Novas alumnado

Libros de texto. Curso 2023-2024

MATRÍCULA CURSO 2023/2024

AMPLIACIÓN DO PRAZO DE MATRÍCULA EN BACHARELATO

 • 1º BACHARELATO: 29 DE XUÑO
 • 2º BACHARELATO: 30 DE XUÑO

DESCARGA DE IMPRESOS

1º ESO MATRÍCULA

 

2º ESO MATRÍCULA

 

3º ESO MATRÍCULA

 

3º ESO DIVERSIFICACIÓN MATRÍCULA

 

4º ESO MATRÍCULA

 

4º ESO DIVERSIFICACIÓN MATRÍCULA

 

1º BACHARELATO MATRÍCULA

 

2º BACHARELATO MATRÍCULA

 

PROBAS EXTRAORDINARIAS. EXAMES BACHARELATO

  DÍA 19, LUNS DÍA 20, MARTES DÍA 21, MÉRCORES
8:50-10:30

1º BACHARELATO

EDUCACIÓN FÍSICA

(136)

 

 

 

1º BACHARELATO

MATEMÁTICAS I

(136)

MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS

(136)

 

2º BACHARELATO

MATEMÁTICAS II

(136)

1º BACHARELATO

ECONOMÍA

(132)

 

2º BACHARELATO

XEOGRAFÍA

(136)

 

10:50-12:30

 

1º BACHARELATO

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA I

(136)

2º BACHARELATO

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA II

(136)

 

1º BACHARELATO

LATÍN I

(136)

 

1º BACHARELATO

FÍSICA E QUÍMICA

(136)

HISTORIA DO MUNDO CONTEMPORÁNEO

(132)

 LITERATURA UNIVERSAL

(022)

12:50-14:30

1º BACHARELATO

TIC I

(136)

 

1º BACHARELATO

FILOSOFÍA

(136)

 

2º BACHARELATO

HISTORIA DA FILOSOFÍA

(136)

 

1º BACHARELATO

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA E CIENCIAS AMBIENTAIS

(132)

LINGUA GALEGA E LITERATURA

(136)

 

2º BACHARELATO

BIOLOXÍA

(132)

 

16:30-18:00  

1º BACHARELATO

INGLÉS i

(136)

 

XENTE QUE FALA, GAÑADOR DO CLUB DE DEBATE ALINGUA 2023

O equipo "Xente que fala", do IES do Milladoiro, composto neste curso por Diego Madarnás, Andrea Caramés, Javier Conde, Sara Antón, Mario Campos e Óscar Pin, participaron na final do Club de debate, á que chegaron tras quedar xa primeiros na fase comarcal celebrada en Teo un mes e pico antes.
 
Tras debater a favor e en contra sobre o tema "A mocidade renuncia ao galego?" acadaron o primeiro posto.
 
No seguinte vídeo pódese ver unha pequena reportaxe do que foi a xornada, desde a chegada á Casa da cultura de Bertamiráns, onde revisaron as súas últimas notas, as actividades na praza de Chavián para desestresaren antes do comezo da actividade, as dúas duras sesións de debate (unha de mañá e outra de tarde), para finalizar con uns xogos, mentres o xurado deliberaba e sumaba a puntuación de todos os debates.
 
Rematou a sesión coa entrega de premios, despois de falaren as persoas representantes de cada concello e trala lectura das puntuacións finais por parte da presidenta do xurado.
 

 

MÁIS INFORMACIÓN:

https://www.concellodeames.gal/gl/novas/o-equipo-xente-que-fala-do-ies-do-milladoiro-gana-por-segundo-ano-consecutivo-final-do-club-de

Axudas para libros de texto. Curso 2023/2024

 

PRAZO: ATA O 21 DE XUÑO, MÉRCORES (INCLUIDO)

DESTINATARIOS

Fondo solidario de libros de texto

 • Alumnado matriculado en 1º, 2º, 3º e 4º da ESO. 

Axudas para adquirir libros de texto

 • Alumnado con discapacidade ≥ 65%) e alumnado con necesidades específicas de apoio educativo (NEAE)

Axudas para adquirir material escolar

 • Alumnado matriculado en ESO

 

ASIGNACIÓN DE LIBROS

 • Ao alumnado que participe no fondo solidario, por orde inversa á renda per cápita da unidade familiar, ata que se esgoten as existencias.
 • Terá preferencia para esta adxudicación o alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65 %, con independencia da renda.

 

CONTÍA DAS AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO

Alumnado cunha discapacidade igual ou superior ao 65 %

 • A contía das axudas será de 300 € con independencia da renda per cápita da unidade familiar.

Alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia.

 • O importe da axuda será o maior correspondente ao ensino e curso en que estea matriculado, con independencia da renda per cápita da unidade familiar.

Alumnado con necesidades específicas de apoio educativo:

 • Renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000 €: 270 €.
 • Renda per cápita familiar superior a 6.000 € e igual ou inferior a 10.000 €: 180 €.

 

CONTÍA DA AXUDA PARA ADQUIRIR MATERIAL ESCOLAR

 • Renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000 € será de 75 €
 • Renda per cápita familiar superior a 6.000 € e igual ou inferior a 10.000 €: 60 €.
 • O alumnado que estea en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia, ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65 % será beneficiario desta axuda con independencia da renda.

