Skip to Content

Portal educativo

Distribuir contido
Actualizado: hace 17 horas 34 min

Os contratos-programa chegan a 572 centros educativos, un 21% máis ca o curso pasado

Sáb, 09/02/2019 - 09:00
Summary: A liña máis demandada é a de Mellora das competencias clave, seguida da de Reforzo, orientación e apoio A Consellería atendeu todas as demandas de profesorado adicional para desenvolver estas iniciativas Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional acaba de publicar a resolución definitiva dos centros seleccionados con contratos-programa dirixidos á mellora do éxito escolar nos centros docentes públicos de educación infantil, primaria e secundaria para o curso 2018/19. Serán en total 572 centros os que desenvolvan 1.623 accións nalgunha das 7 liñas de actuación dos contratos-programas.

O número de centros implicados increméntase deste xeito nun 21% fronte aos 473 participantes o curso pasado nesta acción. Aínda así, a Consellería atenderá todas as demandas de profesorado externo adicional para desenvolver estas iniciativas, contratando 295 profesores e profesoras. No referido aos docentes dos propios centros que se implican no desenvolvemento destas accións, serán 374 en toda Galicia.

Segundo as estimacións, os contratos-programa chegarán este curso académico a 351.817 alumnas e alumnos. Canto ao investimento, a Consellería destinou a estes contratos-programa un total de 5.742.683,5 €. A resolución definitiva pode consultarse no portal educativo da Xunta de Galicia.

Liñas de actuación

A través de sete liñas de traballo concretas os contratos-programa inciden en ámbitos de actuación como a identificación de dificultades de aprendizaxe e articulación de respostas axeitadas, o fomento dun bo clima na aula e no centro que favoreza o proceso de ensino e aprendizaxe, a atención educativa aos colectivos vulnerables, a adquisición de competencias clave, o fomento da igualdade e a coeducación, a participación das familias ou a mellora da xestión dos centros, entre outros.

A primeira liña, de Reforzo, orientación e apoio (PROA), busca mellorar as perspectivas escolares do alumnado con dificultades, a través do traballo ou apoio organizado para a adquisición das destrezas básicas que lle faciliten a incorporación plena ao ritmo de traballo ordinario e ás esixencias das diferentes áreas e materias.

Pola súa banda, a liña 2 céntrase nas accións para a Mellora das competencias clave, en especial da matemática. O desenvolvemento desta actuación incluirá sempre o reforzo desta competencia, podendo incluír tamén actuacións para a mellora da comunicación lingüística e/ou competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.

A liña 3, de Mellora da convivencia e promoción da igualdade nos centros, inclúe todas aquelas accións que repercutan e interveñan na mellora do clima escolar e das relacións entre os membros da comunidade educativa; mentres que a liña 4 se centra na prevención do abandono educativo temperán e do absentismo escolar.

A quinta liña está orientada a mellorar o nivel de coñecementos do alumnado para acadar a excelencia. Trátase dunha medida de atención á diversidade na que se desenvolverán iniciativas de afondamento nos coñecementos do alumnado. Pola súa banda, a sexta liña está conformada por un conxunto de medidas ou actividades destinadas a mellorar a xestión dos centros educativos a partir da reflexión e a toma de decisións baseadas na avaliación dos procedementos que se desenvolven neles.

Finalmente, a sétima liña de actuación ten por obxectivo o reforzo de competencias clave en 3º e 4º de ESO e FP Básica como modalidade de acompañamento fóra do horario lectivo. O desenvolvemento desta actuación supón a creación de grupos de reforzo da competencia matemática, da competencia en comunicación lingüística e/ou das competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. En todo caso, priorizarase a competencia matemática.

Contratos-programaEducación infantilEducación primariaEducación secundaria obrigatoriaConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalProfesoradoAlumnadoCentros
Categorías: Administración

Apertura de listas para impartir docencia de relixión católica no nivel de educación secundaria obrigatoria e bacharelato e no nivel de infantil e primaria

Ven, 08/02/2019 - 14:40
Idioma Gallego

Resolución do 8 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca un procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia de relixión católica, no nivel de educación secundaria obrigatoria e bacharelato e no nivel de infantil e primaria nos centros docentes públicos que dependen desta consellería.

 • O prazo para formular solicitudes será de sete días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no portal educativo
   
File:  Resolución do 8 de febreiro de 2019 Modelo de solicitude Modelo de alegación de méritosServizo relacionado: Listas de substituciónsTema: Programas e plansInterinidades e substituciónsEnsinanza: Educación infantilEducación primariaEducación secundaria obrigatoriaBacharelatoDepartamento: Servizo de Profesorado de Educación Infantil e PrimariaServizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime EspecialColectivo: ProfesoradoSección: BoletínPortada de boletín
Categorías: Administración

Educación investirá máis de 1 millón de euros na ampliación do IES Plurilingüe Aquis Celenis (Caldas de Reis)

Ven, 08/02/2019 - 12:06
Summary: Carmen Pomar visitou hoxe o centro e o CPI Plurilingüe Alfonso VII, onde se realizou unha obra de eficiencia enerxéticaA actuación permitirá darlle resposta ao incremento de matrícula neste institutoO centro forma parte, así mesmo, do programa Piteas, de formación e mentoring para o desenvolvemento do talento. Idioma Gallego

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, anunciou hoxe que o seu departamento ten previsto licitar o proxecto  de ampliación do IES Plurilingüe Aquis Celenis (Caldas de Reis) en canto o Concello poña a disposición os terreos para levar a cabo a ampliación, unha actuación na que se vai investir máis de 1 millón de euros.

