DIRECTORIO DE RECURSOS DO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIAIS (Xeografía)

El escarabajo verde: Programa semanal de TVE sobre temas relacionados co medioambiente

http://www.rtve.es/television/escarabajo/

Conceptos: Diccionario (visual) de termos xeográficos:

http://contenidos.educarex.es/mci/2004/35/Diccionario/glosario_a.html

Xogos de Xeografía:

http://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/secundaria/juegos-para-estudiar-geografia-en-secundaria/16840.html

Mapas interactivos: páxina elaborada por Enrique Alonso con xogos didácticos para aprender mapas

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/mapasflash.htm

Cartografía: Instituto Geográfico Nacional: Lectura e interpretación de mapas mediante google earth:

http://www.ign.es/ign/resources/cartografiaEnsenanza/ideeEso/A1_CS/htmls/actividades.html

Meteogalicia: páxina oficial da Xunta con información sobre o tempo e o clima en Galicia

www.meteogalicia.es

Aemet: Páxina oficial da Agencia Estatal de Meteorología con información sobre o tempo e o clima en España

 www.aemet.es/

Metereoloxía: Páxina de José Miguel Viñas con información sobre o tempo e o clima

www.divulgameteo.es

Organización política: páxinas oficiais de organismos públicos

Mundo do traballo

Sectores productivos: estatísticas sobre economía

Demografía: estatíticas sobre a poboación no mundo, en Europa, en España e en Galicia

Proxecto terra: Páxina do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia sobre o territorio galego

http://proxectoterra.coag.es/

BOE: Boletín Oficial del Estado

http://www.boe.es/

DOG: Diario Oficial de Galicia

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia