DIRECTORIO DE RECURSOS DO DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

 MATEMÁTICAS

Os números! Para algúns apaixonantes, para outros, nunca mellor dito, problemáticos. Nestes enlaces podemos tentar superarnos neste necesario mundo das cifras!

ESO e BACHARELATO:

 

MATEMÁTICAS MILLADOIRO: A sección de matemáticas da páxina web do IES do Milladoiro:

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmilladoiro/taxonomy/term/84

GEOGEBRA: Programa para representar funcións, facer debuxos xeométricos, resolver ecuacións, calcular derivadas... http://www.geogebra.org/?lang=gl

WIRIS: Calculadora que resolve ecuacións, calcula límites, derivadas, integrais, operacións con matrices, representa funcións…: http://www.wiris.net/demo/wiris/es/

Páxina completa para a ESO e BACHARELATO, con temas, exercicios, curiosidades, xogos…:http://www.amolasmates.es/

Páxina con unidades didácticas sobre distintos temas tanto para a ESO como para BACHARELATO, con explicacións e exercicios para os que se pode comprobar o resultado: http://recursostic.educacion.es/descartes/web/indice_ud.php

ESO: Nesta páxina hai unidades interactivas de Sm, con explicacións, actividades autocorrexibles en “averigua lo que sabes” e exercicios resoltos en “paso a paso” indicando o proceso seguido

http://platea.pntic.mec.es/jfgarcia/editorialsm.html

http://bibliovilluercas.wordpress.com/matematicas/

BACHARELATO:

Páxina completa para as dúas opcións de BACHARELATO, con apuntes e exercicios para practicar:http://www.catedu.es/matematicas_blecua/