Skip to Content

Portal educativo

Distribuir contido
Actualizado: hace 8 horas 20 min

Recollida de documentación correspondente ao concurso xeral de traslados 2018

Lun, 30/09/2019 - 15:45
Idioma Gallego

Infórmase que as publicacións presentadas para a súa baremación no Concurso xeral de traslados convocado pola orde do 15 de outubro de 2018 (Diario Oficial de Galicia núm. 208, do 31 de outubro) poderán ser recollidas desde o día 7 ata o 18 de outubro de 2019 en horario de 9.00 h a 14.00 h nos locais da Inspección educativa no enderezo seguinte: San Lázaro, 107 (Rúa da Besada) - 15703 Santiago de Compostela.

A documentación pode ser recollida polas persoas interesadas ou por unha persoa autorizada.

Tema: Concurso de trasladosEnsinanza: Ensinanzas de réxime xeralEnsinanzas de réxime especialDepartamento: Servizo de Profesorado de Educación Infantil e PrimariaServizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime EspecialColectivo: Profesorado
Categorías: Administración

Módulos formativos liberados ou con prazas vacantes no réxime para as persoas adultas

Lun, 30/09/2019 - 15:40
Idioma Gallego

O prazo de matrícula en módulos de formación profesional con prazas vacantes será desde as 9:00 horas do día 1 de outubro ata as 13:00 horas do día 4 de outubro de 2019.

Tema: EscolarizaciónEnsinanza: Formación Profesional inicialDepartamento: Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación EducativaSubdirección Xeral de Formación ProfesionalServizo de Xestión da Formación ProfesionalColectivo: AlumnadoCentros
Categorías: Administración

Nomeamento de funcionarios/as en prácticas ás persoas opositoras que superaron os procedementos de ingreso e acceso ao corpo de PES, técnicos de formación profesional, escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas para o ano 2019

Lun, 30/09/2019 - 09:11
Idioma Gallego

Xúntase a Orde do 18 de setembro de 2019 pola que se nomean funcionarios ou funcionarias en prácticas as persoas opositoras que superaron os procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de profesores de escolas oficiais de idiomas, de profesores de música e artes escénicas e de profesores técnicos de formación profesional da Comunidade Autónoma de Galicia convocados pola Orde do 21 de febreiro de 2019 (Diario Oficial de Galicia do 8 de marzo).
 

Anuncio principal: Concurso-oposición ao corpo de profesores de ensino secundario, técnicos de formación profesional, escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades para o ano 2019Tema: OposiciónsEnsinanza: Ensinanzas de réxime xeralEnsinanzas de réxime especialDepartamento: Servizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime EspecialColectivo: Profesorado
Categorías: Administración

Os centros educativos poderán participar nun total de 44 programas de innovación a través do Plan Proxecta

Dom, 29/09/2019 - 11:00
Summary: A Consellería de Educación acaba de abrir a convocatoria desta iniciativa, na que participan todos os departamentos da Xunta de Galicia que impulsan proxectos no ámbito educativo Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional vén de convocar o Plan Proxecta para o curso 2019/20. Os centros terán a posibilidade este ano de solicitar a súa participación nun total de 44 programas impulsados desde diferentes departamentos da Xunta de Galicia. Do total dos programas mantéñense os do curso 2018/19 (agás CInEd e Conecta Cultura) e incorpóranse 4 novos, en concreto De Ítaca a Ávalon, Escola verde, Pasaporte Solidario e Cidadanía dixital.

Impulsado pola Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, De Ítaca a Ávalon nace co obxectivo de promover unha cidadanía galega crítica, responsable e comprometida coa erradicación das desigualdades sociais e especialmente coa promoción de sociedades libres de violencias machistas dende a coeducación. Para iso, o programa baséase nunha viaxe desde Ítaca, a illa grega á que Homero pretende regresar tras a súa travesía e onde é agardado pola súa muller, unha illa onde os que a habitan din que non son felices e que hai desigualdades; ata Ávalon, a illa lexendaria da mitoloxía celta, onde prima o estudo, o ben colectivo e intercambio de ideas e diálogo, a liberdade dos corpos e a alegría. Nela, habitan mulleres e homes entregadas a esta filosofía de vida, creando un microcosmos de paz e equidade.

O programa Escola verde,  promovido pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, está centrado en acadar cambios de comportamento e fomentar actitudes responsables co medio ambiente. Para iso cada centro escollerá un tema sobre o que traballar, por exemplo reducir a pegada de carbono do centro educativo ou transformar o recreo nun espazo libre de plásticos.

