Novas pais/nais

Horario de atención ás familias curso 2023-24

TITORIA FAMILIAS
  Luns Martes Mércores Xoves Venres
8:50
9:40
         
9:40
10:30
OTERO, B.
DIÉGUEZ TABOADA
CUESTA, L.
RGUEZ CASTRO, A.M.
RGUEZ PONSETI, M.
REGUEIRA, M
  BARROSO, E.
BAÑOS, R.
MASEDA, M.
10:50
11:40
LOUREIRO, R. MARTELO, Ch.
OJEA ALONSO
CABALEIRO, MJ
BARRAL OTERO
SAMPEDRO, N.
CAPEÁNS, I.
LÓPEZ, H.
PATIÑO MALLÓN
SCHEZ CABANELA, M.
CACABELOS, C.
CARBALLO, A
MOSTEIRO, D.
DONO CARAMÉS
GÓMEZ, G.
OSEIRA, G
SÁNCHEZ ÁLVAREZ
VARELA CAMBEIRO
FANDIÑO GARCÍA
IGLESIAS, I.
11:40
12:30
DIAZ, B. PRIETO CENDÁN
SOBRADO TABOADA
OTERO PÉREZ
PALLARÉS ÁLVAREZ
MAGARIÑOS, S.
MUNÍN MUNÍN
FORMOSO, T.
PAREDES; X.
PADÍN BASCUAS
CASTRO, I
SANDE BLANCO
BALIÑAS, R.
ÁLVAREZ, M.
 
12:50
13:40
DOVISO, I.
PRIETO, E.
DOCANTO, E.
AGUIN, A.
CALVO LODEIRO
PEREIRA, E.
MIRAGAIA, R
CALVIÑO, P.
NOYA LODEIRO
FERNÁNDEZ, X.
  MANEIRO, S
13:40
14:30
         

Mércores 24 de xaneiro - Reunión coas familias

Coa intención de manter un seguimento da evolución do alumnado do centro, o próximo mércores 24 de xaneiro na sala de Usos Múltiples do IES do Milladoiro terá lugar unha reunión coas familias dos grupos de 2º, 3º e 4º da ESO. As familias serás atendidas en primeiro lugar polo equipo directivo do centro e despois se procederá a unha xuntanza coa persoa titora de cada grupo que explicará os temas relacionados co desenvolvemento da primeira avaliación e do curso. O horario de inicio desas reunións será o seguinte:

2º da ESO: 17:00

3º da ESO: 18:00

4º da ESO: 19:00

Libros de texto. Curso 2023-2024

Axudas para libros de texto. Curso 2023/2024

 

PRAZO: ATA O 21 DE XUÑO, MÉRCORES (INCLUIDO)

DESTINATARIOS

Fondo solidario de libros de texto

 • Alumnado matriculado en 1º, 2º, 3º e 4º da ESO. 

Axudas para adquirir libros de texto

 • Alumnado con discapacidade ≥ 65%) e alumnado con necesidades específicas de apoio educativo (NEAE)

Axudas para adquirir material escolar

 • Alumnado matriculado en ESO

 

ASIGNACIÓN DE LIBROS

 • Ao alumnado que participe no fondo solidario, por orde inversa á renda per cápita da unidade familiar, ata que se esgoten as existencias.
 • Terá preferencia para esta adxudicación o alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65 %, con independencia da renda.

 

CONTÍA DAS AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO

Alumnado cunha discapacidade igual ou superior ao 65 %

 • A contía das axudas será de 300 € con independencia da renda per cápita da unidade familiar.

Alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia.

 • O importe da axuda será o maior correspondente ao ensino e curso en que estea matriculado, con independencia da renda per cápita da unidade familiar.

Alumnado con necesidades específicas de apoio educativo:

 • Renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000 €: 270 €.
 • Renda per cápita familiar superior a 6.000 € e igual ou inferior a 10.000 €: 180 €.

 

CONTÍA DA AXUDA PARA ADQUIRIR MATERIAL ESCOLAR

 • Renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000 € será de 75 €
 • Renda per cápita familiar superior a 6.000 € e igual ou inferior a 10.000 €: 60 €.
 • O alumnado que estea en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia, ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65 % será beneficiario desta axuda con independencia da renda.

 

FORMAS DE PRESENTACIÓN

ELECTRÓNICA: UTILIZANDO A APLICACIÓN FONDO LIBROS

LIGAZÓN Á APLICACIÓN FONDO LIBROS

https://www.edu.xunta.gal/fondolibros/

MANUAL DE USUARIO DA APLICACIÓN FONDO LIBROS
PRESENCIAL

CUMPLIMENTAR

ANEXOS I E II

PRESENCIAL CON ASISTENCIA DA APLICACIÓN

Cubrir os datos na aplicación fondo libros. Imprimir os Anexos I e II e presentalos no centro

 

TRAMITACIÓN DAS SOLICITUDES
https://sede.xunta.gal/portada
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED330B&ano=2023&numpub=1&lang=es

 

MÁIS INFORMACIÓN

Orde do 10 de maio de 2023

Preguntas frecuentes fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar

 

Ampliación do prazo para entrega de solicitudes para participación nas probas de certificación en linguas estranxeiras

Amplíase o prazo para presentar solicitude  de participación nas probas de acreditación de linguas estranxeiras ata o 23  de setembro para os centros. Para facilitar a tramitación  pedimos  que ata o día 21 de setembro se acheguen as solicitudes ao centro .As solicitudes recibidas terán que entregar o seguinte compromiso, que se pode descargar na seguinte ligazón:

COMPROMISO REALIZACIÓN PROBAS DE ACREDITACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS

 

Convocatoria de probas de nivel lingüístico para o alumnado de 4º de ESO e Bacharelato

Na Resolución do 10 de xuño de 2022 regúlase a xestión de probas de nivel lingüístico para o alumnado de centros dependentes da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesironal e Universidade. Os destinatarios desta convocatoria son os centros públicos non universitarios dependentes da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades. As probas están destinadas ao alumnado de bacharelato, ciclos de formación profesional e alumnado de 4º da ESO.

