Skip to Content

Portal educativo

Distribuir contido
Actualizado: hace 13 horas 20 min

Acreditación de competencias. Listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas. Convocatoria 2019

Mér, 27/03/2019 - 16:40
Idioma Gallego

Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas e de persoas excluídas por non cumprir os requisitos para participar no procedemento de acreditación de competencias profesionais da convocatoria 2019.

Prazo para realizar un recurso de alzada: do 28 de marzo ao 26 de abril de 2019, ambos os dous incluídos.

Tema: Información xeralDepartamento: Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación EducativaSubdirección Xeral de Formación ProfesionalServizo de Orientación Profesional e Relación con EmpresasColectivo: ProfesoradoCentrosEmpresas
Categorías: Administración

Convocatoria de estadías formativas en empresas ou institucións para o ano 2019

Mér, 27/03/2019 - 16:20
Idioma GallegoPublicada a convocatoria de estadías formativas en empresas ou institucións para o ano 2019 destinadas ao funcionariado docente non universitario.
Na seguinte ligazón pode consultar as persoas destinatarias, duración, documentación, lugar de presentación de solicitudes e máis información de interese.
  Tema: Información xeralProgramas e plansEnsinanza: Formación Profesional inicialDepartamento: Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación EducativaSubdirección Xeral de Formación ProfesionalServizo de Ordenación e Formación ProfesionalColectivo: ProfesoradoCentrosEmpresas
Categorías: Administración

A delegación galega participa en máis do 80% das competicións das olimpíadas nacionais de Formación Profesional

Mér, 27/03/2019 - 12:37
Summary: Un total de 28 alumnas e alumnos compiten desde hoxe en SpainSkills 2019Outros 5 estudantes tomarán parte nas demostracións Idioma Gallego

Un total de 28 alumnas e alumnos da Formación Profesional galega compiten a partir de hoxe nas olimpíadas nacionais de FP, Spainskills 2019, que se celebran no IFEMA de Madrid. Do conxunto das 31 skills que se dan cita na capital de España, a nosa Comunidade participa nas 26 modalidades de competición oficial.

Así mesmo outros 5 estudantes de centros educativos galegos tomarán parte en 2 das 5 modalidades de exhibición, en concreto nas de Recepción Hoteleira e Drons. Por outra banda unha decena de profesoras e profesores de centros educativos galegos de FP participaron nestas olimpíadas como expertos no xurado das competicións por skills.

A relación de participantes nas skills é a seguinte:

COMPETICIÓN

CENTRO PARTICIPANTE

ALUMNO

TITOR

Reparación de carrozaría

CIFP Ferrolterra (Ferrol)

Christian Docal Fernández

Andrés López Chao

Tecnoloxía do automóbil

IES As Mariñas (Betanzos)

Brais Fernández Rocha

Miguel Vilela González

Pintura do automóbil

CIFP As Mercedes (Lugo)

Hugo Rigueiro Álvarez

Balbino Trigo Díaz

Fontanería e calefacción

CIFP As Mercedes (Lugo)

Miguel Carballal Vizcaino

Leticia Conde Castro

Instalacións eléctricas

CIFP Politécnico de Santiago (Santiago)

Esteban Romero Liñares

Cristina Rey Carballo

Ebanistaría

CIFP Someso (A Coruña)

Brais Mosquera Fuentes

Benigno Rafael García Amor

Carpintaría

IES Salvaterra de Miño (Salvaterra de Miño)

Jonathan Jose Alfaya Araujo

José Luis González Álvarez

Xardinaría paisaxística

IES Montecelo (Pontevedra)

Alberto Martínez Garrido Adrián Darriba Bello

Eliseo Castro Iglesias

Refrixeración e aire acondicionado

CIFP As Mercedes (Lugo)

Diego Ramil Silvosa

Víctor Manuel Paz Cortiñas

Mecatrónica

CIFP Ferrolterra (Ferrol)

Leonardo Arturo Lanzoy Saavedra

Rafael Regueiro Carballeira

José Antonio Gómez Rodríguez

Enxeñaría de deseño mecánico-CAD

CIFP As Mercedes (Lugo)

Ainhoa Torres López

Alberto Pereira López

CNC Fresado

IES Politécnico de Vigo (Vigo)

David Ucha Pérez

Javier Fondevila Blanco

Soldadura

CIFP Politécnico de Santiago (Santiago)

Alberto Vidal Lado

Ovindo Comuñas García

Electrónica

CIFP Politécnico de Santiago (Santiago)

Miguel Messina Añón

Sabino Vidal Garea

Control industrial

CIFP Politécnico de Santiago (Santiago)

Pablo Chico Segade

Pablo Pérez Seoane

Desenvolvemento web

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel (Ourense)

Iván Rodríguez Salgueiros

Mª Luz Amaro Lois

Administración de sistemas en rede

IES San Clemente (Santiago)