Pola súa banda, Pasaporte Solidario, desenvolvido desde a Consellería de Política Social, ten como obxectivo guiar as alumnas e alumnos no marco da súa actividade voluntaria e na percepción dos seus propios progresos á vez que desenvolven as súas capacidades para localizar información, analizala e responder de forma correcta aos problemas formulados. Neste sentido, promoverase a visibilización e intercambio da acción solidaria e mostraranse as competencias desenvolvidas nos proxectos ou accións nos que as e os voluntarios teñan participado.

Cidadanía dixital, impulsado pola Consellería de Cultura e Turismo, nace coa finalidade de contribuír á educación mediática e dixital da comunidade educativa e, por extensión, de toda a cidadanía. O programa propón, a través dunha orientación eminentemente práctica, tarefas como entender a industria dixital e o sistema socio-cultural que xera, analizando conexións entre reality shows e redes sociais ou reflexionar sobre os roles das persoas como usuarios tecnolóxicos. A iniciativa xorde a través do traballo dun grupo de investigación da Universidade Rey Juan Carlos, Ciberdemocracia, cunha longa traxectoria na análise das formas de participación cidadá na contorna dixital.

Poderán participar nesta convocatoria os centros de ensino non universitario sostidos con fondos públicos dependentes da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional. O prazo de solicitude permanecerá aberto ata o 16 de outubro de 2019, agás para o programa Cidadanía dixital, que pecha o prazo o 30 de setembro e para Cinema en curso e Fotografía en curso, para os que remata o 1 de outubro. A solicitude deberá facerse a través da aplicación de Plan Proxecta.

Competencias clave

O Plan Proxecta é unha iniciativa da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, en colaboración con diferentes organismos, dirixida a fomentar a innovación educativa nos centros a través de programas educativos que desenvolvan as competencias clave como eixe do currículo e os elementos transversais, nos cales se inclúe a educación en valores.

Trátase dun plan que busca un avance nas dinámicas de mellora da calidade educativa e favorecer a innovación nos propios centros a través de programas externos que leven á motivación e ao traballo activo, cooperativo e en rede, do alumnado e do profesorado implicado. Para iso, un dos principais obxectivos deste plan é promover a realización de proxectos interdisciplinarios que poidan servir de modelo de traballo ou de boa práctica, tanto para o propio centro en que se orixinan como para o resto da comunidade educativa galega

Plan ProxectaPlans e actuacións en innovación educativa Ensinanzas de réxime xeralConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalProfesoradoCentros
Categorías: Administración

Orientadores educativos galegos abordan o protocolo para a atención ao alumnado con altas capacidades intelectuais, que xa está a disposición dos centros

Sáb, 28/09/2019 - 13:45
Summary: A conselleira Carmen Pomar, explicou que se trata dunha ferramenta para abordar a diversidade desde unha educación inclusiva, e que se engade a outros protocolos que tamén inciden neste aspecto como o de TDAH, de Trastorno do Espectro Autista, de Atención Educativa Domiciliaria ou ao alumnado con discapacidade auditiva, entre outrosA responsable de Educación do Goberno galego participou nunhas xornadas de formación inicial de orientadores e orientadoras das etapas de infantil, primaria e ESO Idioma Gallego

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, abriu hoxe en Santiago a segunda sesión das Xornadas de Formación Inicial de orientadores e orientadoras das etapas de Infantil, Primaria e ESO, onde se abordou, entre outros temas, a atención ao alumnado cos altas capacidades intelectuais. Nesta liña, os centros educativos galegos dispoñen do Protocolo para a atención educativa ao alumnado con altas capacidades intelectuais, unha ferramenta de traballo que lles servirá de guía á hora de dar unha resposta educativa axeitada ás necesidades destas nenas e nenos.

Este protocolo (dispoñible no portal web da Consellería), vén de sumarse a outros xa en marcha como o de TDAH, de Trastorno do Espectro Autista, de atención educativa domiciliaria ou o de atención ao alumnado con discapacidade auditiva, que serven de guía para avanzar nunha resposta educativa máis axeitada e axustada ás necesidades de cada un dos nenos e nenas.

“Trátase -en palabras da conselleira- de abordar a diversidade desde unha proposta inclusiva que implica que, valorando de forma positiva as diferenzas, se ofreza ao alumnado a resposta educativa que lle permita desenvolver ao máximo o seu potencial e acadar o éxito persoal e social”.

