Recupéra-t

RECUPÉRA-T: PROA +. CURSO 21/22

 

REFORZO FÍSICA E QUÍMICA 4º ESO

LUNS. TARDE

 

REFORZO FÍSICA E QUÍMICA 1º BACHARELATO

MÉRCORES. TARDE

 

REFORZO FÍSICA E QUÍMICA. 4º ESO. PENDENTES ANTERIORES CURSOS.

MÉRCORES. TARDE

 

REFORZO MATEMÁTICAS APLICADAS. 4º ESO

MARTES E XOVES.MAÑÁ

 

REFORZO CIENCIAS APLICADAS Á ACTIVIDADE PROFESIONAL

XOVES.MAÑÁ

 

 

 

 

RESOLUCIÓN DOS CONTRATOS-PROGRAMA. CURSO 2018/19

Os contratos-programa son unha iniciativa de innovación educativa posta en marcha dende a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para ofrecer aos centros de ensino público unha estratexia de mellora da calidade do ensino. A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria vén de conceder ao IES do Milladoiro, unha vez máis, as catro actuacións dos contratos-programa solicitadas para o curso 2018/19:

a)    Programa Proa (acompañamento escolar fóra do horario).
b)    Mellora da convivencia e promoción da igualdade.
c)    Prevención do abandono temperán e do absentismo escolar.
d)    Mellora da calidade na xestión dos centros.

RESOLUCIÓN CONTRATOS-PROGRAMA CURSO 2018/19

RESOLUCIÓN DEFINITIVA DOS CONTRATOS-PROGRAMA 2017/2018

Os contratos-programa son unha iniciativa de innovación educativa posta en marcha dende a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para ofrecer aos centros de ensino público unha estratexia de mellora da calidade do ensino. A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria vén de conceder ao IES do Milladoiro as catro actuacións dos contratos-programa solicitadas para o curso 2017/18:

a)    Programa Proa (acompañamento escolar fóra do horario).
b)    Mellora da convivencia e promoción da igualdade.
c)    Prevención do abandono temperán e do absentismo escolar.
d)    Mellora da calidade na xestión dos centros.

RESOLUCIÓN CONTRATOS-PROGRAMA CURSO 2017/18

RESOLUCIÓN DEFINITIVA DOS CONTRATOS-PROGRAMA 2016/17

Os contratos-programa son unha iniciativa de innovación educativa posta en marcha dende a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para ofrecer aos centros de ensino público unha estratexia de mellora da calidade do ensino. A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria vén de conceder ao IES do Milladoiro as catro actuacións dos contratos-programa solicitadas para o curso 2016/17:

a)    Programa Proa.
b)    Mellora da competencia matemática: programa “Anaquiños matemáticos”.
c)    Mellora da convivencia e promoción da igualdade.
d)    Prevención do abandono temperán e do absentismo escolar.

Contratos-programa

 Os contratos-programa son unha iniciativa de innovación educativa posta en marcha dende a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para ofrecer aos centros de ensino público unha estratexia de mellora da calidade do ensino. A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria concedeu este curso ao IES do Milladoiro as 8 liñas dos contratos-programa solicitadas:

 1. REFÓRZA-T. Acompañamento fóra do horario lectivo para 1º e 2º de ESO

 2. MELLORA DAS COMPETENCIAS CLAVE- Competencia lingüística

 3. IGUÁLA-T

 4. CON-VIVE

 5. PREVENCIÓN DO ABANDONO TEMPERÁN E O ABSENTISMO

 6. MELLORA DO NIVEL DE COÑECEMENTOS PARA ACADAR A EXCELENCIA

 7. MELLORA DA CALIDADE PARA A XESTIÓN DOS CENTROS

 8. PREMAT EN 3º E 4º DE ESO. Acompañamento fóra do horario lectivo para o reforzo da competencia matemática en 3º e 4º de ESO.

 

PROGRAMA DE REFORZO, ORIENTACIÓN E APOIO (PROA) E MELLORA DA CONVIVENCIA E PROMOCIÓN DA IGUALDADE NOS CENTROS

A solicitude do Instituto do Milladoiro para tomar parte nos Contratos-Programa 2015/2016 da Consellería de Educación foi aceptada. O obxectivo desta iniciativa é acadar a equidade e a excelencia na educación, desenvolvendo as capacidades de todo o alumnado conforme as súas posibilidades e circunstancias.

As dúas actuacións aprobadas son o Programa de Reforzo, Orientación e Apoio (PROA) e o de Mellora da convivencia e promoción da igualdade nos centros.

Distribuir contido