Alejandro Buján Pampín

Víctor Manuel Martínez Taboada

Deseño e animacións de xogos 3D

CIFP Imaxe e son (A Coruña)

David Alonso del Moral

Mónica Parada Gandos

Tecnoloxía da moda

CIFP Paseo das Pontes (A Coruña)

Yéssica Fernández Miño

Mª Cruz Iglesias Viqueira

Peiteado

IES Frei Martín Sarmiento (Pontevedra)

Irene Galbán Rodríguez

Ana Mª Varela Pena

Estética

IES Frei Martín Sarmiento (Pontevedra)

Laura Abilleira Castro

Mª Antonieta Fernández Justo

Panadaría

CIFP Paseo das Pontes (A Coruña)

Yamila Sidati Novo

Avelina Amado Fernández

Cociña

CIFP Paseo das Pontes (A Coruña)

Víctor Paz Soage

Antonio Vieira Armada

Servizo de restaurante e bar

CIFP Manuel Antonio (Vigo)

Andrés Salgueiro Troitiño

José Ramón Garrido Cousillas

Floraría

IES Plurilingüe San Rosendo (Mondoñedo)

Cristina Ares Rivas

Ángeles Camino Saco

Atención sociosanitaria

IES Lamas de Abade (Santiago)

Iria Díaz Granja

Mª Cristina Robledo Trabanco

O obxectivo das olimpíadas de FP é amosar a capacitación dos estudantes destas ensinanzas nun escaparate que sirve como lugar de encontro de institucións e empresas.

As Spainskills celébranse cada dous anos e conta con representación de todas as comunidades autónomas. Os gañadores de medalla de ouro nesta competición representarán a España en Worldskills Kazan 2019 (Rusia) e en Euroskills Graz 2020 (Alemaña).

Premios nacionaisFormación Profesional inicialConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalDirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación EducativaProfesoradoAlumnadoCentros
Categorías: Administración

Proxecto de Orde das titulacións que permiten a incorporación ás listas de interinidades e substitucións dos corpos de Mestres, PES, PT, EOI que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006 do 3 de maio de educación

Mér, 27/03/2019 - 10:00
Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional abre a información pública o proxecto de Orde pola que se dá publicidade ás titulacións que permiten a incorporación ás listas de aspirantes a desempeñar postos docentes en réxime de interinidades e substitucións dos corpos de Mestres, de Profesores de Ensinanza Secundaria, de Profesores Técnicos de Formación Profesional e de Profesores de Escolas Oficiais de Idiomas que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, en centros docentes da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.

A través do Portal de Transparencia da Xunta de Galicia poderán facerse as achegas ao dito proxecto dende o día 27 de marzo ata o 16 de abril de 2019.

Pode acceder a través do seguinte enlace:

https://transparencia.xunta.gal/tema/informacion-de-relevancia-xuridica/normativa-en-tramitacion/en-prazo-de-envio-de-suxestions

 

File:  Proxecto de Orde Anexo I - Corpo de Mestres Anexo II - Corpo de Profesores de Ensinanza Secundaria Anexo III - Corpos de Profesores Técnicos de FP Anexo IV - Corpo de Profesores de Escolas de IdiomasTema: Información xeralInterinidades e substituciónsNormativaEnsinanza: Ensinanzas de réxime xeralEnsinanzas de idiomas de réxime especialDepartamento: Servizo de Profesorado de Educación Infantil e PrimariaServizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime EspecialColectivo: ProfesoradoSección: BoletínPortada de boletín
Categorías: Administración

O Consorcio Interuniversitario de Galicia celebra a súa primeira xunta de goberno

Mar, 26/03/2019 - 19:00
Summary: A conselleira de Educación asistiu a esta reunión Idioma Gallego

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, asistiu hoxe á primeira xunta de goberno do Consorcio Interuniversitario do Sistema Universitario de Galicia (CISUG).

O CISUG é un órgano novo con personalidade xurídica propia e adscrito á Universidade de Santiago de Compostela, aínda que conta con representación tamén da Xunta e das universidades da Coruña (UDC) e Vigo (UVigo). Cada institución académica ten un 30% de representación, mentres que o Goberno galego terá o 10%, dado que o órgano está circunscrito a materias de ámbito competencial propio das universidades.

O obxectivo desta entidade é impulsar a cooperación das tres institucións universitarias en materia organizativa, económica, técnica e administrativa co obxectivo de acadar unha maior calidade e eficiencia no Sistema Universitario de Galicia (SUG). Entre outras accións, colaborarase á hora de establecer os procedementos de acceso ás ensinanzas universitarias oficiais e de admisión de alumnado ás universidades do SUG. Así mesmo, acordará as accións necesarias no caso de titulacións que sexan impartidas de xeito conxunto por máis dunha institución.

