Skip to Content

Portal educativo

Distribuir contido
Actualizado: hace 22 horas 58 min

Relación definitiva de persoas inscritas para as probas de acceso de Artes plásticas e Deseño para o curso 2020-21

Xov, 09/07/2020 - 18:48
Idioma Gallego

Xúntase a Relación definitiva de persoas inscritas para as probas de acceso de Artes Plásticas e Deseño para o curso 2020-21

Anuncio principal: 

Instrucións para o acceso e a admisión do alumnado nas ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño para o curso 2020/2021

Tema: 

Escolarización

Ensinanza: 

Ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño

Departamento: 

Servizo de Ensinanzas de Réxime Especial

Colectivo: 

Alumnado Centros
Categorías: Administración

Formación Profesional Dual. Convocatoria 2020. Listaxes provisionais de solicitudes

Xov, 09/07/2020 - 12:24
Idioma Gallego

Publicadas as listaxes provisionais de solicitudes de admisión a proxectos de formación profesional dual para o curso 2020-2021.

O prazo de reclamación contra estas listaxes abrangue desde o xoves 9 de xullo ata as 13:00 horas do luns 13 de xullo de 2020. A reclamación deberase realizar no centro onde se presentou a solicitude.

As listaxes garanten a confidencialidade dos datos persoais por iso cada persoa está identificada cun código persoal de consulta (CPC). O CPC é un código alfanumérico único para cada persoa que participa no proceso de admisión de FP. Para consultar a situación persoal nas listaxes poderase obter o CPC da aplicación informática ciclosadmisión.

 

Tema: 

Escolarización

Ensinanza: 

Formación Profesional inicial

Departamento: 

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa Subdirección Xeral de Formación Profesional Servizo de Xestión da Formación Profesional

Colectivo: 

Alumnado Familias Centros
Categorías: Administración

Carmen Pomar salienta a importancia da colaboración empresarial para a inserción laboral da FP

Mér, 08/07/2020 - 13:14

Summary: 

A conselleira de Educación visitou a empresa Carpintería Metálica Aluman S.L, en Arteixo, que acolle en prácticas alumnado de FP Idioma Gallego

A Conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, salientou hoxe a importancia da colaboración empresarial para a inserción laboral dos titulados da Formación Profesional galega. Fíxoo nunha visita á empresa Carpintería Metálica Aluman S.L (Arteixo), que colabora co proxecto de FP Dual do ciclo superior de Proxectos de Edificación que imparte o CIFP Someso. Na súa visita a conselleira estivo acompañada polo director do CIFP Someso, Juan Carlos González Purriños.

A titular do departamento educativo da Xunta de Galicia destacou que un dos alumnos desta FP Dual está a realizar o período de actividade profesionalizadora nesta empresa. Ademais, outros catro alumnos titulados do mesmo ciclo – nese caso do réxime ordinario e tamén do CIFP Someso- acaban de ser contratados por esta compañía, ao acabar o módulo de Formación en Centros de Traballo (FCT) nas súas instalacións

Neste sentido a conselleira explicou que a función tanto da FCT como a filosofía da propia FP Dual é achegar o alumnado da FP galega a situacións laborais reais, nas que poden amosar a súa cualificación e aprender as dinámicas habituais dun centro de traballo. Isto contribúe a facilitar a posterior inserción laboral dos estudantes, que en moitas ocasións é contratado polas propias empresas nas que realizan as prácticas.

Así mesmo, e máis no caso da Dual, esta colaboración constitúe unha oportunidade para que as empresas cualifiquen alumnado en función das súas propias necesidades, nutríndose tamén das experiencias innovadoras que o alumnado adquire nos centros de FP.

 

Matrícula aberta

A conselleira recordou, así mesmo, que hoxe remata o prazo ordinario de matrícula de FP para o vindeiro curso 2020/2021. Na provincia da Coruña ofértanse 12.326 prazas en primeiro curso en centros públicos (en números moi similares ao curso anterior), en 501 ciclos e programas formativos autorizados. Delas, 8.951 forman parte do réxime ordinario –3.425 en grao medio, 3.834 en grao superior, 1.422 en FP Básica e 270 en programas formativos para persoas con necesidades específicas de atención educativa-, mentres que outras 1773 son do réxime modular para persoas adultas – 868 en grao medio e 905 en grao superior-, e 1300 do réxime modular a distancia – 500 en grao medio e 800 en grao superior-.