Precisamente a inclusión é un dos aspectos chave do Protocolo para a atención educativa ao alumnado con altas capacidades intelectuais que está xa á disposición dos centros escolares, xa que se fai fincapé na diversidade referida tamén a estes alumnos e alumnas.

O documento define conceptos básicos como o de altas capacidades intelectuais (diferenciando precocidade intelectual, talento e superdotación intelectual), e alude á dobre excepcionalidade na que se xuntan altas capacidades intelectuais con necesidades específicas de apoio educativo. Así mesmo abórdanse cuestións como a identificación deste alumnado (mediante a avaliación psicopedagóxica), a intervención educativa.

As xornadas de formación inicial para orientadores e orientadoras contan coa participación de expertas da talle de Luz Pérez Sánchez, catedrática de Psicoloxía Evolutiva e da Educación da Universidade Complutense de Madrid para abordar a importancia e proceso de identificación do alumnado con altas capacidades intelectuais, e de diversos profesionais da orientación de centros de ensino galegos, que afondarán no enriquecemento curricular, na convivencia ou no liderado de equipos, entre outros temas.

Atención á diversidadeFormaciónEducación infantilEducación primariaEducación secundaria obrigatoriaConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalProfesoradoAlumnadoFamiliasCentrosAtención á diversidade e orientación
Categorías: Administración

Relación provisional de persoas admitidas e excluídas das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de artes plásticas e deseño, especialidade de materiais e tecnoloxía: conservación e restauración (595519)

Ven, 27/09/2019 - 18:20
Idioma GallegoAnuncio principal: Apertura de listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de artes plásticas e deseño, especialidade de materiais e tecnoloxía: conservación e restauración (595519)

Xúntase a Resolución do 27 de setembro de 2019 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedementopara a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de artes plásticas e deseño, especialidade de materiais e tecnoloxía: conservación e restauración (595519).

 • Prazo de cinco días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución para formular reclamacións.
   
Servizo relacionado: Listas de substituciónsTema: Interinidades e substituciónsEnsinanza: Ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseñoDepartamento: Servizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime EspecialColectivo: Profesorado
Categorías: Administración

Relación provisional de admitidos e excluídos das listas de interinidades do corpo de catedráticos de música e artes escénicas especialidade de instrumentos históricos de corda fretada, produción e xestión de música e artes escénicas e tecnoloxía musical

Ven, 27/09/2019 - 18:10
Idioma GallegoAnuncio principal: Apertura de listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de catedráticos de música e artes escénicas especialidade de instrumentos históricos de corda fretada, produción e xestión de música e artes escénicas e tecnoloxía musical

Xúntase a Resolución do 26 de outubro de 2019 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de catedráticos de música e artes escénicas especialidade de instrumentos históricos de corda fretada (593095), produción e xestión de música e artes escénicas (593115) e tecnoloxía musical (593100).

 • Prazo de cinco días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución para formular reclamacións.
   
Servizo relacionado: Listas de substituciónsTema: Interinidades e substituciónsEnsinanza: Ensinanzas superiores de músicaDepartamento: Servizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime EspecialColectivo: Profesorado
Categorías: Administración

Listaxes coas puntuacións provisionais das persoas solicitantes admitidas e excluídas, período extraordinario, das prazas nos centros residenciais docentes da Coruña e Ourense para realizar estudos postobrigatorios non universitarios no curso 2019/2020

Ven, 27/09/2019 - 13:28
Idioma Gallego

Resolución do 27 de setembro de 2019 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se publican a listaxes coas puntuacións provisionais de todos as persoas solicitantes admitidas, indicando a puntuación desagregada (rendemento académico e criterios  socioeconómicos) e a puntuación  total por orde descendente; a relación provisional de persoas excluídas, indicando a causa de exclusión, correspondentes ao período extraordinario de acordo co previsto no artigo 33 da Orde do 28 de maio de 2019 pola que se convocan prazas de residencia nos Centros Residenciais Docentes da Coruña, Ourense e Vigo para o curso 2019/20 (DOG núm. 108, do 10 de xuño).

As persoas solicitantes poderán formular reclamación ante a comisión de valoración no prazo de tres (3) días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación da presente resolución na páxina web da consellería competente en materia de educación e nos taboleiros de anuncios e/ou páxinas web dos centros residen.

 • Prazo para reclamar: 30 de setembro, 1 e 2 de outubro de 2019.
   