Tamén desenvolverán proxectos colaborativos de calquera tipo que redunden nunha maior eficiencia, eficacia ou consecución de fins de interese común do sistema; e impulsarán políticas de empregabilidade e de xestión coordinada sobre a inserción laboral dos seus titulados. Ademais, adquirirase, de xeito centralizado, ferramentas  informáticas, material científico, bibliográfico, ou calquera outro subministro ou servizo que comporte aforros para o conxunto do SUG.

Órganos de goberno

O CISUG estará rexido por cinco órganos de goberno. En primeiro lugar, a xunta de goberno, máxima autoridade dentro do ente que celebrou hoxe a súa primeira reunión, composto por tres representantes de cada unha das universidades e dous da Xunta de Galicia. A presidencia será exercida de forma rotatoria por un representante dunha universidade cada catro anos. A secretaría estará constituída por un dos membros da xunta de goberno e tamén terá carácter rotatorio, o consello de dirección adoptará as decisións ordinarias de funcionamento e elevará as propostas de actuación á xunta de goberno, mentres que, por último, haberá comisións de goberno para cada unha das grandes áreas do CISUG, sometidas á coordinación e dirección dos anteriores.

A xunta de goberno reunirase, polo menos, dúas veces por ano, e adoptará os seus acordos por maioría cualificada de dous terzos, aínda que se fai unha reserva á unanimidade para a adopción de acordos sobre a modificación dos estatutos, acordo de disolución ou separación, incorporación de novas funcións, réxime de goberno, orzamento, planificación anual de actividades e a organización do persoal.

Así mesmo, contará cunha xerencia para a xestión ordinaria do consorcio, e dúas direccións de áreas, especializadas en sectores de actuación concretos.

Información xeralUniversidadeConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalSecretaría Xeral de UniversidadesProfesorado
Categorías: Administración

As actividades de orientación vocacional da Fundación Princesa de Girona chegan ao IES Eduardo Pondal (Santiago de Compostela)

Mar, 26/03/2019 - 14:14
Idioma Gallego

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, asistiu esta mañá á sesión de Premiados e escolas celebrada no compostelán IES Eduardo Pondal, unha actividade de orientación vocacional destinada a alumnado de 4º de ESO, 1º de Bacharelato e ciclos formativos de grao superior, organizada pola Fundación Princesa de Girona (FPdG).

A conselleira animou o alumnado a descubrir o seu talento, “un talento que iredes traballando para ser capaces de axudar a mellorar a sociedade na que vos toca vivir”, e salientou a necesidade de continuar estudando e formándose ao longo da vida. “Reiventarse vai ser preciso, non unha, senón tantas veces como sexa necesario”, dixo. Así mesmo, comprometeuse a que a Consellería seguirá axudando aos estudantes, servindo como guía e orientación para definir o seu futuro persoal e laboral, “que é o futuro da nosa sociedade”.

Nesta ocasión foi o emprendedor Sergio Álvarez Leiva (premio FPdG Empresa 2016) o encargado de dar a coñecer a súa experiencia a arredor de 80 alumnas e alumnos de 4º da ESO e 1º de Bacharelato de Ciencias. Nado en Madrid en 1985, o relator foi cofundador en 2009 do estudo de visualización de datos Vizzuality e, tres anos despois, creou a plataforma de localización intelixente CartoDB, que conta con máis de 150.000 usuarios. En 2014 foi escollido un dos 10 mozos Innovadores polo MIT Technology Review. Na actualidade é product/tech de @zara.com.

Información xeralEnsinanzas de réxime xeralConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalProfesoradoAlumnadoCentros
Categorías: Administración

Listaxe provisional de centros admitidos e excluídos do Programa EduExchanges de intercambio de alumnado 2018/2019

Mar, 26/03/2019 - 12:48
Idioma Gallego

Resolución do 25 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a listaxe provisional de centros beneficiarios  para participar no programa “EduExchanges” de intercambio de alumnado con centros educativos doutros países da Unión Europea durante o curso 2018/2019.

  • Abrirase un prazo de cinco días hábiles, a partir do día seguinte ao da publicación, para efectuar reclamacións ou renuncias ante a persoa que exerza a presidencia da comisión.
     
Anuncio principal: Convocatoria e selección de centros públicos de ensino non universitario para participar no programa EduExchanges para o curso 2018/2019Tema: Programas e plansEnsinanza: Educación secundaria obrigatoriaDepartamento: Subdirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa e Formación do ProfesoradoColectivo: ProfesoradoAlumnadoCentrosSección: BoletínPortada de boletínLinguas estranxeiras
Categorías: Administración

Educación adxudica a construción do novo CEIP Sagrado Corazón, en Lugo, por preto de 4,3 millóns de euros

Lun, 25/03/2019 - 18:45
Summary: A Consellería que dirixe Carmen Pomar tamén vén de licitar a reparación da cuberta do IES Xoán Montes, da cidade da Muralla Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional vén de adxudicar a obra de construción do novo CEIP Sagrado Corazón, en Lugo, na que investirá preto de 4,3 millóns de euros, cofinanciados polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, tal como publica hoxe a plataforma de Contratos de Galicia.