 

FORMAS DE PRESENTACIÓN

ELECTRÓNICA: UTILIZANDO A APLICACIÓN FONDO LIBROS

LIGAZÓN Á APLICACIÓN FONDO LIBROS

https://www.edu.xunta.gal/fondolibros/

MANUAL DE USUARIO DA APLICACIÓN FONDO LIBROS
PRESENCIAL

CUMPLIMENTAR

ANEXOS I E II

PRESENCIAL CON ASISTENCIA DA APLICACIÓN

Cubrir os datos na aplicación fondo libros. Imprimir os Anexos I e II e presentalos no centro

 

TRAMITACIÓN DAS SOLICITUDES
https://sede.xunta.gal/portada
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED330B&ano=2023&numpub=1&lang=es

 

MÁIS INFORMACIÓN

Orde do 10 de maio de 2023

Preguntas frecuentes fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar

 

Reclamación avaliación final ordinaria. 2º Bacharelato

LUNS, 15 DE MAIO. 8:50 H. ENTREGA DE CUALIFICACIÓNS DA AVALIACIÓN FINAL ORDINARIA DE 2º DE BACHARELATO.

 

Durante os días 15 de maio, luns e 16 de maio, martes, o alumnado ou os seus nais, pais ou titores poderán solicitar, de profesorado , cantas aclaracións consideren precisas acerca das valoracións que se realicen sobre o proceso de aprendizaxe dos alumnos, así como sobre as cualificacións ou decisións que se adopten como resultado do devandito proceso. Para exercer este dereito poderase aproveitar os tramos horarios do luns, 15 e martes, 16 de maio que coincidan ca impartición da materia. Se esto non é posible, prégase que solicite en conserxería cita previa co profesorado, tan pronto sexa posible.

 

RECLAMACIÓN, NO CENTRO, DIRIXIDAS Á DIRECCIÓN (PRESENTACIÓN NA SECRETARÍA DO CENTRO):

 

 • VENRES, 19 DE MAIO. DE 10:00 A 13:30 H (ese día abrirase o centro para recoller as reclamacións e actuacións relativas á matricula ABAU)

 

 • LUNS, 22 DE MAIO DE 10:00 A 13:30 HRECLAMACIÓN POR ESCRITO ANTE XEFATURA PROVINCIAL (SE PERSISTE O DESACORDO) NA SECRETARÍA DO CENTRO:

 

 • MARTES, 23 DE MAIO. DE 9:00 A 14:30 H

 

 • MÉRCORES, 24 DE MAIO. DE 9:00 A 14:30 H

 

ACTUACIÓNS POSTERIORES

 • RESOLUCIÓN DAS RECLAMACIÓNS DA XEFATURA TERRITORIAL: MÉRCORES, 31 DE MAIO
 • COMUNICACIÓN DA RESOLUCIÓN DA XEFATURA TERRITORIAL A CIUG E AOS CENTROS: XOVES, 1 DE XUÑO
 • MATRÍCULA EXTRAORDINARIA PARA ALUMNADO QUE APROBE 2º BACHARELATO NA CONVOCATORIA XUÑO DESPOIS DA RESOLUCIÓN DAS RECLAMACIÓNS: VENRES, 2 DE XUÑO

 

NORMATIVA A TER EN CONTA

 

 

 

Para calquera dúbida consultar en secretaría, xefatura de estudos ou dirección

Graducación da promoción 2017/2023

O venres, 12 de maio, tivo lugar unha emotiva cerimonia de graduación da promoción 2017-2023 do IES do Milladoiro. Alumnado, docentes e familias asistiron a un acto marcado polas emocións e o humor, e por entrañables discursos.  Especialmente destacable foi a invitación, a proposta do alumnado, do antigo director do instituto, Víctor Santidrián Arias e de docentes de cursos anteriores como David Amboage ou Nadia Toledo. O alumnado agradeceu tamén todo o esforzo e traballo do profesorado do presente curso e a axuda da vicedirectora, Sonia Magariños Riveira, na emotiva actividade que se desnvolveu na Finca da Rocha. Foi todo o alumnado, en xeral, o que contribuíu ao éxito dunha cerimomia que, máis ca unha despedida, constituíu un "ata logo" a un alumnado que sempre formará parte do espírito do noso centro. 

Acto de entrega dos premios extraordinarios da educación galega

O venres, 12 de maio  desenvolveuse na Cidade da Cultura de Galicia á entrega oficial dos premios extraordinarios correspondentes aos últimos cursos tralo periodo de interrupción destes actos causado pola COVID 19. O acto estivo encabezado polo presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda e o Conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez. Dentro dos premiados estaba Alba Díez Mariño, premio extraordinario de ESO no curso 2020 /2021. Entregaronse tamén os premios  adicados ao esforzo persoal e os das etapas de Bacharelato, ensinanzas artísticas e ciclos formativos de grado superior

Bolsas e axudas. Alumnado con necesidade específica de apoio educativo

LIGAZÓN A MÁIS INFORMACIÓN

ACCESO AO SERVIZO ONLINE

MÁIS INFORMACIÓN

INFORMACIÓN NO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

Convocatoria de Bolsas e axudas xerais. Ministerio de Educación y Formación Profesional. Curso 2023/2024

AS BOLSAS XERAIS PARA O CURSO 2023/2024 PÓDENSE SOLICITAR DO 27 DE MARZO AO 17 DE MAIO DE 2023

Poderán ser beneficiarios das distintas contías  os alumnos e alumnas que no ano académico 2023/2024 cursen: 

 • Bacharelato

 • Cursos de acceso e de preparación para probas de acceso á Formación Profesional e cursos de formación específicos para acceso a ciclos formativos de grao medio e superior, impartidos en centros públicos e privados concertados

 • Formación Profesional de grao medio e de grao superior

 • Ensinanzas artísticas: profesionais e superiores

 • Ensinanzas de idiomas en Escolas Oficiais, incluída a modalidade a distancia

 • Ensinanzas deportivas

 • Estudos relixiosos superiores

 • Formación Profesional de Grao Básico

 • Estudos Universitarios

 

ESTUDOS NON UNIVERSITARIOS (FP, BACHARELATO E OUTROS ESTUDOS)

 

ESTUDOS UNIVERSITARIOS (GRADO, MÁSTER)

 

SEDE ELECTRÓNICA

Admisión alumnado. Curso 2023-2024

Aberto o prazo, ata o 20 de marzo, para admisión no curso 2023/2024

Para presentar unha solicitude deberá seguir algunha das opción descritas a continuación:

1 Cubrir a solicitude informáticamente e presentala asinada de xeito manual no centro:
Para presentar a solicitude presencialmente no centro deberá seleccionar a opción de menú “Solicitudes --> Admisión --> Crear”. Deseguido aparecerá unha pantalla na que deberá cubrir os datos necesarios, tales como datos persoais e de contacto, os datos académicos e os criterios alegados e autorizacións. Despois de cubrir a información descrita, deberá premer no botón “Crear e Confirmar”. Feito isto poderá descargala para asinar e presentar no centro.

 

2 Cubrir a solicitude informáticamente e asinala en Sede Electrónica:
Para presentar a solicitude a través da Sede Electrónica deberá acceder a admisionalumnado con usuario de Chave 365 ou con certificado dixital,. Posteriormente deberá seleccionar a opción de menú “Solicitudes --> Admisión --> Crear”. Deseguido aparecerá unha pantalla na que deberá cubrir os datos necesarios, tales como datos persoais e de contacto, os datos académicos e os criterios alegados e autorizacións. Despois de cubrir a información descrita, deberá premer no botón “Confirmar solicitude” e posteriormente premendo no botón "Firmar e presentar en Sede Electrónica", poderá asinar a solicitude dixitalmente, quedando como presentada no centro, sempre que o proceso de sinatura remate correctamente. Debe achegar escaneada toda a documentación pertinente á hora de presentar solicitude.

IMPORTANTE: Debe achegar, na Sede Electrónica da Xunta de Galicia, o anexo II bis dixitalizado (COMPROBACIÓN DE DATOS DOS MEMBROS COMPUTABLES DA UNIDADE FAMILIAR, última páxina da solicitude que pode visualizar e descargar nesta aplicación).

 

3 Cubrir a solicitude manualmente e presentala asinada presencialmente no centro

 

Se non desexa cubrir a solicitude dixitalmente pode facelo de xeito manual e presentalo no centro

 

LIGAZÓN A ADMISIONALUMNADO

MANUAL DE USUARIO DE ADMISIONALUMNADO

 

 

NORMARTIVA

Decreto 13/2022, do 3 de febreiro

Orde do 21 de outubro de 2022

CONSULTA DE VACANTES

MÁIS INFORMACIÓN NA SECRETARÍA DO CENTRO

Concerto benéfico de Anxo Gómez Piñeiro

O  28 de decembro de 2022 Anxo Gómez Piñeiro, alumno do noso centro, realizou un concerto benéfico  no auditorio do Milladoiro,  acompañado no piano por Brais González, en apoio da asociación Art for Dent (asociación galega da enfermidade de Dent). Noraboa a Anxo polo concerto e tamén pola súa contribución e exemplar apoio a esta asociación de familias. Podedes ver o conceto protagonizado por Anxo no seguinte video:

O novo galardón de Anxo Gómez Piñeiro na prensa

O galardón obtido polo alumno do noso centro, Anxo Gómez Piñeiro, no undécimo concurso "Cidade de Vigo", de violín, viola, violonchelo e contrabaixo, convocado pola AGIC (Asociación galega de instrumentos de corda) foi obxecto de mecnión en distintos medios de comunicación domo o Correo Galego. Podédelo ver na seguinte ligazón:

https://www.elcorreogallego.es/ocorreodaareadecompostela/nuevo-galardon-para-el-joven-virtuoso-del-violin-anxo-gomez-pineiro-en-vigo-GN12793072

Un novo éxito de Anxo Gómez Piñeiro

Dende o IES do Milladoiro felicitamos ao noso alumno, Anxo Gómez Piñeiro, polo seu éxito e posto obtido no XI Concurso de Corda, Cidade de Vigo

Recoñecemento a Anxo Gómez Piñeiro no Concello de Ames

Anxo Gómez Piñeiro, alumno do noso centro, unha vez máis volveu estar presente nos medios de comunciación co gallo da súa recepción pola corporación de Ames e o seu alcalde, Blas García Piñeiro, na casa consistorial o pasado 28 de outubro.