Nunha visita a este centro a conselleira explicou que esta mellora vai permitir ampliar as instalacións para atender ao incremento de alumnado en ESO e sobre todo en Bacharelato. Ademais estudarase a posibilidade de implantar a FP Básica en función da demanda existente no concello. A obra consistirá na ampliación para aulas polivalentes de ESO e BAC e na ampliación de aula de música, de debuxo e do salón de actos.

Con esta ampliación o investimento da Consellería en melloras das infraestruturas educativas de Caldas de Reis desde 2009 elevarase a case 2 millóns de euros. De feito a conselleira visitou tamén esta mañá o CPI Plurilingüe Alfonso VII, na mesma localidade, onde o seu departamento realizou en 2018 unha obra para mellorar a eficiencia enerxética por un importe de adxudicación de case 550.000€.

A actuación -que estivo cofinanciada con fondos FEDER-  consistiu na renovación das actuais ventás por outras de carpintería de aluminio con rotura de ponte térmica e vidro dobre baixo emisivo, así como en mudar as luminarias existentes por equipos de alta eficiencia enerxética e illar a fachada mediante inxección en cámara. Así mesmo, renováronse as persianas e as súas caixas. Todas estas medidas combinadas supoñen un aforro enerxético anual do 29%.

Na súa visita Carmen Pomar interesouse polos diferentes programas que desenvolven estes centros. Neste sentido cómpre destacar que todos os centros educativos de Caldas son plurilingües, que o CPI conta ademais con sección bilingüe e o IES participa no Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares (Plambe). Ademais, o Alfonso VII participa no proxecto de libro dixital E-Dixgal. Ademais, tanto o CPI como o IES desenvolverán este ano contratos-programas, no caso do instituto ata en 5 liñas de actuación diferentes.

A conselleira estivo acompañada polo alcalde de Caldas de Reis, Juan Manuel Rey, polo delegado da Xunta en Pontevedra, José Manuel Cores Tourís, e polo xefe territorial da Consellería na provincia, César Pérez Ares.

Visita a Cuntis

A conselleira visitou tamén esta mañá o CPI Aurelio Rey García, na localidade pontevedresa de Cuntis, acompañada polo alcalde, Manuel Campos, onde comprobou o resultado das obras de reparación dos danos ocasionados recentemente por unha avaría na subministración de auga. 

Carmen Pomar aproveitou para felicitar a comunidade educativa polo seu traballo para facer deste un centro especialmente activo. Non en balde, este curso desenvolverá 6 iniciativas diferentes no marco dos contratos-programa, participa en varias accións do Plan Proxecta e conta con seccións bilingües. Ademais, desde o curso 2017/18 o CPI forma parte do Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares, así como do programa de Introdución da Robótica en Primaria.

Construcións e mellorasEnsinanzas de réxime xeralConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalCentros
Categorías: Administración

Publicación do baremo provisional e da relación provisional de excluídos de filosofía (590001) e de patronaxe e confección (591217)

Xov, 07/02/2019 - 13:43
Idioma GallegoAnuncio principal: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de filosofía e no corpo de profesores técnicos de formación profesional, especialidade de patronaxe e confección

Resolución do 7 de febreiro de 2019 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de filosofía (590001) e no corpo de profesores técnicos de formación profesional, especialidades de patronaxe e confección (591217).

 • Prazo para formular reclamacións de tres días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no portal educativo.

   

Servizo relacionado: Listas de substituciónsTema: Programas e plansInterinidades e substituciónsEnsinanza: Ensinanzas de réxime xeralDepartamento: Servizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime EspecialColectivo: ProfesoradoSección: Boletín
Categorías: Administración

Relación definitiva de persoas seleccionadas e non seleccionadas, relación de persoas excluídas definitivas e baremo definitivo das listas de dramaturxia

Mér, 06/02/2019 - 15:37
Idioma Gallego

Resolución do 5 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación definitiva de persoas seleccionadas e non seleccionadas e o baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia no corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidade dramaturxia (594446).
 

Anuncio principal: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia no corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidade de dramaturxia (594446)Tema: Interinidades e substituciónsEnsinanza: Ensinanzas superiores de arte dramáticaDepartamento: Servizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime EspecialColectivo: Profesorado
Categorías: Administración

Centros admitidos e excluídos da convocatoria de premios a curtas de animación en galego elaboradas no marco do programa Nós tamén creamos! para o curso académico 2018/2019

Mér, 06/02/2019 - 09:57
Idioma GallegoAnuncio principal: Convocados os premios a curtas de animación en galego elaboradas no marco do programa Nós tamén creamos! para o curso académico 2018/2019

Resolución da Secretaría Xeral de Política Lingüística e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se publican os centros admitidos e excluídos da convocatoria de premios a curtas de animación en galego elaboradas no marco do programa Nós tamén creamos! para o curso académico 2018/2019

 • O prazo para presentar as curtas a este certame rematará o 30 de abril de 2019.
   
Tema: Premios autonómicosLingua galegaEnsinanza: Educación infantilEducación primariaDepartamento: Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación EducativaColectivo: ProfesoradoAlumnadoCentrosSección: BoletínPortada de boletín
Categorías: Administración

Apertura de listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidade linguaxe musical (594460)

Mér, 06/02/2019 - 08:56
Idioma Gallego

Resolución do 4 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca un procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidade linguaxe musical (594460).

 • O prazo para formular solicitudes será de cinco días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución neste  portal educativo.
   
