Instituto de ensinanza secundaria, bacharelato, ciclos formativos e adultos

Blogues

Tedes información e noticias sobre as materias impartidas polo departamento de filosofía en www.filolandra.blogspot.com

 As materias que imparte o departamento son as seguintes:

- Educación para a Cidadanía: 2º ESO

- Educación ético-cívica: 4º ESO

- Filosofía e Cidadanía: 1º Bacharelato

- Antropoloxía: optativa de 1º Bach.

- Historia da Filosofía: 2º Bacharelato

- Ética e Filosofía do Dereito: optativa de 2º Bach.