Anuncio principal: Convocadas prazas de residencia nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para realizar estudos postobrigatorios non universitarios no curso 2019/2020Tema: BolsasEnsinanza: Ensinanzas de réxime xeralDepartamento: Dirección Xeral de Centros e Recursos HumanosSubdirección Xeral de CentrosColectivo: AlumnadoFamiliasCentros
Categorías: Administración

Carmen Pomar destaca o esforzo e a motivación dos 362 universitarios galardoados cos Premios de Excelencia Académica

Ven, 27/09/2019 - 12:57
Summary: A conselleira de Educación fixo entrega destes galardóns que por primeira vez outorga o seu departamento aos mellores expedientes académicos de cada un dos cursos (agás o último) de todos os graos ofertados nas tres universidades galegas Os recoñecementos teñen como obxectivo estimular o aproveitamento académico dos estudantes, incentivar a excelencia e apreciar o esforzo e compromiso que amosan co seu proceso formativo Idioma Gallego

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, destacou o esforzo e a motivación dos 362 universitarios galardoados cos premios de Excelencia Académica que por primeira vez outorga a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional. Así o sinalou durante o acto de entrega destes galardóns, dotados con 1.000 euros e un diploma acreditativo e que forman parte do Plan de Excelencia do Sistema Universitario de Galicia (SUG) para potenciar a calidade das universidades galegas.

Estes premios -que recoñecen os mellores expedientes en cada un dos tres primeiros anos de todos os graos oficiais impartidos no SUG- son unha nova liña de axudas ao estudo da Consellería de Educación, co obxectivo de motivar o alumnado universitario para mellorar o seu currículo e recoñecer a súa actitude de compromiso co seu proceso formativo e o seu mérito e esforzo no estudo. Trátase, por tanto, de estimular o aproveitamento académico dos estudantes e incentivar a excelencia co fin de seguir avanzando na construción dun Sistema Universitario Galego competitivo e de calidade.

“Decidimos convocalos como un xeito de motivarvos para mellorar o voso currículo, xa que acadalos acredita o voso mérito no estudo”, dixo Pomar, quen alentou os galardoados a “seguir formándovos, sempre aprendices, sempre curiosos”. “Sodes estudantes cunha nota media igual ou superior a 8 puntos, cos mellores expedientes de cada curso en todos os graos. Que se di fácil, pero implica un esforzo sostido, un compromiso serio e moitas renuncias”, abondou.

Estes galardóns veñen completar os Premios Fin de Carreira, que cada ano lles outorga a Consellería aos mellores expedientes dos egresados nas universidades do SUG. Nesta primeira convocatoria resultaron recoñecidos un total de 362 universitarios, que se corresponde cos que obtiveron as mellores cualificacións no curso 2017/18 nas tres universidades do Sistema Universitario de Galicia (SUG) en cada un dos cursos de grao oficial, agás o último, e que continuarán os seus estudos nas universidades galegas.

A meirande parte dos premios (o 64,4%) recaeron en mulleres, polo que estas acaparan máis de 6 de cada dez galardóns fronte ao 35,6% dos homes.

Por universidades, o 42,31% dos premios concedidos foron para a Universidade de Santiago de Compostela (USC), o 31,04% para a Universidade de Vigo (UVigo) e o 24,65% para a Universidade da Coruña (UDC).

Requisitos

Cómpre lembrar que son as propias universidades as que seleccionan os expedientes académicos das persoas que, superando a totalidade dos créditos correspondentes a un curso académico completo segundo o plan de estudos na primeira convocatoria, obtivesen a maior nota media, sempre superior aos 8 puntos.

Concédeselle un premio por cada titulación oficial de grao e programas de simultaneidade de graos ao alumnado que finalizase os estudos de 1º, 2º e 3º curso. Quedan excluídos os de último ano por poderen optar aos premios fin de carreira que tamén convoca a Consellería. Para o alumnado dos graos oficiais con máis de catro cursos, segundo o plan de estudos de ditas titulacións, esténdese o premio ata o cuarto curso para os graos de 5 anos e ata o quinto curso para os graos de 6 anos.

