Relación definitiva dos Plans de Formación Permanente do Profesorado (PFPP) para o curso 2020/21

Mar, 01/12/2020 - 09:38

Xúntase a Resolución do 30 de novembro de 2020 pola que se resolve a listaxe definitiva dos Plans de Formación Permanente do Profesorado (PFPP) que se van implantar en centros educativos públicos dependentes desta consellería no curso 2020/2021.

Contra esta resolución, que non pon á vía administrativa, os interesados poderán interpoñer un recurso de alzada ante o conselleiro de Cultura, Educación e Universidade no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no portal educativo da consellería.

 

Menú Advertisement

Proxectos de Formación Permanente do Profesorado

Sen términos