Cada alumno ou alumna poderá matricularse nunha única proba dunha lingua estranxeira, que será, preferentemente, a que curse como primeira lingua estranxeira.

IMPORTANTE: Pídese ás familias interesadas en participar nestas probas que o comuniquen ao centro a través de correo electrónico (ies.milladoiro@edu.xunta.gal) antes do día 13 de xullo, indicando nome do alumno e proba á que se quere presentar.

Máis información;

Resolución do 10 de xuño de 2022, da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa pola que se regula a xestión de probas de nivel lingüístico para o alumnado que curse estudos durante o curso 2022/2023 en centros públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades.

Francés: primeira lingua estranxeira no curso 2022/2023 para o alumnado de 1º ESO

O claustro do IES do Milladoiro acordou en reunión ordinaria, celebrada o 30 de xuño de 2022, ofertar a materia de "Francés: primeira lingua estranxeira" para o alumnado de 1º da ESO no vindeiro curso 2022/2023.

O alumando de 1º ESO, xa matriculado, que desexe cambiar de primeira lingua estranxeira, pode acudir ao centro nas mañás do luns 4 de xullo, martes 5 de xullo ou mércores 6 de xullo, en horario de 9:00 a 13:30 horas.

 

Encontros educativos en aberto da Comunidade Xitana

Coa presenza do alcalde de Santiago de Compostela, Xosé Sánchez Bugallo, desenvolveuse no IES Antón Fraguas o Encontro Educativo en Aberto, organizado pola Fundación Secretariado Xitano. No encontro, levouse a cabo unha reflexión sobre as dificultades e avances que a comunidade xitana está protagonizando no ámbito educativo. Houbo tamén un recoñecemento para o alumnado que está a participar no Programa Promociona acudindo, en representación do noso centro, Aitana Fernández Fernández, Triana Jiménez Fernández e Alba Jiménez Fernández.

Durante o Encontro amosouse a curtametraxe O reto de mañá, na que se aborda o tema da constancia e o esforzo para superar os obstáculos e as dificultades.

A parte máis emotiva do encontro chegou co recoñecemento ao alumnado que titulou este curso. Representando ao noso centro estaban dous alumnos de 4º ESO A, Diego Jiménez Jiménez e Simón Jiménez León, que recibiron de mans do alcalde de Santiago de Compostela o seu recoñecemento como graduados en Educación Secundaria Obrigatoria.

 

Parabéns a Diego e a Simón pola súa titulación e o seu exemplo, grazas ao traballo e ao esforzo!

O IES DO MILLADOIRO, ENTRE OS 25 CENTROS CON MELLOR MEDIA DA ABAU EN GALICIA E SEGUNDO DA ÁREA METROPOLITANA DE SANTIAGO

Dentro da relación dos 25 centros educativos de Galicia, públicos e privados, nos que o seu alumnado obtivo unha media superior a 7, e que se amosa en La Voz de Galicia, o IES do Milladoiro amósase como o  o segundo centro educativo da área metropolitana de Santiago (e primeiro no relativo aos centros públicos da área metropoliana).

Esta nova coincide co acto, xa tradicional, de recoñecemento aos mellores expedientes ABAU de Galicia, organizado pola Universidade de Santiago de Compostela, e que este ano tivo como escenario o Polideportivo Fontes do Sar. Das excelencias galegas do 2022, cinco pertencían ao noso centro: Manuel Caamaño Mayo, Juan Calvo Iglesias, Alba Conde Fernández, Yomara Ferreiro Lesta e Miguel Requeixo González.

Parabéns ao alumnado e ao profesorado dos grupos de 2º de bacharelato do curso 2021/2022 do noso centro.

Libros de texto. Curso 2022/2023

Axudas para a adquisición de libros de texto e material escolar. Curso 2022/2023

IMPORTANTE: PRAZO ATA O 22 DE XUÑO INCLUÍDO

Está aberto  o prazo para que as familias soliciten a súa participación no Fondo Solidario de Libros de Texto, ou ben as axudas para a adquisición de libros de texto e de vales para material escolar destinadas ao alumnado matriculado en Educación Primaria, ESO e Educación Especial en centros sostidos con fondos públicos, para o vindeiro curso escolar 2022/23.

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO

A asignación de libros de texto farase por orde inversa á renda per cápita da unidade familiar.

 

Terá preferencia o alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65%, con independencia da súa renda familiar.

 

O alumnado con renda per cápita igual ou inferior a 6.000 euros, ou que estea en situación de garda ou tutela da Xunta ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65% (nestes dous últimos casos con independencia da renda) ten garantido o acceso a seis libros. Pola súa banda, as familias con tramos de renda per cápita entre 6.000 e 10.000 euros terán acceso a catro manuais.

 

Será requisito fundamental para acceder ao Fondo solidario ou para recibir as axudas para libros ou material escolar ter devolto os libros dos cursos anteriores.

 

AXUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR

O destinatario das axudas para material escolar é todo o alumnado de ESO cunha renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000 euros, e a contía da axuda é de 50 euros/alumno.

 

 

O alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia, o alumnado de Educación Especial ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65% será beneficiario desta axuda con independencia da renda.