No referido á FP Dual ofértase un total de 302 prazas (138 en grao medio e 164 en grao superior), abrindo matrícula en 22 proxectos de Dual na provincia.

Ademais, a oferta inclúe a implantación de 2 cursos de especialización na provincia, dirixidos a alumnado xa titulado, en concreto o de Ciberseguridade en entornos das tecnoloxías de operación (CIFP Politécnico de Santiago) e o de Ciberseguridade en entornos das tecnoloxías da información (CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro, Ferrol).

Información xeral Formación Profesional inicial Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional
Categorías: Administración

Educación abre o prazo para concorrer aos premios extraordinarios de FP de grao superior

Mér, 08/07/2020 - 11:14
Idioma Gallego

Summary: 

Poderán optar aos galardóns as persoas tituladas no curso 2018/2019

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional publica hoxe no Diario Oficial de Galicia a convocatoria dos premios extraordinarios de formación profesional de grao superior da Comunidade Autónoma de Galicia correspondentes ao curso 2018/19. O prazo de presentación de solicitudes para optar a estes galardóns estará aberto desde mañá ata o día 10 de agosto.

En total convócanse ata 23 premios extraordinarios, un por cada familia de formación profesional de grao superior implantada en Galicia. Poderán optar a este recoñecemento as e os estudantes que cursasen estudos de FP de grao superior no curso 2018/19 nalgún centro educativo da comunidade autónoma (ben modalidade presencial ou modalidade a distancia) e os rematasen no ano 2019, sempre e cando obtivesen unha cualificación final do ciclo formativo igual ou superior a 8,5 puntos; entre outros.

O obxectivo destes galardóns é recoñecer publicamente os méritos excepcionais baseados no esforzo e no traballo do alumnado que cursou cun excelente resultado académico estudos de formación profesional de grao superior en Galicia e enmárcanse dentro das diferentes accións que leva a cabo a Consellería para a posta en valor e fomento da excelencia dentro do sistema educativo galego.

A dotación orzamentaria para estes premios é de 19.550 euros que se distribuirán entre os galardoados na mesma contía, de 850 € por alumno. Ademais da correspondente dotación económica, a obtención destes premios dálle dereito ao alumnado a concorrer, logo de inscrición, ao correspondente premio nacional de formación profesional de grao superior.

Solicitudes

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado accesible desde a sede electrónica da Xunta de Galicia. Será imprescindible cubrir previamente os datos na aplicación que se atopa no enderezo https://www.edu.xunta.es/premiosedu desde onde deberá xerarse o formulario normalizado cuberto cos datos correspondentes. Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Información xeral Premios autonómicos Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional
Categorías: Administración

Convocatoria dos premios extraordinarios de formación profesional de grao superior da Comunidade Autónoma de Galicia correspondentes ao curso 2018/19

Mér, 08/07/2020 - 10:31
Idioma Gallego

ORDE do 12 de marzo de 2020 pola que se convocan os premios extraordinarios de formación profesional de grao superior da Comunidade Autónoma de Galicia correspondentes ao curso 2018/19 (código de procedemento ED311B).

 • O prazo de presentación de solicitudes será dun mes a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia; comezará o día 9 de xullo de 2020 e rematará o día 10 de agosto de 2020.

File: 

Orde do 12 de marzo de 2020 (DOG) Extracto da Orde do 12 de marzo de 2020

Servizo relacionado: 

Premios ao alumnado

Tema: 

Premios autonómicos

Ensinanza: 

Formación Profesional inicial

Departamento: 

Servizo de Avaliación e Calidade do Sistema Educativo

Colectivo: 

Alumnado Familias Centros

Sección: 

Boletín Portada de boletín
Categorías: Administración

Estudantes de 23 centros educativos galegos resultan premiados no concurso Atrévete a ter unha idea

Ven, 03/07/2020 - 18:45

Summary: 

O obxectivo deste programa é darlle a coñecer ao alumnado o tecido industrial da súa contorna Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional vén de recoñecer a estudantes de 23 centros educativos de toda Galicia cos premios do concurso Atrévete a ter unha idea, un certame enmarcado no Plan de Emprendemento no Sistema Educativo de Galicia, eduemprende.

