Documentación

Modelo xustificación faltas alumnado

Este documento deberá presentarse na data posterior á ausencia do alumnado.

Programa ALERTA ESCOLAR

O alumnado que presente algunha patoloxía de risco ou precise intervención sanitaria urxente será incluido no programa de ALERTA ESCOLAR debendo a familia achegar o documento adxunto debidamente cuberto xunto co informe médico.

Distribuir contido