 

PRAZO  DE ENTREGA DE SOLICITUDES

Importante: o prazo para presentar solicitudes rematará o día 22 de xuño de 2022 (este incluído).

O alumnado que se incorpore a un centro docente sostido con fondos públicos procedente de fóra de Galicia ou dun centro situado en Galicia, pero non sostido con fondos públicos, poderá presentar a solicitude no prazo dun (1) mes contado a partir do día seguinte á formalización da matrícula. Non se poderán presentar solicitudes despois do 31 de marzo de 2023.

O alumnado que repita 4º da ESO e aquel que non obteña praza en formación profesional básica no curso 2022/23 e formalice a matrícula no curso da ESO que lle corresponda, cando non tivese presentado solicitude de participación no fondo solidario nin de axuda para adquirir material escolar no prazo indicado, tamén poderá presentala no prazo dun  mes desde a formalización da matrícula.

 

FORMA DE ENTREGA DAS SOLICITUDES

Ademais da presentación presencial no centro, poderá realizarse  a solicitude accedendo á aplicación Fondolibros, e unha vez que teñan cubertos todos os datos deberase  gardar, obtendo así o número de solicitude, e posteriormente poderase optar polas seguintes formas de presentación:

 • Presentación no centro: Neste caso imprimiranse a solicitude e o anexo II e presentaranse no centro (debidamente asinados), xunto coa documentación (a aolicitude xa terá asignado un número pola aplicación).
 • Presentación na Sede Electrónica da Xunta de Galicia. Neste suposto o centro recibirá directamente un aviso co que xa quedará informado de que se ten a solicitude presentada por esa vía.

En ambos os casos o centro deberá comprobar e completar os datos da solicitude e a documentación presentada e, de ser o caso, proceder á súa validación para continuar coa tramitación.

Ao alumnado con necesidades específicas de apoio educatio matriculado en  ESO que, a xuízo do centro docente non poida usar os libros de texto do curso no que estea matriculado e non existan libros adecuados no fondo solidario en ningún curso, o centro expediralle un vale co que poderá adquirir libros ou material didáctico e complementario específico que o centro docente determine.

DESCARGA DA ORDE DO 29 DE ABRIL DE 2022 POLA QUE SE REGULA A PARTICIPACIÓN NO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR

 

MÁIS INFORMACIÓN

 

DOCUMENTACIÓN QUE HAI QUE ENTREGAR

 

ANEXO SOLICITUDE

ANEXO II. COMPROBACIÓN DE DATOS DE MEMBROS COMPUTABLES DA UNIDADE FAMILIAR

COPIA DO LIBRO DE FAMILIA OU DOCUMENTO EQUIVALENTE, FIGURE O ALUMNO OU ALUMNA E DEMAIS MEMBROS COMPUTABLES DA UNIDADE FAMILIAR

 

MEMBROS COMPUTABLES DA UNIDADE FAMILIAR

 • Os pais non separados legalmente nin divorciados ou, de ser o caso, o titor ou titores do alumnado.
 • Os/as fillos/as menores de idade con excepción dos emancipados. Terán a mesma consideración que os/as fillos/as as persoas en situación de tutela ou acollemento familiar ou preadoptivo legalmente constituído.
 • Os/as fillos/as maiores de idade discapacitados ou incapacitados xudicialmente, sempre que estean suxeitos á patria potestade prorrogada ou rehabilitada.
 • Os/as fillos/as solteiros/as menores de 25 anos e que convivan no domicilio familiar.
 • Os proxenitores separados legalmente ou divorciados con custodia compartida forman unha unidade familiar cos fillos que teñen en común.
 • A persoa que, por novo matrimonio, en situación de unión de feito ou en situación de afectividade análoga ás anteriores con convivencia, resida no domicilio familiar coa persoa proxenitora do/da alumno/a, agás nos casos de custodia compartida.

Cando non exista vínculo matrimonial, a unidade familiar entenderase constituída polo pai, a nai e todos os descendentes que convivan con eles e que reúnan os requisitos do punto anterior.

Excepcionalmente (cando non sexa posible facelo polos medios anteriores), poderase acreditar o número de membros computables utilizando algún dos seguintes medios:

 • Certificado ou volante de convivencia.
 • Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia.


Nos casos especiais, en que a composición da unidade familiar non se axuste ao sinalado no artigo 4.1 desta orde,achegarase un certificado ou volante de convivencia en que deberán figurar o/a alumno/a e todos os familiares que convivan con el/ela, ou un certificado dos servizos sociais do concello que acredite a situación familiar.

 

CERTIFICADO DE DISCAPACIDADE DO ALUMNO OU ALUMNA OU CALQUERA MEMBRO DA FAMILIA NON EXPEDIDO POLA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA.

 

DOCUMENTACIÓNXUSTIFICATIVA DA SITUACIACIÓN DE VIOLENCIA DE XÉNERO NO ÁMBITO FAMILIAR, CANDO O AGRESOR FORME PARTE DA UNIDADE FAMILIAR

 

RESOLUCIÓN XUDICIAL DE INCAPACITACIÓN CON PATRIA POTESTADE PRORROGADA OU REHABILITADA

 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA OU XUDICIAL ACREDITATIVA DA SITUACIÓN DE ACOLLEMENTO OU DO CERTIFICADO DO CENTRO DE MENORES, PARA O ALUMNADO EN SITUACIÓN DE TUTELA OU GARDA DA XUNTA DE GALICIA

 

CERTIFICADO DE CONVIVENCIA, VOLANTE DE CONVIVENCIA OU INFORME DOS SERVIZOS SOCIAIS OU DO ÓRGANO EQUIVALENTE DO CONCELLO ONDE RESIDA A FAMILIA, NO CASO DE QUE O PAIS E A NAI OU OS TITORES CAREZAN DE DNI E NIE

Os documentos deberán ser válidos e eficaces no momento da súa preaentación, e reflectir a situación persoal, familiar e económica a 31 de decembro do 2020, agás no caso de violencia de xénero

Bolsas. Alumnado con necesidades específicas de apoio educativo

Convocatoria de bolsas para alumnado con necesidades específicas de apoio educativo.