Tamén na cidade de Lugo, Contratos de Galicia publica a licitación da reparación da cuberta do IES Xoán Montes por un importe de 321.631 euros e un prazo de tres meses.

CEIP Sagrado Corazón

No caso do CEIP Sagrado Corazón, as obras foron adxudicadas por un importe de 4,269.194 euros e un prazo de execución de 16 meses a partir do inicio das mesmas, condicionado á obtención da licenza municipal solicitada ao Concello de Lugo o 11 de decembro de 2018.

O novo CEIP Sagrado Corazón –que está previsto que entre en servizo no curso 2020/21- será de liña 2 (18 unidades, 450 alumnos) e dará servizo ao alumnado do barrio Sagrado Corazón e o seu contorno, asumindo a zona de influencia do CEIP existente e, ademais, aos futuros escolares residentes nas novas vivendas que xurdirán como consecuencia do desenvolvemento dos novos polígonos de uso residencial previstos no Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM).

Así, contémplase a construción de 6 aulas de educación infantil con aseos incorporados cada dúas aulas, 12 aulas de educación primaria, así como de 4 aulas de apoio educativo e desdobramento de grupos, aula de música, aula de informática, biblioteca e ximnasio. Ademais disponse zona de administración e servizos comúns, así como un comedor con office para catering. Executaranse tamén os equipamentos deportivos, cunha pista polideportiva cuberta, pista descuberta, patios e espazos libres. En total estímase necesaria unha construción de 3.442,35 m² de superficie construída, ademais da pista cuberta de 1.038,40 m², pista descuberta de 968,00 m², zona cuberta das aulas exteriores de infantil, 134,50 m², e zona descuberta de infantil 168,50 m².

IES Xoán Montes

Así mesmo, a Consellería de Educación vén de licitar a obra de reparación da cuberta e de mellora da ventilación de varias estancias do IES Xoán Montes, por un importe de 321.631 euros e un prazo de tres meses.

Con esta actuación búscase dotar ao centro dunha maior confortabilidade xa que se arranxan as filtracións da cuberta do edificio, onde se vai colocar nova lousa sobre un novo panel de madeira con illante intermedio con lámina impermeabilizante e se mellorará o illamento xeral do centro.

A actuación abrangue tamén a reparación da fachada posterior e a mellora e reforzo da ventilación do andar baixo e do soto do edificio.

Construcións e mellorasEnsinanzas de réxime xeralConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalCentros
Categorías: Administración

Corte de servizo nas aplicacións Xade, espazoAbalar e abalarMóbil

Lun, 25/03/2019 - 14:09
Idioma Gallego

Coa finalidade de realizar tarefas de mantemento en diversos sistemas, o martes 26 de marzo ás 07:00hs, e por un tempo estimado dunha hora, estarán inoperativas as aplicacións Xade, espazoAbalar e abalarMóbil.
 
Este corte non afectará ao resto de aplicacións.

Os equipos da Xerencia de Proxectos de Educación e da Área de Infraestruturas e Telecomunicacións da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) son conscientes de que este corte xerará trastornos polo que agradecen de antemán a súa comprensión e colaboración.

Tema: Información xeralAlertas e avisosColectivo: ProfesoradoCentros
Categorías: Administración

Listaxe provisional de solicitudes admitidas e excluídas dos Grupos de Referencia Competitiva (GRC) e dos Grupos con Potencial de Crecemento (GPC) das axudas de consolidación de unidades de investigación competitivas nas universidades do SUG para o 2019

Lun, 25/03/2019 - 11:20
Idioma Gallego

Xúntanse as Listaxe provisional de solicitudes admitidas e excluídas dos Grupos de Referencia Competitiva (GRC) e dos Grupos con Potencial de Crecemento (GPC) das axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas nas universidades do Sistema universitario de Galicia, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i, e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2019.

  • Prazo de dez días naturais (é dicir, do 26 de marzo ao 4 de abril, ambos incluídos), para formular reclamacións para emendar erros e a falta de documentos das persoas interesadas ante a Secretaría Xeral de Universidades, no caso das solicitudes presentadas polas universidades do SUG, ou ante a dirección da GAIN nos demais casos, e achegarán a documentación necesaria.
Anuncio principal: Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i e para o 2019Tema: BolsasEnsinanza: UniversidadeDepartamento: Secretaría Xeral de UniversidadesSubdirección Xeral de Promoción Científica e Tecnolóxica UniversitariaColectivo: Alumnado
Categorías: Administración

Carmen Pomar salienta a importancia da capacitación tecnolóxica do alumnado, en especial das rapazas

Sáb, 23/03/2019 - 12:00
Summary: A conselleira de Educación participou na apertura da xornada ‘Educación Dixital’O evento presenta boas prácticas e formas concretas de usar as TIC para apoiar e realzar o proceso de ensino-aprendizaxe Idioma Gallego

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, participou hoxe na apertura da xornada formativa Educación Dixital, dirixida ao profesorado de todos os niveis educativos e incluída dentro da estratexia Edudixital 2020. O lema da xornada, en conmemoración do 50 aniversario da chegada á Lúa, e en relación aos avances en materia educativa e o esforzo e traballo docente, foi Un pequeno paso é un gran paso.

