DIRECTORIO DE RECURSOS DO DEPARTAMENTO DE LATÍN E GREGO

RECURSOS DIDÁCTICOS

Curso de lingua griega

Curso de latín

Textos latinos adaptados

Mitoloxía clásica

Gramática latina

Exercicios de latín

Materiales para cultura clásica

Literatura griega

Literatura romana

Vida cotidiana

LinguTura: recursos de lingua e cultura

 

BLOGS/WEBS

Proyecto Palladium: creado polo MEC
Cultura Clásica: web con contidos moi completos e de grande variedade temática.
Labyrinthus: portal de divulgación de contidos da cultura e a civilización grecorromana en inglés, castelán e catalán.
Cultura Clásica: historias do ceo. A astronomía a través dos mitos.

Web do grupo Chiron: un espazo colaborativo para profesores de Clásicas.
Pergamon: é un blog de recensións bibliográficas de libros científicos, de divulgación, didácticos e material audiovisual sobre o mundo clásico.