File:  Resolución do 4 de febreiro de 2019 Modelo de solicitude Modelo de alegación de méritosTema: Programas e plansInterinidades e substituciónsEnsinanza: Ensinanzas superiores de músicaDepartamento: Servizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime EspecialColectivo: ProfesoradoSección: BoletínPortada de boletín
Categorías: Administración

Educación investirá preto de 800.000 euros na ampliación do CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

Mar, 05/02/2019 - 18:15
Summary: Carmen Pomar visitou hoxe este centro e a EASD Antonio FaíldeO obxectivo é dar resposta á alta demanda deste centro, que conta con máis de 830 matriculadosO CIFP está ademais a impartir dous ciclos plurilingües e traballa xa na ampliación desta acción Idioma Gallego

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, visitou esta tarde o CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel, no que o seu departamento ten previsto investir preto de 800.000 euros en obras de ampliación. O obxectivo desta mellora é dar resposta á alta demanda coa que conta este centro, no que están matriculados xa máis de 830 estudantes.

Así mesmo, o CIFP está interesado en ampliar o número de ciclos plurilingües que imparte, neste momento dous: Laboratorio de análise e de control de calidade e Hixiene bucodental. Cómpre salientar que Ourense é a cidade galega que conta coa oferta máis ampla de ciclos plurilingües públicos, dado que cada un dos tres CIFP de titularidade da Consellería de Educación (A Carballeira-Marcos Valcárcel, A Farixa e Portovello) imparte dous ciclos en inglés.

Neste momento estase a avaliar a encarga do proxecto técnico, que se desenvolverá no segundo trimestre deste ano 2019. O obxectivo é licitar a obra antes de que remate o ano. A actuación consistirá no reforzo da estrutura para a construción dunha planta adicional cunha superficie construída duns 1.000 m², dos que aproximadamente 700 m² útiles corresponderán a espazos lectivos. Nela ubicaranse dúas aulas polivalentes e seis aulas-taller para as familias profesionais de Sanidade, Química e Informática.  Con esta obra, o investimento da Consellería neste centro desde 2009 elevaríase a máis de 1,2 millóns de euros.

A conselleira, que estivo acompañada pola delegada da Xunta en Ourense, Marisol Díaz Mouteira, e polo alcalde, Jesús Vázquez Abad, felicitou tamén o centro pola súa excelente participación nas Galicia Skills 2018. Non en balde un dos seus alumnos, Iván Rodríguez Salgueiros, gañou a medalla de ouro na skill de Solucións de software para empresas, polo que formará parte do equipo que participe en Spain Skills.

Máis de 10 millóns

A ampliación do CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel reafirma o compromiso da Consellería coas infraestruturas educativas da cidade de Ourense. Non en balde, desde 2009 lévanse investidos preto de 11 millóns de euros nestas melloras, entre as que destacan a ampliación do IES Universidade Laboral, a ampliación da Escola Oficial de Idiomas e as rehabilitacións integrais do CPI José García García e do CEIP de Seixalbo.

Ademais o Plan de Infraestruturas Educativas ata o ano 2021 contempla obras na cidade de Ourense como a devandita ampliación, a rehabilitación enerxética do CIFP Portovello e a  creación dun Centro Galego de Innovación da FP en Ourense. O investimento total nestas tres actuacións será de aproximadamente 4,8 millóns de euros.

Escola de arte

Carmen Pomar aproveitou o seu paso por Ourense para visitar a Escola de Arte e Superior de Deseño Antonio Faílde, que conta con case 300 alumnas e alumnos distribuídos entre as ensinanzas profesionais de Ebanistería Artística, Fotografía e Ilustración, e as superiores de Deseño Gráfico e Deseño de Interiores.

A conselleira felicitou o equipo directivo do centro, que remata o seu mandato este ano, polo excelente labor realizado á fronte desta activa Escola. De feito o centro foi responsable en 2018 da organización dos Premios Mestre á excelencias nas ensinanzas de Artes Plásticas e desenvolve, entre outros, o programa Erasmus+.

Construcións e mellorasEnsinanzas de réxime xeralConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalCentros
Categorías: Administración

A Consellería de Educación ofertará o maior número de vacantes no concurso de traslados da historia de Galicia

Mar, 05/02/2019 - 13:59
Summary: O número de prazas ascenderá a 3.002 Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional ofertará o maior número de vacantes ao concurso de traslados da historia de Galicia, un total de 3.002. A decisión tomouse hoxe previa negociación na Comisión Técnica para a Determinación das Vacantes do Concurso de Traslados, constituída por acordo da Mesa Sectorial do Ensino Non Universitario. Estas vacantes contribuirán a dotar de maior estabilidade aos docentes galegos e, como consecuencia, ao sistema educativo.

En concreto, a proposta inicial de vacantes vese incrementada en máis de 900 prazas tras a reunión da devandita comisión, na que participan a Consellería e os sindicatos Confederación Intersindical Galega (CIG), Comisións Obreiras (CC.OO), Asociación Nacional de Profesionais da Ensinanza (ANPE) e Federación de Empregadas e Empregados dos Servizos Públicos de UGT (FeSP-UGT).

A distribución das vacantes é a seguinte:

Corpo

Vacantes

Mestres

1.017

Profesores de Ensino Secundario

1.177

Profesores técnicos de FP

380

Profesores de Escolas Oficiais de Idiomas

151

Catedráticos de Música e Artes Escénicas

119

Profesores de Música e Artes Escénicas

134

Profesores de Artes Plásticas e Deseño

21

Mestres de Taller de Artes Plásticas e Deseño

3

Total

3.002

Na determinación das vacantes ao concurso tivéronse en conta as horas derivadas da aplicación do Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado, destinadas a desdobramentos de grupos e ao reforzo educativo; así como os incrementos horarios derivados dos programas de mellora da aprendizaxe e do rendemento, da formación profesional básica e das ensinanzas de adultos. Tamén se potencia o bilingüismo nos centros educativos galegos, ofertando con carácter definitivo vacantes con requisitos esixidos para impartir determinadas materias no idioma correspondente.