A titular do departamento educativo da Xunta salientou a importancia da capacitación tecnolóxica do noso alumnado, en especial de fomentar as vocacións STEM entre as rapazas para rematar coa fenda dixital de xénero, un dos principais obxectivos da Consellería. Así mesmo, indicou que no contexto da educación dixital outro dos retos do seu departamento é o de axudarlle “ao noso alumnado, nativo dixital, a utilizar a tecnoloxía ao seu favor e a tirar proveito de todo o seu potencial, mellorando tamén a convivencia nos espazos virtuais nos que socializa con naturalidade, e nos que precisa ferramentas que o axuden a construír e protexer a súa identidade dixital”.

A conselleira explicou que é necesaria a colaboración de toda a comunidade educativa para acadar os devanditos obxectivos e, moi particularmente, a de docentes como os que participan hoxe na xornada, que axudan a descubrir, canalizar e potenciar o talento individual. Neste sentido Carmen Pomar salientou a importancia de xerar e motivar procesos de aprendizaxe no alumnado e promover un ambiente propicio na escola que permita formar a nenas e nenos “para un mundo laboral no que o 65% dos empregos que se van desempeñar aínda non existen”.

Coñecementos e boas prácticas

A xornada, que se celebra no Pazo de Congresos e Exposicións de Santiago de Compostela, mestura conferencias, obradoiros, aulas abertas e presentación de experiencias de centros de toda Galicia arredor do emprego das novas tecnoloxías no ensino. Organizada polo Centro Autonómico de Formación e Innovación (CAFI), ten como obxectivo reforzar as competencias profesionais docentes en relación coas tecnoloxías da información e a comunicación. Deste xeito, o evento permite que o profesorado actualice os seus coñecementos neste eido, comparta boas prácticas, experimente con novos dispositivos e metodoloxías e reflexione sobre as implicacións sociais e educativas do uso das novas ferramentas.

O evento conta coa participación de persoas divulgadoras, docentes e formadoras que presentarán boas prácticas e formas concretas de usar as TIC para apoiar e realzar o proceso de ensino-aprendizaxe e para empoderar ao alumnado. Deste xeito, o relatorio inicial, INSPIRA STEAM. Nunca permitas que a imaxinación limitada dos demais te limite, corre a cargo de Lorena Fernández; mentres que Juan Francisco Álvarez abordará o kit básico do docente competente dixitalmente e Pedro Cifuentes será o encargado da conferencia Sentido da marabilla, motor educativo do século XXI. Pola súa parte, Beatriz Calavia impartirá dúas charlas arredor dos ciberdelitos e da identidade e reputación dixital, na modalidade de ‘sala aberta’, un espazo para o debate e a reflexión onde os participantes poden compartir o seu punto de vista de xeito máis ou menos informal sobre un tema dado.

No referido aos obradoiros, Marco Vélez afondará na edición de vídeo e o chroma key, Pedro Cifuentes na narrativa gráfica en contextos dixitais e Andrea Doural amosará a posibilidade de vivenciar un xogo de fuga no terreo educativo a través da figura de María Victoria Moreno.

Canto ás experiencias de centro, presentarán as súas o CPI As Mirandas (Ares), o CPI As Revoltas (Cabana de Bergantiños), o CIFP Ferrolterra (Ferrol), os CPR Santa Xoana de Lestonnac e Sagrado Corazón (ambos de Ferrol), o IES Lamas de Abade (Santiago de Compostela), o CPI Ramón Piñeiro (Láncara), o IES Ribadeo Dionisio Gamallo (Ribadeo), o CEIP Valle-Inclán (O Grove), o CEIP Noalla (Sanxenxo), o CEIP Frián-Teis (Vigo) e os IES do Castro e Álvaro Cunqueiro (ambos da cidade da oliveira).

XornadasEnsinanzas de réxime xeralConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalServizo de Formación do ProfesoradoProfesoradoCentros
Categorías: Administración

Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores técnicos de formación profesional, especialidade de mantemento de vehículos (591209)

Ven, 22/03/2019 - 15:58
Idioma Gallego

Resolución do 22 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca un procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores técnicos de formación profesional, especialidade de mantemento de vehículos (591209).

  • O prazo para formular solicitudes será de cinco días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no portal educativo.