Dirixidas a alumnado que presenta unha necesidade específica de recibir apoio educativo derivado de algunha das seguintes situacións:

 • Discapacidade.
 • Altas capacidades 
 • Trastornos de espectro autista
 • Trastornos da conduta ou da comunicación e a linguaxe.

Pódense pedir para os seguintes niveis non universitarios:

 

Máis información

 

Acceso ao Servizo Online

 

Descarga da Resolución de 13 de maio de 2022 pola que se convocan axudas para alumnado con necesidades específicas de apoio educativo

 

INFORMACIÓN NO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

 

 

Embaixada da República Dominicana ante o Reino de España. XII Premios ao mérito escolar

A embaixada da República Dominicana ante o Reino de España convoca á XII edición dos "Premios al mérito escolar", destinados a recoñecer o espírito de superación e comportamento cívico do alumnado de nacionalidade ou orixe dominicana, entre 10 e 18 anos. O prazo de recepción de candidaturas finaliza o 30 de maio e os candidatos poden ser propostos por familiares, centros educativos ou quen coñeza os méritos do alumno/a.

LIGAZÓN BASES DA CONVOCATORIA

MÁIS INFORMACIÓN

 

Bolsas curso 2022/2023. Ampliación do prazo ata o 16 de maio

Por Resolución do 10 de marzo de 2022 da Secretaría de Estado de Educación convocáronse as bolsas de carácter xeral para o curso académico 2022-2023, para os estudantes que cursan estudos postobrigatorios. O artigo 48 da citada Resolución fixa o 12 de maio de 2022 ás 24,00 horas (hora peninsular) como último día do prazo de presentación de solicitudes.

Ao producírse unha incidencia técnica que dificultou o funcionamento ordinario da sede electrónica do Ministerio de Educación e Formación Profesional para a recepción das solicitudes e, conforme ao disposto no apartado 4 do artigo 32 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, e dentro do prazo non vencido, resólvese:

 

 • Primeiro.- Prorrógase o prazo de presentación de solicitudes de bolsa ata as 24,00 horas (hora peninsular) do día 16 de maio de 2022.

 

 • Segundo.- Na Sede electrónica do Departamento farase pública tanto a incidencia técnica acontecida como o novo prazo.

Máis información

Información bolsas curso 2022/2023

Dúbidas Bolsas 2022

BOLSAS 2022

O PRAZO REMATA O 12 DE MAIO

DÚBIDAS RECOLLIDA POLA ÁREA DE ATENCIÓN AO CIDADÁN

1)  Podo ter dereito a unha bolsa de estudos se teño o título de bacharelato e quero estudar un GRAO PROFESIONAL DE MUSICA?

 

Resposta: Non. Ainda que pode solicitala igual.

2) ¿Quen é o solicitante os pais ou o alumno?

 

Resposta: A/ O solicitante/a sempre é o alumno/a. Se figuran os pais como solicitantes carrexará a denegación da bolsa.

 

3) No número de conta do banco ten que figurar o/a alumno/a como titular ou cotitular?

 Resposta: SI

 

4) ¿Que é un alumno independente?

 

Resposta: E aquel que non depende economicamente dos seus pais, que conta con recursos propios suficientes e cona titularidade/arrendamento da súa vivenda habitual

Se vives cos teus pais ou dependes economicamente deles deberar marcar sempre que non e gravar aos membros da túa unidade familiar na folla 2.

 

5) ¿Qué datos académicos se teñen en conta?

 

Resposta: Os do útlimo curso realizado

 

6)  Unha vez presentada a solicitude a través do sistema on-line ¿Podo modificar os datos?

 

Resposta: NON. Debes cubrir unha nova solicitude. A anterior queda automaticamente anulada.

 

7) ¿Teño que presentala solicitude na UNIDADE TRAMITADORA?

 

Resposta: NON , unicamente que teñas que presentar documentación complementar

 

8) ¿Unidade familiar?

Resposta: Debe poñer tódolos membros que compoñan a unidade familiar ao 31 de decembro de 2021

Se eres dependente económicamente: pais, irmáns menores de 25 anos  ou maiores discapacitados- e avós sempre e cando vivan na unidade familiar

Se es independente figurarás tí só e, no seu caso, a túa cónxuxe parella unida por análoga relación e os fillos ou fillas

9) Cando poderei modifica-los estudos?

 

Resposta:Unha vez notificada, a través da sede electrónica, a resolución da baremación económica abrirase un prazo  para pdoer moficalos estudos asi como para cubrir os datos de residencia (no caso de que vivira durante o curso fora da residencia familiar) , así como calquera outra cousa que o MEC considere convinte.

 

10) Se o prazo remata o 12 de maio e solicito a BOLSA posteriormente ¿que sucederá?

 

Resposta:A bolsa será denegada por solicitude fora de prazo

 

11) ¿Cómo enviar a documentación complementaria que me requiren?