Dende o IES do Milladoiro alegrámonos por este novo recoñecemento á virtuosidade co violín de Anxo e deixamos aquí as ligazóns a diferentes medios de comunicación.

EL CORREO GALLEGO

AMSGO

CONCELLO DE AMES

 

Mención de honor para Anxo Gómez no "Violin Competition" de Bratislava

Anxo Gómez Piñeiro, alumno do noso centro, volve a ser noticia pola súa participación no concurso internacional "Violin Competition", levado a cabo en Bratislava. Anxo, que sesenvolve a súa práctica baixo as directrices de Yulia Petrushevsksya,  tivo que pasar tres rondas, unha preeliminar a través duns vídeos online e duas presenciais, pasando á ronda final e acadando o premio de mención de honor. Na capital eslovaca, Anxo competiu na categoria de ata 21 anos sendo, con diferencia, oo participante de menor idade 

Dende o IES do Milladoiro felicitamos a Anxo por este novo éxito.

Nas seguintes ligazóns podedes acceder as mencións que se recollen en distintos medios de comunicación

LIGAZÓN "LA VOZ DE GALICIA"

LIGAZÓN "CORREO GALLEGO"

 

 

 

Ampliación do prazo para entrega de solicitudes para participación nas probas de certificación en linguas estranxeiras

Amplíase o prazo para presentar solicitude  de participación nas probas de acreditación de linguas estranxeiras ata o 23  de setembro para os centros. Para facilitar a tramitación  pedimos  que ata o día 21 de setembro se acheguen as solicitudes ao centro .As solicitudes recibidas terán que entregar o seguinte compromiso, que se pode descargar na seguinte ligazón:

COMPROMISO REALIZACIÓN PROBAS DE ACREDITACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS

 

Convocatoria de probas de nivel lingüístico para o alumnado de 4º de ESO e Bacharelato

Na Resolución do 10 de xuño de 2022 regúlase a xestión de probas de nivel lingüístico para o alumnado de centros dependentes da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesironal e Universidade. Os destinatarios desta convocatoria son os centros públicos non universitarios dependentes da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades. As probas están destinadas ao alumnado de bacharelato, ciclos de formación profesional e alumnado de 4º da ESO.

Cada alumno ou alumna poderá matricularse nunha única proba dunha lingua estranxeira, que será, preferentemente, a que curse como primeira lingua estranxeira.

IMPORTANTE: Pídese ás familias interesadas en participar nestas probas que o comuniquen ao centro a través de correo electrónico (ies.milladoiro@edu.xunta.gal) antes do día 13 de xullo, indicando nome do alumno e proba á que se quere presentar.

Máis información;

Resolución do 10 de xuño de 2022, da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa pola que se regula a xestión de probas de nivel lingüístico para o alumnado que curse estudos durante o curso 2022/2023 en centros públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades.

Francés: primeira lingua estranxeira no curso 2022/2023 para o alumnado de 1º ESO

O claustro do IES do Milladoiro acordou en reunión ordinaria, celebrada o 30 de xuño de 2022, ofertar a materia de "Francés: primeira lingua estranxeira" para o alumnado de 1º da ESO no vindeiro curso 2022/2023.

O alumando de 1º ESO, xa matriculado, que desexe cambiar de primeira lingua estranxeira, pode acudir ao centro nas mañás do luns 4 de xullo, martes 5 de xullo ou mércores 6 de xullo, en horario de 9:00 a 13:30 horas.

 

Encontros educativos en aberto da Comunidade Xitana

Coa presenza do alcalde de Santiago de Compostela, Xosé Sánchez Bugallo, desenvolveuse no IES Antón Fraguas o Encontro Educativo en Aberto, organizado pola Fundación Secretariado Xitano. No encontro, levouse a cabo unha reflexión sobre as dificultades e avances que a comunidade xitana está protagonizando no ámbito educativo. Houbo tamén un recoñecemento para o alumnado que está a participar no Programa Promociona acudindo, en representación do noso centro, Aitana Fernández Fernández, Triana Jiménez Fernández e Alba Jiménez Fernández.

Durante o Encontro amosouse a curtametraxe O reto de mañá, na que se aborda o tema da constancia e o esforzo para superar os obstáculos e as dificultades.

A parte máis emotiva do encontro chegou co recoñecemento ao alumnado que titulou este curso. Representando ao noso centro estaban dous alumnos de 4º ESO A, Diego Jiménez Jiménez e Simón Jiménez León, que recibiron de mans do alcalde de Santiago de Compostela o seu recoñecemento como graduados en Educación Secundaria Obrigatoria.

 

Parabéns a Diego e a Simón pola súa titulación e o seu exemplo, grazas ao traballo e ao esforzo!

O IES DO MILLADOIRO, ENTRE OS 25 CENTROS CON MELLOR MEDIA DA ABAU EN GALICIA E SEGUNDO DA ÁREA METROPOLITANA DE SANTIAGO

Dentro da relación dos 25 centros educativos de Galicia, públicos e privados, nos que o seu alumnado obtivo unha media superior a 7, e que se amosa en La Voz de Galicia, o IES do Milladoiro amósase como o  o segundo centro educativo da área metropolitana de Santiago (e primeiro no relativo aos centros públicos da área metropoliana).