 

File:  Resolución do 22 de marzo de 2019 Modelo de solicitude Modelo de alegación de méritosServizo relacionado: Listas de substituciónsTema: Programas e plansInterinidades e substituciónsEnsinanza: Formación Profesional inicialDepartamento: Servizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime EspecialColectivo: ProfesoradoSección: BoletínPortada de boletín
Categorías: Administración

Resolución pola que se crea a Rede galega de dinamización da FP dual

Ven, 22/03/2019 - 15:50
Idioma Gallego

Publicada a Resolución do 22 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se crea, con carácter experimental, a Rede galega de dinamización da FP dual, se seleccionan os centros educativos que a conformarán e se ditan instrucións para nomear as persoas responsables da dinamización da FP dual en cada centro.

O prazo para efectuar as solicitudes é de 5 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da súa publicación.

Tema: Información xeralEnsinanza: Formación Profesional inicialDepartamento: Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación EducativaSubdirección Xeral de Formación ProfesionalServizo de Orientación Profesional e Relación con EmpresasColectivo: ProfesoradoCentrosEmpresas
Categorías: Administración

Carnés e habilitacións profesionais. Listaxe provisional de solicitudes. Primeira convocatoria 2019

Ven, 22/03/2019 - 14:12
Idioma Gallego

Publicada a listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas da primeira convocatoria 2019 de probas de carnés e habilitacións profesionais.

O prazo para presentar reclamación contra esta listaxe remata o día 29 de marzo de 2019.

Tema: Información xeralEnsinanza: Formación Profesional inicialDepartamento: Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación EducativaSubdirección Xeral de Formación ProfesionalServizo de Xestión da Formación ProfesionalColectivo: AlumnadoCentrosEmpresas
Categorías: Administración

Carmen Pomar salienta a importancia das bibliotecas escolares no impulso da innovación educativa

Ven, 22/03/2019 - 11:42
Summary: A conselleira de Educación inaugurou a xornada conxunta dos Encontros PLAMBE Os Encontros reúnen a responsables e coordinadores das 679 bibliotecas escolares que participan no Plan de Mellora Idioma Gallego

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, inaugurou hoxe a xornada conxunta dos Encontros do Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares (PLAMBE), correspondente ao curso 2018/2019, onde salientou o impulso que estes espazos supoñen para a innovación educativa. “Onde unha biblioteca inicia o seu proceso de transformación, comezan a modificarse tamén algunhas prácticas educativas e as metodoloxías innovadoras van gañando terreo no día a día do centro”, de tal forma que funcionan como “motores de innovación nos centros educativos”.

Así mesmo, salientou o papel das bibliotecas escolares en relación coa adquisición das competencias básicas do alumnado, que cualificou como “incontestable”. “Son centros de recursos para a lectura, a información e a aprendizaxe, que axudan á consecución dos obxectivos educativos”, sinalou.

Carmen Pomar fixo ademais fincapé na aposta por un modelo de Biblioteca Inclusiva, “para que o alumnado atope a súa oportunidade de crecemento persoal e de aprendizaxe continuada”, para que estes espazos “respondan, de xeito real, ás necesidades de todo o alumnado e que enfronte os retos que a diversidade presenta”.

Tras a intervención da conselleira, a conferencia inaugural corre a cargo de Constanza Mekis, bibliotecaria e especialista en literatura infantil e xuvenil. Actualmente é presidenta da  Organización Internacional para el Libro Juvenil en Chile (IBBY Chile) e foi durante 22 anos Coordinadora Nacional das Bibliotecas Escolares CRA Nivel Ensino Básico e Secundario do Ministerio de Educación de Chile (1994 a 2016). Baixo o título Bibliotecas escolares para o século XXI. Desenvolvemento de comunidades de lectura, a relatora abordará os pasos para proxectar unha visión coherente na escola ao redor da lectura, que integre o ámbito dixital e que actualice a mirada existente sobre as actividades de aula ligadas á lectura, favorecendo o desenvolvemento de lectores que elixan o que necesitan e queren ler.

Os Encontros, que se celebran no Pazo de Congresos e Exposicións de Santiago de Compostela, reúnen a responsables e coordinadores de bibliotecas escolares dos 679 centros educativos galegos que están integrados no PLAMBE. A primeira xornada, celebrada onte, contou coa participación dos centros que se incorporaron este ano á iniciativa, mentres que este venres xa se xuntaron todos os participantes.

Ao longo de ambas xornadas desenvolveranse diferentes relatorios de expertos relacionados coas bibliotecas, a literatura, a comunicación, o patrimonio, a mediación lectora, as competencias informacionais e mediáticas, a tecnoloxía educativa e a produción audiovisual. Ademais, presentaranse un total de 26 experiencias de centro de moi diverso contido (funcionamento da biblioteca escolar, "hora de ler", voluntariado, biblioteca inclusiva, espazo creativo, proxecto lector, Radio na biblio, clubs de lectura, traballo por proxectos e outros). Neste ano, dedicado nas bibliotecas escolares galegas ás poéticas diversas, a poesía estará presente da man de Mar Benegas, Montse Pena e Carlos Negro. 

