento das competencias socio-emocionais.

CongresosEnsinanzas de réxime xeralUniversidadeConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalProfesoradoAlumnadoCentros
Categorías: Administración

Constituído o comité organizador do II Cumio Académico e do Coñecemento CELAC-UE que se celebrará en Santiago de Compostela

Ven, 22/11/2019 - 16:05
Summary: A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, e o reitor da USC, Antonio López, presidiron a xuntanza de traballo deste evento que suporá a chegada de arredor de 500 participantes de universidades iberoamericanas e da Unión Europea en marzo de 2020Educación financia con 353.000 euros a celebración deste cumio internacional que organiza a Universidade de Santiago de CompostelaA USC exercerá como universidade anfitriona e organizadora dun evento no que tamén colaboran as universidades de Vigo (UVigo) e da Coruña (UDC) Idioma Gallego

A consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, e máis o reitor da Universidade de Santiago de Compostela, Antonio López, presidiron esta mañá a constitución do Comité Organizador do II Cumio Académico e do Coñecemento da comunidade de Estados Latinoamericanos e Caribeños e a Unión Europea, CELAC-UE, que terá lugar os días 25, 26 e 27 de marzo do próximo ano 2020 na capital de Galicia.

A de hoxe é a primeira das reunións de traballo para abordar a celebración deste evento internacional que suporá a chegada de arredor de 500 participantes de universidades iberoamericanas e da Unión Europea para debater e poñer en común estratexias de impulso da cooperación e o desenvolvemento inclusivo da educación superior, cun acceso equitativo e de calidade, facilitando o intercambio de coñecementos e a transferencia de tecnoloxías.

A USC será a anfitriona académica e local, así como a institución responsable da organización do cumio, no que ademais da Xunta, tamén colaboran as universidades da Coruña e de Vigo, o Consello Universitario CELAC-UE, a Secretaría General Iberoaméricana (SEGIB) e o Consello Universitario Iberoamericano (CUIB).

Esta xuntanza serviu para traballar na definición dos obxectivos deste Cumio que, como se puxo de manifesto, debe ser un espazo de traballo bidireccional arredor da educación superior, a ciencia, a tecnoloxía e a innovación. Así, constitúe unha plataforma única para avanzar na construción do Espazo Común Euro-Latinoamericano e Caribeño neste eidos, permitindo ao tempo profundar no diálogo co mundo universitario e científico. Neste senso, o comité organizado debateu sobre a definición de catro eixos temáticos que vertebrarán o programa: a construción dese Espazo de Educación Superior Euro-Latinoamiercano e  Caribeño; unha Universidade comprometida coa Axenda 2030; Ciencia, Tecnoloxía e Innovación para a Sustentabilidade; e o reto da transformación dixital da educación superior.

Na xuntanza tamén participaron o reitor da Universidade de Vigo (UVigo), Manuel Reigosa;  o secretario executivo do Consello Universitario CELAC-UE, Félix García Lausín; a secretaria xeral da CRUE (Conferencia de Reitores das Universidades Españolas), Teresa Lozano; e asistentes internacionais como o reitor da Universidade de El Salvador, Roger Arias; e representantes do Espazo latinoamericano e Caribeño de Educación Superior (ENLACES), da Asociación Nacional de Universidades e Institucións de Educación Superior de México, do Consello Superior Universitario Centroamericano (CSUCA) e da Unión de universidades de América Latina e do Caribe (UDUAL). 

Achegas da Consellería

A Consellería de Educación achega un total de 352.900 euros para financiar o desenvolvemento deste encontro que organiza a Universidade de Santiago de Compostela. 

A celebración deste II Cumio Académico e do Coñecemento CELAC-UE en Santiago de Compostela foi acordada en outubro de 2017 no marco do Consello Universitario desta entidade na Conferencia anual da Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de México (ANUIES), que tivo lugar en Guadalajara (México); e que contou co visto e prace das tres universidades do SUG.

A Comunidade de Estados Latinoamericanos e Caribeños (CELAC) é un instrumento intergubernamental de diálogo e concertación política, integrado por países de América Latina e o Caribe, que ten entre as súas atribucións a interlocución e diálogo coa Unión Europea.

Os cumios CELAC-UE reúnen os dirixentes europeos, latinoamericanos e caribeños co obxecto de fortalecer as relacións entre ambas rexións a través de foros de diálogo e cooperación entre os Estados da UE e América Latina e o Caribe.

O I Cumio Académico e do Coñecemento CELAC-UE celebrouse na Universidade de El Salvador en 2017. Os acordos alcanzados quedaron plasmados na Declaración de San Salvador, onde se recolle o ofrecemento do goberno galego como anfitrión do II Cumio Académico e do Coñecemento CELAC-UE.

Información xeralUniversidadeConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalSecretaría Xeral de UniversidadesProfesorado
Categorías: Administración

Resolución provisional da convocatoria de axudas a centros concertados en materia de bibliotecas escolares e fomento da lectura, para o curso 2019/2020

Ven, 22/11/2019 - 13:36
Idioma Gallego

Publícase a Resolución provisional da Orde de 7 de agosto de 2019 pola que se convocan axudas para centros privados concertados da Comunidade Autónoma de Galicia no ámbito das bibliotecas escolares e o fomento da lectura, para o curso 2019/2020 (DOG de 2 de setembro). Concédense axudas a través de catro liñas contempladas na convocatoria: Plan de mellora de biblioteca escolares-concertados, Clubs de lectura-concertados, Radio na biblio-concertados e Biblioteca inclusiva-concertados.

 • Ábrese un prazo de 10 días para a presentación de renuncias , no seu caso, ou de alegacións a esta resolución provisional, segundo recolle o artigo 11, punto 2 da orde de convocatoria.
   

 

Anuncio principal: Convocadas axudas para centros privados concertados no ámbito das bibliotecas escolares e o fomento da lectura para o curso 2019/2020Tema: BolsasPlan LÍABibliotecas escolaresCentros concertadosEnsinanza: Ensinanzas de réxime xeralDepartamento: Dirección Xeral de Centros e Recursos HumanosSubdirección Xeral de CentrosServizo de Xestión de Programas EducativosColectivo: Centros
Categorías: Administración

Apertura das listas de interinidades e substitucións no corpo de PES, especialidade de debuxo, alemán e organización e proxectos sistemas enerxéticos; no corpo de PTs de formación profesional, especialidade de cociña e pastelaría e soldadura

Xov, 21/11/2019 - 16:19
Idioma Gallego

Resolución do 21 de novembro de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca un procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de debuxo (590009), alemán (590012) e organización e proxectos sistemas enerxéticos (590113); no corpo de profesores técnicos de formación profesional, especialidade de cociña e pastelaría (591201) e soldadura (591228).

 • Prazo cinco días hábiles do 22 ao 28 de novembro incluídos.
   
File:  Resolución do 21 de novembro de 2019 Modelo de solicitude Modelo de alegación de méritosTema: Programas e plansInterinidades e substituciónsEnsinanza: Educación secundaria obrigatoriaBacharelatoFormación Profesional inicialDepartamento: Servizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime EspecialColectivo: ProfesoradoSección: BoletínPortada de boletín
Categorías: Administración


by Dr. Radut