DIRECTORIO DE RECURSOS DO DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

1º RECURSO EXCELENTE PARA TODO TIPO DE NECESIDADES DO ALUMNO

Portal web de divulgación de filosofía para bacherelato..........WEBDIANOIA

<http://www.webdianoia.com/index.html>

Comprende as seguintes seccións de utilidade:

a- Unha Historia da filosofía dividida en catro seccións (enlaces)

b- A vida e obra de medio centenar de filosofos con enlace ós textos

c- Exercicios: especialmente interesantes “exercicios tipo test” e “módelos de exame”

d- Glosario de Filosofía coa explicación dos principais terminos que nos podemos atopar nun texto

e- Textos principais de 16 autores que serven para comentarios de texto

f- Unha cronoloxía de filosofos con referencia a feitos culturais e históricos útil para contextualizacións

 

 

2- RECURSO PARA CONSULTA BIBLIOGRAFICA E DE TERMINOS COMPLEXOS

Portal moi completo e de altisimo nivel................................FILOSOFÍA.ORG

http://filosofia.org

Comprende para o noso interese:

a- referencias de libros

b- diccionarios de filosofía moi completos

 

3- RECURSO PARA DESCARGA GRATUITA E LEGAL DE LIBROS DE FILOSOFÍA

<http://www.megaepub.com/genero/filosofa.html>

Non é moi ampla, pero hai libros interesantes e fáciles de atopar. Está pensado para formato epub, pero sinxelo de trasformar.

 

4- UNA ENCICLOPEDÍA FILOSÓFICA ON-LINE

<http://www.philosophica.info/indice_filosofos.html#fn>

Aunque incompleta, es seria, rigurosa y no demasiado difícil de leer

 

 

 5- LECCIONES DE FILOSOFÍA DE YOUTUBERS

Aunque lento y un poco pedante, el siguiente canal mantiene un nivel accesible para alumnos de Bachillerato sin perder rigor:

 Canal de YOUTUBE Adictos a la Filosofía:

https://www.youtube.com/channel/UCBgi-68fpmF6yIEDOqd4kPw

El canal de Ernesto Castro es muy amplío, la parte de Historia de la Filosofía es de nivel alto, diícil de seguir, pero con una información muy seria. Atención; el youtuber es un ideológo por lo que su visión en temas de Izquierda política o Ecología, es discutible o para creyentes:

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLpolKVD304mwA_bGDdVyYKKnUCEhsCG40