A través dos Rexistros Administrativos:

 

 • Rexistros Xunta 

 • Rexistros Concellos 

 • Rexistros da Administración do Estado 

 • Rexistros da Deputación Provincial                

Por correo postal

 

 • Ordinario  

 • Certificado (caso de querer constancia de envío) 

 

A través da chave 365 (sempre e cando este autorizado/a)

https://sede.xunta.gal/tramites-e-servizos/chave365

 

Se quere solicitar cita previa para entregar documentació  nos rexistros da Xunta pode facelo a través da seguinte ligazón:

 

https://www.xunta.gal

 

ESTUDOS QUE ABRANGUE A BOLSA
 
 • CICLO FORMATIVO DE GRAO MEDIO

 • CICLO FORMATIVO DE GRAO SUPERIOR

 • BACHARELATO.  

 • CICLO FORMATIVO DE GRAO BASICO. 

 • ENSINANZAS ARTISTICAS         PROFESIONALES         (INCLUÍDO O GRAO PROFESIONAL DE  MUSICA). 

 • ENSINANZAS DEPORTIVAS. 

 • ENSINANZAS ARTISTICAS SUPERIORES. 

 • ESTUDIOS DE IDIOMAS (EN ESCOLAS OFICIALES). 

 • ESTUDIOS UNIVERSITARIOS CONDUCENTES A OBTENCIÓN DO TÍTULO DE GRAO OU DE  MASTER 

 • ESTUDIOS SUPERIORES EQUIVALENTES A GRAO UNIVERSITARIO. 

 • ESTUDIOS RELIGIOXOS SUPERIORES. 

 • CURSO DE PREPARACION PARA ACCESO A UNIVERSIDADE PARA MAIORES DE 25 ANOS 

 • CURSOS DE ACCESO E CURSOS DE  PREPARACION  PARA AS A PROBAS DE  ACCESO E CURSOS DE FORMACION ESPECIFICOS PARA O ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO E SUPERIOR IMPARTIDOS EN CENTROS PUBLICOS E  PRIVADOS CONCERTADOS QUE TEÑAN UTORIZADAS ENSINANZAS DE FORMACION         PROFESIONAL

MÁIS INFORMACIÓN

 

COMUNICACIÓN CONXUNTA DAS CONSELLERÍAS DE SANIDADE E EDUCACIÓN SOBRE A NOVA ESTRATEXIA E CONTROL DO SARS-COV-2 NA ETAPA DE TRANSICIÓN EN GALICIA NO ÁMBITO EDUCATIVO. 01/04/2022

De acordo coa nova estratexia e control da SARS-CoV-2 na etapa de transición en Galicia:

1- Non se realizarán probas confirmatorias dos test positivos de autodiagnóstico, a excepción de certos grupos vulnerables1 . Polo tanto as persoas cun resultado positivo nun test de autodiagnóstico serán sempre casos sospeitosos da COVID-19.

2.- Do mesmo xeito, aquelas persoas con clínica compatible da COVID-19 tampouco se lle realizarán probas confirmatorias, coa excepción dos anteditos grupos vulnerables1, e estarán tamén considerados casos sospeitosos da COVID-19.

3.- Os casos confirmados da COVID-19 unicamente serán aqueles que teñan unha proba diagnóstica positiva (PDIA) realizada por un profesional sanitario, logo de valorar o criterio específico polo cal se lle solicita a proba diagnóstica. Os test de autodiagnóstico non son probas diagnósticas que confirmen a enfermidade.

4.- As recomendacións preventivas para os casos sospeitosos, confirmados e contactos estreitos pódense revisar na seguinte ligazón da páxina WEB da Consellería de Sanidade (que facer se es un caso ou contacto da COVID-19)

5- A aplicación EDU-COVID deixa de utilizarse, xa que deixan de rexistrarse os casos sospeitosos, confirmados e contactos estreitos de COVID-19 no ámbito educativo.

6.- Aínda que se modificase a vixilancia e o control do SARS-CoV-2 nesta etapa de transición, seguen a estar en vigor as medidas xerais de prevención da COVID-19 no relativo ao uso axeitado da máscara segundo a normativa vixente, o mantemento da distancia de seguridade, o lavado frecuente de mans e a ventilación axeitada de espazos.

7.-No seo da Ponencia de Promoción da Saúde na que participan todas as comunidades autónomas e na que se consensúan as “Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a covid-19 para centros educativos”; no referente ás actuacións ante síntomas dos nenos/nenas compatibles coa COVID-19 ou doutras enfermidades potencialmente transmisibles, estase a recomendar continuar coa medida que estaba en vigor antes da pandemia, é dicir que os nenos/nenas non acudan ao centro ata que melloren eses síntomas

                                                                                                                  

1 GRUPOS VULNERABLES: persoas de 60 anos ou máis, persoas con condicións de alto risco (grupo 7 da estratexia de vacinación, o cal inclúe ás persoas inmunodeprimidas) e mulleres embarazadas. 

VER LIGAZÓN

Aberto o prazo de solicitudes de bolsas de niveis postobrigatorios (universidade, bacharelato, FP e outros)

(Información obtida da seguinte ligazón)

1. PRESENTACIÓN DA TÚA SOLICITUDE A PARTIR DO 30 DE MARZO ATA O 12 DE MAIO DE 2022.  FAINO CANTO ANTES!

Aínda que non saibas que vas estudar nin que notas sacarás este curso, debes achegar algúns datos provisionais. Máis adiante poderás modificalos. Quizais che pidan, ademais, achegar algún documento: por iso, prepara o borrador con tempo suficiente.