A oferta acordada hoxe permitirá reducir a provisionalidade ao diminuír notoriamente o número de persoal docente en expectativa de destino, incrementando a estabilidade do profesorado nos centros educativos, xa que non terán que participar todos os anos na convocatoria para obter un destino provisional.

Cómpre lembrar que no concurso de traslados convocado pola Orde do 15 de outubro de 2018 pode participar o persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación.

Concurso de trasladosEnsinanzas de réxime xeralEnsinanzas de réxime especialConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalDirección Xeral de Centros e Recursos HumanosProfesoradoCentros
Categorías: Administración

A Consellería de Educación leva investidos máis de 1,7 millóns de euros nas infraestruturas educativas de Xinzo de Limia

Mar, 05/02/2019 - 12:50
Summary: Carmen Pomar visitou hoxe os CEIP Carlos Casares e Rosalía de CastroNos dous CEIP da localidade realizáronse obras de rehabilitación e eficiencia enerxética Idioma Gallego

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, visitou hoxe os CEIP Carlos Casares e Rosalía de Castro, en Xinzo de Limia. Un concello no que, segundo indicou, o seu departamento leva investidos máis de 1,7 millóns de euros en mellora das infraestruturas educativas, obras entre as que destacan as intervencións de rehabilitación e eficiencia enerxética desenvolvidas nos dous colexios de educación infantil e primaria da localidade.

No referido á actuación realizada no CEIP Carlos Casares a conselleira destacou que a mellora supón un aforro enerxético de arredor do 20%. As obras incluíron o illamento térmico da fachada, o forxado da baixocuberta e das caixas de persianas, sectorización da instalación de calefacción, e instalación de aerotermos no ximnasio.  Así mesmo, instaláronse novas fiestras de aluminio con rotura de ponte térmica e dobre vidro e luminarias de alta eficiencia enerxética. Finalmente instalouse un sistema de bombeo para a rede de saneamento.

No caso do CEIP Rosalía de Castro, illaronse termicamente as fachadas, renováronse as caixas de persiana e os falsos teitos, instalouse un novo sistema de calefacción a gas natural, así como novas luminarias de alta eficiencia enerxética. A maiores, pechouse a pista polideportiva do centro con paneis de formigón na parte inferior e translúcido na superior, instalouse un cortaventos e ampliáronse as ramplas para facilitar o paso de persoas con mobilidade reducida.

Carmen Pomar quixo destacar tamén a participación destes CEIP nos diferentes programas impulsados pola Consellería. Non en balde, os dous contan con sección bilingüe, forman parte do Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares (Plambe) e desenvolven iniciativas do Plan Proxecta. Ademais, o CEIP Rosalía de Castro incorporouse este ano á acción Introdución da Robótica en Primaria, mentres que o CEIP Carlos Casares ampliou a súa participación na mesma.

Na súa visita a conselleira estivo acompañada pola delegada da Xunta en Ourense, Marisol Díaz Mouteira, e polo alcalde de Xinzo de Limia, Manuel Cabas.

Construcións e mellorasEnsinanzas de réxime xeralConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalCentros
Categorías: Administración

Máis da metade dos centros educativos galardoados cos Premios GSD Innova son galegos

Lun, 04/02/2019 - 19:39
Summary: IES Luis Seoane (Pontevedra) e o CPI Uxío Novoneira (Pedrafita do Cebreiro) obtiveron os primeiros premios de cada modalidade do certame, mentres que o CEIP Plurilingüe San Xoán de Filgueira (Ferrol) obtivo un segundoIES Lucus Augusti (Lugo) e o CEIP de Laredo (Redondela) foron hoxe tamén condecorados coa Placa de Honor da Orde Civil de Alfonso X O Sabio Idioma Gallego

O director xeral de Centros e Recursos Humanos, José Manuel Pinal, acompañou hoxe en Madrid a membros da comunidade educativa de tres centros na recollida dos Premios GSD Innova. Dos cinco galardóns outorgados neste certame, máis da metade foron para centros galegos.

Deste xeito, na modalidade I, de proxectos educativos desenvolvidos por docentes que traballen directamente na aula de educación regulada, foi para o IES Luis Seoane (Pontevedra) polo proxecto Obxectivo: Igualdade. Para outorgar este galardón o xurado valorou a importancia da igualdade de xénero como valor social e persoal neste proxecto, dirixido a alumnado de Secundaria cunha significativa diversidade cultural e destaca que a idea naceu dos propios estudantes.

O segundo premio desta modalidade recaeu tamén nun centro galego, en concreto no CEIP Plurilingüe San Xoán de Filgueira (Ferrol), polo proxecto A miña escola, a miña familia. Neste caso o xurado salientou o compromiso do centro coa educación en valores e a innovación educativa, “nun proxecto que persigue o benestar do alumnado, a promoción do sentimento de pertenza, a prevención do absentismo e a implicación da comunidade educativa”.

Na modalidade II o primeiro premio foi para o CPI Uxío Novoneira (Pedrafita do Cebreiro). Esta categoría está dirixida a proxectos que supoñan un punto de encontro entre persoal docente e profesionais doutros sectores da comunidade educativa (ANPAs, empresas externas…) para mellorar, desenvolver, ampliar ou complementar procesos educativos ou os obxectivos recollidos no Proxecto Educativo do Centro. Neste sentido o documental galardoado, Desde o noso, foi valorado polo seu esforzo por valorar e difundir o entorno rural mediante un produto de alta calidade estética e valor etnográfico.