 

Premios autonómicosUniversidadeConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalSubdirección Xeral de Universidades Alumnado
Categorías: Administración

Listaxe definitiva para a cobertura de interinidades e substitucións no curso académico 2019/2020 correspondente ao corpo de mestres, Orientación (597039)

Ven, 27/09/2019 - 09:37
Idioma Gallego

Xúntase a Resolución do 26 de setembro de 2019 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos pola que se aproba e se fai pública a lista definitiva para a cobertura de interinidades e substitucións no curso académico 2019/20 correspondente ao corpo de mestres, Orientación (597039)

 

Servizo relacionado: Listas de substituciónsFile:  Resolución do 26 de setembro de 2019Tema: Interinidades e substituciónsEnsinanza: Educación primariaDepartamento: Servizo de Profesorado de Educación Infantil e PrimariaColectivo: Profesorado
Categorías: Administración

Resolución definitiva do bacharelato de excelencia en ciencia e tecnoloxía (STEMbach) para o curso 2019/2020

Xov, 26/09/2019 - 18:41
Idioma GallegoAnuncio principal: Resolución pola que se regula o bacharelato de excelencia en ciencia e tecnoloxía (STEMbach) para o curso 2019/2020

Xúntase a Resolución definitiva de centros autorizados para implantar o bacharelato de excelencia en Ciencias e Tecnoloxía, para o curso 2019/20 e a relación de centros de continuidade neste programa.

Tema: EscolarizaciónEnsinanza: BacharelatoColectivo: ProfesoradoAlumnadoFamiliasCentros
Categorías: Administración

Resolución provisional dos centros docentes públicos para participar na actividade "Semana STEM" 2019 dirixida a alumnado de 5º e 6º de primaria e 1º e 2º da ESO

Xov, 26/09/2019 - 13:26
Idioma Gallego

Xúntase a Resolución provisional dos centros docentes admitidos para participar na actividade "Semana STEM" dirixida a alumnado de quinto e sexto cursos de educación primaria e primeiro e segundo cursos de educación secundaria obrigatoria.

 • Prazo de 5 días hábiles para efectuar reclamacións ou renuncias
Anuncio principal: Convocatoria para a selección de centros docentes públicos para participar na actividade "Semana STEM" 2019 dirixida a alumnado de 5º e 6º de primaria e 1º e 2º da ESOTema: Plans e actuacións en innovación educativa Ensinanza: Educación primariaEducación secundaria obrigatoriaDepartamento: Subdirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa e Formación do ProfesoradoColectivo: ProfesoradoAlumnadoCentrosSección: BoletínPortada de boletínInnovación
Categorías: Administración

Listaxe provisional de admitidos e excluídos da convocatoria de bolsas destinadas ao alumnado das universidades do SUG que participa en programas de mobilidade con países extracomunitarios no curso 2019/2020

Xov, 26/09/2019 - 10:17
Idioma Gallego

De conformidade co establecido no artigo 11 da Orde do 15 de xullo de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria de bolsas destinadas ao alumnado das universidades do Sistema universitario de Galicia que participa en programas de mobilidade con países extracomunitarios no curso 2019/2020, procédese á exposición das listaxes provisionais de solicitude admitidas e excluídas, e os motivos de exclusión
As persoas interesadas disporán dun prazo de reclamación de dez días e, durante ese prazo, poderán emendar erros e a falta de documentación a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ( https://sede.xunta.ga l ) accedendo á carpeta do cidadán da persoa interesada (subsanacion ou
requirimento).

 • Prazo de presentación da documentación do 27 de setembro ao 10 de outubro de 2019.
   
Anuncio principal: Convocatoria de bolsas destinadas ao alumnado das universidades do Sistema universitario de Galicia que participa en programas de mobilidade con países extracomunitarios no curso 2019/2020Tema: BolsasEnsinanza: UniversidadeDepartamento: Servizo de Apoio e Orientación aos/ás Estudantes Universitarios/asSecretaría Xeral de UniversidadesSubdirección Xeral de Universidades Colectivo: Alumnado
Categorías: Administración

Axudas a centros privados concertados para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2019/2020

Xov, 26/09/2019 - 08:44
Idioma Gallego

Xúntase a Orde do 12 de setembro de 2019 pola que se aproban as bases reguladoras das axudas a centros privados concertados da Comunidade Autónoma de Galicia para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2019/20 (código de procedemento ED301I).

 • O prazo de presentación de solicitudes será dun mes computado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no DOG.
   
File:  Orde do 12 de setembro de 2019 (DOG) Extracto da Orde do 12 de setembro de 2019 (DOG)Tema: Alumnado con necesidade específica de apoio educativoBolsasCentros concertadosEnsinanza: Ensinanzas de réxime xeralDepartamento: Subdirección Xeral de CentrosColectivo: Centros
Categorías: Administración

Axudas para a acreditación, estruturación e mellora de centros de investigación do SUG cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, para o exercicio 2019

Mér, 25/09/2019 - 08:55
Idioma Gallego

Xúntase a Orde do 19 de setembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para a acreditación, estruturación e mellora de centros de investigación do Sistema universitario de Galicia, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2019.