Esta nova coincide co acto, xa tradicional, de recoñecemento aos mellores expedientes ABAU de Galicia, organizado pola Universidade de Santiago de Compostela, e que este ano tivo como escenario o Polideportivo Fontes do Sar. Das excelencias galegas do 2022, cinco pertencían ao noso centro: Manuel Caamaño Mayo, Juan Calvo Iglesias, Alba Conde Fernández, Yomara Ferreiro Lesta e Miguel Requeixo González.

Parabéns ao alumnado e ao profesorado dos grupos de 2º de bacharelato do curso 2021/2022 do noso centro.

Calendario exames Bacharelato. Avaliación final extraordinaria

 

 

Luns 20 de xuño Martes 21de xuño Mércores 22 de xuño

8:50-10:30

(1ª + 2ª)

Lingua galega 1ºBach

(Aula 2º Bach. A)

 

Xeografía 2ºBach

(Aula 231)

Matemáticas 1ºBach

(Aula 2º Bach. A)

 

Inglés 1ºBach

(Aula 2º Bach. A)

 

Economía 2ºBach

(Aula 231)

 

Hist. España 2ºBach

(Aula 232)

 

Química 2ºBach

(Laboratorio Física)

10:50-12:30

(3ª + 4ª)

Lingua galega 2ºBach

(Aula 2º Bach. A)

 

Economía 1ºBach

(Aula 2º Bach. B)

 

Matemáticas 2ºBach

(Aula 2º Bach. A)

 

Física e química 1ºBach

(Laboratorio Física)

 

Inglés 2ºBach

(Aula 2º Bach. A)

 

Hist. M. Contemp.1ºBach

(Aula 231)

12:·50-14:30

(5º + 6ª)

Lingua Castelá 2ºBach

(Aula 2º Bach. A)

 

Lit. Universal 1ºBach

(Aula 2º Bach. A)

 

Tecnoloxía industrial I

(Aula/taller Tecnoloxía)

 

Música 1ºBach

(Aula de música)

Lingua Castelá 1ºBach

(Aula 2º Bach. B)

 

Física 2ºBach

(Laboratorio Física)

 

Tic II

(Aula informática)

Bioloxía 2ºBach

(Laboratorio bioloxía)

 

Filosofía 1ºBach e 2ºBach

(Aula 232

 

DESCARGA FOLLA DE CALENDARIO EXAMES BACHARELATO. XUÑO 2022

Graduación da promoción 2016/2022

O venres, 20 de maio, tivo lugar unha emotiva cerimonia de graduación da promoción 2016-2022 do IES do Milladoiro. Alumnado, docentes e familias asistiron a un acto marcado polas emocións e o humor, e por entrañables discursos. Non faltou a música da man dunha das nosas alumnas, Alba Conde, no que constituíu o broche final dun traballo e unha organización de membros da promoción, como Manuel Caamaño, Óscar Míguez, Adán Agulleiro, Alba García ou Sara Guitián. Foi todo o alumnado, en xeral, o que contribuíu ao éxito dunha cerimomia que, máis ca unha despedida, constituíu un "ata logo" a un alumnado que sempre formará parte do espírito do noso centro. 

COMUNICACIÓN CONXUNTA DAS CONSELLERÍAS DE SANIDADE E EDUCACIÓN SOBRE A NOVA ESTRATEXIA E CONTROL DO SARS-COV-2 NA ETAPA DE TRANSICIÓN EN GALICIA NO ÁMBITO EDUCATIVO. 01/04/2022

De acordo coa nova estratexia e control da SARS-CoV-2 na etapa de transición en Galicia:

1- Non se realizarán probas confirmatorias dos test positivos de autodiagnóstico, a excepción de certos grupos vulnerables1 . Polo tanto as persoas cun resultado positivo nun test de autodiagnóstico serán sempre casos sospeitosos da COVID-19.

2.- Do mesmo xeito, aquelas persoas con clínica compatible da COVID-19 tampouco se lle realizarán probas confirmatorias, coa excepción dos anteditos grupos vulnerables1, e estarán tamén considerados casos sospeitosos da COVID-19.

3.- Os casos confirmados da COVID-19 unicamente serán aqueles que teñan unha proba diagnóstica positiva (PDIA) realizada por un profesional sanitario, logo de valorar o criterio específico polo cal se lle solicita a proba diagnóstica. Os test de autodiagnóstico non son probas diagnósticas que confirmen a enfermidade.

4.- As recomendacións preventivas para os casos sospeitosos, confirmados e contactos estreitos pódense revisar na seguinte ligazón da páxina WEB da Consellería de Sanidade (que facer se es un caso ou contacto da COVID-19)

5- A aplicación EDU-COVID deixa de utilizarse, xa que deixan de rexistrarse os casos sospeitosos, confirmados e contactos estreitos de COVID-19 no ámbito educativo.

6.- Aínda que se modificase a vixilancia e o control do SARS-CoV-2 nesta etapa de transición, seguen a estar en vigor as medidas xerais de prevención da COVID-19 no relativo ao uso axeitado da máscara segundo a normativa vixente, o mantemento da distancia de seguridade, o lavado frecuente de mans e a ventilación axeitada de espazos.