Outorgados pola Fundación GSD de Innovación Educativa estes premios teñen por obxectivo dinamizar a participación dos profesionais docentes e non docentes e fomentar a busca e desenvolvemento de métodos educativos innovadores que melloren a docencia e faciliten a aprendizaxe. Para iso, buscan fomentar o traballo en equipo, o uso das tecnoloxías de aprendizaxe e a comunicación (TAC) e dar a coñecer os proxectos desenvolvidos para a mellora continua da calidade da docencia.

Optimizar a integración e o rendemento dos estudantes, apostando por metodoloxías inclusivas dentro da atención á diversidade é outra das misións destes galardóns.

Placas de Honor

Por outra banda, o IES Lucus Augusti (Lugo) e o CEIP de Laredo (Redondela) tamén foron protagonistas hoxe, ao recolleren cadansúa Placa de Honor da Orde Civil de Alfonso X O Sabio, acto no que tamén estiveron acompañados polo director xeral de Centros e Recursos Humanos, José Manuel Pinal.

Mediante o ingreso nesta Orde, o Ministerio de Educación y Formación Profesional premia as persoas físicas  e  xurídicas  e as entidades que se distinguisen polos méritos contraídos nos eidos da educación,  a  ciencia,  a  cultura,  a  docencia  e a investigación ou que prestasen servizos destacados en calquera deles.

Premios nacionaisEnsinanzas de réxime xeralConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalDirección Xeral de Centros e Recursos HumanosProfesoradoCentros
Categorías: Administración

Carnés e habilitacións profesionais. Orde de convocatoria 2019

Lun, 04/02/2019 - 09:20
Idioma GallegoXúntase a Orde do 23 de xaneiro de 2019 pola que se convocan probas para a obtención de determinados carnés profesionais e habilitacións profesionais no ano 2019.

 

Tema: Información xeralEnsinanza: Formación Profesional inicialDepartamento: Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación EducativaSubdirección Xeral de Formación ProfesionalServizo de Xestión da Formación ProfesionalColectivo: AlumnadoCentrosEmpresas
Categorías: Administración

A Consellería de Educación convoca a proba para que os maiores de 20 anos obteñan o título de bacharelato

Dom, 03/02/2019 - 12:00
Summary: O prazo de inscrición ábrese o 25 de febreiro e a proba realizarase o 26 de abril Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación vén de publicar a convocatoria da proba para que as persoas maiores de 20 anos obteñan o título de Bacharelato na modalidade de Ciencias e nos dous itinerarios da modalidade de Humanidades e Ciencias Sociais. O obxectivo é que as persoas que non obtiveron esta cualificación a través das ensinanzas reguladas poidan contar con este título a través da participación nunha proba libre. Cómpre lembrar que a Consellería, ademais de ofertar a posibilidade de cursar o Bacharelato para persoas adultas de forma presencial, semipresencial e a distancia, ten á disposición da cidadanía no portal educativo (http://www.edu.xunta.gal/portal/ea/materiais-didacticos ) para a súa descarga gratuíta as guías didácticas precisas para o seu estudo.

Poderán participar nestas probas as persoas maiores de 20 anos (ou que os cumpran no 2019), que non dispoñan deste título ou equivalente e que non estean a cursar ensinanzas de Bacharelato en ningún dos réximes neste curso. As persoas interesadas poderán matricularse dos dous exercicios que integran a proba ou dun deles. Poderanse matricular tamén na proba, para realizar o exercicio correspondente ás materias de Lingua Galega e Literatura I e II e ás materias xerais do bloque de materias troncais, as persoas aspirantes que teñan superadas as materias xerais e as materias troncais de opción propias da modalidade de Artes.

O prazo de presentación das solicitudes será entre o 25 de febreiro e o 11 de marzo de 2019. Deberán presentarse en soporte papel ou por calquera dos medios establecidos no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia. Os centros nos que se poderá presentar son o Centro de Educación para Adultos (EPA) Eduardo Pondal (A Coruña), o IES San Clemente (Santiago de Compostela), o Centro EPA Albeiros (Lugo), o Centro EPA de Ourense, o Centro EPA Río Lérez (Pontevedra) e o Centro EPA Berbés (Vigo).

O exame celebrarase o día 26 de abril de 2019 en sesións de mañá e tarde no IES San Clemente de Santiago de Compostela.

Características da proba

A proba organizarase de xeito diferenciado segundo as modalidades de Ciencias e Humanidades e Ciencias Sociais. En calquera dos casos, constará de dous exercicios, entre os que haberá un descanso de dúas horas.

O primeiro exercicio, corresponderá ás materias de Lingua Galega e Literatura I e II, Lingua  Castelá e Literatura I e II,  Primeira Lingua Estranxeira I e II e unha proba combinada das materias de Filosofía e Historia de España.

O segundo exercicio, diferente para cada modalidade, versará sobre as materias troncais xerais propias e as materias troncais de opción correspondentes a cada modalidade e itinerario e dividirase en tres partes. As persoas que opten pola modalidade de Ciencias realizarán a primeira parte da proba nas materias Matemáticas I e II e escollerán na segunda entre Física e Química e Física, Física e Química e Química ou Debuxo Técnico I e II. Na terceira parte deberán escoller entre Bioloxía e Xeoloxía e Bioloxía ou Bioloxía e Xeoloxía e Xeoloxía.