 • O prazo de presentación de solicitudes será dun mes a partir do día seguinte ao da publicación da Orde.

Cál é obxecto destas axudas?

Axudas para acreditación, estruturación e mellora de centros de investigación do Sistema universitario de Galicia (SUG), entendidas como estruturas organizativas de investigación que integran recursos, capacidades e obxectivos para mellorar a súa eficacia.

Quen pode solicitar estas axudas?

As universidades do SUG e destinaranas aos centros de investigación do SUG que obteñan a acreditación como tales nesta convocatoria.

Tipo e intensidade da axuda

Tipo de convocatoria: réxime de concorrencia competitiva
Tipo de axuda: axuda a fondo perdido
Intensidade da axuda: 100%
Orzamento total: 20.480.000 euros

Contía e duración

As axudas serán de aplicación por un período de 4 anualidades.
Nas anualidades de 2020, 2021 e 2022 a contía mínima da axuda que se concederá será de 400.000 €, dos que polo menos 320.000 euros serán fondos Feder, e a máxima de 1.000.000 € dos que polo menos 800.000 serán fondos Feder. Na anualidade 2019 aplicarase o mesmo criterio en función da puntuación obtida tendo en conta que a cantidade mínima será de 5.000 euros e a máxima de 10.000 euros.

A onde acudir?

Consellería de Educación; Universidades e Formación Profesional
Secretaría Xeral de Universidades
Subdirección Xeral de Promoción Científica e Tecnolóxica
Servizo de Planificación e Estruturación da Investigación
San Caetano, s/n 15781 Santiago de Compostela
Teléfono: 881995156
Email: promocioncientifica.educacion@xunta.gal

 

File:  Orde do 19 de setembro de 2019 (DOG) Extracto da Orde do 19 de setembro de 2019 (DOG) Guía para a elaboración da memoría do programa de centros de investigación Táboa indicadores 2016-2019 Táboa indicadores 2019-2022 Táboa relación de persoal Táboa memorias Táboa partidas orzamentariasTema: BolsasEnsinanza: UniversidadeDepartamento: Secretaría Xeral de UniversidadesSubdirección Xeral de Promoción Científica e Tecnolóxica UniversitariaServizo de Planificación e Estruturación de InvestigaciónColectivo: Alumnado
Categorías: Administración

Carmen Pomar salienta a importancia dunha educación inclusiva para acadar a excelencia

Mar, 24/09/2019 - 18:42
Summary: A conselleira de Educación inaugurou unha xornada sobre esta materia no CEIP Plurilingüe Nº1 de TuiSinala a necesaria cooperación de toda a comunidade educativa neste eido Idioma Gallego

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, inaugurou esta tarde a xornada Camiño á inclusión, organizada polo CEIP Plurilingüe Nº 1, onde salientou a importancia da atención á diversidade para acadar os mellores resultados educativos. Neste sentido explicou que a inclusión educativa implica “proporcionar ao noso alumnado igualdade de oportunidades e acceso a unha educación axeitada ás condicións e circunstancias persoais, ás capacidades e fortalezas de cada estudante”. “A atención á diferenza é, pois, o requisito básico para chegar á excelencia”, dixo.

A titular do departamento educativo da Xunta de Galicia destacou tamén que a inclusión e a equidade na educación son os piares dunha educación transformadora, para facer fronte á exclusión e ás desigualdades, tanto no acceso á educación, como na participación e nos resultados do proceso de ensino. “Só se todo o alumnado aprende das diferencias conseguiremos centros educativos máis humanos e camiñaremos cara a construción dunha sociedade máis inclusiva”, resumiu.

Carmen Pomar quixo felicitar o CEIP Plurilingüe Nº 1 pola organización desta xornada, “unha actividade que pon de manifesto o voso compromiso coa formación do alumnado e a vosa preocupación pola plena inclusión e a equidade educativa”.

Na súa intervención a conselleira reafirmou o compromiso do seu departamento con estas prioridades, tanto a través da formación do profesorado como dun cambio na práctica educativa para que todo o alumnado acade as metas no seu proceso de aprendizaxe. Así mesmo, fixo fincapé na necesidade da cooperación de toda a comunidade educativa, de “unir esforzos para afrontar as dificultades que poden obstaculizar o desenvolvemento das prácticas inclusivas de éxito”.