PLAMBE

O Plan de Mellora das Bibliotecas Escolares, enmarcado no o Plan LÍA de bibliotecas escolares para o período 2016-2020, ten como obxectivo incentivar e impulsar o desenvolvemento de proxectos de biblioteca escolar que persigan a dinamización deste espazo como un centro de recursos de lectura, información e aprendizaxe, na que se incorporen espazos para a creación,  a aprendizaxe manipulativa, a investigación, o traballo colaborativo e a construción do coñecemento de xeito compartido. Así mesmo, as bibliotecas integradas no Plambe deberán traballar no deseño e desenvolvemento de programas para a adquisición de competencias informacionais e mediáticas, así como integrar as novas tecnoloxías e o concepto de alfabetización múltiple (ou multialfabetismo) á hora de abordar a formación lectora do alumnado.

Por outra banda, este modelo de biblioteca debe ter tamén un enfoque inclusivo, contribuír á compensación das desigualdades sociais e á calidade do ensino que se imparte no centro e implicarse en actividades de extensión cultural destinadas a toda a comunidade escolar.  

XornadasHora de lerPlan LÍABibliotecas escolaresEnsinanzas de réxime xeralConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalSubdirección Xeral de CentrosProfesoradoCentros
Categorías: Administración

Galicia senta as bases da súa investigación universitaria no impulso e consolidación de persoal, agrupacións e centros singulares e na especialización dos campus

Xov, 21/03/2019 - 12:39
Summary: O secretario xeral de Universidades explicou no Parlamento que se está a traballar nunha Acreditación dos Campus Estase a definir tamén o Plan de Captación e Retención de Talento Investigador Idioma Gallego

O secretario xeral de Universidades da consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, José Alberto Díez de Castro, explicou hoxe no Parlamento de Galicia que a Comunidade conta cun modelo de I+D+i universitario consolidado e axustado ás necesidades de Galicia. Os sistema baséase no impulso dunha selección do persoal docente e investigador e dunha carreira apoiada en criterios como o mérito, a excelencia e a internacionalización, así como na especialización dos Campus.

O secretario xeral explicou que o seu departamento traballa, de feito, nun procedemento de Acreditación dos Campus, etiqueta recoñecible a nivel nacional e que garante un estándar de calidade. “Cando se resolvan as seguinte fases deste proceso asinarase un convenio con cada universidade para cada Campus para a financiación dos programas que se aproben para o trienio 2019/21. Neste momento Galicia conta con 8 Campus con proxecto de especialización, incentivados pola Consellería con 15,7 millóns de euros.

No referido ao impulso do persoal e carreira investigadora, José Alberto Díez de Castro lembrou que o departamento educativo da Xunta está xa a traballar nun Plan de Captación e Retención de Talento Investigador a través de dúas modalidades, a de Investigador Sénior e a de Investigador Distinguido. Neste momento estase a definir a convocatoria da segunda modalidade, para a que está prevista a convocatoria dun máximo de 15 axudas con contratos dunha duración mínima de 4 anos. “Isto permitirá a atracción e incorporación de persoal de recoñecida traxectoria e a contratación e promoción de investigadores vinculados ás universidade na actualidade”.

O secretario xeral destacou a importancia, así mesmo, dos Centros de Investigación Singulares de Galicia, que contan cun programa de financiamento cunha dotación económica entre 2016 e 2021 de 30 millóns de euros. Lembrou, asemade, que neste momento, ademais dos devanditos 5 centros singulares (CITIC, CIQUS, CIMUS, CIMBIO e ECIMAT), o Sistema Universitario de Galicia conta con dúas agrupacións estratéxicas consolidadas (CITIUS e AtlantTIC), outras 7 en formación, unha unidade de excelencia María de Maetzu e 214 grupos de referencia competitiva e con potencial de crecemento.

Por outra parte, a Consellería mantén o seu apoio a case 500 mozas e mozos investigadores que contan cunha carreira formativa de ata 8 anos, grazas á blindaxe á I+D+i que facilita o Plan de Financiamento, que prevé un investimento directo neste eido de 220 millóns de euros no período 2016/19.

Suma de esforzos

O secretario xeral de Universidades fixo fincapé tamén na importancia da colaboración das tres universidades galegas para o impulso do modelo de investigación, así como con outra entidades como a Axencia Galega de Innovación (GAIN) ou a Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde (ACIS).

Neste sentido, fixo un chamamento a sumar esforzos para que “o noso sistema universitario sexa unha das principais referencias cando se fale de investigación en España, porque ese é o lugar que nos corresponde”.

