Filosofía

Departamento de Filosofía

Profesorado 2021/22   Programación   Resumo prog.
         

Rafael Baliñas Pérez

                              

                                                                       

O Xefe de Departamento, Prof Rafael Baliñas, atenderá presencialmente, se as medidas COVID o permiten, a país os Venres de 11´40 a 12´30 horas preferentemente e tamén os Mércores de 10´50 a 11´40 horas; prégase solicitar cita chamando ao centro. En todo caso deixando un telefono ou modo de contacto procurará poñerse en contacto en pouco tempo.

FILOSOFÍA 1º BACHARELATO

 

 

FILOSOFÍA 4º ESO

HISTORIA DA FILOSOFÍA

Atoparemos aquí materias propios da materia e materiais destinados á preparación das EBAU

 

información alumnos pendentes curso 21 22

 

 

Recolleremos na Aula Virtual toda a información de pendentes . 

Ver CURSO PENDENTES DE VALORES ÉTICOS E FILOSOFÍA

O Horario de atención ao alumnado pendente será os mercores de 10,30 a 10,50 agora ben con solicitalo se busca outra hora a conveniencia

 

 

Datas clave; 12 de Xaneiro 2022 recollida ficha 1 e  si se entrega, realización da proba escrita

                       13 de Abril 2022 ficha 2 e, de estar ben, proba escrita segundo parcial

                                 

 

 

Horario de atención a pais

HORARIO DE ATENCIÓN A PAIS DO PROF. RAFAEL BALIÑAS PARA O CURSO 2021-22:

 

                                                                       VENRES DE 11,40-12,30

PREVÍA PETICIÓN DE CITA MEDIANTE O TELÉFONO DO CENTRO

                        Por favor; sí precisan cita conmigo noutra hora recorden que os alumnos dispoñen de fácil modo de concectar conmigo cando non directamente do meu teléfono e correo electrónico, medios que non atendo en horario lectivo.

MATERIAIS DE PSICOLOXÍA

FILOSOFÍA DA CIENCIA E DA TECNOLOXÍA

MATERIAIS DE VALORES ÉTICOS

DIRECTORIO DE RECURSOS DO DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

Distribuir contido