O obxectivo deste programa é darlle a coñecer ao alumnado directamente e a través do profesorado o tecido industrial da súa contorna, en concreto as empresas das diferentes asociacións empresariais colaboradoras, e sensibilizar a comunidade educativa da importancia de construír e fomentar unha nova cultura emprendedora. Así mesmo preténdese desenvolver as competencias persoais e sociais relacionadas co emprendemento que prepare ao alumnado para confiar nas súas capacidades.

Puideron participar no certame alumnas e alumnos de 5º/ 6º de Educación Primaria e 1º / 2º de Educación Secundaria Obrigatoria dos centros educativos sostidos con fondos públicos dependentes da a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional. Para facelo, deberon buscar unha idea de negocio e redactala como máximo en dúas páxinas. Os premios agora concedidos recoñecen as mellores propostas de negocio en cada zona.

Os estudantes premiados poden consultarse no portal educativo.

Visitas a empresas

O programa ‘Atrévete’ ten dúas partes e, ademais do devandito concurso, inclúe unha serie de visitas do alumnado a empresas e asociacións de empresarios, onde un empresario da zona lles ofrece unha conferencia.

Esta acción establécese dentro dun ámbito de colaboración entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e diferentes asociacións empresariais en favor do impulso da cultura emprendedora entre o alumnado e darlle a coñecer o tecido empresarial da súa contorna.

Información xeral Axudas e premios Educación primaria Educación secundaria obrigatoria Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional Alumnado Centros
Categorías: Administración

Relación definitiva de persoas inscritas para o acceso e admisión do alumnado nas ensinanzas superiores de Deseño para o curso 2020/2021

Ven, 03/07/2020 - 17:18
Idioma Gallego

Xúntase a Relación definitiva de persoas inscritas para o acceso e admisión do alumnado nas ensinanzas superiores de Deseño para o curso 2020/2021.
 

Anuncio principal: 

Instrucións para o acceso e admisión do alumnado nas ensinanzas superiores de Deseño para o curso 2020/2021

Tema: 

Escolarización

Ensinanza: 

Ensinanzas superiores de deseño

Departamento: 

Servizo de Ensinanzas de Réxime Especial

Colectivo: 

Alumnado Centros
Categorías: Administración

Relación definitiva de persoas inscritas admitidas e excluídas para a realización da proba específica das ensinanzas artísticas superiores de arte dramática para o curso 2020/2021

Ven, 03/07/2020 - 17:11
Idioma Gallego

Xúnta a Relación definitiva de persoas inscritas admitidas e excluídas para a realización da proba específica das ensinanzas artísticas superiores de arte dramática para o curso 2020/2021.
 

Anuncio principal: 

Instrucións para o acceso e admisión do alumnado nas ensinanzas superiores de Arte Dramática para o curso 2020/2021

Tema: 

Escolarización

Ensinanza: 

Ensinanzas superiores de arte dramática

Departamento: 

Servizo de Ensinanzas de Réxime Especial

Colectivo: 

Alumnado Centros
Categorías: Administración

Relación definitiva de persoas inscritas para o acceso e admisión do alumnado nas ensinanzas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais para o curso 2020/2021

Ven, 03/07/2020 - 17:05
Idioma Gallego

Xúntase a Relación definitiva de persoas inscritas para o acceso e admisión do alumnado nas ensinanzas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais para o curso 2020/2021.
 

Anuncio principal: 

Instrucións para o acceso e admisión do alumnado nas ensinanzas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais para o curso 2020/2021

Tema: 

Escolarización

Ensinanza: 

Ensinanzas de conservación e restauración de bens culturais

Departamento: 

Servizo de Ensinanzas de Réxime Especial

Colectivo: 

Alumnado Centros
Categorías: Administración

Relación definitiva de persoas inscritas admitidas e excluídas para a realización da proba específica das ensinanzas artísticas superiores de música para o curso 2020/2021

Ven, 03/07/2020 - 16:53
Idioma Gallego

Xúntase a Relación definitiva de persoas inscritas admitidas e excluídas para a realización da proba específica das ensinanzas artísticas superiores de música para o curso 2020/2021.

