Actualización Protocolo Adaptación á COVID 19

Achégase enlace ao Protocolo de adaptación á COVID 19 publicado no día de hoxe.

Moi importante: O alumnado convivente dunha persoa con síntomas compatibles coa Covid deberá agardar os resultados absténdose de asistir ao centro educativo ata a resolución do caso sospeitoso.

O alumnado convivente con persoa positiva é un contacto estreito; deberán de absterse de asistir ao centro educativo agardando as indicacións da Central de Seguimento de contactos, en corentena.

BECAS PARA ALUMNADO CON NEAE

Aberto o prazo para presentación de becas para alumnado con NEAE.

Máis información na páxina que se adxunta:

https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/ayudas-apoyo-educativo/...

Unha vez cuberta a solicitude deberase entregar no centro escolar xunto coa documentación pertinente.

 

Aplicación AbalarMóbil

Infórmase ás familias de novo ingreso que xa poden acceder á aplicación AbalarMóbil. Nos enlaces que se adxuntan ofréceselles  toda a información sobre a APP.

Espazo Abalar.

AbalarMóbil: instalación e rexistro

Guía para as familias

Formulario de incidencias e consultas

ENTRADAS E SAÍDAS ALUMNADO 2021-22

Con carácter ordinario estas serán as quendas de entrada e saída do alumnado para o curso escolar:

  • 3 anos: Entrada 9.10 horas (portal patio) - Saída 13.50 (porta principal)
  • 4 anos: Entrada 9.05 horas (portal patio) - Saída 13.55 horas (porta principal)
  • 5 anos: Entrada 9.00 horas (portal patio) - Saída 14.00 horas (porta principal)

Durante o período de adaptación ( 9-21 de setembro) o alumnado de 3 anos seguirá o calendario facilitado ás familias. Realizaranse as entradas polo portal do patio e as saídas pola porta principal.

Día 9: alumnado de 4 anos: Entrada ás 9.15 horas e saída ás 13.55.

           alumnado de 5 anos: Entrada ás 9.00 horas  e saída ás 14.00 horas.

Lembramos ás familias que é a súa obriga realizar a enquisa de autoavaliación clínica todos os días ANTES DE IR Á ESCOLA (non hai que entregala na escola).  As familias  asinarán a declaración responsable e presentarana no centro o primeiro día de curso.

Ante calquera síntoma compatible coa COVID 19 non se enviará ao alumnado ao centro. A familia deberase poñer en contacto coa escola para notificar a ausencia, e co seu pediatra ou centro de saúde.

Á maior brevidade posible terán un resumo do Protoclo COVID nesta páxina web.

 

 

Distribuir contido