ALUMNADO DE NIVEIS POSTOBRIGATORIOS ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOIO EDUCATIVO
ACCESO Á SEDE ELECTRÓNICA A CONVOCATORIA PUBLICARASE A PARTIR DO MES DE MAIO

MÁIS INFORMACIÓN: FP, BACHARELATO E OUTROS

MÁIS INFORMACIÓN: UNIVERSIDADE - GRAO E MÁSTER

MÁIS INFORMACIÓN: ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOIO EDUCATIVO

 

Unha vez completada a solicitude, darache a opción de presentala. Ten en conta que:

 • Se todo está correcto, poderás descargar o xustificante como garantía da presentación da bolsa. Na sede electrónica aparecerá a mensaxe “Presentada”.
 • Se a túa solicitude queda en estado "Borrador" non poderá ser tramitada: comproba se che falta algún dato.

IMPORTANTE: debes presentar a solicitude en prazo, xa que fóra do devandito prazo non se admitirán.

2. COMPROBACIÓN DE DATOS E REQUISITOS

A Unidade de Bolsas que che corresponda comprobará se reúnes os requisitos e se os datos son os correctos. É posible que che pidan algún documento máis. Despois, o Ministerio de Educación consultará á Administración Tributaria os datos económicos para a concesión da bolsa. Por iso, cando consultes na sede electrónica, a túa solicitude pode estar:

 • “En trámite na túa Unidade de Bolsas”, ou
 • “En trámite no Ministerio de Educación e Formación Profesional”.

3. INFORMACIÓN DE SE REÚNES OS REQUISITOS ECONÓMICOS

Dende o Ministerio enviarán unha notificación ao teu cartafol “As miñas notificacións”: avisarán por correo electrónico. Na notificación informarán de se reúnes ou non os requisitos económicos. Daranche instrucións para continuar o proceso, e un prazo para que poidas entrar novamente na túa solicitude para modificar algúns datos.

IMPORTANTE: Recoméndase consultar unha vez por semana o teu cartafol de “As miñas notificacións” na sede electrónica e o correo electrónico que indicaches na solicitude.

 

Se reúnes os requisitos económicos para obter bolsa deberás cumprir outros requisitos, de tipo xeral e académico. Podes consultar cales son na páxina web do Ministerio, ou na propia convocatoria. Se non reúnes os requisitos económicos e consideras que houbo algún erro, informarante do prazo que tes para presentar alegacións.

 

 

4. MODIFICACIÓN DE DATOS ACADÉMICOS OU FORMULACIÓN DE ALEGACIÓNS

Se queres modificar datos académicos da túa solicitude ou facer alegacións, na notificación informarante do prazo (adoita ser en setembro).

IMPORTANTE: debes revisar a información de tipo académico que anotaches na túa solicitude: se variou, terás que corrixila nese prazo.

Se non reúnes os requisitos económicos, podes alegar neste prazo. Para facelo, debes entrar na solicitude, nun apartado específico para iso.

Se alegas, e ademais os teus datos académicos cambiaron, lembra que tamén debes actualizar nese mesmo prazo os datos académicos.

5. COMPROBACIÓN DOS REQUISITOS ACADÉMICOS

Se reúnes os requisitos económicos, comprobarán a túa información académica. Se cumpres todos os requisitos, asignaranche as contías de bolsa que che correspondan. Cando consultes na sede electrónica, a túa solicitude estará no estado:

 • "En trámite na túa Unidade de Bolsas”, ou
 • "En trámite no Ministerio de Educación e Formación Profesional”.

6. RESOLUCIÓN DA TÚA SOLICITUDE

Comunicarán se che corresponde bolsa ou non, mediante unha notificación no teu cartafol “As miñas notificacións” da sede electrónica do Ministerio. Se non estás de acordo, poderás reclamar presentando alegacións dentro do prazo de 10 días. Se queres saber máis sobre iso, podes ir á páxina Como facer unha reclamación.

7. RECEPCIÓN DO IMPORTE DA BECA

Unha vez que recibas a notificación, aboarán na túa conta a cantidade que che corresponda. A bolsa ten unha parte fixa e outra variable, polo que é posible que recibas varios pagos. Ademais, a contía variable tamén pode dividirse en dous pagos. Ten en conta que o importe tardará polo menos unhas semanas en aboarse na túa conta desde que recibes a notificación.

8 PUBLICACIÓN DEFINITIVA DA LISTA DE BOLSEIROS E BOLSEIRAS E CANTIDADE ASIGNADA

A resolución definitiva da túa bolsa non se comunicará de forma individual. Simplemente, se publicará na páxina web do Ministerio unha listaxe definitiva de bolseiros no que aparecerá a contía de bolsa que se che comunicou anteriormente.

No caso de que non aparezas na listaxe, a túa bolsa considérase denegada: xa cho notificarían anteriormente.

Ten en conta que unha vez publicada a resolución:

 • Tes un mes para partir do día seguinte desta publicación para presentar recurso administrativo.
 • Tes dous meses para presentar recurso xudicial, se non estás de acordo coa desestimación ou coas contías que se che concederon.

 

MÁIS INFORMACIÓN

Preguntas frecuentes

Explicacións por vídeo

Normativa e cumprimentación

Listaxe provisional de alumnado. Admisión curso 2022/2023

Publicada a listaxe provisional de alumnado: admisión para o curso 2022/2023. A consulta pode facerse no taboleiro do centro.

Bolsas de estudos. Curso 2022/2023

Importante: este ano adiántase o prazo para solicitar bolsas do curso 2022/2023

Ábrese o prazo o 30 de marzo e finaliza o 12 de maio de 2022

 

MÁIS INFORMACIÓN

Bolsas FP, Bacharelato e outros estudos non universitarios

Alumnado con necesidades específicas de apoio educativo

Universidade: grao e máster

 

VACANTES. IES DO MILLADOIRO. CURSO 2022/2023

CURSO

         VACANTES

ESTIMADAS

1º ESO 4
2º ESO 6
3º ESO 5
4º ESO 6
1º BACHARELATO. CIENCIAS E TECNOLOXÍA 3
1º BACHARELATO. HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS 25
1º BACHARELATO. TOTAL 28
2º BACHARELATO. CIENCIAS 15
2º BACHARELATO. HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS 26
2º BACHARELATO. TOTAL 41

Listaxe definitiva de alumnado procedente de centros adscritos. Reserva curso 2022/2023. 1º ESO

No taboeiro da Secretaría do instituto xa se pode consultar a listaxe definitiva de alumnado procedente de centros adscritos. Reserva curso 2022/2023. 1º ESO.