 

Anuncio principal: 

Instrucións para o acceso e admisión do alumnado nas ensinanzas superiores de Música para o curso 2020/2021

Tema: 

Escolarización

Ensinanza: 

Ensinanzas superiores de música

Departamento: 

Servizo de Ensinanzas de Réxime Especial

Colectivo: 

Alumnado Centros
Categorías: Administración

Resolución provisional de persoas admitidas e excluídas de comisións de servizos por conciliación da vida familiar e laboral para o vindeiro curso académico 2020/2021

Ven, 03/07/2020 - 16:10
Idioma Gallego

Publícase a Resolución provisional de persoas admitidas e excluídas das comisións de servizos en atención á situación de conciliación da vida familiar e laboral de mestres, do profesorado de educación secundaria, de formación profesional e de réxime especial e do profesorado de relixión para o vindeiro curso 2020-21.

PRAZO DE RECLAMACIÓN:

 • O prazo de reclamacións comeza o día 6 de xullo de 2020 e remata o día 10 de xullo de 2020, ambos días incluídos.

 • As reclamacións á resolución provisional deberán ser realizadas electrónicamente accedendo á carpeta do cidadán da persoa interesada, disponible na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal (código do procedemento ED 010A/2020) e ademais deberán remitilas, unha vez presentadas na sede, aos seguintes enderezos electrónicos.

 Mestres: persoal.primaria@edu.xunta.es

 Profesorado de secundaria: persoal.secundaria@edu.xunta.es

  Anuncio principal: 

  Ábrese o prazo de solicitudes para comisións de servizo por conciliación da vida familiar e laboral e para comisións de servizo por razóns de saúde para o curso 2020/2021

  Tema: 

  Programas e plans Comisións de servizo

  Ensinanza: 

  Ensinanzas de réxime xeral Ensinanzas de réxime especial Educación das persoas adultas

  Departamento: 

  Servizo de Profesorado de Educación Infantil e Primaria Servizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime Especial

  Colectivo: 

  Profesorado

  Sección: 

  Boletín Portada de boletín
  Categorías: Administración

  Instrución 3/2020 en relación coas estadías das convocatorias de axudas posdoutorais dos anos 2018 e 2019 como consecuencia da situación creada pola evolución da pandemia do COVID-19

  Xov, 02/07/2020 - 15:57
  Idioma Gallego

  Instrución 3/2020, da Secretaría Xeral de Universidades e da Axencia Galega de Investigación, en relación coas estadías das convocatorias de axudas posdoutorais dos anos 2018 e 2019 como consecuencia da situación creada pola evolución da pandemia do COVID-19.

  Posdoutorais 2019

  Posdoutorais 2018

   

  File: 

  Instrución 3/2020

  Tema: 

  Bolsas

  Ensinanza: 

  Universidade

  Departamento: 

  Subdirección Xeral de Universidades Subdirección Xeral de Promoción Científica e Tecnolóxica Universitaria

  Colectivo: 

  Alumnado
  Categorías: Administración

  Carnés e habilitacións profesionais. Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas e nota informativa. Primeira convocatoria 2020

  Mér, 01/07/2020 - 14:50
  Idioma Gallego

  Publicada a listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas da primeira convocatoria 2020 de probas de carnés e habilitacións profesionais. No que respecta ao desenvolvemento das probas, unifícanse as dúas convocatorias nunha única que se desenvolverá segundo se indica na nota informativa.

  Tema: 

  Información xeral

  Ensinanza: 

  Formación Profesional inicial

  Departamento: 

  Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa Subdirección Xeral de Formación Profesional Servizo de Xestión da Formación Profesional

  Colectivo: 

  Alumnado Familias Centros
  Categorías: Administración

  A Consellería de Educación abre o prazo para anotarse nas listaxes de docentes interinos e substitutos

  Mér, 01/07/2020 - 12:01

  Summary: 

  O obxectivo é ter cubertas as necesidades que poidan xurdir no sistema educativo público o próximo curso en 49 especialidades​ Idioma Gallego

  A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, acaba de abrir o prazo para anotarse nas listaxes para prestar servizos como docentes interinos e substitutos, nun total de 49 especialidades. Logo de esgotadas ou a piques de esgotarse as listaxes correspondentes a estes corpos docentes, iníciase o procedemento para a incorporación de novas persoas candidatas, co fin de ter cubertas as necesidades que poidan xurdir no sistema educativo público nos vindeiros meses. O prazo para formular solicitudes é de dez días hábiles contados a partir de mañá xoves, é dicir, ata o 15 de xullo.