7.-No seo da Ponencia de Promoción da Saúde na que participan todas as comunidades autónomas e na que se consensúan as “Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a covid-19 para centros educativos”; no referente ás actuacións ante síntomas dos nenos/nenas compatibles coa COVID-19 ou doutras enfermidades potencialmente transmisibles, estase a recomendar continuar coa medida que estaba en vigor antes da pandemia, é dicir que os nenos/nenas non acudan ao centro ata que melloren eses síntomas

                                                                                                                  

1 GRUPOS VULNERABLES: persoas de 60 anos ou máis, persoas con condicións de alto risco (grupo 7 da estratexia de vacinación, o cal inclúe ás persoas inmunodeprimidas) e mulleres embarazadas. 

VER LIGAZÓN

Listaxe provisional de alumnado. Admisión curso 2022/2023

Publicada a listaxe provisional de alumnado: admisión para o curso 2022/2023. A consulta pode facerse no taboleiro do centro.

Proba de acceso a ciclos formativos de grao medio. Período de inscrición: do 3 ao 16 de marzo

Aberto o período de inscrición para probas de acceso a ciclos formativos de grao medio, do 3 ao 16 de marzo de 2022, ambos incluídos.

 

LIGAZÓNS A MÁIS INFORMACIÓN

PÁXINA INFORMATIVA: FORMACIÓN PROFESIONAL. CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE. PROBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO

 

 

ORDE DO 17 DE DECEMBRO DE 2021

 

APLICACIÓN CICLOSPROBAS

 

REQUISITOS DAS PERSOAS PARTICIPANTES

Poderán participar na proba de acceso aos ciclos formativos de grao medio as persoas que non cumpran os requisitos académicos esixidos para accederen a eles e teñan dezasete anos ou os fagan no ano natural de realización da proba.

 

DATAS E LUGARES DE INSCRICIÓN

A solicitude de inscrición para as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio irá dirixida ao director ou á directora de calquera centro docente público da Consellería de Cultura, Educación e Universidade que imparta ciclos formativos de formación profesional no curso académico 2021/22.

O prazo de presentación estará abranguido entre os días 3 e 16 de marzo de 2022, ambos incluídos.

 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

 As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado de solicitude, anexo I (código de procedemento ED312C), dispoñible na aplicación informática «Ciclosprobas» (https://www.edu.xunta.gal/ciclosprobas/PaxinaInicio.do) accesible desde a sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal.

Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal).

 

Tamén se poderán presentar as solicitudes na secretaría de calquera centro docente público da Consellería de Cultura, Educación e Universidade que imparta ciclos formativos de formación profesional no curso académico 2021/22.

 As persoas interesadas deberán cubrir a solicitude a través da aplicación «Ciclosprobas» (https://www.edu.xunta.gal/ciclosprobas/PaxinaInicio.do), que xerará un documento en formato pdf co formulario normalizado de solicitude, anexo I (código de procedemento ED312C), que a persoa interesada deberá imprimir e posteriormente presentar no centro de inscrición.

 

No caso de solicitantes menores de idade, poderán realizar a solicitude a través da aplicación informática as persoas titulares da patria potestade ou os representantes legais.

 

O centro de inscrición elixido pola persoa solicitante tomarase como referencia para a asignación da sede de realización da proba de acceso.

 

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

 

As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude a seguinte documentación:

 

 • Copia do pasaporte ou do documento de identificación da Unión Europea, cando non se dispoña de DNI ou NIE.

 • Resolución xudicial acreditativa da separación ou divorcio, situacións de violencia de xénero ou de que a patria potestade estea atribuída, con carácter exclusivo, a unha das persoas proxenitoras.

 • Certificado do grao de discapacidade, cando fose expedido por outra comunidade autónoma.

 • Ditame técnico facultativo, cando fose expedido por outra comunidade autónoma. 

 • Xustificación documental do diagnóstico de TDAH.

 • Certificado de realización dunha proba de acceso a ciclos formativos de grao medio de formación profesional, cando fose expedido por outra comunidade autónoma.

 • Certificación académica de módulos superados dun título de formación profesional básica, cando fose expedida por outra comunidade autónoma.

 • Certificación académica de módulos superados dun programa de cualificación profesional inicial, cando fose expedida por outra comunidade autónoma.

 • Certificación académica de ámbitos superados do nivel II da educación secundaria para as persoas adultas, cando fose expedida por outra comunidade autónoma.

 • Certificado de profesionalidade.

 • Informe de vida laboral da Tesouraría Xeral da Seguridade Social ou o equivalente da mutualidade laboral que corresponda.

 • Persoal das Forzas Armadas: certificación de vida laboral expedida pola pagadoría do centro de destino actual onde consten os empregos desempeñados por destino, coa especialidade militar e o período de exercicio.

 • Certificado de ter realizado un curso autorizado de preparación da proba de acceso aos ciclos formativos de grao medio

   

A documentación complementaria presentarase xunto coa solicitude

As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten.

Excepcionalmente, cando a relevancia do documento no procedemento o esixa ou existan dúbidas derivadas da calidade da copia, a Administración poderá solicitar de maneira motivada o cotexo das copias achegadas pola persoa interesada, para o que poderá requirir a exhibición do documento ou da información orixinal.

 Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude, deberase indicar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de rexistro de entrada da solicitude e o número de expediente, se se dispón del.

 

COMPROBACIÓN DE DATOS

 Para a tramitación deste procedemento consultaranse automaticamente os datos incluídos nos no DNI ou NIE da persoa solicitante, e ademáis os seguintes documentos en poder da Administración actuante ou elaborados polas administracións públicas, agás que a persoa interesada se opoña á súa consulta:, relativos á aplicación a circunstancia que acredita e que son os seguintes:

 • Certificado do grao de discapacidade, cando fose expedido por organismos dependentes da Xunta de Galicia 

 • Ditame técnico facultativo, cando fose expedido por organismos dependentes da Xunta de Galicia.

 • Certificado de realización dunha proba de acceso a ciclos formativos de grao medio de formación profesional, realizada en Galicia.

 • Certificación académica de módulos superados dun título de formación profesional básica, cursado en Galicia.

 • Certificación académica de módulos superados dun programa de cualificación profesional inicial, cursado en Galicia.

 • Certificación académica de ámbitos do nivel II da educación secundaria para as persoas adultas, cursado en Galicia.

   

No caso de que as persoas interesadas se opoñan á consulta, deberán indicalo no recadro correspondente habilitado no formulario correspondente e achegar os documentos.

Cando así o esixa a normativa aplicable solicitarase o consentimento expreso da persoa interesada para realizar a consulta.

Excepcionalmente, no caso de que algunha circunstancia imposibilite a obtención dos citados datos, poderase solicitar ás persoas interesadas a presentación dos documentos correspondentes.

 

ESTRUTURA E ORGANIZACIÓN DAS PROBAS DE ACCESO A CICLOS DE GRAO MEDIO

Cada parte organizarase en probas de distintas materias, conforme o seguinte:

a) Parte sociolingüística:

 • Lingua Castelá.

 • Lingua Galega.

 • Ciencias Sociais.

 

B) Parte matemática:

 • Matemáticas.

 

c) Parte científico-técnica:

 • Ciencias da Natureza.

 • Tecnoloxía.

 

Proba de acceso ao grao medio, exencións

 

EXENCIÓN TOTAL DA PROBA

 Poderán quedar exentas da totalidade da proba as persoas que acrediten algunha das seguintes circunstancias:

 • Ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos.

 • Ter superada unha proba de acceso a ciclos formativos de grao superior de formación profesional inicial, de ensinanzas deportivas ou de artes plásticas e deseño.

 • Ter superada unha proba de acceso a ciclos formativos de grao medio de ensinanzas deportivas ou de artes plásticas e deseño.

   

En calquera destas circunstancias, poderase participar no proceso de admisión a ciclos formativos de grao medio, presentando directamente o certificado acreditativo correspondente.

 

EXENCIÓN PARCIAL

Poderán quedar exentas dunha parte da proba as persoas que acrediten, mediante o documento xustificativo, algunha das seguintes circunstancias:

1. Exención da parte sociolingüística:

 

 • Exención recoñecida nunha convocatoria anterior de probas de acceso a ciclos formativos de grao medio en Galicia 

 • Superación dos módulos profesionais de Comunicación e Sociedade I e II dun título de formación profesional básica

 • Superación dos ámbitos social e de comunicación dun programa de cualificación profesional inicial

 • Superación dos ámbitos social e de comunicación do nivel II da educación secundaria para as persoas adultas 

   

2. Exención da parte matemática e da parte científico-técnica:

 • Exención recoñecida nunha convocatoria anterior de probas de acceso a ciclos formativos de grao medio en Galicia

 • Superación dos módulos profesionais de Ciencias Aplicadas I e II dun título de formación profesional básica

 • Superación do ámbito científico-tecnolóxico dun programa de cualificación profesional inicial

 • Superación do ámbito científico-tecnolóxico do nivel II da educación secundaria para as persoas adultas.

   

3. Exención da parte científico-técnica:

 • Exención recoñecida dunha convocatoria anterior das probas de acceso a ciclos formativos de grao medio en Galicia.

 • Superación dos módulos profesionais dun título de formación profesional básica, agás o módulo de Formación en Centros de Traballo e os módulos asociados aos bloques comúns.

 • Superación dos módulos específicos profesionais (exceptuando o módulo de Formación en Centros de Traballo) dun programa de cualificación profesional inicial.

 • Certificado de profesionalidade de calquera nivel.

 • Acreditación, como mínimo, do tempo equivalente a un ano de experiencia laboral a xornada completa, con independencia do campo profesional en que se traballase. As persoas interesadas deberán cumprir este requisito con anterioridade á conclusión do período de inscrición para as probas.

 

En caso de traballadores e traballadoras por conta allea, a documentación que se presentará será o informe de vida laboral da Tesouraría Xeral da Seguridade Social ou da mutualidade laboral en que se estivese afiliado/a, onde conste a empresa e o período de contratación.

 

En caso de persoal das Forzas Armadas, certificación de vida laboral expedida pola pagadoría do centro de destino actual, onde consten os empregos desempeñados por destino, coa especialidade militar e o período de exercicio.