Inicio do procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso 2022/2023

De conformidade coa disposición adicional primeira da Orde do 12 de marzo de 2013 que regula o procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos, o 11 de xaneiro de 2022 iniciáronse os trámites do procedemento de reserva de praza nun centro de adscrición para alumnado que cambia de etapa. O prazo de solicitudes abranguerá do 11 de xaneiro ao 8 de febreiro de 2022, ambos incluídos.

LIGAZÓN A MÁIS INFORMACIÓN

ELECCIÓNS CONSELLO ESCOLAR. RESULTADOS

ALUMNADO

 1. GABRIEL ANXO BLANCO CASTAÑO: 160 V0T0S
 2. LÍA RÍOS RUBIO: 118 VOTOS
 3. LUCÍA SANMARTÍN RODRÍGUEZ: 103 VOTOS

 

NAIS E PAIS

 1. MARÍA LUISA BERMÚDEZ PERALBA: 16 VOTOS
 2. REBECA PIÑEIRO LÓPEZ: 6 VOTOS

 

PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS

 1. MARÍA VICTORIA FERREIRO FERREIRO: 6 VOTOS

 

PROFESORADO

 1. ANTONIO PUENTES CHAO: 30 VOTOS
 2. ANA MARÍA CARBALLO BALBOA: 26 VOTOS
 3. MARÍA ELENA DOCANTO LAVIÑA: 26 VOTOS
 4. CARLOS VARELA CASAL: 25 VOTOS
 5. SONIA MAGARIÑOS RIVEIRA: 23 VOTOS

 

 

NOVA REUNIÓN DA XUNTA ELECTORAL E PROCLAMACIÓN DE CANDIDATURAS

O martes, 16 de novembro produciuse unha nova reunión da Xunta Electotal. Ademais de revisar as alegacions ao censo e facelo definitivo, así como realizar o sorteo dos compoñentes das mesas electorias de persoal de administración e servizos, alumnado e nais e pais, a Xunta Electoral procedeu a proclamación das candidaturas que son as seguintes: 

 

Sector do alumnado

Gabriel Anxo Blanco Castaño

Hugo Bercero Rivas

Alejandro Buela Pampín

Eva María Caulonga Mosquera

José Manuel De Castro Vélez

Yeimy Lorena Cruz Sáenz

Lucas Doce Piñeiro

María Clara Feliz Lopes

Andrea García Gallego

Emily Martínez Jiménez

Marta Méndez Cachafeiro

Lía Ríos Rubio

Nerea Rúa Contreras

Lucía Sanmartín Rodríguez

 

Sector do profesorado

Rafael Baliñas Pérez

Ana María Carballo Balboa.

María Elena Docanto Laviña

Isabel Iglesias Martínez

Sonia Magariños Riveira

Antonio Puentes Chao

Carlos Varela Casal

 

Sector do P.A.S

María Victoria Ferreiro Ferreiro

 

Sector dos pais/nais/titores/as legais:

María Luisa Bermúdez Peralba

Rosa María Bravo López

Carmen Calviño Miramontes

Rebeca Piñeiro López

 

Contra o acordo de proclamación poderase reclamar no prazo de dous días seguintes.

 

 

 

 

AXUDAS MÁSCARAS PARA O ALUMNADO

 

Acábase de publicar a Orde do 21 de outubro de 2021, pola que se regulan os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado en centros docentes públicos, dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Universidade

ALUMNADO DESTINATARIO

Alumnado beneficiario da axuda para adquirir material escolar

Alumnado non beneficiario da axuda para adquirir material escolar por diferentes circunstancias, pero

 • Pertenza a familias cunha renda per cápita igual ou inferior a 6.000 €.

 • Estea matriculado en educación especial, ou suxeito a tutela ou garda da Xunta de Galicia ou teña unha discapacidade igual ou superior ao 65 %, con independencia da renda da unidade familiar

ENTREGA DE SOLICITUDES

O prazo para presentar as solicitudes será de 10 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

O prazo máximo para tramitar o procedemento será de tres (3) meses contado a partir do día seguinte ao da publicación da convocatoria no Diario Oficial de Galicia; transcorrido este, a solicitude poderá entenderse desestimada por silencio administrativo negativo.

As solicitudes deberán presentarse presencialmente no instituto e débese presentar:

 • Anexo I. Dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal e no instituto

 • Anexo II. Comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar.

 • Copia do libro de familia ou documento equivalente, onde figure o alumno e os demais membros computables da unidade familiar. En caso de separación ou divorcio, ademais deberán achegar a sentenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste a atribución da custodia domenor.

   

 • Excepcionalmente, poderase acreditar o número de membros computables utilizando algún dos seguintes medios: 1º. Certificado ou volante de convivencia. 2º. Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia. Nos casos especiais, en que a composición da unidade familiar non se axuste ao sinalado na orde, achegarase un certificado ou volante de convivencia no cal deberán figurar o alumno ou alumna e todos os familiares que convivan co mesmo, ou un certificado dos servizos sociais do concello que acredite a situación familiar.