Información xeralUniversidadeSecretaría Xeral de UniversidadesProfesoradoAlumnado
Categorías: Administración

Carmen Pomar salienta o papel dos Premios San Clemente no fomento da lectura e o espírito crítico entre os máis novos

Mér, 20/03/2019 - 21:44
Idioma Gallego

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, salientou hoxe o papel do Premio Arcebispo Juan de San Clemente -impulsado polo IES Plurilingüe Rosalía de Castro de Santiago- no fomento da lectura e o espírito crítico entre os máis novos, que son os principais protagonistas deste galardón que se instaurou hai 24 anos.

A conselleira participou este serán no acto de entrega dos galardóns, que nesta XXIV edición recaeron en Marcos Calveiro (galardoado en lingua galega pola súa obra “O xardineiro dos ingleses”), Pedro Mairal (en lingua castelá por “La uruguaya”) e a surcoreana Han Kang (en lingua estranxeira, coa súa obra “La vegetariana”). Á entrega asistiu tamén o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García.

Carmen Pomar sinalou que este certame é “unha ferramenta eficaz” para fomentar a lectura entre o alumnado e, deste xeito, “potenciar o razoamento, mellorar o vocabulario e a capacidade expresiva” entre outros aspectos.

Ademais de felicitar aos galardoados, a conselleira estendeu os parabéns aos promotores deste premio -sobre todo docentes e alumnado-, que foron quen de lograr que “unha iniciativa que nace no seo dunha comunidade educativa local sexa hoxe un galardón literario de referencia internacional”.

Premios autonómicosEnsinanzas de réxime xeralConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalProfesoradoAlumnadoCentros
Categorías: Administración

Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional das listas de interinidades e substitucións na especialidade informática (590107), especialidades de sistemas e aplicacións informáticas (591227) e soldadura (591228)

Mér, 20/03/2019 - 15:14
Idioma GallegoAnuncio principal: Apertura de listas de interinidades de francés, música, análise e química industrial, informática, organización e proxectos de fabricación mecánica, instalacións e mantemento de equipos térmicos e fluídos , sistemas e aplicacións informáticas e soldadura

Resolución do 20 de marzo de 2019 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade informática (590107) e no corpo de profesores técnicos de formación profesional, especialidades de sistemas e aplicacións informáticas (591227) e soldadura (591228).

  • Prazo de reclamacións de cinco días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución
Servizo relacionado: Listas de substituciónsTema: Programas e plansInterinidades e substituciónsEnsinanza: Ensinanzas de réxime xeralDepartamento: Servizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime EspecialColectivo: ProfesoradoSección: BoletínPortada de boletín
Categorías: Administración

Proxectos de formación para o profesorado de FP para o curso 2018/2019. Resolución provisional

Mér, 20/03/2019 - 14:33
Idioma Gallego

Publicada a resolución provisional de proxectos de formación presentados á convocatoria do 10 de xaneiro do 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, de proxectos de formación profesional que se van a implantar no curso 2018-2019 en centros públicos dependentes da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.

  • O prazo de presentación da documentación requirida, reclamación ou renuncia, remata o de 3 de abril de 2019
  • Máis información
Tema: Información xeralProxectos de formación do profesorado de formación profesionalEnsinanza: Formación Profesional inicialDepartamento: Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación EducativaSubdirección Xeral de Formación ProfesionalServizo de Ordenación e Formación ProfesionalColectivo: ProfesoradoCentros
Categorías: Administración

A Consellería de Educación adxudica a ampliación do CEIP Lamas de Abade (Santiago)

Mér, 20/03/2019 - 14:10
Summary: Construirase un novo edificio con capacidade para 150 alumnas e alumnosAdemais, ampliarase o patio cuberto e instalarase un ascensor no edificio existente Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional publica hoxe na Plataforma de Contratación a adxudicación, por 1.160.653,78 €, da obra de ampliación do CEIP Lamas de Abade (Santiago de Compostela). O prazo de execución da obra, unha vez asinada a Acta de Comprobación e replanteo, será de 6 meses.

A obra consistirá na construción dunha nova edificación destinada a aulario de Infantil, cunha superficie total construída de 831,7 metros cadrados e capacidade para 150 alumnas e alumnos. O edificio contará con 6 aulas con aseo no seu interior, unha sala de usos múltiples, unha aula de apoio educativo, unha aula exterior, un patio cuberto, así como distintas salas de usos tanto administrativos como para as instalacións, almacenaxe e limpeza. Ademais prevese a instalación dun novo ascensor no edificio existente.

Para conectar o novo edificio co actual construirase unha pasarela acristalada, polo que haberá que abrir o pertinente oco na fachada do existente para a instalación dunha porta de paso entre ambos espazos, así como reestruturar unha das aulas da planta baixa para xerar un novo corredor de acceso á pasarela. A maiores, ampliarase a zona cuberta existente no patio e conectarase o novo aulario co parque infantil e co patio cuberto a través de ramplas e escaleiras.

Construcións e mellorasEnsinanzas de réxime xeralConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalCentros
Categorías: Administración


by Dr. Radut