 

En caso de traballadores e traballadoras por conta propia, a documentación que se presentará será o informe de vida laboral da Tesouraría Xeral da Seguridade Social onde conste o período de cotización no réxime especial de traballadores/as autónomos/as, ou o equivalente da mutualidade laboral en que se estivese afiliado/a.

 

RELACIÓN PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUIDAS

A relación provisoria de persoas admitidas e excluídas para a realización da proba farase pública o día 23 de marzo. Esta listaxe dará información sobre a solicitude e a documentación presentada. No caso das exclusións farase indicación expresa dos motivos que as ocasionen.

Poderanse presentar reclamacións contra a listaxe provisoria desde o día 24 ao día 30 de marzo, ambos os dous incluídos, no mesmo centro onde se realizase a inscrición. Así mesmo, durante o período de reclamación poderase achegar a documentación pendente de entrega ou reclamada pola Administración referente ao solicitado na folla de inscrición.

 

RELACIÓN DEFINITIVA DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUIDAS

A relación definitiva de persoas admitidas e excluídas para a realización da proba farase pública o día 19 de abril.

 

 RESOLUCIÓN DAS SOLICITUDES DE EXENCIÓN E DE PROBA ADAPTADA

 A resolución provisoria de exencións e de probas adaptadas farase pública o día 23 de marzo. En caso de resolución denegatoria, figurará na listaxe a causa da denegación.

 

Contra estas resolucións provisorias as persoas interesadas poderán presentar reclamación desde o día 24 ao día 30 de marzo, ambos os dous incluídos, ante o presidente ou a presidenta do tribunal avaliador das probas, no centro onde se realizase a inscrición. As secretarías dos centros tramitarán as reclamacións a través da aplicación informática.

 

A resolución definitiva de exencións e de probas adaptadas farase pública o día 19 de abril. En caso de resolución denegatoria, figurará na listaxe a causa da denegación.

 

REALIZACIÓN DAS PROBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO

 As probas de acceso aos ciclos de grao medio terán lugar o día 25 de maio de 2022 no horario que se indica a seguir:

 

 • Ás 9.00 horas: presentación.

 • Das 9.30 ás 13.00 horas: parte matemática e parte sociolingüística.

 • Das 16.00 ás 18.00 horas: parte científico-técnica.

   

As persoas inscritas deberán presentar, para a realización da proba, o seu documento oficial de identidade e a copia da folla da solicitude de inscrición.

 

RELACIÓNS PROVISIONAIS E DEFINITIVAS DE CUALIFICACIÓNS

 A relación provisoria de cualificacións farase pública o día 6 de xuño.

Poderanse presentar reclamacións contra a listaxe provisoria desde o día 7 ata o día 10 de xuño, ambos os dous incluídos, no mesmo centro onde se realizase a inscrición.

A relación definitiva de cualificacións farase pública o día 21 de xuño.

 

EMISIÓN DE CERTIFICACIÓNS

 Todas as persoas participantes nas probas de acceso poderán solicitar as certificacións de realización da proba en calquera centro educativo público da Consellería de Cultura, Educación e Universidade con oferta de ciclos formativos de formación profesional, a partir do día 22 de xuño.

 

En caso de superación total da proba, a certificación que o acredite dará acceso a calquera ciclo formativo de grao medio, nas condicións de admisión que se establezan.

 

Ás persoas que non superen a proba na súa totalidade, esta certificación permitiralles conservar durante os dous anos seguintes as cualificacións obtidas nas partes superadas para as convocatorias de probas de acceso a ciclos formativos de grao medio da Comunidade Autónoma de Galicia.

 

A certificación recollerá, pola súa vez, as posibles exencións outorgadas, que manterán a súa validez para futuras convocatorias, sempre que se manteña a mesma estrutura da proba de acceso.

 

VACANTES. IES DO MILLADOIRO. CURSO 2022/2023

CURSO

         VACANTES

ESTIMADAS

1º ESO 4
2º ESO 6
3º ESO 5
4º ESO 6
1º BACHARELATO. CIENCIAS E TECNOLOXÍA 3
1º BACHARELATO. HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS 25
1º BACHARELATO. TOTAL 28
2º BACHARELATO. CIENCIAS 15
2º BACHARELATO. HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS 26
2º BACHARELATO. TOTAL 41

Listaxe definitiva de alumnado procedente de centros adscritos. Reserva curso 2022/2023. 1º ESO

No taboeiro da Secretaría do instituto xa se pode consultar a listaxe definitiva de alumnado procedente de centros adscritos. Reserva curso 2022/2023. 1º ESO.

Publicación do calendario de exames de materias pendentes, ESO e Bacharelato. Curso 2021/2022

Datas oficiais de exames para as materias que se teñan pendentes dalgún dos cursos anteriores:

Viaxe a Andorra. 2022

Con motivo da viaxe a Andorra que fará o alumnado de 4º ESO e 1º Bacharelato, e que terá lugar entre os días 26 de marzo (sábado) e 2 de abril (sábado), publicamos a información, normas de viaxe e modelo de autorización, ao que se pode acceder nas seguintes ligazóns:

CARTA INFORMATIVA ÁS FAMILIAS

NORMAS DA VIAXE E AUTORIZACIÓNS

 

Distribuir contido