Camiño á inclusión conta coa presenza de docentes, especialistas familias e membros de diferentes entidades, tales como a Asociación de Familias de Persoas con Parálise Cerebral (APAMP), Asociación de Apoio a Persoas con Diversidade Intelectual (ACEESCA), ou Asociación San Xerome Emiliani .

Atención á diversidadeXornadasEnsinanzas de réxime xeralConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalProfesoradoAlumnadoFamiliasCentros
Categorías: Administración

Proposta de concesión dos premios fin de carreira para o alumnado que rematou os seus estudos universitarios no ano 2018 nas universidades do Sistema universitario de Galicia

Mar, 24/09/2019 - 14:01
Idioma Gallego

De acordo co establecido nas bases da convocatoria, a comisión avaliadora acordou, con data 19 de  setembro de 2019, elevar a conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional a seguinte proposta de concesión de premios fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia para o alumnado que rematou os seus estudos universitario no 2018 nas universidades do Sistema universitario de Galicia.

Esta listaxe faise pública exclusivamente a efectos informativos. Próximamente publicarase no Diario Oficial de Galicia a Orde de resolución coa listaxe oficial de concedidos e denegados.
 

Anuncio principal: Convocatoria dos premios fin de carreira para o alumnado que rematou os seus estudos universitarios no ano 2018 nas universidades do Sistema universitario de GaliciaTema: Premios autonómicosEnsinanza: UniversidadeDepartamento: Servizo de Apoio e Orientación aos/ás Estudantes Universitarios/asSecretaría Xeral de UniversidadesSubdirección Xeral de Universidades Colectivo: Alumnado
Categorías: Administración

Carmen Pomar coñece os proxectos educativos do IES Lama das Quendas (Chantada)

Mar, 24/09/2019 - 13:16
Idioma Gallego

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, visitou esta mañá o IES Lama das Quendas, onde tivo a oportunidade de coñecer de primeira man os proxectos educativos que desenvolve este centro da localidade lucense de Chantada. Neste sentido salientou que o IES está incorporado desde o curso 2018/19 ao programa de libro dixital E-Dixgal, ademais de formar parte do Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares (PLAMBE). De feito, o Diario Oficial de Galicia publica hoxe a concesión dunha nova achega a este centro pola participación neste Plan

Así mesmo, animou ao centro a volver participar neste curso que comeza na convocatoria dos contratos-programa, dos que o ano pasado desenvolveu a liña 1, para o Reforzo, orientación e apoio; así como noutras iniciativas como o Plan Proxecta ou os Clubs de Lectura.

Información xeralConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalCentros
Categorías: Administración

Resolución do 23 de setembro de 2019 pola que se regula o Plan Proxecta e se establecen as bases para a participación dos centros docentes sostidos con fondos públicos dependentes desta Consellería durante o curso escolar 2019/2020

Mar, 24/09/2019 - 13:02
Idioma Gallego

Xúntase a Resolución do 23 de setembro de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regula o Plan Proxecta e se establecen as bases para a participación dos centros docentes sostidos con fondos públicos dependentes desta consellería durante o curso escolar 2019/20.

Neste curso escolar ofrécense 44 programas educativos, que poden ser consultados na web de Proxecta: http://www.edu.xunta.gal/portal/planproxecta

Prazo de solicitude: do 25 de setembro ao 16 de outubro de 2019 (o programa Cidadanía dixital do CGAI pecha o prazo o 30 de setembro e os programas Cinema en curso e Fotografía en curso, tamén do CGAI, pechan o prazo o 1 de outubro).

Solicitude: a través da aplicación de Plan Proxecta (https://www.edu.xunta.es/programaseducativos/)
 

File:  Resolución do 23 de setembro de 2019Tema: Plan ProxectaEnsinanza: Ensinanzas de réxime xeralColectivo: ProfesoradoCentrosSección: BoletínPortada de boletínInnovación
Categorías: Administración

A Consellería de Educación incorpora 28 centros públicos ao Plan de mellora de bibliotecas escolares (PLAMBE)

Mar, 24/09/2019 - 10:37
Summary: O Diario Oficial de Galicia publica hoxe a resolución cos centros que se unen ao programa neste curso, así como a concesión de axudas aos restantes 652 centros públicos que formaban xa parte del Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional publica hoxe no Diario Oficial de Galicia a resolución da convocatoria do Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade desta consellería para o curso 2019/20. Ao abeiro desta orde, incorpóranse ao programa un total de 28 centros públicos e outórganse axudas aos restantes 652 centros que formaban xa parte do PLAMBE.