No caso dos aspirantes na modalidade de Humanidades e Ciencias Sociais, a primeira parte constará das probas de Latín I e II (itinerario de Humanidades) ou Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I e II (itinerario de Ciencias Sociais); mentres que na segunda parte deberán escoller entre Historia do Mundo Contemporáneo e Xeografía, Economía e Economía da Empresa ou Grego I e II. Na terceira parte realizarán a proba correspondente ás materias de Literatura Universal e Historia da Filosofía.

EscolarizaciónBacharelato de adultosConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalServizo de Ensinanzas de Réxime EspecialAlumnadoCentros
Categorías: Administración

Educación recoñece o traballo de seis estudantes cos premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais

Sáb, 02/02/2019 - 12:00
Summary: Dous deles cursaron estudos no Conservatorio de música Profesional de Lugo, un no da Coruña, un na Escola de Arte e Superior de Deseño Pablo Picasso, un na Escola de Arte e Superior de Deseño Mestre Mateo, e outro máis no Conservatorio de Danza da Coruña Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional acaba de publicar no Diario Oficial de Galicia a resolución da concesión dos premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais nas modalidades de Música, de Danza e de Artes plásticas e Deseño. Con eles recoñécense

e valóranse publicamente os méritos académicos e artísticos excepcionais baseados no esforzo e no traballo de seis alumnas e alumnos que remataron os seus estudos no curso 2017/18 cun excelente resultado académico.

Dous dos premiados na modalidade de Música (Anxo Fernández Arias e Iria Fernández Silva) cursaron os seus estudos no Conservatorio de Música Profesional Xoán Montes de Lugo, mentres que a terceira das galardoadas nesta categoría, Mencía Resch Pérez, cursou as ensinanzas no Conservatorio de Música Profesional da Coruña.

Na modalidade de Artes plásticas e Deseño outorgáronse dous premios, un a Xulia Pisón Egea, que cursou os seus estudos na Escola de Arte e Superior de Deseño Pablo Picasso (A Coruña), e outro a Lidia Alonso Sánchez da Escola de Arte e Superior de Deseño Mestre Mateo (Santiago). Pola súa parte, a única premiada na modalidade de Danza fíxoo no Conservatorio de Danza da cidade herculina.

A maiores da dotación económica, de 850 euros por premio, os galardoados recibirán un diploma acreditativo e anotarase esta distinción tanto nos seus expedientes como nas certificacións académicas que se lles emitan.

Para optar a estes premios as persoas aspirantes debían contar cunha nota media igual  ou  superior  a  8,75  nos  dous  últimos  cursos  das  ensinanzas profesionais, nas modalidades de Música e Danza, ou no ciclo formativo de grao superior de Artes Plásticas e Deseño cursado.

Na modalidade de Música deberon, ademais, realizar unha interpretación como solista e presentar tres copias dunha gravación de vídeo na cal interpretasen tres pezas de diferentes estilos, dunha dificultade  non inferior ao nivel de sexto curso de ensinanzas profesionais de Música.

No caso dos estudantes de Danza, tiveron que presentar tres copias dunha gravación  de  vídeo na que interpretasen dúas obras da especialidade, dunha dificultade non inferior ao nivel de sexto curso das ensinanzas profesionais de Danza. Pola súa banda as persoas aspirantes na modalidade de Artes Plásticas e Deseño tiveron que presentar a memoria e documentación gráfica do proxecto integrado ou proxecto final do ciclo formativo de grao superior polo cal concorrían.

Premios autonómicosEnsinanzas de danzaEnsinanzas profesionais de artes plásticas e deseñoEnsinanzas de músicaConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalSubdirección Xeral de Aprendizaxe Permanente e Ensinanzas de Réxime EspecialAlumnadoCentros
Categorías: Administración

Resolución definitiva dos centros seleccionados e non seleccionados con contratos-programa dirixidos á mellora do éxito escolar nos centros docentes públicos de educación infantil, primaria e secundaria para o curso 2018/2019

Ven, 01/02/2019 - 14:12
Idioma GallegoAnuncio principal: Resolución do 8 de novembro de 2018 pola que se regulan, para o curso 2018/2019, os contratos-programa dirixidos á mellora do éxito escolar nos centros docentes públicos de educación infantil, primaria e secundaria

Xúntase a Resolución definitiva pola que se fai pública a relación de centros con programas seleccionados e non seleccionados, conforme o disposto no artigo 13 da Resolución do 8 de novembro de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regulan, para o curso 2018/19, os contratos-programa con centros docentes e se establecen as bases para a convocatoria e selección de plans dirixidos á mellora do éxito escolar nos centros docentes de educación infantil, primaria e secundaria dependentes da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.

Tema: Contratos-programaEnsinanza: Educación infantilEducación primariaEducación secundaria obrigatoriaColectivo: ProfesoradoAlumnadoCentrosSección: BoletínPortada de boletín
Categorías: Administración

Apertura de prazo para a actualización do expediente por parte do profesorado

Ven, 01/02/2019 - 13:51
Idioma Gallego

Ábrese o prazo para actualizar o expediente por parte do persoal docente funcionario de carreira que non participa no concurso xeral de traslados, así como por parte do persoal docente funcionario en prácticas que non alegou datos durante o prazo de presentación de solicitudes do concurso xeral de traslados.

Poderán actualizar o seu expediente persoal alegando os méritos que non consten neste, no enderezo http://www.edu.xunta.es/datospersoais.

A través do dito enderezo  poderán xerar unha solicitude coas alegacións introducidas, que deberán rexistrar e presentar xunto con copia cotexada da documentación xustificativa dos méritos alegados. Esta documentación xustificativa deberá remitirse numerada e ordenada segundo o que figura na solicitude. Non se validarán publicacións agora e polo tanto non hai que entregalas.

