Claustro

CONSTITUCIÓN DO CLAUSTRO

Está integrado por todo o profesorado que imparte docencia na EEI Milladoiro. 

No presente curso escolar 2017-18 está formado por

  • 16 profesoras especialistas en educación infantil
  • 1 especialista en filoloxía inglesa
  • 2 especialistas en pedagoxía terapéutica
  • 1 especialista en audición e linguaxe
  • 1 orientadora, compartida co CEIP de BAROUTA
  • 1 profesora de relixión católica compartida co CEP Ventín, EEI de Covas e EEI A Igrexa.

O centro ecolar tamén dispón dunha auxiliar coidadora para a atención ao alumnado de NEAE.

Distribuir contido