   

 • Certificado do grao de discapacidade do alumno ou alumna ou calquera membro da familia non expedido pola Administración autonómica.

   

 • Documentación xustificativa da situación de violencia de xénero no ámbito familiar,

   

 • Resolución xudicial de incapacitación con patria potestade prorrogada ou rehabilitada.

   

 • Resolución administrativa ou xudicial acreditativa da situación de acollemento ou do certificado do centro de menores, para o alumnado en situación de tutela ou garda da Xunta de Galicia.

 • Certificado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia, no caso de que o pai e a nai ou o titor ou titores carezan de DNI e NIE.

A solicitude será única para todos os fillos e, de ser o caso, tutelados, que estean admitidos no mesmo centro docente para o curso 2021/22; se están admitidos en centros docentes distintos, presentarase unha solicitude en cada un dos centros

Non terá que presentar solicitude o alumnado que fose beneficiario da axuda para adquirir material escolar no curso 2021/22. Tampouco será necesario achegar os documentos que xa presentase a persoa interesada xunto á solicitude de material escolar do curso 2021/22.

Os documentos deberán ser válidos e eficaces no momento da súa presentación, e reflectir a situación persoal, familiar e económica en 31 de decembro de 2019, agás no caso de violencia de xénero.

MÁIS INFORMACIÓN:

https://www.edu.xunta.gal/portal/node/35621

A TER EN CONTA

RENDA PER CÁPITA DA UNIDADE FAMILIAR

A renda per cápita da unidade familiar é o resultado de dividir a renda da unidade familiar do exercicio fiscal 2019 entre o número de membros computables, tendo en conta que computarán por dous os membros que acrediten unha discapacidade igual ou superior ao 33 % ou a percepción dunha pensión da Seguridade Social por incapacidade permanente nos graos de total, absoluta ou grande invalidez, ou a equivalente de clases pasivas.

A renda da unidade familiar será o resultado de sumar as rendas de cada un dos membros computables da familia que obteñan ingresos de calquera natureza, de conformidade coa normativa reguladora do imposto sobre a renda das persoas físicas

Cando se presentase declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas no exercicio fiscal 2019, sumaranse a base impoñible xeral (recadro 435) e a base impoñible do aforro (recadro 460); cando non se presentase, teranse en conta os ingresos de acordo cos datos tributarios facilitados pola Axencia Estatal de Administración Tributaria.

Nos casos de violencia de xénero non se terán en conta os ingresos do agresor para determinar a renda per cápita da unidade familiar. 

MEMBROS COMPUTABLES DA UNIDADE FAMILIAR

Terán a consideración de membros computables da unidade familiar:

 • Os pais non separados legalmente nin divorciados ou, de ser o caso, o titor ou titores do alumnado.

 • Os fillos e fillas menores de idade con excepción das persoas emancipadas. Terán a mesma consideración as persoas en situación de tutela ou acollemento familiar permanente ou preadoptivo legalmente constituído.

 • Os fillos e fillas maiores de idade discapacitados ou incapacitados xudicialmente, sempre que estean suxeitos á patria potestade prorrogada ou rehabilitada.

 • Os fillos e fillas solteiros menores de 25 anos e que convivan no domicilio familiar.

 • Os proxenitores separados legalmente ou divorciados con custodia compartida forman unha unidade familiar cos fillos que teñen en común.

 • A persoa que, por novo matrimonio, en situación de unión de feito ou en situación de afectividade análoga ás anteriores con convivencia, resida no domicilio familiar coa persoa proxenitora do alumnado, agás nos casos de custodia compartida.

  Cando non exista vínculo matrimonial, a unidade familiar entenderase constituída polo pai, a nai e todos os descendentes que convivan con eles e que reúnan os requisitos do punto anterior.NON TERÁ A CONSIDERACIÓN DE MEMBRO COMPUTABLES

 • A persoa proxenitora que non conviva co alumnado nos casos de separación legal ou divorcio, agás no caso de custodia compartida.

 • O agresor nos casos de violencia de xénero.

   

En todo caso, terase en conta a situación persoal e a composición da unidade familiar en 31 de decembro de 2019, agás no relativo á violencia de xénero, que se aplicará o disposto na lexislación específica. 

LIBROS DE TEXTO. CURSO 2021/2022

BOLSAS. ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS APOIO EDUCATIVO. FP, BACHARELATO E OUTROS ESTUDOS NON UNIVERSITARIOS

BOLSAS E AXUDAS: ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOIO EDUCATIVO

ENLACE Á INFORMACIÓN DO MINISTERIO DE EDUCACIÓN E FORMACIÓN PROFESIONAL

 

BOLSAS E AXUDAS: FP, BACHARELATO E OUTROS ESTUDOS NON UNIVERSITARIOS

ENLACE Á INFORMACIÓN DO MINISTERIO DE EDUCACIÓN E FORMACIÓN PROFESIONAL

INICIO CURSO 2021-2022

Fondo de libros de texto: datas e prazos

- Día 9 de xullo: publicación das listaxes provisionais de  solicitudes  admitidas e excluídas e exposición das mesmas no  interior  do centro. As persoas  solicitantes poderán acceder  por vía  electrónica  ao  seu  expediente  a  través  da  aplicación  fondolibros, empregando a Chave 365 ou o certificado dixital da Fábrica de Moeda e Timbre.

- Período de alegacións: 12 e 13 de xullo, exclusivamente.

*IMPORTANTEo alumnado con libros do fondo que deba acudir á convocatoria extraordinaria de setembro ten que entregar os libros prestados o día 6 de  setembro ao seu titor ou titora.

- Publicación das listaxes definitivas15 de setembro

Libros de texto para o curso 2021-2022

Distribuir contido