 • O prazo estará aberto dende o 04/02/2019 ata o 18/02/2019, ambos incluídos.
   

Poden consultarse tamén a relación de preguntas e respostas máis frecuentes relacionadas coa alegación de méritos do persoal docente que constan na aplicación http://www.edu.xunta.es/datospersoais.

 

Servizo relacionado: Datos persoaisTema: Información xeralProgramas e plansEnsinanza: Ensinanzas de réxime xeralEnsinanzas de réxime especialEducación das persoas adultasDepartamento: Servizo de Profesorado de Educación Infantil e PrimariaServizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime EspecialColectivo: ProfesoradoSección: BoletínPortada de boletín
Categorías: Administración

A Xunta dota o IES Plurilingüe San Rosendo (Mondoñedo) dun simulador forestal para as ensinanzas da FP de Agraria

Ven, 01/02/2019 - 12:21
Summary: Os conselleiros de Educación e Economía visitaron hoxe o centroEste equipamento contribúe ao desenvolvemento do ciclo de Dual que se imparte no centro, de Aproveitamento e conservación do medio naturalA dotación contribuirá a formar profesionais máis preparados para dar resposta ás necesidades do sector agroforestal da zona Idioma Gallego

Os conselleiros de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar; e de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, visitaron esta mañá o IES Plurilingüe San Rosendo, en Mondoñedo, onde puideron comprobar o funcionamento do simulador forestal co que estes departamentos veñen de dotar o centro. Este equipamento, dirixido ás ensinanzas de FP da familia profesional de Agraria, contribúe a mellorar a cualificación do alumnado, de tal forma que os titulados conten cunha cualificación que responda ás necesidades do sector agroforestal.

Carmen Pomar explicou que este simulador terá unha especial aplicación no ciclo superior de Xestión forestal e do medio natural e na titulación de FP Dual deste IES, a de grao medio en Aproveitamento e conservación do medio natural. Neste sentido salientou que este ciclo se desenvolve en colaboración con 13 pequenas e medianas empresas da zona (Carronza, Construcción Obras y Viales Teixeira, Forestal Díaz Casariego, Hijos de Ramón Rubal, Tojeiro y Vidal e as empresas de madeira Masma, Díaz Ramos, Argimiro, Míguez de Burela, Naciente, Patricio, Villapol e Maderera de Cospeito). Polo tanto, o simulador non é só importante para a formación dos futuros titulados, senón para a cualificación que lles vai achegar e coa que van poder ofrecer unha preparación moito máis completa a estas empresas locais que no seu momento decidiron implicarse no proxecto estratéxico para Galicia que é a FP e, en concreto, a súa modalidade Dual.

Pola súa banda o conselleiro de Economía subliñou que este proxecto permitirá á industria forestal contar con persoal cualificado e gañar en competitividade: “Con este simulador seguimos facendo unha aposta pola industria forestal que ten que pasar pola colaboración entre administracións, tecido industrial e centros de coñecemento”.

Conde tamén salientou que o obxectivo é dar resposta ás necesidades da industria forestal a través da formación e referiuse á Estratexia de formación na industria forestal de Galicia, deseñada en consenso co sector, e que pretende chegar a máis de 5000 alumnos para adaptar os seus coñecementos ao uso de novas tecnoloxías, tanto no eido da explotación forestal como na primeira e segunda transformación. Neste sentido, lembrou  que este ano, a través de todos os programas formativos da Consellería, impartirase cualificación no eido forestal a 2500 persoas cun orzamento de 5M€.

Conde incidiu no compromiso da Xunta coa industria forestal -que representan o 2% do PIB galego, que dá traballo a 80.000 familias e que este ano volverá a bater récords de exportacións- non só a través da formación, senón tamén co impulso da súa modernización grazas a convocatorias de axudas que mobilizarán 32M€ para mellorar a innovación e competitividade empresarial.

Durante a visita os conselleiros estiveron acompañados da alcaldesa de Mondoñedo, Elena Candia, do delegado da Xunta en Lugo, José Manuel Balseiro, e da xefa territorial de Educación na provincia, María Carmen Gueimunde.

Equipamento de última xeración

O simulador forestal KF 500 conta cun programa de manexo de procesadora e autocargador. Cun sistema multipantalla e tecnoloxía 3D, permite a simulación en diferentes escenarios, a través dunha plataforma móbil oscilante que recrea as pendentes e os distintos tipos de terreo do monte. Trátase dunha máquina de última xeración que supuxo un investimento superior aos 80.000 euros.

A formación con simulador é un modo eficiente de ensinar a futuros operarios as funcións básicas dunha máquina forestal, que permite a posibilidade de probar novos métodos que poden xerar maior eficacia e produtividade. A contorna de aprendizaxe do centro permite familiarizarse coas diferentes etapas do traballo de toda a cadea de maquinaria, labores de tala e extracción da madeira, así como  técnicas de planificación da tala para a optimización do seu rendemento, o transporte da máquina libremente polo bosque e a visualización da paisaxe dende distintas perspectivas. Nesta formación combínase o manexo do procesado da madeira, o transporte da mesma e o uso de sistemas de datos, permitindo avaliar os resultados e a produtividade do traballo durante a formación.

Con este equipamento impartirase tamén unha formación para a actualización de coñecementos e destrezas de operarios que contribuirá a mellorar a cualificación dos traballadores forestais que traballan no monte galego, ao fomento do emprego e mesmo a reducir a sinistralidade laboral e o impacto ambiental no manexo de maquinaria pesada.