  Para seren admitidas, as persoas aspirantes deberán posuír, na data de finalización do prazo de presentación de solicitudes os requisitos da convocatoria, isto é, a titulación requirida para cada especialidade, posuír a formación pedagóxica e didáctica axeitada (con carácter xeral o título oficial de máster universitario que habilite para o exercicio das profesións de profesor de ensinanza secundaria obrigatoria e bacharelato, formación profesional ou escolas oficiais de idiomas), agás nos  corpos de mestres, profesores de música e artes escénicas e artes plásticas e deseño, nos que non se esixe a formación pedagóxica. Así mesmo será necesario acreditar o coñecemento da lingua galega mediante os certificados habituais (Celga 4 ou a súa validación, curso de perfeccionamento en lingua galega ou a súa validación, título de licenciatura en filoloxía galego-portuguesa, certificado do nivel avanzado da escola oficial de idiomas ou certificado de ter superado o curso de especialización en lingua galega).

  As persoas interesadas deberán formular unha solicitude e un aboamento de taxas por cada unha das especialidades nas que desexe inscribirse. Con elas deberán achegar cuberto o modelo de alegación de méritos, e unha copia da documentación xustificativa dos requisitos mínimos e da documentación acreditativa daqueles méritos que aleguen susceptibles de valoración segundo a convocatoria.

  As especialidades nas que se abren as listaxes son as seguintes:

  Corpo

  Especialidades

  Corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas

   

  Chinés
  Inglés
  Italiano
  Xaponés

  Corpo de profesores de música e artes escénicas

   

  Acordeón
  Arpa
  Fagot
  Frauta travesa
  Fundamentos de composición
  Guitarra
  Piano
  Violín
  Linguaxe musical

  Corpo de mestres

   

  Educación Física
  Música
  Pedagoxía Terapéutica
  Audición e Linguaxe
  Educación Primaria
   

  Corpo de profesores de ensino secundario

   

  Filosofía
  Grego
  Latín
  Matemáticas
  Francés
  Orientación
  Lingua galega e literatura
  Administración de empresas
  Asesoría e procesos de imaxe persoal
  Informática
  Organización e xestión comercial
  Organización e procesos de mantemento de vehículos
  Organización e proxectos de fabricación mecánica
  Procesos de produción agraria
  Procesos diagnóstico clínico e produtos ortoprotésicos
  Procesos sanitarios
  Procesos e produtos en madeira e moble

  Corpo de profesores técnicos de formación profesional

   

  Cociña e pastelaría
  Estética
  Laboratorio
  Mantemento de vehículos
  Patronaxe e confección
  Peiteado
  Procedementos de diagnóstico clínico e ortoprotésico
  Procedementos sanitarios e asistenciais
  Procesos comerciais
  Servizos de restauración
  Sistemas e aplicacións informáticas
  Soldadura
  Técnicas e procedementos de imaxe e son

  Corpo de profesores de artes plásticas e deseño

  Volume

   

  Información xeral Interinidades e substitucións Ensinanzas de réxime xeral Ensinanzas de réxime especial Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional Profesorado
  Categorías: Administración

  Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en determinadas especialidades do corpo de mestres/as (597)

  Mér, 01/07/2020 - 10:32
  Idioma Gallego

  Resolución do 30 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca un procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en determinadas especialidades do corpo de mestres/as (597).

  Prazo 10 días hábiles a partir do día seguinte ao da publicación (do 2 ao 15 de xullo ambos incluídos).

  Servizo relacionado: 

  Listas de substitucións

  File: 

  Resolución do 30 de xuño de 2020 Solicitude Folla alegación méritos Titulacións

  Tema: 

  Interinidades e substitucións

  Ensinanza: 

  Educación infantil Educación primaria

  Departamento: 

  Servizo de Profesorado de Educación Infantil e Primaria

  Colectivo: 

  Profesorado
  Categorías: Administración


  by Dr. Radut