Documentación

Autorización anual de recollida

Para autorizar a unha persoa a recoller ao alumnado deberán achegar o modelo cuberto e a copia do DNI da persoa autorizada. Esta autorización terá validez durante o curso 2017-18

Modelo xustificación faltas alumnado

Este documento deberá presentarse cando o alumno/a se incorpore despois da falta de asistencia.

Distribuir contido