A dotación deste equipamento enmárcase no convenio asinado entre as consellerías de Educación e Economía en maio de 2018 para a subministración de equipamento de tecnoloxía Industria 4.0 para os centros educativos, de cara a achegar unha maior adaptabilidade dos coñecementos e das competencias profesionais do alumnado de formación profesional a estas tecnoloxías. Deste xeito, contribúese á inserción laboral destes titulados.

Un centro de referencia

O IES Plurilingüe San Rosendo é un centro de referencia nas ensinanzas de FP da zona, en especial no que atinxe á implantación da FP Dual no rural. Non en balde, neste momento estase a desenvolver no centro a segunda edición do ciclo de Aproveitamento e conservación do medio natural.

O centro imparte, ademais, a FP Básica en Agroxardinaría e composicións florais e o de grao medio en Xardinaría e floraría. Precisamente un alumna do IES, Cristina Ares Rivas, foi a gañadora da medalla de oro na competencia de Floraría nas Olimpíadas galegas da formación profesional, Galicia Skills 2018

Información xeralFormación Profesional inicialAgrariaConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalEntidades autonómicasProfesoradoAlumnadoCentros
Categorías: Administración

Publicación das listaxes de instancias coa baremación provisional do concurso xeral de traslados para o ano 2019

Ven, 01/02/2019 - 09:13
Idioma Gallego

Os docentes que participen no concurso poden consultar a resolución provisional dende a aplicación CXT https://www.edu.xunta.es/cxt/

Para consultar a baremación elixirase no menú a opción  Listaxes concurso > Listaxes de instancias

Ábrese un prazo, previo á resolución provisional, dende o 31 de xaneiro ata o 20 de febreiro do 2019 para enviar as reclamacións que se desexen, podendo facelo a través do correo electrónico co fin de ir resolvéndoas xa antes da resolución provisional

Cando se publique a resolución provisional abrirase outro período de reclamacións para os casos que fose necesario aínda resolver.

Pasos a seguir para reclamar:

1º Na opción Participación do menú poderá verse a instancia validada.No caso de querer facer reclamación deberase premer na ligazón "Reclamar baremo" da columna "Prazo reclamación baremo provisional" e abrirase unha nova xanela.

2º Nesta nova xanela poderá redactarse en cada un dos apartados a reclamación que sexa necesaria.

3º Cando se remate de redactar a reclamación hai que premer no botón "gardar" e a continuación no botón "volver".

4º Na ligazón PDF Reclamacións  da columna Prazo reclamación resolución provisional poderá xerar o informe coas reclamacións que será o que deberá presentar por correo electrónico, se se desexa.
 
Máis información:

Para calquera aclaración ou dúbida, o persoal docente pode poñerse en contacto co servizo de persoal correspondente:

Primaria:
Teléfonos:  981 545 495 - 981 544 487      
Ou ben a través do correo electrónico persoal.primaria@edu.xunta.es

Secundaria:
Teléfonos:
981 544 486 - 981 545 406
981 545 409 - 981 545 407
981 545 255 - 981 545 494 - 981 545 408
Ou ben a través do correo electrónico persoal.secundaria@edu.xunta.es

Servizo relacionado: CXTTema: Concurso de trasladosEnsinanza: Ensinanzas de réxime xeralEnsinanzas de réxime especialDepartamento: Servizo de Profesorado de Educación Infantil e PrimariaServizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime EspecialColectivo: ProfesoradoSección: BoletínPortada de boletín
Categorías: Administración

Concesión dos premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais nas modalidades de Música, de Danza e de Artes Plásticas e Deseño correspondentes ao curso 2017/2018

Ven, 01/02/2019 - 09:06
Idioma Gallego

Resolución do 31 de decembro de 2018 pola que se publica a concesión dos premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais nas modalidades de Música, de Danza e de Artes Plásticas e Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondentes ao curso 2017/18, convocados pola Orde do 27 de agosto de 2018 (Diario Oficial de Galicia do 6 de setembro).

 

Anuncio principal: Convocados os premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais nas modalidades de Música, de Danza e de Artes Plásticas e Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondentes ao curso 2017/2018Tema: Premios autonómicosEnsinanza: Ensinanzas de danzaEnsinanzas profesionais de artes plásticas e deseñoEnsinanzas de músicaDepartamento: Servizo de Ensinanzas de Réxime EspecialColectivo: AlumnadoCentros
Categorías: Administración

Inicio do procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso 2019/2020

Xov, 31/01/2019 - 22:30
Idioma Gallego

Fase de reserva de prazas en centros de adscrición

De conformidade coa disposición adicional primeira da Orde de 12 de marzo de 2013 que regula o procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos, o próximo día 1 de febreiro de 2019 inícianse os trámites do procedemento, coa reserva de praza nun centro de adscrición para alumnado que cambia de etapa.

 • O prazo de solicitudes abranguerá do 1 ao 15 de febreiro, ambos incluídos.

A consulta das listaxes de alumnado admitido, que se publicarán antes do día 28 de febreiro, debe realizarse no centro no que está matriculado no presente curso.

Normativa de aplicación

 •  DECRETO 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

 • ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

 • ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

 

 

Servizo relacionado: Admisión alumnadoFile:  Anexo I: Formulario de reserva de prazaTema: Programas e plansEscolarizaciónEnsinanza: Educación infantilEducación primariaEducación secundaria obrigatoriaBacharelatoColectivo: AlumnadoFamiliasCentrosSección: BoletínPortada de boletín
Categorías: Administración


by Dr. Radut