A relación de centros de nova incorporación é a seguinte:

Provincia

Concello

Centro

A Coruña

Cambre

CEIP Emilio González López

A Coruña

A Coruña

CEE Nosa Señora do Rosario

A Coruña

A Coruña

CEIP Plurilingüe Anxo da Guarda

A Coruña

A Coruña

CEIP Salgado Torres

A Coruña

Culleredo

CEIP Plurilingüe Ría do Burgo

A Coruña

Fene

CEIP Plurilingüe de Centieiras

A Coruña

Ferrol

CEIP Plurilingüe San Xoán de Filgueira

A Coruña

Oleiros

CEIP Plurilingüe da Rabadeira

A Coruña

Porto do Son

CEIP Plurilingüe de Sobrado-Nebra

Lugo

O Corgo

CEIP Plurilingüe do Corgo

Lugo

A Pontenova

IES Enrique Muruais

Lugo

Rábade

CEIP Otero Pedrayo

Ourense

Carballeda de Avia

CEIP Pena Corneira

Ourense

Ourense

CEIP Plurilingüe Irmáns Villar

Ourense

Ourense

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

Pontevedra

Baiona

EEI O Areal

Pontevedra

O Grove

IES Monte da Vila

Pontevedra

Meaño

IES de Meaño

Pontevedra

Mos

CEIP de Petelos

Pontevedra

Pazos de Borbén

CPI Curros Enríquez

Pontevedra

Ponteareas

CRA A Picaraña

Pontevedra

Pontevedra

IES Frei Martín Sarmiento

Pontevedra

Redondela

IES Illa de San Simón

Pontevedra

Salvaterra de Miño

CEP Carlos Casares

Pontevedra

Soutomaior

CEIP Manuel Padín Truiteiro

Pontevedra

Tomiño

IES Antón Alonso Ríos

Pontevedra

Vigo

CMUS Superior de Vigo

Pontevedra

Vigo

IES A Guía

 

Incorporación e continuidade

Cunha dotación orzamentaria de 1.340.000 euros, a convocatoria ten como obxectivo o apoio aos novos centros que se sumen ao programa, así como a continuidade por parte dos que se foron incorporando nas anteriores convocatorias.

As axudas para as novas incorporacións estarán destinadas á actualización dos fondos documentais da biblioteca escolar, á renovación do mobiliario e outro equipamento necesario, así como para outros gastos de funcionamento. Á hora da selección dos centros, a Consellería dá preferencia, en igualdade de puntuación, a aqueles situados no ámbito rural.

No caso dos centros incorporados con anterioridade, os que o fixesen entre 2005 e 2010 poderán recibir asignacións para fondos; os que se integrasen entre 2011 e 2013 recibirán asignacións para fondos e para mobiliario e outros equipamentos; os centros integrados entre 2014 e 2017 recibirán contías para fondos; e os incorporados en 2018 para fondos, mobiliario ou outros equipamentos, así como para gastos de funcionamento específicos da biblioteca.

A biblioteca como espazo de dinamización e inclusión

O PLAMBE ten como obxectivo incentivar e impulsar o desenvolvemento de proxectos de biblioteca escolar que procuren a dinamización deste espazo como un centro de recursos de lectura, información e aprendizaxe, no que se incorporen espazos para a creación,  a aprendizaxe manipulativa, a investigación, o traballo colaborativo e a construción do coñecemento de xeito compartido. Así mesmo, as bibliotecas integradas no Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares deberán traballar no deseño e desenvolvemento de programas para a adquisición de competencias informacionais e mediáticas, así como integrar as novas tecnoloxías e o concepto de alfabetización múltiple (ou multialfabetismo) á hora de abordar a formación lectora do alumnado.

Por outra banda, este modelo de biblioteca debe ter tamén un enfoque inclusivo, contribuír á compensación das desigualdades sociais e á calidade do ensino que se imparte no centro e implicarse en actividades de extensión cultural destinadas a toda a comunidade escolar.  

Esta convocatoria enmárcase na estratexia da Xunta de Galicia neste eido, o Plan LÍA de bibliotecas escolares para o período 2016-2020, que ten entre os seus obxectivos o de dotar os centros educativos de bibliotecas escolares útiles, estables, sustentables e acordes ás necesidades do século XXI.

Plan LÍABibliotecas escolaresEnsinanzas de réxime xeralConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalServizo de Xestión de Programas EducativosProfesoradoCentros
Categorías: Administración


by Dr. Radut